Jak ulepszyć współpracę magazynu z działem produkcji?

Doskonalenie współpracy między logistyką magazynową i produkcją jest ważnym kierunkiem rozwoju przedsiębiorstw. Rosnąca integracja tych dwóch obszarów stanowi źródło optymalizacji procesów i poszukiwania oszczędności. Świadczy też o wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom klientów, wymagających krótkich terminów dostaw i kompleksowej oferty.

Dobra współpraca magazynu i działu produkcji pozwala osiągnąć miedzy innymi:

  • płynne zasilanie stanowisk produkcyjnych i buforów materiałowych w odpowiednią ilość surowców i komponentów;
  • optymalizacja transportu – brak pustych przebiegów wózków widłowych;
  • redukcja zapasów – dokładne prognozowanie zapotrzebowania na materiały, pozwalające osiągnąć wysoką wydajność nawet przy małych partiach produkcyjnych;
  • skuteczne zarządzanie okresami przechowywania i datami ważności surowców;
  • większa transparentność całego łańcucha logistycznego.

Tworzenie zestawów

Ciekawą formą współpracy magazynu i działu produkcji jest łączenie zestawów (ang. kitting). Kitting może przybierać dwojaką formę. Z punktu widzenia dystrybucji produktów gotowych, oznacza on łączenie w zestawy towarów często zamawianych przez klientów razem. Znalezienie takich zależności na podstawie danych pochodzących z informatycznego systemu zarządzania magazynem, pozwala przygotować taki zestaw już na etapie hali produkcyjnej. Kitting pozwala znacząco skrócić czas przygotowania wysyłki. Dzięki niemu można lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń magazynową, ułatwić proces pakowania, zmniejszając przy tym ilość opakowań.

Drugą formą tworzenia zestawów jest przygotowanie – już w magazynie – pełnego zestawu komponentów i materiałów potrzebnych do wyprodukowania danego towaru. Taki zestaw trafia następnie na stanowisko produkcyjne. Takie podejście może znacząco uprościć proces zaopatrzenia stanowisk produkcji montażowej.

Z perspektywy hali produkcyjnej, kitting ułatwia inwentaryzację i kontrolę przepływu materiałów. Gotowe zestawy komponentów redukują ilość ruchów wykonywanych przez pracowników montażu, dzięki czemu mogą swoją pracę wykonać szybciej.

Kitting szczególnie dobrze sprawdza się w sytuacji gdy:

  • proces montażu wyróżnia się dużą różnorodnością małych elementów;
  • montowane są niestandardowe produkty z komponentami różniącymi się nieznacznie kolorem, kształtem lub innymi cechami;
  • na hali produkcyjnej występuje deficyt miejsca, co utrudnia organizację lokalnych buforów z zaopatrzeniem.

Dzięki przygotowaniu gotowych zestawów na stanowiskach montażowych znajdują się wyłącznie te narzędzia i komponenty, które są niezbędne do wykonania danego zlecenia. Dzięki temu stanowiska zajmują minimalną, niezbędną przestrzeń.

Integracja systemów informatycznych

Aby w pełni wykorzystać potencjał współpracy magazynu i działu produkcji, niezbędne jest zintegrowanie systemów informatycznych zarządzających tymi obszarami. Integracja systemu zarządzania produkcją (MES – Manufacturing Execution System) i magazynem (WMS – Warehouse Management System) wymaga utworzenia odpowiednich interfejsów wymiany danych.

Komunikacja pomiędzy aplikacjami WMS i MES ma charakter dwukierunkowy. Nie występuje zatem podział na system nadrzędy i podrzędny (master-slave). Istotnym etapem integracji systemów jest określenie zdarzeń, które spowodują przesłanie komunikatu. Wśród najpopularniejszych sposobów integracji systemów znajdują się:

Interfejs wymiany plików

Systemy mogą komunikować się przy pomocy plików danych. Pliki muszą mieć ujednolicony format,  np. EDI – Electronic Data Interchange, XML – eXtensible Markup Language, albo coraz popularniejszy JSON – JavaScript Object Notation. Wymiana plików danych może przebiegać bezpośrednio między systemem MES i WMS, albo przy pomocy API (interfejs programowania aplikacji). API to zestaw procedur, protokołów komunikacyjnych i narzędzi umożliwiających współpracę pomiędzy różnymi programami.

Bazy danych

Rozwiązanie to obejmuje wykorzystanie pośredniej bazy danych współdzielonej przez oba systemy. W takim przypadku systemy MES i WMS stale aktualizują pośrednią bazę danych. W określonych przez użytkownika interwałach czasu oba programy sprawdzają, czy w pośredniej bazie danych znajdują się nowe informacje, dodane przez drugi system. Jeśli tak, zaktualizują o nie swoją wewnętrzną bazę danych.

Serwisy internetowe

Systemy WMS i MES mogą wymieniać dane za pomocą interfejsu internetowego. W takiej konfiguracji oba programy nawiązują łączność z bazą danych znajdującą się w chmurze obliczeniowej. Odbywa się to za pomocą protokołu http. Baza danych w chmurze przekazuje dane w formacie XML, a te są zapisywany w obydwu systemach.

Dedykowany interfejs

Jeśli systemy WMS i MES pochodzą od jednego dostawcy, najprawdopodobniej będą one już posiadały swój własny interfejs. Takie rozwiązanie w krótkim czasie zapewnia wysoką stabilność pracy. Pomaga też unikać sytuacji, w których interfejs trzeba tworzyć od początku, a w prace będzie zaangażowanych kilka różnych przedsiębiorstw.

Zalety z integracji systemu zarządzającego magazynem i produkcją

Jednym z podstawach celów integracji oprogramowania MES i WMS, jest usprawnienie zasilania stanowisk produkcyjnych w materiały i komponenty. Dzięki temu, że system MES zarządza przepływem materiałów w czasie rzeczywistym, możliwe jest zaopatrywanie poszczególnych stanowisk na bieżąco z magazynu, bez potrzeby nadmiernego gromadzenia zapasów przy gniazdach produkcyjnych.

Integracja systemów MES i WMS ułatwia obsługę instrukcji materiałowych (BOM – Bill of Materials). W przypadku umieszczenia nowego zlecenia produkcyjnego w systemie MES, program magazynowy automatycznie zarezerwuje potrzebne do jego realizacji materiały, a w razie ich braku zdefiniowane w systemie zamienniki. Szybki przepływ informacji pomiędzy systemami MES i WMS, pozwala lepiej planować i kontrolować poziom zapasów.

Współpraca systemu WMS i oprogramowania MES, oznacza również lepszą kontrolę nad materiałami migrującymi pomiędzy magazynem a halą produkcyjną. W praktyce często spotykamy się z sytuacją, że pobrane z magazynu komponenty wracają do niego, jeśli nie zostaną wykorzystane. Bez integracji systemu MES z systemem magazynowym, trudno o wiarygodne informacje na temat aktualnych stanów poszczególnych komponentów.

Integracja systemu realizacji produkcji MES i magazynowego WMS, to także krok w stronę utworzenia pełnej historii wytwarzanych produktów. Gromadzona wiedza o procesach produkcyjnych, warunkach magazynowania i transportu, pozwala szybko zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości. Zapobiega to wprowadzeniu wadliwej partii na rynek, ogranicza koszty związane z reklamacjami i zwiększa wiarygodność przedsiębiorstwa.

 

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright