Oprogramowanie dla produkcji montażowej

Oprogramowanie dla produkcji montażowej

Montaż jest kluczowym etapem w wielu systemach produkcyjnych. Często stanowi uwieńczenie całego procesu produkcji (montaż końcowy). Etap montażu w niezwykle istotny sposób wpływa na ostateczną jakość produktu. Może też stanowić ostatnią szansę na detekcję ewentualnych nieprawidłowości w produkcie. Specyficznymi rodzajami montażu są stosowane w elektronice: montaż powierzchniowy (SMT – Surface Mount Technology) oraz montaż przewlekany ( THT – Through Hole Technology). Ważnym elementem wspierającym realizację i kontrolę montażu jest oprogramowanie. Oprogramowanie dla produkcji montażowej musi elastycznie dostosować się do specyfiki danego procesu produkcji, stosowanych w nim procedur i technologii. Korzystanie z niego powinno być intuicyjne, tak aby nadmiernie nie angażować uwagi i czasu pracowników produkcji.

Jakie narzędzia, przydatne podczas prac montażu, oferują systemy informatyczne?

Instrukcje pracy (montaż ręczny)

Za pośrednictwem oprogramowania MES pracownik montażu może na ekranie dowolnego, połączonego z siecią urządzenia, obejrzeć szczegółowe instrukcje pracy. Przy pomocy opisów, zdjęć, rysunków czy materiałów filmowych system może szczegółowo zilustrować jak powinno przebiegać prawidłowe wykonanie zadania. Pracownik montażu może zapoznać się z kolejnością wykonywania zadań, poznać dodatkowe uwagi lub ostrzeżenia. Stały dostęp do instrukcji montażu pomaga ograniczyć błędy, przyspieszyć pracę, a także skrócić okres wdrożenia nowych pracowników.

Listy kontrolne (montaż ręczny)

Listy kontrolne to kolejne narzędzie, w którym przydaje się pomoc systemu MES. Lista kontrolna to zbiór pytań, wyświetlanych pracownikowi na różnych etapach procesu produkcyjnego. Najczęściej używa się ich przy rozpoczynaniu pracy, ale także przy rozpoczynaniu i kończeniu wykonania poszczególnych zadań lub etapów pracy.

Dzięki listom kontrolnym montażysta może m.in. poświadczyć, że przed rozpoczęciem pracy założył środki ochronny indywidualnej (rękawice, okulary), czy że sprawdził stan urządzeń i warunki miejsca pracy.

Głównymi obszarami tematycznymi list kontrolnych są:

  • BHP,
  • dostępność komponentów i narzędzi,
  • kontrola jakości,
  • stan techniczny maszyn/utrzymanie ruchu.

Odpowiedzi z list kontrolnych są zapamiętywane przez system MES, dzięki czemu uprawnieni do tego pracownicy mogą w dowolnej chwili do nich powrócić i poddać weryfikacji. Listy kontrolne pozwalają podnieść bezpieczeństwo pracy, zapewnić wysoką jakość produktu, a także zadbać o prawidłową eksploatację oraz stan techniczny maszyn i narzędzi.

Poka-yoke (montaż ręczny)

W metodzie Poka-yoke stosuje się szereg rozwiązań technicznych i organizacyjnych, których celem jest ograniczenie ryzyka popełnienia błędu przez kadry produkcyjne. Błędy te wynikać mogą m.in. z małego doświadczenia, nadmiernej rutyny lub spadków koncentracji pracowników produkcji.

Zgodnie z zasadami Poka-yoke organizacja pracy powinna wymuszać właściwe wykonanie poszczególnych czynności, jak też zadbać o zachowanie prawidłowej sekwencji działań. Przykładam rozwiązania Poka-yoke jest np. połączony z alarmem czujnik ruchu, kontrolujący pobranie właściwych części w trakcie montażu. Innym przykładem może być pojemnik z wydzielonymi miejscami, co pomaga w wypełnienie go odpowiednią liczbą sztuk produktu.

Oprogramowanie dla produkcji montażowej – montaż automatyczny

Montaż automatyczny opiera się na szerokim użyciu automatyki przemysłowej. W śledzeniu postępów montażu automatycznego przydatne są systemy nadzoru typu SCADA. Oprogramowanie to pozwala zbierać i łączyć dane pochodzące z maszyn, modułów kontrolno-pomiarowych i czujników. System SCADA może dostarczyć aktualnych informacji o funkcjonowaniu maszyn, liczbie półproduktów i produktów gotowych. Dzięki połączeniu z aparaturą pomiarową system pozwala w czasie rzeczywistym kontrolować parametry fizyczne produktów, takie jak wymiary i masa. SCADA pozwala także sprawować nadzór nad kontrolą klimatu w hali produkcyjnej. Temperatura i wilgotność powietrza bardzo istotnie wpływają na jakość produktów m.in. w branży elektronicznej.

Wsparcie montażu rozwiązaniami informatycznymi pozwala na uporządkowanie pracy i lepszą kontrolę nad jej przebiegiem. Systemy informatyczne umożliwiają zachowanie wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa pracy, jakości i transparentności produktu. Ich użycie może okazać się niezbędne w spełnieniu wymagań montażu kontraktowego, zlecanego przed podmioty z branży motoryzacyjnej czy elektronicznej.

Autor artykułu
Poleć innym
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *