Raportowanie produkcji w zenon SCADA

Raportowanie produkcji

Funkcją oprogramowania zenon SCADA, która często najbardziej interesuje kadrę kierowniczą, są raporty z produkcji. Zawarty w systemie zenon generator raportów zawiera rozbudowane analizy, zestawienia i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Dzięki nim można łatwo ocenić efektywność pracy zakładu, zidentyfikować wąskie gardła i obszary mające potencjał do ulepszenia. Raporty wspierają decydentów w podejmowaniu decyzji odnośnie parku maszynowego, mogą stanowić wymierny argument przemawiający za wprowadzeniem zmian organizacyjnych, modernizacją lub zakupem nowych urządzeń. Dzięki integracji z maszynami raportowanie produkcji odbywa się automatycznie, bez udziału człowieka i papierowego obiegu informacji.

To co odróżnia system SCADA od innych metod raportowania produkcji, jest szybkość z jaką informacje trafiają do zainteresowanych osób. SCADA to system czasu rzeczywistego, a okres upływający pomiędzy akwizycją danych, ich przesyłaniem, przetworzeniem i finalnie zaprezentowaniem wyników, jest z punktu widzenia ludzkiej percepcji pomijalny. Pozwala to na błyskawiczne wykrywanie problemów i odstępstw od planu produkcji, co daje szansę na szybkie wprowadzanie korekt. Jest to znacząca przewaga w stosunku do klasycznych raportów, budowanych w oparciu o dane historyczne, w których ewentualne nieprawidłowości można uchwycić dopiero ze znacznym opóźnieniem. Drugą zasadniczą różnicą jest pozyskiwanie danych o produkcji bezpośrednio z maszyn, dzięki czemu nie są one obarczone ryzykiem błędu ludzkiego na etapach zbierania, przesyłania i przetwarzania.

Raporty zenon SCADA

Spośród wielu dostępnych w zenon SCADA raportów, zestawień i kluczowych wskaźników efektywności, zakłady produkcyjne najczęściej korzystają z następujących:

OEE (Overall Equipment Effectiveness) – całkowita efektywność wyposażenia. Wskaźnik służy do oceny wydajności pracy maszyn i urządzeń, a składają się na niego trzy czynniki:

  • dostępność – czas w którym maszyna jest zdolna do pracy w stosunku do planowanego dla niej czasu pracy (uszczuplają go awarie, przestoje);
  • wydajność – tempo pracy urządzenia w stosunku do określonej dla niego normy;
  • jakość – produkty dobrej jakości w stosunku do wszystkich wytworzonych produktów.

System zenon SCADA pozwala łatwo skonfigurować sposób obliczania wskaźnika OEE, tak aby odpowiadał on metodzie kalkulacji przyjętej w danym zakładzie.

SPC (Statistical Process Control) – raporty statystycznej kontroli procesu pozwalają zbadać stabilność parametrów wpływających na jakość produktu. Raporty SPC ułatwiają wychwycenie wszelkich odchyleń na wczesnym etapie. Pozwala to chronić zakład przed marnotrawstwem materiałów, komponentów i mediów. Format wizualny raportu można dobrać w zależności od charakteru procesu i potrzeb (karty kontrolne, histogram, wykres pudełkowy). Raporty SPC są często wykorzystywane do ewaluacji produkcji prototypowej i pilotażowej, w celu ustalenia optymalnych parametrów produkcji seryjnej.

Wielkość produkcji – w przypadku zautomatyzowanej produkcji, zenon SCADA może precyzyjnie podać ilość sztuk czy np. masę wytworzonego produktu.

Średni czas realizacji (lead time) – średni czas wytworzenia półproduktów i produktów. W kontekście systemu zenon, wskaźnik ten dotyczy produkcji zautomatyzowanej.

Zużycie mediów – poziom konsumpcji energii elektrycznej, wody i innych mediów, dostępny na wielu różnych typach wykresów (Sankeya, Gantta, uporządkowany wykres obciążeń). W efekcie zużycie możne śledzić w ujęciu dowolnych przedziałów czasu i w rozbiciu na poszczególne maszyny, linie, wydziały, jak i całą halę produkcyjną.

Raportowanie produkcji – Utrzymania Ruchu:

MTTF (Mean Time To Failure) – średni czas do wystąpienia awarii, czyli inaczej mówiąc uśredniony czas, jaki dzieli kolejne awarie. W przypadku nowych maszyn i urządzeń za punkt wyjścia traktuje się moment rozpoczęcia użytkowania.

MTTR (Mean Time To Repair) – średni czas naprawy, informuje o tym, jak długo zajmuje przeciętnie naprawa maszyny lub urządzenia gdy wystąpi awaria. Wskaźnik ten pomaga ocenić pracochłonność napraw, jest też przydatny przy ocenianiu techników UR.

MTBF (Mean Time Between Failure) – wskazuje z jaką częstotliwością dochodzi do awarii lub usterki danego urządzenia. Jest to suma MTTF i MTTR.

AML (Alarm Message List) – lista alarmów, zawiera informacje o wszystkich niepokojących zdarzeniach na hali produkcyjnej.

Oprogramowanie zenon SCADA pozwala na łatwe tworzenie spersonalizowanych kokpitów z raportami, z zakresem informacji indywidualnie dobranym do potrzeb użytkownika. Dzięki prostym w obsłudze kreatorom, tworzenie kokpitów nie wymaga prac programistycznych.

Raportowanie produkcji – współpraca z innymi systemami

Informacje z systemu zenon SCADA mogą wzbogacić raporty generowane przez inne aplikacje. Wymienić tu można system realizacji produkcji MES (Manufacturing Execution System), albo odpowiedzialne za zarządzanie produkcją moduły oprogramowania ERP. Dzięki integracji systemów można połączyć informacje z wielu źródeł, w tym dane z maszyn, zgłoszenia operatorów i raporty pracowników montażu. W efekcie pozwala to uzyskać kompleksowy i spójny obraz działu produkcji, w pełni oddający wszelkie aspekty jego funkcjonowania.

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright