Koronawirus – bezpieczeństwo pracowników magazynu w dobie pandemii

Koronawirus – bezpieczeństwo

Pandemia to wyjątkowo trudny czas dla funkcjonowania łańcuchów dostaw. Stanowi ona też duże zagrożenie dla codziennej pracy magazynów. Wystąpienie zakażenia, czy konieczność kwarantanny, mogą z dnia na dzień zniweczyć plany i uniemożliwić realizację zobowiązań. Aktualnie do najważniejszych zadań menedżerów należy stworzenie możliwie najbezpieczniejszych warunków pracy. Nowe zagrożenie oznacza konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań i środków. Istnieje wiele sposobów na to, aby podnieść bezpieczeństwo pracowników magazynu przy omawianym zagrożeniu. Do najważniejszych z nich należą:

Bezpieczeństwo magazynu – zmiana organizacji pracy

W obliczu zagrożenia koronawirusem bardzo istotne jest maksymalne dystansowanie pracowników. Zaleca się zachowanie przynajmniej 2 metrowej odległości pomiędzy nimi.
W obecnej sytuacji warto rozważyć zmianę modelu kompletacji. Metodą zbiórki pozwalającą ograniczyć kontakty pomiędzy pracownikami jest kompletacja strefowa (Zone Picking). Jej ideą jest podział magazynu na mniejsze obszary (strefy). Z każdą strefę odpowiada tylko jeden pracownik. Obszar strefy określa się według następującego schematu: im wyższy wskaźnik rotacji produktów znajdujących się w strefie, tym jej powierzchnia powinna być mniejsza.

W kompletacji strefowej można wyróżnić dwie metody:

Metoda sekwencyjna – pojemnik (paleta) podróżuje pomiędzy kolejnymi strefami zbiórki, w których znajdują się towary zbierane w ramach danego zamówienia. Po przejściu wszystkich wymaganych stref zamówienie jest skompletowane, metoda ta nie wymaga sortowania artykułów przed wysyłką.
Metoda synchroniczna – zlecenie kompletacyjne zawiera w sobie artykuły z większej ilości zamówień. Kompletacja odbywa się we wszystkich strefach zawierających wymagany towar jednocześnie. Metoda ta wymaga późniejszego połączenia i sortowania artykułów przed wysyłką.
Kompletacja strefowa najlepiej sprawdza się w dużych magazynach, posiadających dużą ilość artykułów o niewielkich rozmiarach.

Zmiana harmonogramu pracy

Aby ograniczyć liczbę pracowników przebywających w magazynie w tym samym czasie, warto zastanowić się nad modyfikacją obowiązującego systemu zmianowego. Jeżeli magazyn pracuje obecnie na tylko jedną, albo dwie zmiany, można rozważyć wprowadzenie dodatkowej. Takie rozwiązanie może skomplikować współpracę z parterami i podnieść koszty, ale pozwala ograniczyć ryzyko zakażenia.

W miarę możliwości powinno się unikać migracji pracowników pomiędzy zmianami czy zespołami. W razie zachorowania, zawęzi to grono narażonych współpracowników.

Bezpieczeństwo magazynu – środki ochrony indywidualnej

W obecnej sytuacji zaleca się rozszerzenie środków ochrony indywidualnej. Do podstawowego wyposażenia pracowników magazynu powinny należeć maseczki i jednorazowe rękawiczki. Należy również zapewnić stały dostęp do środków dezynfekcji rąk. W przypadku koronawirusów skuteczne są substancje oparte na alkoholu (izopropanol, etanol – minimum 60%). Należy podnieść częstotliwość czyszczenia miejsc często dotykanych (klamki, poręcze), a także tych miejsc, w których pracownicy często przebywają (stołówka, toalety).

Bariery fizyczne

Bariery z przeźroczystych tworzyw sztucznych (np. plexiglas) pozwalają odseparować tych pracowników, którzy ze względów organizacyjnych muszą przebywać blisko siebie. Obecnie wielu dostawców oferuje łatwe w montażu bariery, które można dowolnie ze sobą łączyć, ciąć i dopasowywać do indywidualnych potrzeb.

Szersze wykorzystanie technologii komunikacyjnych
Przy zagrożeniu chorobą zakaźną wskazane jest maksymalne ograniczenie kontaktów między pracownikami. Odradza się organizowanie spotkań w większym gronie. Bezpośrednie spotkania można ograniczyć dzięki telefonom i Internetowi.

Zachowanie bezpiecznego dystansu znacząco ułatwiają terminale mobilne i informatyczne systemy zarządzania magazynu (WMS – Warehouse Management System). System WMS pozwala na zdalne delegowanie i raportowanie zadań. Oprogramowanie pozwala także wyeliminować papierowy obieg dokumentów. Jeżeli terminale mobilne czy inne urządzenia są używane przez więcej niż jednego pracownika, przed ich przekazaniem należy je zdezynfekować. Powinno się to odbyć zgodnie z zaleceniami producenta (dostawcy), tak aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia.

Obecna sytuacja to ogromne wyzwanie dla wszystkich osób zarządzających magazynem. Właściwe wdrożone środki zapobiegawcze pomogą jednak zminimalizować ryzyko i przetrwać ten trudny czas, a także lepiej przygotować się na podobne zagrożenia w przyszłości.

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright