Jak rozwinąć e-commerce – praca magazynu

E-commerce – praca magazynu

Handel w kanale e-commerce z ważnego trendu, jakim był w ostatnich latach, z dnia na dzień stał się podstawą działalności i szansą na przetrwanie dla wielu przedsiębiorstw. Związana z epidemią, obejmująca wszystkich uczestników rynku zmiana warunków, budzi potrzebę dostosowania się do nowej rzeczywistości. Zachodząca zmiana stanowi dla firm bezprecedensowy impuls do reorganizacji prowadzonego biznesu, a także podejmowania odważnych decyzji.

Jednym z najważniejszych etapów przystosowania przedsiębiorstwa do realiów gwałtownie rosnącej roli e-commerce jest analiza, ocena i ewentualna korekta w zarządzaniu i sposobie organizacji pracy magazynu. Skutecznym narzędziem wspierającym obsługę e-handlu, są informatyczne systemy magazynowe (WMS – Warehouse Management System). Oto kilka przykładów, jak takie oprogramowanie może pomóc w rozwoju handlu elektronicznego.

Wyzwania e-commerce

Handel w e-commerce często charakteryzuje duży, a przy tym szybko zmieniający się wolumen towarów. Ilość wykonywanych w magazynie operacji jest często bardzo duża, natomiast liczba produktów w pojedynczym zamówieniu niewielka. System magazynowy wspierający e-commerce powinnien wychodzić naprzeciw tym potrzebom, ułatwiając na przykład zbiórkę w formule multipicking, czy automatycznie przydzielając miejsca magazynowe na podstawie wskaźnika rotacji towaru.

Ważną cechą handlu elektronicznego jest szersza ochrona praw konsumenta. W wielu przypadkach, mogą oni w ciągu dwóch tygodni odstąpić od umowy zawartej online. Dla przedsiębiorstw oznacza ryzyko mierzenia się z potencjalnie dużą ilością zwrotów. Częstotliwość zwrotów waha się w zależności od branży i asortymentu, wyższą notują m.in. odzież i obuwie. Wśród towarów wyłączonych z przywileju zwrotu znajdują się na przykład:

 • produkty personalizowane w ramach VAS (Value-Added Services);
 • produkty higieny osobistej;
 • bielizna;
 • kosmetyki;
 • artykuły spożywcze i lekarstwa;
 • programy komputerowe (w tym gry).

Istnieje wiele metod pozwalających ograniczać skalę zwrotów. Do najpowszechniej stosowanych technik należy zwiększanie precyzji opisu i wierna wizualizacja towaru, a także wydłużenie czasu, w jakim klient może zwrócić produkt (efekt psychologiczny, pogłębiający zaufanie).

W kwestii obsługi zwrotów, informatyczny system magazynowy powinien zapewnić sprawne i automatyczne zarządzanie różnymi rodzajami zwrotów, rozróżniając przy tym czy dany produkt może od razu ponownie trafić do sprzedaży, czy też należy go najpierw poddać szczegółowej kontroli jakości, przepakować, czy może poddać utylizacji.

Transparentność i szybka wymiana informacji

Dzięki współpracy systemu magazynowego i aplikacji do składania zamówień online, można dostarczyć klientowi wiarygodnych informacji na temat dostępności towaru i przewidywanej daty jego dostawy. Dzięki automatycznej kontroli stanów magazynowych i rezerwacji w czasie rzeczywistym, przedsiębiorstwo ma szansę na szybkie uzupełnianie towarów, których wkrótce może zabraknąć.

Wparcie automatycznej identyfikacji towarów

Automatyczna identyfikacja towarów pozwala znacząco zwiększyć tempo pracy magazynu i ograniczyć liczbę pomyłek popełnianych w trakcie przyjęcia, kompletacji i wydania produktów. Nowoczesne systemy magazynowe w pełni wspierają technologie odczytu kodów QR, RFID, OCR (Optical Character Recognition), czy DPM (Direct Part Marking).

Współpraca z automatyką magazynową

Wysokie koszty i trudności pozyskaniem siły roboczej, także presja na podnoszenie szybkości i jakości realizacji zleceń, nasilają dążenia do automatyzacji magazynu. Dla firm prowadzących swój biznes w dużej skali, oferujących towar o charakterze drobnicowym, automatyzacja magazynu już dawno stała się warunkiem koniecznym dla realizacji zlecenia w akceptowalnym przez klienta terminie.

Magazyny automatyczne są przeważnie magazynami wysokiego składowania. Obecnie największy tego typu obiekt w Polsce liczy blisko 50 metrów w pionie. Na regałach zamiast palet, znajdują się zazwyczaj pojemniki o ściśle określonych wymiarach.. Zbiórka odbywa się dzięki wsparciu złożonej automatyki, na którą składają się układnice, regały przesuwne, transportery i przenośniki.

Ciekawą alternatywą dla automatycznych magazynów wysokiego składowania, jest struktura nazywana „grid” (krata, siatka) lub hive (ul, rój). Jest to przypominająca szachownicę, rozległa, horyzontalna struktura. W poszczególnych „polach” tej szachownicy znajdują się pojemniki z asortymentem. Nad pojemnikami poruszają się autonomiczne pojazdy prowadzące zbiórkę.

Za współpracę pomiędzy elementami automatyki a informatycznym systemem magazynowym, odpowiada moduł MFC (Material Flow Control). Moduł MFC przetwarza komunikat o zamówieniu na zestaw instrukcji i operacji, jakie automatyczne urządzenia muszą wykonać w celu pobrania towaru.

Bieżące monitorowanie pracy magazyn

W e-commerce bardzo istotna jest szybkość działania i zdolność do reagowania na zaistniałe zdarzenia w czasie rzeczywistym. Umożliwiają to kokpity menedżera magazynu. Za ich pośrednictwem system magazynowy informuje kadrę kierowniczą o aktualnej sytuacji. Posługuje się przy tym odpowiednio dobranym zestawem wskaźników, parametrów i wykresów.

Wśród przykładowych wskaźników, jakie mogą znajdować się na kokpicie menedżera znaleźć można:

 • Ilość bieżących zleceń wydania – ilość pozycji bieżących zleceń wydania w trzech kategoriach: przewidziane do realizacji, w trakcie realizacji, zrealizowane.
 • Zajętość magazynu – obrazuje poziom wykorzystania miejsc magazynowych.
 • Ilość zleceń transportowych na użytkownika.
 • Ilość wysyłek w poszczególnych dniach – ilość wysyłek zamkniętych w ciągu kilku ostatnich dni.
 • Stan magazynowy (ilość nośników) – ilość nośników na wszystkich magazynach dziś i w poprzedzających dniach.
 • Ilość miejsc w obszarach – ilość miejsc przypadająca na poszczególne obszary magazynu.
 • Sprzedawaj więcej i obniżaj koszty logistyki

Informatyczne systemy magazynowe znacznie ułatwiają wdrożenie wyrafinowanych modeli organizacji pracy magazynu, takich jak np. kompletacja falowa. Metoda ta pozwala zminimalizować ograniczenia związane z dostępną przestrzenią magazynową i niewystarczająca powierzchnią miejsc zbiórki. Kompletacja falowa znakomicie sprawdzi się w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo planuje znacząco, w krótkim czasie, zwiększyć gamę oferowanego asortymentu.

System magazynowy to także dostęp do licznych analizy, raportów i algorytmów optymalizacyjnych. Pomagają one na bieżąco doskonalić pracę magazynu. Dbają między innymi o dobór najlepszego miejsca magazynowego dla danego towaru, czy skrócenie tras pokonywanych przez pracowników w trakcie kompletacji.

E-commerce – możliwości integracji

W dobie e-commerce system magazynowy musi mieć możliwość komunikowania się z oprogramowaniem stosowanym przez firmy kurierskie. Ale często również z innymi aplikacjami używanymi w przedsiębiorstwie. Są to najczęściej systemy do składania zamówień online, transakcyjne, czy wspierające inne obszary logistyki. Wśród tych ostatnich można wymienić: Transport Management System, Yard Management System, Dock Scheduling.

Chmura obliczeniowa w e-commerce

W obliczu dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych, interesującą alternatywą dla stacjonarnego wdrożenia oprogramowania zarządzającego magazynem jest chmura obliczeniowa. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa, usługa może być dostępna w ramach chmury publicznej lub prywatnej.Pierwsza opcja polega na udostępnieniu klientowi standardowej (bazowej) wersji programu na współdzielonym serwerze. Oznacza to brak możliwości otrzymania indywidualnych dostosowań w systemie, ale cena takiego rozwiązania jest nieporównywalnie niższa. Jest to raczej oferta dla firm, prowadzących działalność na mniejszą skalę. Druga opcja (chmura prywatna), przeznaczona jest natomiast dla klientów oczekujących indywidualnego podejścia i personalizacji systemu.

Sięgnięcie po oprogramowanie w chmurze pozwala zrezygnować z kupna i utrzymywania serwerów. Dzięki takiemu modelowi współpracy klient może regulować płatności w formie abonamentowej. Pozwala to rozłożyć finansowania w czasie, eliminując konieczność poniesienia dużych nakładów na wstępie.

Ogromną zaletą publicznej chmury obliczeniowej, jest nieporównywalnie szybsze rozpoczęcie pracy z system. W przypadku standardowej wersji oprogramowania, klient zyskuje do niego dostęp zaraz po podpisaniu umowy. Jedynym ograniczeniem jest w tym wypadku czas, jaki potrzebuje załoga aby zapoznać się z nowym narzędziem pracy.

Nadchodzące miesiące będą dla większości przedsiębiorstw bardzo wymagające. Spoglądając w przyszłość warto jednak pamiętać, że trudne czasy wyzwalają w nas zwykle wielką mobilizację i otwierają drogę do szybkiego postępu i doskonalenia.

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright