Kluczowe wskaźniki efektywności w magazynie

KPI
Magazyn stanowi jeden z kluczowych elementów łańcucha logistycznego. W wielu przedsiębiorstwach praca magazynu w znacznym stopniu decyduje o efektywności i konkurencyjności działań. Z tego powodu przedsiębiorstwa często poświęcają wiele uwagi kontrolowaniu i weryfikowaniu jakości funkcjonowania swoich magazynów. Wśród narzędzi powszechnie wykorzystywanych do oceny pracy magazynu, znajdują się kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators).
Pozwalają one w prosty i transparentny sposób określić jakość procesów magazynowych, ich ekonomiczną kondycję czy wskazać obszary wymagające racjonalizacji. Możliwość odniesienia do historycznych wartości KPI, pozwala weryfikować wprowadzone w magazynie zmiany, jak również śledzić trendy. Wybór konkretnych wskaźników efektywności powinien zależeć od roli, jaką dany magazyn ma spełniać. Istotne jest, aby w ramach KPI nie próbowano monitorować wszystkiego, ale skupiono się na lepszej kontroli nad najważniejszymi aspektami funkcjonowania danego magazynu. Dlatego tak ważne jest trafne wytypowanie kilku najważniejszych z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa wskaźników, a następnie skoncentrowanie się na ich monitorowaniu i racjonalizacji.

Najczęściej wykorzystywane KPI w magazynie

Stopień wykorzystania magazynu

Im wartość wskaźnika bliższa jest 100%, tym optymalniej wykorzystujemy posiadany magazyn. Obliczamy wg. wzoru:
Stopień wykorzystania magazynu = (Liczba zajętych miejsc magazynowych) / (Liczba miejsc magazynowych) x 100%

Zgodność magazynu

Wskaźnik rozpatrywany w wariantach ilościowym i wartościowym:

  • Ilościowa zgodność magazynu
    Wskaźnik informuje o tym, na ile rzeczywiste stany ilościowe magazynów są zgodne z tymi przechowywanymi w systemie. Obliczamy wg. wzoru:
    Ilościowa zgodność magazynu = (Ilość pozycji zgodnych z systemem) / (Ilość pozycji fizycznie przeliczonych w magazynie) x 100%
  • Wartościowa zgodność magazynu
    Wskaźnik powiązany z systemem księgowym przedsiębiorstwa. Pozwala uwzględnić zmienną wartość handlową towaru. Obliczamy wg. wzoru:
    Wartościowa zgodność magazynu = (Wartość księgowa przeliczonych pozycji) / (Wartość systemowa przeliczonego obszaru) x 100%

Średnia liczba wydanych towarów w zamówieniu

Pozwala ocenić czy w obrębie magazynu przeważają zamówienia o dużej czy też małej liczbie pozycji. Ma to bezpośredni wpływ na czas realizacji zamówienia oraz liczbę skompletowanych zamówień w jednym dniu. W efekcie to przydatny wskaźnik przy kalkulacji kosztów realizacji zlecenia. Obliczamy wg. wzoru:
Średnia liczba wydanych towarów w zamówieniu = Liczba wydanych towarów / Liczba realizowanych zamówień

Średnia liczba towarów wydanych przez magazyniera

Wskaźnik określający wydajność pracowników magazynu. Większa liczba wydanych towarów na jednego magazyniera oznacza niższe koszty realizacji zamówień. Wartość jest powiązana z ilością zleceń wydania towarów. Ten wskaźnik pomaga określić optymalną liczbę pracowników, potrzebną do obsługi magazynu. Powinno się ją odnosić do wyznaczonej wartości wzorcowej. Obliczamy wg. wzoru:
Średnia liczba towarów wydanych przez magazyniera = Liczba wydanych towarów / Liczba magazynierów

Poprawność zbiórki

Wskaźnik oceniający jakość procesu zbiórki. Pozwala sprawdzić, czy procesy kompletacji przebiegają właściwie. Najlepsze pod tym względem magazyny osiągają wartości wskaźnika powyżej 99,9%. Niski poziom tego KPI implikuje w efekcie wzrostem kosztów związanych z korektami i reklamacjami. Wartość wskaźnika można podnieść stosując techniki ograniczających ryzyko błędu podczas zbiórki, takie jak pick by light. Wskaźnik obliczamy wg. wzoru:
Poprawność zbiórki = Liczba poprawnie skompletowanych zamówień / Suma skompletowanych zamówień

Poprawność realizacji zamówień

Wskaźnik na który składają się poprawność zbiórki i transportu towaru do klienta. Za satysfakcjonujący poziom tego wskaźnika uważa się wartości powyżej 99%. Obliczamy wg. wzoru:
Poprawność realizacji zamówień = (Poprawnie zrealizowane zamówienia) / (Suma zamówień) x 100%

Wymienione KPI pozwalają w efekcie na analizę i zarządzanie magazynem w wymiarze strategicznym. Do zarządzania operacyjnego i podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym, służą wskaźniki o większym stopniu szczegółowości, będące zazwyczaj domeną systemów zarządzania magazynem (WMS – Warehouse Management System).

Dzięki kluczowym wskaźnikom efektywności, osoby zarządzające magazynem mogą w łatwy sposób identyfikować wąskie gardła i obszary niegospodarności w obrębie magazynu. Właściwe zdefiniowanie najważniejszych dla danego przedsiębiorstwa wskaźników, a następnie śledzenie zachodzących w nich zmian, otwiera w drogę do obniżenia kosztów, wzrostu rentowności i jakości poszczególnych procesów magazynowych.

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright