Kluczowe wskaźniki efektywności w magazynie

KPI
Magazyn stanowi jeden z kluczowych elementów łańcucha logistycznego. W wielu przedsiębiorstwach praca magazynu w znacznym stopniu decyduje o efektywności i konkurencyjności działań. Z tego powodu przedsiębiorstwa często poświęcają wiele uwagi kontrolowaniu i weryfikowaniu jakości funkcjonowania swoich magazynów. Wśród narzędzi powszechnie wykorzystywanych do oceny pracy magazynu, znajdują się kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators).
Pozwalają one w prosty i transparentny sposób określić jakość procesów magazynowych, ich ekonomiczną kondycję czy wskazać obszary wymagające racjonalizacji. Możliwość odniesienia do historycznych wartości KPI, pozwala weryfikować wprowadzone w magazynie zmiany, jak również śledzić trendy. Wybór konkretnych wskaźników efektywności powinien zależeć od roli, jaką dany magazyn ma spełniać. Istotne jest, aby w ramach KPI nie próbowano monitorować wszystkiego, ale skupiono się na lepszej kontroli nad najważniejszymi aspektami funkcjonowania danego magazynu. Dlatego tak ważne jest trafne wytypowanie kilku najważniejszych z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa wskaźników, a następnie skoncentrowanie się na ich monitorowaniu i racjonalizacji.

Najczęściej wykorzystywane KPI w magazynie

Stopień wykorzystania magazynu

Im wartość wskaźnika bliższa jest 100%, tym optymalniej wykorzystujemy posiadany magazyn. Obliczamy wg. wzoru:
Stopień wykorzystania magazynu = (Liczba zajętych miejsc magazynowych) / (Liczba miejsc magazynowych) x 100%

Zgodność magazynu

Wskaźnik rozpatrywany w wariantach ilościowym i wartościowym:

  • Ilościowa zgodność magazynu
    Wskaźnik informuje o tym, na ile rzeczywiste stany ilościowe magazynów są zgodne z tymi przechowywanymi w systemie. Obliczamy wg. wzoru:
    Ilościowa zgodność magazynu = (Ilość pozycji zgodnych z systemem) / (Ilość pozycji fizycznie przeliczonych w magazynie) x 100%
  • Wartościowa zgodność magazynu
    Wskaźnik powiązany z systemem księgowym przedsiębiorstwa. Pozwala uwzględnić zmienną wartość handlową towaru. Obliczamy wg. wzoru:
    Wartościowa zgodność magazynu = (Wartość księgowa przeliczonych pozycji) / (Wartość systemowa przeliczonego obszaru) x 100%

Średnia liczba wydanych towarów w zamówieniu

Pozwala ocenić czy w obrębie magazynu przeważają zamówienia o dużej czy też małej liczbie pozycji. Ma to bezpośredni wpływ na czas realizacji zamówienia oraz liczbę skompletowanych zamówień w jednym dniu. W efekcie to przydatny wskaźnik przy kalkulacji kosztów realizacji zlecenia. Obliczamy wg. wzoru:
Średnia liczba wydanych towarów w zamówieniu = Liczba wydanych towarów / Liczba realizowanych zamówień

Średnia liczba towarów wydanych przez magazyniera

Wskaźnik określający wydajność pracowników magazynu. Większa liczba wydanych towarów na jednego magazyniera oznacza niższe koszty realizacji zamówień. Wartość jest powiązana z ilością zleceń wydania towarów. Ten wskaźnik pomaga określić optymalną liczbę pracowników, potrzebną do obsługi magazynu. Powinno się ją odnosić do wyznaczonej wartości wzorcowej. Obliczamy wg. wzoru:
Średnia liczba towarów wydanych przez magazyniera = Liczba wydanych towarów / Liczba magazynierów

Poprawność zbiórki

Wskaźnik oceniający jakość procesu zbiórki. Pozwala sprawdzić, czy procesy kompletacji przebiegają właściwie. Najlepsze pod tym względem magazyny osiągają wartości wskaźnika powyżej 99,9%. Niski poziom tego KPI implikuje w efekcie wzrostem kosztów związanych z korektami i reklamacjami. Wartość wskaźnika można podnieść stosując techniki ograniczających ryzyko błędu podczas zbiórki, takie jak pick by light. Wskaźnik obliczamy wg. wzoru:
Poprawność zbiórki = Liczba poprawnie skompletowanych zamówień / Suma skompletowanych zamówień

Poprawność realizacji zamówień

Wskaźnik na który składają się poprawność zbiórki i transportu towaru do klienta. Za satysfakcjonujący poziom tego wskaźnika uważa się wartości powyżej 99%. Obliczamy wg. wzoru:
Poprawność realizacji zamówień = (Poprawnie zrealizowane zamówienia) / (Suma zamówień) x 100%

Wymienione KPI pozwalają w efekcie na analizę i zarządzanie magazynem w wymiarze strategicznym. Do zarządzania operacyjnego i podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym, służą wskaźniki o większym stopniu szczegółowości, będące zazwyczaj domeną systemów zarządzania magazynem (WMS – Warehouse Management System).

Dzięki kluczowym wskaźnikom efektywności, osoby zarządzające magazynem mogą w łatwy sposób identyfikować wąskie gardła i obszary niegospodarności w obrębie magazynu. Właściwe zdefiniowanie najważniejszych dla danego przedsiębiorstwa wskaźników, a następnie śledzenie zachodzących w nich zmian, otwiera w drogę do obniżenia kosztów, wzrostu rentowności i jakości poszczególnych procesów magazynowych.

Autor artykułu
Poleć innym
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *