Dlaczego warto śledzić produkty w łańcuchu logistycznym?

Etykieta
Genealogia produktu jest zbiorem informacji m.in. o datach, zużytych komponentach, operacjach produkcyjnych i logistycznych. Są one rejestrowane i przekazywane wraz z towarem od chwili wytworzenia do dostarczenia odbiorcy końcowemu. Genealogia produktu wymaga zastosowania szeregu technik, procedur i narzędzi. Wśród nich coraz większą rolę odgrywają programy komputerowe, takie jak MES, WMS czy TMS. Informacje dotyczące produktu, powinny być gromadzone już od momentu rozpoczęcia jego produkcji. Dzięki funkcjom systemów realizacji produkcji (Manufacturing Execution System), możliwe jest powiązanie każdego wyrobu z materiałami, komponentami, maszynami oraz pracownikami produkcji i kontroli jakości. Oprogramowanie tej klasy, może także gromadzić wiedzę o parametrach procesu produkcyjnego, rejestrowanych podczas tworzenia danego produktu. Po opuszczeniu lini produkcyjnej, historię wyrobu mogą rejestrować programy magazynowe (Warehouse Management System) i zarządzania transportem (Transport Management System). Systemy te pozwalają odnotować wszystkie operacje jakim został poddany produkt, ze szczegółowymi informacjami kto i kiedy je wykonał. Aby gromadzenie informacji o historii produktu było efektywne, wymaga ich unikalnego oznaczenia. Wykonuje się je najczęściej przy pomocy etykiet z kodem kreskowym w technologii RFID.

Komu potrzebna jest genealogia produktu?

Zbieraniem tak szczegółowych informacji o historii każdego produktu, zainteresowane są przede wszystkim te firmy, w których jakość towaru ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo klientów. Należą do nich m.in. przedsiębiorstwa z branż takich jak: spożywcza, kosmetyczna, farmaceutyczna, lotnicza czy motoryzacyjna. Jakie konkretnie potrzeby i korzyści powodują, że firmy decydują się na wdrożenie rozwiązań zapewniających pełną transparentność oferowanych produktów?

Regulacje prawne

Wśród firm szczególnie zainteresowanych genealogią produktu są takie, które są do tego zobligowane przepisami prawa. Dotyczy to m.in. firm oferujących artykuły spożywcze czy kosmetyczne. Do przepisów określających wymagania odnośnie genealogii produktu można zaliczyć następujące rozporządzenia:

  • WE nr 178/2002 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego
  • WE nr 1223/2009 Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące produktów kosmetycznych
  • 95/2010 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE  9 ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna
Wytyczne odnośnie rejestrowania informacji dotyczących historii produktu, stanowią również integralną część wielu norm i zasad, w tym m.in. ISO 22000:2005, HACCP, BRC, IFS, SQF.

Wymagania klientów i partnerów biznesowych

Informacja o historii pochodzenia produktów, staje się standardowym wymogiem stawianym dostawcom w wielu branżach. Dlaczego taka sytuacja ma miejsce? Weźmy przykład z branży motoryzacyjnej. Przeciętny współczesny samochód składa się z kilkunastu tysięcy części, często pochodzących od wielu różnych kooperantów. Transparentność wszystkich komponentów i procesów składających się na budowę pojazdu, ma niebagatelne znaczenie w kwestii bezpieczeństwa jego użytkowania. Dzięki szczegółowej genealogii produktu, koncerny motoryzacyjne mogą szybko ustalić źródło powstałego defektu i ustalić wszystkie dotknięte tym problemem samochody. Pozwala to na szybsze podjęcie stosownych działań i ograniczenie ilości wadliwych egzemplarzy wprowadzanych na rynek. Powyższy przykład odnosi się do wszystkich firm, które w swojej działalności współpracują z wieloma podwykonawcami, a jakość i bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie.

Lepsza kontrola i minimalizacja zagrożeń

Wymogi prawne i oczekiwania klientów, to nie jedyne przyczyny dla których firmy powinny zarządzać genealogią produktów. Śledzenie historii produktu to również poprawa przejrzystości kontroli przepływu towarów. W przypadku problemu z reklamacjami, genealogia pozwala łatwiej zidentyfikować problem jakościowy, a także określić których egzemplarzy towaru może on dotyczyć. Pozwala to w porę podjąć działania zaradcze, które uchronią firmę przed dodatkowymi stratami finansowymi i wizerunkowymi.

Historię produktu uważa się coraz częściej za element tworzenia jego wartości. Pełna transparentność dostarczanych towarów, pozwala przedsiębiorcom przestrzegać przepisy, normy oraz wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów. Może stanowić narzędzie do zarządzania ryzykiem i kontroli zagrożeń. Rejestrowanie i śledzenie historii produktu, stało się dzisiaj jednym z podstawowych zadań systemów produkcyjnych (MES), magazynowych (WMS) i zarządzania transportem (TMS). Podczas wyboru nowych rozwiązań informatycznych w obszarze produkcji i logistyki, nie zapominajcie rozpoznać możliwości, jakie w obszarze genealogii otwierają te systemy.

 

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright