Zarządzanie magazynem – jakie decyzje warto zautomatyzować?

Zarządzanie magazynem
Magazyn stanowi centralny punkt biznesu dla operatorów logistycznych i firm dystrybucyjnych, a także ważny składnik działalności firm produkcyjnych. Oczekiwania klientów, presja konkurencji i rachunek ekonomiczny, wywołują potrzebę ciągłego doskonalenia jego pracy. Widoczne jest dążenie się do realizowania zadań magazynowych jak najszybciej, bezbłędnie, angażując przy tym jak najmniej zasobów ludzkich. Potrzeby te, znalazły swoje odzwierciedlenie w możliwościach współczesnych systemów magazynowych (WMS – Warehouse Management System). Nowoczesny program tej klasy, pozwala nie tylko na cyfrowe rejestrowanie i przetwarzanie informacji o operacjach magazynowych, ale może też wspierać przedsiębiorstwa w podejmowaniu złożonych decyzji. Automatyczne podejmowanie decyzji jest niezbędne, gdy ich ilość lub złożoność nie pozwala na ich efektywne podejmowanie przez człowieka. Współczesne magazyny często stanowią organizmy tak złożone, że sprawne zarządzanie nimi bez wyspecjalizowanych systemów informatycznych jest praktycznie niemożliwe.

Przykładowe decyzje, których podejmowanie można zautomatyzować

  • Przydział miejsc magazynowych – w oparciu o zdefiniowane strategie, system WMS może wyznaczyć optymalne miejsce dla przyjmowanego towaru. Wybierając miejsce, system może uwzględnić takie aspekty jak np. klasa rotacji artykułu, odległość od miejsca zbiórki, stopień zapełnienia nośnika (palety), wymiary nośnika, klasyfikacja ADR czy podział na strefy magazynowe. Funkcja automatycznego przydzielania miejsc skraca czas przyjęcia towaru, pozwala zachować wysoki stopień uporządkowania magazynu i optymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię magazynową.
  • Inwentaryzacja – system WMS może automatycznie wygenerować polecenie inwentaryzacji, gdy zajdą ku temu określone przesłanki. Mogą one być związane m. in. z wielkością stanu magazynowego, wykonaniem określonej liczby operacji, zgłoszeniem niezgodności przez magazyniera czy okresem, jaki upłynął od ostatniego spisu. Polecenie inwentaryzacji może dotyczyć całego magazynu, jak i jego wybranych lokalizacji. Zawężenie inwentaryzacji do wybranych miejsc, pozwala zachować ciągłość pracy magazynu.
  • Ścieżka kompletacji – system WMS może podać magazynierowi najkrótszą drogę realizacji zbiórki. Podczas planowania trasy, system bierze pod uwagę także jej techniczne aspekty. Takie jak np. konieczność użycia środka transportu o odpowiednich parametrach. W przypadku dużych powierzchni magazynowych, zawierających towary wymagające użycia różnych nośników, system umożliwia wydzielenie stref zbiórki. W takiej sytuacji scenariusz kompletacji będzie tworzony oddzielnie dla każdej strefy. Optymalne planowanie tras zbiórki, skraca czas realizacji zleceń i zmniejsza ruch w magazynie.
  • Zarządzanie miejscami zbiórki – dla sprawnego funkcjonowania magazynu, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej ilości towaru w łatwo dostępnych  miejscach, z których będzie podejmowany do wysyłki. Nowoczesny system magazynowy, może automatycznie zarządzać ruchem towarów w tych lokalizacjach, nazywanych miejscami zbiórki. Program WMS monitoruje i zestawia dane dotyczące ilości towaru w miejscach zbiórki, łącznego stanu magazynowego danego artykułu oraz zapotrzebowania wynikającego z przewidzianych wysyłek. Dzięki bieżącej analizie tych informacji, system może w odpowiednim momencie wygenerować zlecenie uzupełnienia miejsca zbiórki. Pozwala to uzyskać sprawny przepływ towarów w obrębie magazynu, przy minimalnym zaangażowaniu pracowników.

Decyzyjność systemu

Podejmowanie niektórych decyzji przez system, pozwala realizować zadania magazynowe w sposób wysoce powtarzalny i logicznie spójny. Ogranicza to także ryzyko błędu ludzkiego. Dla firmy ta automatyzacja oznacza wymierne korzyści, związane z krótszym czasem realizacji zleceń czy optymalnym wykorzystaniem posiadanej powierzchni składowania. Dzięki zaawansowanym funkcjom programu WMS, uproszczeniu ulega praca magazynierów, którzy nie muszą już zapamiętywać topografii magazynu i położenia poszczególnych artykułów. Ich działaniami pokieruje system.

Automatyczne wspomaganie, jest jedną z opcji wykonywania niektórych działań w systemu WMS. W funkcjonowaniu każdego magazynu występują okoliczności i zdarzenia, które wymykają się utartym schematom i wymagają działania doraźnego. W podejmowaniu takich decyzji, człowiek nadal jest niezastąpiony.

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright