Cross-docking

Cross-docking

Cross-docking to jedna z bardziej wyrafinowanych form organizacji logistyki magazynowej. Jej idea polega na tym, że trafiające do magazynu artykuły nie są w nim w sposób typowy składowane. Produkty od razu przemieszcza się przez magazyn, a następnie kompletuje w strefie przeładunku i ładuje na środki transportu. W związku z tym towary znajdują się w magazynie tylko przez bardzo krótki okres. Podstawą dla sprawnego funkcjonowania cross-docking jest ustalenie kolejności, w jakiej towary powinny trafić na środki transportowe. Konieczne jest również dobre zsynchronizowanie wszystkich procesów przyjmowania i wydawania towarów.

W praktyce bardzo często zdarza się, że koncepcja przepływu towarów cross-docking nie jest stosowana w całym magazynie, a tylko w jego wydzielonej w tym celu części. Jakie produkty są najczęściej obsługiwane w modelu cross-docking? Przede wszystkim te o wysokim wskaźniku rotacji, które należy jak najszybciej dostarczyć do odbiorcy końcowego. Dlatego też metodą tą najczęściej posiłkują się przedstawiciele branży spożywczej, farmaceutycznej, chemicznej, oraz firmy e-commerce.

Jakie formy może przyjmować cross-docking?

Cross-docking z kompletacją

W tym wariancie pełne palety tego samego wyrobu trafiają do magazynu typu cross-dock. Pracownicy magazynu pobierają z tych palet produkty, a następnie kompletują z nich gotowe zamówienie. Palety, które nie zostały całkowicie opróżnione, przechowuje się jako zapas. Zostaną one wykorzystane przy najbliższej okazji. Jest to w praktyce najczęściej występująca forma cross-dockingu.

Cross-docking pełnych palet

Jest to najprostsza forma cross-dockingu. Polega na tym, że pełne palety z towarem są kierowane bezpośrednio do odbiorcy, bez potrzeby ich dekompletacji. Metodę tą stosuje się w przypadku produktów o dużej objętości.

Cross-docking skompletowany przez dostawcę

Według tej koncepcji, obowiązek skompletowania palety spoczywa na pierwotnym dostawcy towaru. Tak otrzymaną paletę będzie można następnie przesłać bezpośrednio do odbiorcy. Zastosowanie tej metody wymaga płynnej i precyzyjnej komunikacji między uczestnikami łańcucha dostaw. Dostawcy muszą znać aktualne zapotrzebowanie ze strony odbiorcy, tak aby mogli przygotować właściwą ilość produktów. Metodę tą stosuje się m.in. w sieciach sklepów typu convenience. Taka strategia podnosi koszty logistyczne pierwotnego dostawcy, ale za to obniża koszty odbiorców.

Czynniki sukcesu

Czy cross-docking będzie w stanie sprawdzić się w realiach danego przedsiębiorstwa? Zależy to od wielu czynników. W każdym przypadku o sukcesie jego wdrożenia będą decydować:

 • wiarygodni partnerzy w łańcuchu dostaw;
 • umiejętność ciągłego doskonalenia procesów;
 • odpowiednio wykwalifikowana kadra kierownicza i personel;
 • właściwie dobrany informatyczny system magazynowy WMS;
 • właściwie zaprojektowany układ magazynu i schemat przepływu towarów;
 • zrozumienie idei cross-docking zarówno w przedsiębiorstwie, jak i u jego partnerów.

Zalety cross-docking

Bez względu na branżę i charakter dystrybuowanego produktu, model cross-docking oferuje szereg uniwersalnych korzyści. Wśród najistotniejszych należy wymienić:

 • przyspieszenie realizacji dostaw;
 • brak kosztów związanych z przechowywaniem zapasów;
 • redukcję kosztów pracy;
 • brak ryzyka związanego z zarządzaniem stanami magazynowymi (np. przeterminowanie towaru);
 • zwiększenie satysfakcji klientów.

Potencjalne wady cross-docking

Pomimo swoich zalet, cross-docking nie jest formułą, która dobrze sprawdzi się w każdym przedsiębiorstwie. Należy pamiętać, że metoda ta niesie ze sobą pewne wymagania, jak i potencjalne niedogodności:

 • konieczność dostosowania układu powierzchni magazynowej;
 • przekonfigurowanie obecnego lub zakup nowego systemu WMS;
 • metoda ta wymaga dużej sprawności pracy floty transportowej;
 • niesie ryzyko omyłkowego rozdzielenia przesyłek większych niż pojedyncza paleta, co skutkujące nieprawidłowym skierowaniem/zagubieniem towaru;
 • wymaga stosowania kompatybilnych technik automatycznej identyfikacji produktu wśród uczestników łańcuchów dostaw.

Reasumując, cross-docking to metoda, która znakomicie pasuje do wymagań takich branż jak spożywcza i farmaceutyczna. Warto rozważyć jej zastosowanie wszędzie tam, gdzie bardzo istotny jest czas dostawy produktu. Ze względu na postępujący od dawna wzrost znaczenia e-commerce i omnichannel, należy oczekiwać dalszej popularyzacji tej metody.

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright