Cross-docking

Cross-docking

Cross-docking to jedna z bardziej wyrafinowanych form organizacji logistyki magazynowej. Jej idea polega na tym, że trafiające do magazynu artykuły nie są w nim w sposób typowy składowane. Produkty od razu przemieszcza się przez magazyn, a następnie kompletuje w strefie przeładunku i ładuje na środki transportu. W związku z tym towary znajdują się w magazynie tylko przez bardzo krótki okres. Podstawą dla sprawnego funkcjonowania cross-docking jest ustalenie kolejności, w jakiej towary powinny trafić na środki transportowe. Konieczne jest również dobre zsynchronizowanie wszystkich procesów przyjmowania i wydawania towarów.

W praktyce bardzo często zdarza się, że koncepcja przepływu towarów cross-docking nie jest stosowana w całym magazynie, a tylko w jego wydzielonej w tym celu części. Jakie produkty są najczęściej obsługiwane w modelu cross-docking? Przede wszystkim te o wysokim wskaźniku rotacji, które należy jak najszybciej dostarczyć do odbiorcy końcowego. Dlatego też metodą tą najczęściej posiłkują się przedstawiciele branży spożywczej, farmaceutycznej, chemicznej, oraz firmy e-commerce.

Jakie formy może przyjmować cross-docking?

Cross-docking z kompletacją

W tym wariancie pełne palety tego samego wyrobu trafiają do magazynu typu cross-dock. Pracownicy magazynu pobierają z tych palet produkty, a następnie kompletują z nich gotowe zamówienie. Palety, które nie zostały całkowicie opróżnione, przechowuje się jako zapas. Zostaną one wykorzystane przy najbliższej okazji. Jest to w praktyce najczęściej występująca forma cross-dockingu.

Cross-docking pełnych palet

Jest to najprostsza forma cross-dockingu. Polega na tym, że pełne palety z towarem są kierowane bezpośrednio do odbiorcy, bez potrzeby ich dekompletacji. Metodę tą stosuje się w przypadku produktów o dużej objętości.

Cross-docking skompletowany przez dostawcę

Według tej koncepcji, obowiązek skompletowania palety spoczywa na pierwotnym dostawcy towaru. Tak otrzymaną paletę będzie można następnie przesłać bezpośrednio do odbiorcy. Zastosowanie tej metody wymaga płynnej i precyzyjnej komunikacji między uczestnikami łańcucha dostaw. Dostawcy muszą znać aktualne zapotrzebowanie ze strony odbiorcy, tak aby mogli przygotować właściwą ilość produktów. Metodę tą stosuje się m.in. w sieciach sklepów typu convenience. Taka strategia podnosi koszty logistyczne pierwotnego dostawcy, ale za to obniża koszty odbiorców.

Czynniki sukcesu

Czy cross-docking będzie w stanie sprawdzić się w realiach danego przedsiębiorstwa? Zależy to od wielu czynników. W każdym przypadku o sukcesie jego wdrożenia będą decydować:

 • wiarygodni partnerzy w łańcuchu dostaw;
 • umiejętność ciągłego doskonalenia procesów;
 • odpowiednio wykwalifikowana kadra kierownicza i personel;
 • właściwie dobrany informatyczny system magazynowy WMS;
 • właściwie zaprojektowany układ magazynu i schemat przepływu towarów;
 • zrozumienie idei cross-docking zarówno w przedsiębiorstwie, jak i u jego partnerów.

Zalety cross-docking

Bez względu na branżę i charakter dystrybuowanego produktu, model cross-docking oferuje szereg uniwersalnych korzyści. Wśród najistotniejszych należy wymienić:

 • przyspieszenie realizacji dostaw;
 • brak kosztów związanych z przechowywaniem zapasów;
 • redukcję kosztów pracy;
 • brak ryzyka związanego z zarządzaniem stanami magazynowymi (np. przeterminowanie towaru);
 • zwiększenie satysfakcji klientów.

Potencjalne wady cross-docking

Pomimo swoich zalet, cross-docking nie jest formułą, która dobrze sprawdzi się w każdym przedsiębiorstwie. Należy pamiętać, że metoda ta niesie ze sobą pewne wymagania, jak i potencjalne niedogodności:

 • konieczność dostosowania układu powierzchni magazynowej;
 • przekonfigurowanie obecnego lub zakup nowego systemu WMS;
 • metoda ta wymaga dużej sprawności pracy floty transportowej;
 • niesie ryzyko omyłkowego rozdzielenia przesyłek większych niż pojedyncza paleta, co skutkujące nieprawidłowym skierowaniem/zagubieniem towaru;
 • wymaga stosowania kompatybilnych technik automatycznej identyfikacji produktu wśród uczestników łańcuchów dostaw.

Reasumując, cross-docking to metoda, która znakomicie pasuje do wymagań takich branż jak spożywcza i farmaceutyczna. Warto rozważyć jej zastosowanie wszędzie tam, gdzie bardzo istotny jest czas dostawy produktu. Ze względu na postępujący od dawna wzrost znaczenia e-commerce i omnichannel, należy oczekiwać dalszej popularyzacji tej metody.

Autor artykułu
Poleć innym
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *