Inteligentna fabryka

Inteligentna fabryka
Inteligentna fabryka to koncepcja zakładu produkcyjnego, wpisującego się w realia „czwartej rewolucji przemysłowej”. Terminem tym określa się fabrykę, w której występuje daleko idąca integracja i interakcja świata cyfrowego i fizycznego. Wśród rozwiązań i technologii jakie można w niej spotkać, znajdują się m.in. Internet rzeczy (IoT – Internet of Things), Cloud Computing, rzeczywistość rozszerzona (Augmented Reality) czy autonomiczne pojazdy. Jakie cechy powinna posiadać fabryka, aby zasługiwała na miano inteligentnej?

Proaktywna

Oznacza zdolność do podejmowania skutecznych działań wyprzedzających, zanim jeszcze potencjalne zagrożenie przyniesie negatywne skutki. Wcielenie idei proaktywności manifestuje się m.in. poprzez:

Predyktywne utrzymanie ruchu – czujniki zainstalowane na maszynach i systemy analizy danych, pomagają wykryć anomalie w pracy i ostrzec przed nadciągającą awarią.

Zaopatrzenie – automatyczne powiadamianie i organizowanie dostawy brakujących narzędzi i komponentów na stanowiska pracy.

Jakość – aparatura kontrolno-pomiarowa i systemy statystycznej kontroli procesu (SPC), błyskawicznie ujawniają odstępstwa od założonych norm i zapobiegają wytwarzaniu wadliwego towaru.

Bezpieczeństwo – monitorowanie i ostrzeganie o zagrożeniach w czasie rzeczywistym.

Elastyczna

Dzięki elastycznemu planowaniu i realizacji produkcji, inteligentna fabryka wychodzi naprzeciw odmiennym oczekiwaniom klientów. Elastyczność oznacza umiejętność szybkiej zmiany priorytetów, tak aby wykonanie danego zamówienia cechowało się przykładowo:

 • najkrótszy czasem realizacji,
 • najniższy kosztem,
 • najkrótszym czasem oczekiwania i przestojów,

Planowanie produkcji w inteligentnej fabryce wspierają systemy APS (Advanced Planning and Scheduling), zdolne do automatycznego układania i optymalizacji harmonogramu według wskazanych kryteriów.
Wyposażenie zakładu powinno umożliwiać wykonanie szybkich przezbrojeń. Najlepiej gdy jest to możliwe, bez potrzeby zatrzymywania produkcji. Dzięki wysokiej elastyczności, inteligentna fabryka może dostarczać wysoce spersonalizowane produktu przy poziomie kosztów zbliżonym do produkcji seryjnej.

Zoptymalizowana

W inteligentnej fabryce, zawansowane rozwiązania technologiczne i organizacyjne powinny zapewnić:

 • wysoką automatyzację pracy,
 • ograniczanie ryzyka błędu ludzkiego,
 • utrzymanie wysokich, przewidywalnych zdolności produkcyjnych,
 • brak przestojów i wysoką efektywność produkcji,
 • minimalizację kosztów wytworzenia.

Transparentna

Informacje dotyczące przebiegu produkcji, szczegóły pracy załogi i działania maszyn, są systematycznie gromadzone i archiwizowane. Inteligentna fabryka powinna zapewniać spójny i wiarygodny obraz sytuacji w hali produkcyjnej, zarówno w celu bieżącego monitorowania, jak i historycznych analiz.

Transparentność produkcji pozwala tworzyć szczegółową historię towaru, przypisując mu szczegółowe informacji o składnikach, maszynach i pracownikach zaangażowanych w jego powstanie.
Transparentność ułatwia ocenę pracowników, wydajności maszyn i procesów, posiada też ważny aspekt psychologiczny. Sama świadomość przejrzystości pracy wpływa bowiem mobilizująco na załogę.

Wysoce połączona i skomunikowana

W inteligentnej fabryce pracownicy, maszyny i systemy informatyczne połączone są w tzw. system cyber-fizyczny. Komunikacja odbywa się przy pomocy lokalnej sieci internetowej. Informacje wchodzące w skład systemu cyber-fizycznego pochodzą z czujników, sterowników PLC, aparatury kontrolno-pomiarowej i od użytkowników systemów informatycznych. Pracownicy inteligentnej fabryki otrzymują silnie spersonalizowane informacje i komunikaty, dostosowane do roli i zadań jakie pełnią w przedsiębiorstwie.

Inteligentna fabryka w znacznym stopniu automatyzuje wymianę informacji pomiędzy działami produkcji, utrzymania ruchu, planowania i magazynem.

Jakie korzyści dla przedsiębiorstwa?

Inwestycja w rozwiązania inteligentnej fabryki powinna przynieść wymierne benefity. Do oczekiwanych rezultatów zalicza się:

Lepsze wykorzystanie zasobów – szeroki strumień danych płynący z hali produkcyjnej i przetwarzany przez systemy MES (Manufacturing Execution System), daje dogłębny wgląd w przebieg procesów produkcji. Zaawansowane możliwości analizy porównawczej sprawiają dodatkowo, że łatwiej jest odnaleźć wąskie gardła i obszary wymagające korekty. Na lepsze wykorzystanie zasobów składają się też krótsze przestoje oraz racjonalizacja przezbrojeń.

Poprawa jakości – czujniki i systemy informatyczne pracujące w inteligentnej fabryce pozwalają uchwycić nawet niewielkie odchylenia od normy, mogące wpływać na jakość wytwarzanych produktów. Dzięki wysokiej transparentności procesu produkcji, łatwiej jest odnaleźć źródło problemów z jakością: błąd człowieka, dysfunkcja maszyny czy warunki środowiskowe.

Niższe koszty – zaawansowane systemy planowania produkcji (APS) dostarczają wielu opcji optymalizacji, w tym kosztowej. Lepsza jakość owocuje w efekcie mniejszymi stratami produkcyjnymi i kosztami reklamacji.

Większe bezpieczeństwo – ścisła kontrola nad przebiegiem produkcji pozwala w porę przeciwdziałać zagrożeniom w miejscu pracy. Wysoka automatyzacja minimalizuje ryzyko błędu ludzkiego, a robotyzacja umożliwia wycofanie pracowników z najbardziej niebezpiecznych zajęć.

W jaki sposób zbudować inteligentną fabrykę?

Ścieżka do uczynienia fabryki inteligentną, dla każdego zakładu może być nieco inna. Zazwyczaj następuje jednak w wyniku stopniowej modernizacji wybranych obszarów:

 • dane i systemy informatyczne,
 • wyposażenie hali produkcyjnej,
 • pracownicy – ich rola i umiejętności,
 • procesy.

Rolą osób decyzyjnych jest wybór priorytetów, według których ta transformacja będzie przebiegać.

 

 

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Copyright
Copyright