Produkcja

systemy klasy MES, APS, SCADA – jak produkować jeszcze wydajniej

Główny harmonogram produkcji
Produkcja

Główny harmonogram produkcji

Główny harmonogram produkcji (MPS) to narzędzie planowania produkcji, które pomaga ustalić, ile danego produktu należy wyprodukować w różnych okresach. Ten prosty harmonogram może być wykorzystywany jako podstawa do dalszego planowania i harmonogramowania w całej firmie produkcyjnej. Co to jest Główny Harmonogram Produkcji (MPS)? Główny harmonogram Produkcji to narzędzie planowania produkcji,

Czytaj całość »
Produkcja

Planowanie produkcji w Excelu – zalety i wady

Arkusze kalkulacyjne od dziesięcioleci są wykorzystywane do wielu zadań związanych z zarzadzaniem przedsiębiorstwem. Dzięki swojej szerokiej dostępności, w wielu zakładach produkcyjnych są używane m.in. przez działy planowania produkcji. Jakie są wady i zalety stosowania arkuszy kalkulacyjnych do planowanie produkcji? Jakie są alternatywne rozwiązania? Planowanie produkcji w arkuszach kalkulacyjnych – zalety Excel i

Czytaj całość »
Marszruta
Produkcja

Marszruta produkcyjna

Marszruta produkcyjna (inaczej technologiczna), to dokument określający kolejność operacji potrzebnych do wytworzenia półproduktu lub produktu gotowego. Zawiera ona wyszczególnienie kolejnych kroków w procesie produkcyjnym. W sytuacji, gdy istnieją różne sposoby wytworzenia danego produktu, marszruta produkcyjna powinna wskazywać najbardziej wydajną sekwencję. Marszruta technologiczna stanowi podstawę planowania wydajności i harmonogramowania produkcji, szacowania jej kosztów, określania

Czytaj całość »
Sterowniki PLC
Produkcja

Sterowniki PLC – filar automatyzacji

Czym są sterowniki PLC? Jak działają sterowniki PLC? Dlaczego PLC są tak ważne w świecie automatyzacji? Jaka jest przyszłość PLC? Programowalne sterowniki logiczne (PLC) to komputery przemysłowe, wyposażone w różnego rodzaju wejścia i wyjścia (analogowe, cyfrowe, tranzystorowe, przekaźnikowe). Stosuje się je do sterowania i monitorowania pracy wielu różnych urządzeń w przemyśle

Czytaj całość »
Produkcja

Przestoje produkcyjne – jak je ograniczyć?

Przestoje są zjawiskiem powszechnym i jednocześnie kosztownym. To połączenie sprawia, że  dla firm produkcyjnych są jednym z fundamentalnych wyzwań. Jakie przestoje produkcyjne rozróżniamy? Jakie mogą być koszty i konsekwencje przestojów? Jak ograniczyć ilość, czas i skutki przestojów? Czym jest przestój w produkcji? Przestój produkcyjny to dowolny okres, w którym zakład

Czytaj całość »
SCADA dla urządzeń mobilnych
Produkcja

SCADA dla urządzeń mobilnych – jak zaprojektować ekrany użytkownika?

Wiele nowoczesnych systemów nadzoru procesów technologicznych i produkcyjnych (SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition) umożliwia tworzenie indywidualnych kompozycji ekranów użytkownika. Tworzenie ergonomicznych, wygodnych w obsłudze ekranów jest szczególnie istotne w przypadku użytkowników urządzeń mobilnych. Mniejsza powierzchnia ekranu (w stosunku do terminali stacjonarnych) powoduje, że projekt musi być wykonany w

Czytaj całość »
Czas cyklu a czas taktu
Produkcja

Czas cyklu a czas taktu

Czas cyklu i czas taktu to często analizowane (i czasami mylone) parametry procesu produkcyjnego. Stanowią efektywny miernik w ocenie pracy zakładu, są także podstawą kalkulacji czasu realizacji (lead time). Czym różnią się czas cyklu i czas taktu? Jakie zależności miedzy nimi występują? Do czego potrzebna jest ich znajomość? Czas cyklu

Czytaj całość »
Produkcja

Lean manufacturing – źródła marnotrawstwa

W metodologii lean manufacturing za marnotrawstwo traktuje się wszelką działalność, która nie wnosi wartości dla przedsiębiorstwa. Marnotrawstwo jest zatem rozumiane bardzo szeroko, wykraczając poza najczęściej wskazywane źródła jak przestoje czy defekty. W lean manufacturing marnotrawstwem są wszelkie czynniki obniżające efektywność działania zakładu. Może nim być zarówno niepełne wykorzystywanych zasobów, nadmierne

Czytaj całość »
Produkcja

Listy kontrolne – kontrola jakości

Firmy produkcyjne mogą wiele stracić w wyniku zaniedbań w obszarze kontroli jakości. Rezultatem zaniedbań może być niezadowolenie klientów, nadszarpnięcie wizerunku marki, a także, w niektórych branżach, wysokie kary nakładane przez organy regulacyjne. Aby zapobiec występowaniu takich problemów, producenci muszą posiadać wiarygodny system zarządzania jakością, który sprawi że finalny produkt będzie spełniał

Czytaj całość »
Jak obliczyć moce produkcyjne
Produkcja

Jak obliczyć moce produkcyjne?

Zdolności produkcyjne, czyli inaczej moce produkcyjne, to maksymalna ilość produktu jaką zakład może wytworzyć w określonym czasie. Precyzyjne określenie zdolności produkcyjnej jest kluczowe dla efektywnego planowania i harmonogramowania produkcji. Jej znajomość   pozwala wskazać klientom wiarygodne i dokładne czasy realizacji, a także lepiej prognozować przepływy pieniężne. Jak ustalenie i modelowanie mocy produkcyjnych

Czytaj całość »
Produkcja

Lead time – jak skrócić czas realizacji?

Lead time to czas wykonania zamówienia, liczony od momentu jego złożenia do chwili dostarczenia. Niestabilność popytu i wysokie tempo funkcjonowania rynków sprawiają, że coraz częściej o wyborze dostawcy decyduje termin, w jakim może on wykonać zlecenie. Inna przyczyna, dla której czas realizacji może odgrywać decydującą rolę, to zrównanie się konkurencji w zakresie proponowanych

Czytaj całość »
Planowanie zapasów w zakładzie produkcyjnym
Produkcja

Planowanie zapasów w zakładzie produkcyjnym

Zapasy to podstawa każdej działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej. Utrzymywanie zapasów surowców, produkcji w toku i wyrobów gotowych na właściwych poziomach ma kluczowe znaczenie dla krótko- i długoterminowego sukcesu biznesowego każdej fabryki. Planowanie zapasów to zestaw praktyk opracowanych w celu utrzymania optymalnych stanów w dowolnym horyzoncie czasu. Optymalny poziom zapasów można

Czytaj całość »
Copyright
Copyright