FAQ - Qguar TMS

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie na temat Systemu Qguar TMS.

W jakim zakresie Qguar TMS wspomaga rozliczanie kosztów transportu ?

Qguar TMS wyposażony jest w zaawansowane mechanizmy, które pozwalają rozliczać między innymi należności za wykonane usługi transportowe, koszty użycia konkretnych środków transportu, koszty pokonanej trasy czy wielkości przewiezionej masy towarowej, z  możliwością wyliczenia kosztów pojedynczej przesyłki, będących udziałem w kosztach realizacji całej trasy.

Czy Qguar TMS wspomaga planistę w wyborze najtańszego przewoźnika ?

Qguar TMS dzięki funkcji „Ranking Przewoźników” może wskazać planiście najtańszego przewoźnika dla konkretnego zlecenia. Zawsze pozostaje jednak możliwość wyboru innego przewoźnika niż tego, którego wskazał system.

Czy Qguar TMS pozwala zarządzać czasem pracy kierowców ?

Tak. Qguar TMS został wyposażony w funkcje, które pozwalają na określanie czasowego rozkładu planowanej trasy, zgodnie z obowiązującym prawem.  System rejestruje czas pracy kierowców dla tras zrealizowanych oraz pozwala wykrywać nieprawidłowości w zakresie długości prowadzenia środka transportu oraz obowiązkowych przerw.

Czy Qguar TMS  obsługuje transport z wykorzystaniem stacji przeładunkowych (HUB-ów) ?

Działanie Qguar TMS obejmuje zarówno model przewożenia towarów bez pośrednich stacji przeładunkowych (hubów), jak również z ich wykorzystaniem. W systemie Qguar TMS punkty przeładunku i organizacji transportu czyli tzw. „huby”  odpowiedzialne są za odbiór przesyłek, ich ewentualne tymczasowe przechowywanie oraz organizowanie  kolejnych etapów przewozu (do klienta).

Czy Qguar TMS wspomaga procesy załadunku i rozładunku transportowanych towarów ?

Tak. System wspomaga te czynności w obrębie obsługi Hub-ów, jak również na przystankach załadunkowych i rozładunkowych klientów, w oparciu o urządzenia mobilne i zestaw funkcji dostępnych w Qguar TMS Mobile. Qguar TMS Mobile obsługiwany jest przez kierowcę na urządzeniu mobilnym (np. smartfon, terminal).

Czy Qguar TMS umożliwia obsługę towarów niebezpiecznych (ADR) ?

Qguar TMS wspiera dyspozytorów w planowaniu transportu towarów niebezpiecznych, zgodnie z międzynarodową umową oraz przepisami krajowymi.  System kontroluje, czy obiekty planowane do realizacji trasy, mogą uczestniczyć w transporcie artykułów ADR. Sprawdza również czy kierowca ma aktualne uprawnienie do przewozu towarów niebezpiecznych danej klasy oraz czy  środek transportu ma odpowiedni osprzęt do ich przewozu.  Qguar TMS gromadzi także informacje o zrealizowanych transportach towarów niebezpiecznych, w celu późniejszego wykorzystania w rocznym raporcie przewozów ADR.

Czy w Qguar TMS można łączyć zlecenia transportowe ?

Tak. System posiada możliwość konsolidacji zleceń, polegającą na łączeniu wielu przesyłek  w jedno zlecenie skonsolidowane. Aby możliwe było utworzenie takiego zlecenia, dane dotyczące zleceniodawcy i lokalizacji (początkowa, końcowa) muszą być zgodne.

Czy w Qguar TMS istnieje możliwość automatycznego planowania tras ?

Tak. Qguar TMS wyposażony jest w algorytm planowania tras, który w połączeniu z mapą cyfrową pozwala zaplanować automatycznie przebieg transportu.
W zależności od potrzeb system Qguar TMS wyposażany jest w różne warianty algorytmów do automatycznego planowania tras, uwzględniające indywidualne potrzeby w tym zakresie.

Czy Qguar TMS pozwala na pracę zdalną na urządzeniach mobilnych ?

Qguar TMS posiada wersję mobilną dla systemu Android oraz Windows Mobile. Kierowcy za pomocą smartfonów,  mogą  przesyłać na przykład potwierdzenie dostawy lub inne informacje o przebiegu realizowanej trasy.

Czy Qguar TMS pozwala na pracę w przeglądarce internetowej ?

Tak. Qguar TMS  umożliwia pracę z poziomu przeglądarki internetowej.

Do czego Qguar TMS wykorzystuje mapę cyfrową ?

Mapa cyfrowa bierze udział w wielu elementach zarządzania transportem. Pozwala między innymi na geokodowanie, czyli wyznaczanie współrzędnych geograficznych danej lokalizacji, wyliczanie odległości pomiędzy lokalizacjami w trasie, budowanie tras bezpośrednio na mapie oraz na podgląd zaplanowanych tras na mapie.

Czy Qguar TMS pozwala na integrację z systemami obcymi ?

Współczesne wdrożenia systemów informatycznych wspomagających procesy w firmach, praktycznie zawsze niosą ze sobą konieczność wymiany danych z innymi systemami. Qguar TMS pozwala na elastyczne tworzenie i rozbudowę interfejsów do większości spotykanych na rynku systemów informatycznych klasy ERP. W swojej praktyce Quantum zrealizowało już kilkadziesiąt interfejsów do różnych systemów zewnętrznych, w różnych technologiach i o różnych stopniach trudności.

Kontakt

Tel.: +48 (12) 646 98 00

Fax: +48 (12) 646 98 02

BLOG:  Bajtemwpalete


Aktualności i wiedza:
       


Szczegóły kontaktu...