FAQ - Qguar SaaS

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie na temat Systemu Qguar SaaS.

Jak należy rozumieć pojęcie Qguar SaaS ?

Qguar SaaS oznacza dosłownie usługę Software as a Service. Czyli klient zostaje podłączony do istniejącej instalacji standardowej wersji danego systemu Qguar, w wybranym przez Quantum Data Center. Klient po podpisaniu umowy otrzymuje dostęp do standardowej wersji danego systemu QGUAR. Możliwe są jedynie zmiany w obrębie konfiguracji i parametryzacji systemów Qguar. Jakiekolwiek inne zmiany, a w szczególności zmiany wymagające ingerencji w kod źródłowy, oznaczają, że usługa zdalnego dostępu do systemu Qguar możliwa będzie wyłącznie w trybie Dedicated Cloud.

Jak należy rozumieć pojęcie Qguar Dedicated Cloud ?

Qguar Dedicated Cloud oznacza zdalne udostępnienie klientowi dedykowanej wersji wybranych systemów Qguar, w tym również wersji dostosowanych do potrzeb klienta, w wybranym Data Center. W trybie Dedicated Cloud możliwe są wszelkie technicznie wykonalne w systemie Qguar zmiany, które zamówi klient. Oferty na systemy Qguar oferowane w trybie Dedicated Cloud przygotowywane są zawsze indywidualnie.

Które systemy Qguar dostępne są w wersji SaaS, a które w Dedicated Cloud ?

Zarówno w wersji SaaS jak i w wersji Dedicated Cloud, dostępne są następujące systemy: Qguar MES/APS, Qguar WMS, Qguar TMS, Qguar YMS, Qguar DS. oraz Qguar 4WEB.

Czy możliwe są modyfikacje systemu Qguar w wersji SaaS ?

W trybie SaaS niedostępna jest możliwość takich modyfikacji systemu, które wymagają ingerencji w kod źródłowy systemów Qguar. Możliwe są jedynie zmiany w obrębie konfiguracji i parametryzacji systemów Qguar. Jakiekolwiek inne zmiany, a w szczególności te, które wymagają ingerencji w kod źródłowy, oznaczają, że usługa zdalnego dostępu do systemu Qguar możliwa będzie wyłącznie w trybie Dedicated Cloud.

Czy możliwe są w trybie SaaS dostosowania/zmiany w obrębie raportów dla klienta ?

Możliwe są zmiany konfiguracyjne w obrębie istniejących, standardowych raportów, o ile nie wymagają one ingerencji w źródła oprogramowania systemu Qguar oraz ingerencji w strukturę baz danych systemów Qguar. Zmiany w obrębie raportów w wersji SaaS, wykonywane przez klienta lub Quantum przy pomocy dostarczanego z systemem Qguar narzędzia i-net Designer, możliwe są pod następującymi warunkami: - nie mogą obejmować zmian w standardowych obiektach systemu Qguar - muszą być prowadzone na kopiach raportów standardowych o zmienionych nazwach - dodanie nowego raportu możliwe jest jedynie poprzez definicję nowej perspektywy (view) dla raportu - przygotowywane są wyłącznie w oparciu o dane zgromadzone w systemie Qguar - nie wymagają ingerencji w bazę danych oraz źródła systemu Qguar - nazwy raportów dla każdego klienta wymagają uzgodnienia z Quantum struktury nazewnictwa - raporty dostępne będą w systemie Qguar w pozycji menu „raporty użytkownika -> wydruki” Konieczność innych zmian w raportach niż opisane powyżej, możliwa jest wyłącznie po dokonaniu przez klienta migracji z usługi SaaS do usługi Dedicated Cloud

Czy możliwe są w trybie SaaS dostosowania/zmiany w obrębie interfejsów dla klienta ?

Oferowane systemy Qguar w wersji SaaS dopuszczają możliwości zmian konfiguracyjnych w obrębie istniejących, standardowych komunikatów interfejsowych, o ile zmiany takie nie wymagają ingerencji w źródła oprogramowania systemu Qguar oraz ingerencji w strukturę baz danych systemów Qguar. W praktyce możliwe jest więc kopiowanie istniejących komunikatów standardowych, włączanie i wyłączanie poszczególnych pól w komunikatach (które włączone są w wersji SaaS), a także zmiana ich kolejności. Możliwa jest również zmiana wymagalności poszczególnych pól w komunikatach oraz przypisywanie im wartości domyślnych. Konieczność innych zmian w interfejsach niż opisane powyżej, możliwa jest wyłącznie po dokonaniu przez klienta migracji z usługi SaaS do wersji Dedicated Cloud.

Czy korzystając z Qguar SaaS można zamawiać usługi dodatkowe ?

Użytkownicy systemów Qguar SaaS mogą zamawiać dodatkowe usługi w Quantum. Mogą to być usługi szkoleniowe lub usługi związane z doradztwem w użytkowaniu systemu. Usługi takie są indywidualnie wyceniane dla klienta.

Czy Qguar SaaS pozwala na korzystanie z przenośnych terminali radiowych ?

Tak, Qguar w wersji SaaS pozwala użytkownikowi korzystać z bezprzewodowych terminali radiowych. Dostęp do usługi Qguar SaaS nie obejmuje jednak dostarczenia oraz instalacji jakichkolwiek elementów sieci bezprzewodowej oraz terminali bezprzewodowych. Elementy te wymagają osobnego zamówienia przez klienta.

Kto instaluje oprogramowanie na terminalach radiowych klienta ?

Prace instalacyjne wykonuje Quantum w oparciu o następujące zasady: - klient dostarcza terminale radiowe do siedziby Quantum - koszty przesyłki kurierskiej i ubezpieczenia (w obydwu kierunkach) pokrywa klient - w przypadku konieczności instalacji u klienta, klient pokrywa wyliczone indywidualnie koszty takiej usługi, obejmujące również koszt czasu przejazdu oraz koszty noclegów.

Czy w wersji SaaS możliwa jest praca z dowolnymi terminalami radiowymi ?

Lista wspieranych przez Quantum w usłudze Qguar SaaS terminali jest ograniczona do następujących urządzeń: - Zebra MC 92N0 z WinCE6.0 lub z WinCE7.0 wyposażonych w skaner laserowy (bez Imagera opartego na aparacie fot) - Zebra MC9190 oraz Zebra MC9090 z systemem WinCE5.0 lub WinCE6.0

Czy wersja Qguar SaaS pozwala na bezpośrednie wydruki na drukarkach kodów kreskowych ?

Tak, Qguar SaaS umożliwia bezpośrednie wydruki na drukarkach kodów kreskowych u klienta. Druk bezpośredni (bez podglądu) wymaga konfiguracji każdej z wykorzystywanych drukarek w Data Center. Instalacja wymaga zatem współdziałania działu IT klienta z helpdesk Data Center na etapie konfiguracji środowiska.

Jakiego typu połączenie internetowe musi posiadać klient dla Qguar SaaS ?

Quantum wymaga koniecznie zestawienia połączenia VPN IPSEC Site-to-Site (bidirectional). Połączenie takie wymagane jest ze względów bezpieczeństwa oraz ze względów wymagań poszczególnych funkcji systemu. Wymaga to posiadania po stronie klienta odpowiedniego urządzenia sieciowego kompatybilnego ze środowiskiem znajdującym się w Data Center.

Czy usługa Qguar SaaS oferowana jest wraz z serwisem ?

Tak, standardowo Qguar SaaS oferowany jest wraz z serwisem gwarantującym określony poziom dostępności usługi określony w zawartej umowie SLA.

Jak informowani są klienci o przerwach konserwacyjnych ?

Dostępne są dwa mechanizmy informowania: - w umowie SaaS klient wskazuje adres, na który wysyłamy informacje o konserwacji (email) - Qguar SaaS posiada możliwość wyświetlania powiadomienia na ekranie użytkownika. Powiadomienie takie widoczne jest przed i po zalogowaniu

Czy klient posiada dostęp do dokumentacji użytkownika ?

Tak, klient po podpisaniu umowy o usługę Qguar SaaS otrzymuje również dostęp do dokumentacji użytkownika danego systemu Qguar.

Jak wyliczana jest cena za Qguar SaaS ?

Cena systemów Qguar SaaS wyliczana jest na podstawie ilości licencji równoczesnych dostępów (concurrent use licence) do danego systemu. Każdy z systemów Qguar oferowanych w wersji SaaS posiada stałą cenę za jedną licencję.

Kontakt

Tel.: +48 (12) 646 98 00

Fax: +48 (12) 646 98 02

BLOG:  Bajtemwpalete


Aktualności i wiedza:
       


Szczegóły kontaktu...