FAQ - Qguar APS

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie na temat Systemu Qguar APS.

Kiedy warto myśleć o wdrożeniu systemu Qguar APS ?

O wdrożeniu systemu Qguar APS należy myśleć w momencie, kiedy menadżerowie oraz planiści produkcji, potrzebują wsparcia w zaawansowanym harmonogramowaniu zleceń oraz optymalizacji scenariuszy zleceń.

Czy Qguar APS poprawia czas realizacji zleceń ?

Algorytmy optymalizacji w Qguar APS umożliwiają takie zaplanowanie zleceń, aby ich łączny czas realizacji był najkrótszy, co z kolei pozwala uzyskać większą wydajność produkcji i obniżenie jednostkowych kosztów wytworzenia.

Czy Qguar APS rozwiązuje problem związany z zaleganiem materiałów ?

System APS umożliwia precyzyjne harmonogramowanie zleceń produkcyjnych   oraz praktyczne wdrożenie idei just-in-time poprzez integrację z systemami klasy ERP. Dzięki pełnej synchronizacji zaopatrzenia i produkcji, redukujemy stany magazynowe i optymalizujemy zaopatrzenie.

Czy Qguar APS ma wpływ na zmniejszenie kosztów produkcji ?

Tak. Wybór Qguar APS jako rozszerzenia funkcjonalnego systemu ERP, daje zupełnie nowe możliwości redukcji kosztów produkcji, zaopatrzenia i wzrostu efektywności zatrudnionego personelu. Wdrożenie systemu APS wraz z systemami klasy MES i ERP znacząco podnosi wydajność i redukuje zapotrzebowanie na nadzór oraz obsługę procesów przez personel.

Czy Qguar APS rozwiązuje problem opóźnień w zleceniach produkcyjnych ?

Qguar APS posiada algorytm minimalizujący średnie opóźnienie od dat dostaw. Algorytm ten bierze pod uwagę przydzielone zamówieniom priorytety, planując najpierw realizację tych o wyższym priorytecie.

W jaki sposób w systemie Qguar APS przedstawiany jest przebieg procesu produkcyjnego ?

Przebieg procesu produkcyjnego w systemie Qguar APS przedstawiany jest na 3 sposoby:

- wykres Gantt’a dla obłożenia zadań produkcyjnych na poszczególnych stanowiskach;
- wykres Gantt’a dla realizacji zleceń produkcyjnych w czasie;
- wykres obciążenia stanowisk produkcyjnych w czasie.

Czy Qguar APS ma wpływ na obciążenie zasobów produkcyjnych ?

Qgauar APS posiada funkcję, która pozwala porównać kilka alternatywnych wersji tworzonego planu produkcyjnego. Dzięki temu osoba planująca produkcję może podejmować decyzje, na przykład o maksymalnym obciążeniu zasobów.

Czy Qguar APS pozwala na integrację z innymi systemami ?

Tak. Poprzez interfejs, Qguar APS i systemy klasy MES (Manufacturing Executing Systems) czy np. ERP, wymieniają dane niezbędne do zobrazowania planów produkcji. Po przeprowadzeniu procesu optymalizacji, do systemu nadrzędnego przekazywany jest wybrany scenariusz realizacji zleceń produkcyjnych, z datami rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych operacji, oraz wskazaniem zasobów, datami wymagalności surowców, materiałów, półproduktów etc.

 

Kontakt

Tel.: +48 (12) 646 98 00

Fax: +48 (12) 646 98 02

BLOG:  Bajtemwpalete


Aktualności i wiedza:
       


Szczegóły kontaktu...