Strzeżonego Qguar RPS strzeże, czyli jak nie gubić nośników i opakowań zwrotnych

Qguar RPS – ewidencja nośników i opakowań

Qguar RPS – ewidencja nośników i opakowań zwrotnych w magazynie oraz transporcie

Opakowania zwrotne (np. butelki, skrzynki) i nośniki magazynowe (np. europalety) mogą stanowić dla przedsiębiorstwa niemałe koszty, dlatego tak ważna jest kontrola ich stanu oraz świadomość, gdzie w danym momencie się znajdują. W obu przypadkach z pomocą przychodzi Qguar RPS – system głęboko zintegrowany z Qguar WMS i Qguar TMS.

Opakowania zwrotne

W systemie Qguar WMS definiowana jest wielopoziomowa struktura pakowania produktu, z uwzględnieniem opakowań na każdym jej poziomie oraz niezbędnego nośnika dla całej jednostki logistycznej. Można tu posłużyć się prostym przykładem piw, które sprzedawane są w opakowaniach zwrotnych – butelkach. Producent umieszcza je w określonej liczbie w zwrotnych opakowaniach zbiorczych, czyli plastikowych skrzynkach. Skrzynki natomiast poukładane są w kolejnych warstwach na nośniku (np. europalecie), tworząc w ten sposób jednostkę logistyczną. W opisanej sytuacji mamy do czynienia z dwoma typami opakowań zwrotnych oraz nośnikiem. Wszystkie mają swoją wartość i powinny być ewidencjonowane. Na czym to ewidencjonowanie polega?

Podczas różnych typów operacji logistycznych system automatycznie zlicza wszystkie rodzaje opakować zwrotnych (i nie tylko zwrotnych) dla wszystkich typów struktury pakowania, co znaczy, że użytkownik w ogóle nie musi się tym zajmować, koncentrować na tym swojej uwagi. Oprogramowanie w każdej chwili podpowie, jaka jest ilość opakowań czy nośników podczas danej operacji, np. w dostawie czy wysyłce. Dzięki temu można również porównać stan systemowy z faktycznym.

Opakowania zwrotne są częścią kosztów produktu wprowadzanego na rynek, dlatego konieczne powinno być ich ewidencjonowanie. Chcąc uniknąć strat spowodowanych „gubieniem” cennych opakowań, poszczególni uczestnicy ogniw łańcucha logistycznego powinni wiedzieć, gdzie oraz w jakiej liczbie się one znajdują.

Nośniki

Nośniki magazynowe (np. wspomniane europalety) możemy śmiało określić mianem części majątku firmy. Są jednak w ciągłym ruchu, ponieważ to na nich towar przyjeżdża lub opuszcza przedsiębiorstwo i udaje się do dystrybutora, hurtowni czy sklepów. Jeśli nie podlega ewidencjonowaniu, w każdym momencie może zaginąć. Może również paść łupem nielegalnego handlu paletami. Dlatego tak ważne jest ewidencjonowanie na każdym etapie procesu magazynowego – wydania, przesunięć oraz przyjęć. Dzięki temu firma będzie wiedzieć, gdzie oraz w jakiej liczbie znajdują się jej nośniki. Co więcej, będzie to również źródłem informacji o nośnikach, które powinna zwrócić swoim partnerom biznesowym.

Ewidencjonowanie nośników odbywa się w systemie Qguar WMS

Podobnie jak w przypadku opakowań, ewidencjonowanie nośników odbywa się w systemie Qguar WMS automatycznie i wynika z faktu, że w przypadku każdego przyjęcia czy wydania oprogramowanie samodzielnie przypisuje nośnik do towaru. Co więcej, po każdym załadunku towaru na samochód operator musi potwierdzić, czy faktyczna liczba załadowanych palet odpowiadała liczbie wskazanej przez system. Dzieje się tak, ponieważ operatorzy często przepakowują towar bezpośrednio przez załadunkiem, aby np. efektywniej wykorzystać dostępną przestrzeń. Bez takiej dodatkowej kontroli ze strony systemu szybko stałoby się to źródłem niezgodności w bilansie nośników.

Ewidencjonowanie nośników pojawia się także w oprogramowaniu do zarządzania transportem Qguar TMS, dzięki jego głębokiej integracji z systemem Qguar RPS do rejestrowania opakowań zwrotnych podczas operacji przyjmowania, składowania i wydawania towarów z magazynu. W najprostszym ujęciu RPS czuwa nad ich bilansem, dzięki czemu operator wie, ile opakowań lub nośników wyjechało z magazynu, a ile powinno do niego wrócić. To jednak nie wszystko, ponieważ do systemu można wprowadzić numery konkretnych – zazwyczaj kosztownych – nośników, aby mieć stałą kontrolę nie tylko nad ich stanem, ale nawet dokładną lokalizacją już po opuszczeniu magazynu.

Każde przedsiębiorstwo powinno liczyć się z zauważalnym kosztem związanym z obrotem nośnikami i opakowaniami zwrotnymi, ponieważ mogą one stanowić niemałą wartość. Systemy Qguar WMS i TMS wraz z Qguar RPS wspierają przedsiębiorstwo w eliminowaniu szarej strefy obrotu nośnikami oraz pomaga kontrolować często niemałe pieniądze w postaci tychże nośników oraz opakowań zwrotnych.

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Copyright
Copyright