Jest czy nie ma – oto jest pytanie!

Samoinwentaryzacja

Samoinwentaryzacja

W czasach optymalnych zapasów i dynamicznego przepływu towarów przez struktury magazynowania niezbędna jest wiedza o rzeczywistych stanach magazynowych.  Współczesne magazyny wręcz tętnią szeregiem zjawisk, które mają istotny wpływ na informację zwrotną do klienta o dostępności towaru. Droga tej informacji nie jest prosta, gdyż najczęściej przebiega przez szereg działów firmy oraz systemów.

Wspomniany przepływ, to nie tylko klasyczne wejście i wyjście towarów. Rzeczywistość magazynowa nie jest przecież aż tak banalna. To również zmiany spowodowane: brakiem dostępu do uszkodzonych struktur składowania, na których znajduje się towar; uszkodzeniami towaru w trakcie prac, przeterminowaniem, błędnymi partiami, zmianami statusów jakości, itp. Zatem towar, który zdaje się być dostępny w systemach klasy MM (Material Management) czasowo bądź trwale może nie być dostępny w systemach klasy WMS (Warehouse Management System).

Co najmniej te dwie klasy systemów muszą istnieć i muszą być zintegrowane, żeby sprawnie odpowiadać na pytanie: czy towar jest czy go nie ma? Należy postawić jeszcze jedno pytanie: jak spowodować by istotne informacje, wprost z wiarygodnego źródła (np. konkretnego miejsca magazynowego, lokacji) trafiały do systemu informatycznego? Każdy manager zarządzający średnim czy duży obiektem magazynowym zdaje sobie sprawę z tego, że częste wykonywanie klasycznej inwentaryzacji nie wchodzi w grę.

Rozwiązanie problemu jest stosunkowo proste. Pracownik magazynu z całą pewnością musi być wyposażony w urządzenie mobilne umożliwiające komunikację z systemem zarządzania logistyką magazynowania – aplikacja na urządzenie mobilne powinna być częścią takiego systemu. Magazynier mając bezpośredni kontakt ze źródłem wiedzy o potencjalnych rozbieżnościach będzie miał możliwość przekazania takiej informacji do WMS – a ten system dalej przez interfejs wymiany danych do MM.
Kilka przykładów.

A1. Palecie z dostawy zostaje przydzielona przez WMS lokacja magazynowa. Dokonujemy transportu tej jednostki logistycznej do wskazanego miejsca. Miejsce jest zajęte – a powinno być oczywiście wolne. Dysponując urządzeniem mobilnym informujemy o tym fakcie system. WMS wskazuje błyskawicznie lokację alternatywną, a sprawą niewłaściwie umiejscowionej palety zajmą się stosowne osoby śledząc jej historię w systemie.

A2. Otrzymujemy informację, że z określonej lokacji mamy pobrać paletę towaru. Docieramy na miejsce, które okazuje się być puste. Ewidencjonujemy ten brak na urządzeniu mobilnym. Otrzymujemy alternatywne źródło pobrania. Być może wkrótce okaże się, że „nadmiarowa” paleta z wcześniejszego przykładu to ta, której właśnie nam teraz brakuje.

B1. Naszym zadaniem jest pobrać 5 kartonów towaru z konkretnej lokacji. Na miejscu stwierdzamy, że są tylko 4. Przekazujemy tą wiedzę za pośrednictwem urządzenia do systemu a ten wskazuje inne miejsce gdzie znajduje się towar lub tworzy zadanie uzupełnienia miejsca. Prawdopodobnie innym pracownik pobrał jeden karton za dużo. Sprawdzenie dla jakich wysyłek (i konkretnie palet w tych wysyłkach) ta lokacja magazynowa było źródłem pobrania nie stanowi dla systemów WMS problemu. Paleta z nadmiarowym kartonem może oczekiwać na kontrolę i załadunek do wysyłki, może znajdować się na naczepie konkretnego środka transportu. Gdy już nie ma jej w naszych strukturach magazynowania można również zadzwonić do jej odbiorcy mając nadzieję, że poda nam faktyczny stan.

B2. Kontrola palety przed załadunkiem wykazuje jeden nadmiarowy karton. Ustalamy źródło pobrania tego kartonu (tj. miejsce magazynowe i paletę). Czyżby to był brakujący karton z powyższego przykładu?

Powyższe przykłady uzmysławiają skromną cześć zjawisk jakie mogą zachodzić w magazynie, wywierając istotny wpływ nie tylko na stan magazynu, ale również na pracujących w nim ludzi oraz zasoby. Brakiem możliwości samoinwentaryzacji, czyli reagowania w czasie rzeczywistym na tego typu zjawiska, narażamy się na rozbieżności i dalszą eskalację błędów. W końcu błędy te ujrzą światło dzienne i trafią do naszych klientów obniżając prestiż naszego przedsiębiorstwa. Funkcjonalność samoinwentaryzacji w systemach WMS zintegrowanych z systemami MM stanowi naturalny mechanizm obronny przed takim chaosem.

Autor artykułu
Poleć innym
LinkedIn
Facebook
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Copyright
Copyright