data-mobile="true" data-tablet-width="1030" data-mobile-width="620" data-smoothscroll="1">

bajtemwpalete

Blog poświęcony zagadnieniom IT
w sieciach dostaw i produkcji

Przewóz towarów ADR

Napisał  | piątek, 19 styczeń 2018 12:42
Przewóz towarów ADR

Drogowy transport towarów i ładunków niebezpiecznych w Europie, regulują postanowienia konwencji ADR (L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Zawiera ona szereg wytycznych, określających w jaki sposób należy oznaczać i postępować z określonymi grupami artykułów.

Troska o przestrzeganie zasad ADR, jest nie tylko wyrazem poczucia odpowiedzialności firmy za bezpieczeństwo osób, mienia i środowiska, ale pozwala także uniknąć poważnych konsekwencji prawnych, z utratą licencji przewoźnika włącznie. Katalog i wysokość kar za naruszenia ADR, znaleźć można w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 Nr 227 poz. 1367).

Dodatkowo, przestrzeganie reguł ADR to kwestia reputacji przedsiębiorstwa, która ma wymierny wpływ na jego sytuację rynkową.

 

Co podlega przepisom ADR?

Uogólniając, do towarów podlegających regulacjom ADR zaliczają się takie substancje jak:

 • materiały wybuchowe
 • mazy palne, trujące
 • materiały zapalne
 • środki trujące
 • środki zakaźne
 • materiały promieniotwórcze
 • materiały żrące

Przewóz tych materiałów, wiąże się z koniecznością spełnienia okreslonych w konwencji warunków. Wśród stawianych przewoźnikom wymagań, wymienić można między innymi:

 • dobór odpowiedniego środka transportu i wyposażenia dodatkowego
 • dobór i oznaczenie opakowań
 • progi ilościowe towaru/stopień wypełnienia pojemnika – np. warunki brzegowe wypełnienia cysterny: mniej niż 20% lub więcej niż 80%
 • parametry fizyczne w trakcie przewozu – w tym zakres temperatur
 • możliwości łączenia z innymi towarami
 • przebieg trasy – w tym omijanie centrów miast, tuneli
 • uprawnienia kierowców – aktualne szkolenie ADR
 • dokumentacja w pojeździe – odpowiednio dostosowany międzynarodowy list przewozowy (CMR), instrukcje dla kierowcy, zaświadczenie ADR

System TMS – zarządzanie przewozem ADR

Wśród wielu funkcji systemów zarządzania transportem (TMS – Transport Management System), znajdują się również te służące uporządkowaniu i automatyzacji czynności związanych z planowaniem przewozu towarów ADR. Oprogramowanie TMS pozwala zdefiniować towary niebezpieczne, opisać je, a także określić szczegółowe warunki przewozu.

Opis artykułu niebezpiecznego w systemie TMS, może zawierać takie informacje jak:

 • klasa ADR
 • numer UN
 • karta charakterystyki
 • grupa pakowania (określająca natężenie zagrożenia)

System TMS pozwala zdefiniować minimalną i maksymalną temperaturę w jakiej przewożony powinien być dany artykuł, jeżeli on tego wymaga. Oprogramowanie pozwala także, na powiązanie poszczególnych artykułów niebezpiecznych z właściwymi dla niego pojemnikami i oznaczeniami (nalepkami).

Dzięki tym utworzonym w systemie relacjom, gdy dyspozytor będzie planował zlecenie transportowe podlegające regułom ADR, program automatycznie dopilnuje jego zgodności z przepisami. Wsparcie oprogramowania jest szczególne istotne dla firm, które w swojej działalności zarządzają wieloma zleceniami transportowymi, a przewożone towary posiadają zróżnicowane wymagania ADR (w tym odmienną wrażliwość na temperaturę, inne limity ilościowe czy możliwość przejazdu tunelem).

System TMS, może współpracować w zakresie wymiany informacji o artykułach niebezpiecznych z oprogramowaniem do zarządzania magazynem (WMS). Dzięki interfejsowi, dane dotyczące towarów niebezpiecznych i związanych z nimi obostrzeń są płynnie przekazywane między systemami, zapewniając ciągłość kontroli.

Oprogramowanie do zarządzania transportem, pomaga ponadto wypełniać przedsiębiorstwom postanowienia rozporządzenia REACH, określającego obowiązki stawiane przed producentami i dystrybutorami substancji chemicznych. Rozporządzenie nakłada między innymi obowiązek przekazywania informacji o produkcie, wraz z jego przepływem w łańcuchu dostaw.

Systemem TMS, może stanowić dla przedsiębiorstwa istotne wsparcie w zakresie zarządzania towarami niebezpiecznymi. Jego prawidłowa implementacja i stosowanie zmniejsza ryzyko popełnienia groźnej pomyłki przez dyspozytora, ułatwiając jego pracę i oszczędzając czas przeznaczany na działania planistyczne.

 

Opis funkcji zarządzania towarami ADR oparty o system zarządzania transportem Qguar TMS.

 

Udostępnij na:

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Planowanie tras ciężarówek – automatyzacja

- Systemy TMS są w stanie optymalnie zaplanować zlecenia przewozu i połączyć je w trasy.- Algorytmy automatycznego planowania często wymagają znajomości zaawansowanej matematyki i dużego doświadczenia. Parametryzacja tych algorytmów bywa...

23-03-2020, Autor: Bogusław Michalec

Planowanie tras – darmowa mapa Open Street Map

O ile w moim poprzednim artykule starałem się ogólnie omówić zastosowanie map w systemach TMS, teraz chciałbym poświęcić większą uwagę szczególnej spośród nich. Co dojrzalsi czytelnicy pamiętają zapewne angielski serial...

24-02-2020, Autor: Bogusław Michalec

Mapy w systemie zarządzania transportem (Transport Management System)

- mapa cyfrowa znacznie ułatwia wyliczanie tras, kosztów i czasów przejazdu - różni dostawcy map oferują różne funkcje i usługi, wyceniane na wiele sposobów (abonament, za transakcję, za ilość pojazdów itp.)  -...

07-02-2020, Autor: Bogusław Michalec

Przewóz towarów wrażliwych – rejestr SENT

Przewóz towarów "wrażliwych" na lub przez terytorium Polski wymusza informowanie o tym fakcie w systemie e-przewóz (rejestr zgłoszeń SENT) Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego...

24-01-2020, Autor: Bogusław Michalec

Zarządzanie transportem w dobie omnichannel

Omnichannel, czyli ewolucyjne rozwinięcie koncepcji sprzedaży wielokanałowej (multichannel), staje się powoli wyznacznikiem nowoczesnej dystrybucji. Najważniejszą zmianą, pozwalającą odróżnić omnichannel od swojej poprzedniczki, jest wzajemne przenikanie się, integracja i ścisła współpraca...

19-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Wybór systemu TMS – kilka mniej oczywistych kwestii

Wdrożenie systemu TMS (Transport Management System) ułatwia podejmowanie decyzji związanych z realizacją zleceń transportowych, planowaniem tras czy wyborem oferentów wśród firm przewozowych. Wśród oczekiwanych rezultatów wdrożenia, przyszli użytkownicy wymieniają także...

07-08-2019, Autor: Marek Wiązowski

Automatyczne planowanie tras i optymalizacja transportu

Poszukiwanie najlepszych rozwiązań przy maksymalnie racjonalnym gospodarowaniu zasobami, to codzienność pracy osób odpowiedzialnych za organizację transportu. Mnogość czynników wpływających na wykonalność i efektywność zleceń transportowych sprawia, że dysponując ograniczonym czasem...

26-04-2019, Autor: Marek Wiązowski

Przewóz towarów ADR

Drogowy transport towarów i ładunków niebezpiecznych w Europie, regulują postanowienia konwencji ADR (L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Zawiera ona szereg wytycznych, określających w...

19-01-2018, Autor: Marek Wiązowski

Zarządzanie transportem – jak ograniczyć koszty?

Koszty transportu stanowią dużą część wydatków związanych z dystrybucją towarów. Naturalnym dążeniem przedsiębiorstw, jest więc chęć ich optymalizacji i osiągnięcia nad nimi większej kontroli. Proces zarządzania transportem i jego kosztami...

17-11-2017, Autor: Marek Wiązowski

Automatyczne planowanie tras w systemie Qguar TMS

Niekiedy dobry planista w niewielkiej firmie transportowej jest w stanie zaplanować trasy lepiej od najlepszego oprogramowania. Problem pojawia się wraz z rosnącą liczbą zleceń spedycyjnych, coraz szerszym obszarem działalności, różnorodnością...

28-10-2016, Autor: Jakub Płaza

Automat w człowieku

Czyli jaką rolę odgrywają optymalizatory planowania tras w systemach TMS? W obecnych czasach informatyzacji w zasadzie nie jesteśmy w stanie obyć się bez pomocy komputera w codziennej pracy. Szczególnie doceniamy jego...

25-01-2013, Autor: Piotr Krawczyk

Źdźbło w stogu igieł.

Wybór najlepszego przewoźnika. Grand Bazaar Istambuł. Setki straganów i naganiaczy krzyczących, że towar prima sort i „special price”. Magiczny świat towarów wszelakich. Moja misja to dokonać zakupów pamiątek po najniższej cenie...

15-01-2013, Autor: Karol Rzepa

Zaplanuj trasę miedzy mrugnięciami

Interaktywne planowanie tras w oparciu o mapę Późna godzina. Cicha godzina. Ciemność sprzyja skupieniu. Głęboka cisza pomaga wsłuchiwać się w samego siebie. Niewielki snop światła lampy zna swoje zadanie i granice...

06-08-2012, Autor: Sławomir Kozłowski

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie.

Wykorzystanie stron www do komunikacji dyspozytora z przewoźnikami. Wśród najistotniejszych i często niełatwych obowiązków dyspozytora znajduje się, obok nadzorowania procesów transportowych, szeroko rozumiany kontakt z przewoźnikami. Sprawna i bezproblemowa komunikacja prowadzi...

09-07-2012, Autor: Sylwia Kosecka-Żurek

Przycisk szczęścia

Planowanie transportów z wykorzystaniem HUB-ów Transport stanowi jeden z bardziej istotnych składników w logistycznym łańcuchu operacji . Jego efektywność, przy zachowaniu wszystkich wymagań i ograniczeń, istotnie wpływa na jakość i koszty...

21-05-2012, Autor: Andrzej Sobala

Media społecznościowe