data-mobile="true" data-tablet-width="1030" data-mobile-width="620" data-smoothscroll="1">

bajtemwpalete

Blog poświęcony zagadnieniom IT
w sieciach dostaw i produkcji

Systemy informatyczne dla utrzymania ruchu

Napisał  | poniedziałek, 25 czerwiec 2018 12:17
Systemy informatyczne dla utrzymania ruchu

Skuteczny i efektywny dział utrzymaniu ruchu stanowi fundament, na którym opiera się działalność każdego zakładu produkcyjnego. Gdy ilość lub złożoność infrastruktury osiąga pewien poziom graniczny, organizowanie zadań związanych z serwisem, konserwacją czy naprawą przy pomocy komunikacji bezpośredniej i dokumentacji papierowej staje się niewystarczające. Skutkuje to zazwyczaj pogorszeniem wskaźników MTTR (mean time to repair) i MTBF (mean time between failures), a także gwałtownym wzrostem kosztów utrzymania ruchu. Takie alarmujące przesłanki, powinny skłaniać do szybkiego podjęcia działań.

Jednym z rozwiązań, na jakie mogą zdecydować się przedsiębiorstwa doświadczające takiej sytuacji, jest wdrożenie oprogramowania CMMS (Computerised Maintenance Management System), służącego kompleksowemu zarządzaniu sprawami UR w firmie. Pod pojęciem CMMS kryją się obecnie zarówno samodzielne aplikacje, jak i moduły systemów realizacji produkcji MES (Manufacturing Execution System). Pomimo pewnych różnic w zakresie funkcji i filozofii działania aplikacji samodzielnych i modułowych, wdrożenie takiego systemu powinno zwiększyć kontrolę i poprawić organizację pracy działu utrzymania ruchu. 

Jakie zadania pełnią systemy informatyczne w służbie utrzymania ruchu?

Harmonogramowanie prac UR – tworzenie terminarza prac możliwych do zaplanowania z wyprzedzeniem, czyli przeglądów i wymian wyeksploatowanych podzespołów. W systemie można zdefiniować częstotliwość tych działań, opierając się na wytycznych producenta, albo na samodzielnej analizie i ocenie stanu maszyny. System w odpowiednim momencie przypomni oddelegowanym pracownikom o zbliżającym się zadaniu, wysyłając powiadomienie sms lub e-mail.

Zarządzanie narzędziami i częściami zamiennymi – systemy informatyczne dla utrzymania ruchu pozwalają zarządzać wszystkimi jego zasobami, w tym narzędziami i częściami zamiennymi. Oprogramowanie informuje o poziomie ich dostępności, generując w razie potrzeby ostrzeżenia. Odpowiednie zarządzanie częściami jest szczególnie istotne wtedy, gdy są one drogie, a czas oczekiwania na dostawę jest długi. Systemy CMMS pozwalają określić przyszłe zapotrzebowanie na podzespoły, opierając się na zaplanowanych pracach serwisowych, a także historycznym zestawieniu zużycia części podczas usterek i awarii. Odpowiednia koordynacja zamówień i zużycia pozwala zapobiec utrzymaniu nadmiernych, jak i zbyt niskich zapasów. Funkcje współczesnych systemów CMMS coraz bardziej zbliżają je do możliwości oprogramowania EAM (Enterprise Asset Management), dzięki czemu mogą kompleksowo zarządzać całym majtkiem przedsiębiorstwa, w tym budynkami i pojazdami. 

Szybkie zgłoszenia usterki i awarii – gdy system CMMS stanowi komponent systemu MES, umożliwia błyskawiczne powiadomienie o wystąpieniu usterki i awarii. Operator kilkoma ruchami na ekranie terminala lub tabletu może wygenerować wiadomość, która następnie może trafić w formie maila lub sms do określonej osoby, albo zostać wyświetlona na ekranie zamontowanym w hali produkcyjnej.

Sprawna obsługa zleceń – system informatyczny dla utrzymania ruchu pozwala przypisać narzędzia i części zamienne do poszczególnych maszyn i typów awarii, dzięki czemu skraca się czas potrzebny na skompletowanie zestawu naprawczego. Technik już w chwili otrzymania zgłoszenia będzie wiedział, jakiego zestawu narzędzi i części może potrzebować.

Predyktywne utrzymanie ruchu – systemy informatyczne dzięki gromadzeniu danych historycznych umożliwiają synchronizację serwisu i konserwacji z rzeczywistymi potrzebami maszyn i urządzeń. Przykładowo, gdy wiemy że dany komponent zużywa się po przepracowaniu określonej liczby cykli, system monitorując pracę maszyny i zliczając przepracowane cykle w porę ostrzeże o zbliżającej się potrzebie jego wymiany. Pozwala to na jakościową zmianę modelu utrzymania ruchu w zakładzie – z reaktywnego na predyktywny. 

Standaryzacja zgłoszeń – oprogramowanie CMMS pozwala usystematyzować zgłaszanie usterek i awarii według kategorii i rodzaju, co pozwala automatycznie oddelegować zlecenie do pracownika o odpowiednich kompetencjach. Standaryzacja jest również przydatna z punktu widzenia historycznej analizy zdarzeń. Dzięki niej, można łatwo ustalić główne przyczyny niepożądanych zdarzeń, tak aby móc im zapobiec w przyszłości. Ponadto standaryzacja znacznie ułatwia i przyspiesza zgłaszanie usterek i awarii – wystarczy kilka dotknięć na ekranie terminala stanowiskowego czy tabletu. Co istotne, tak wygenerowany komunikat jest zrozumiały dla każdego członka załogi UR. 

Transparentność – wszystkie czynności realizowane w ramach utrzymania ruchu są rejestrowane i archiwizowane w systemie. Oprogramowanie gromadzi między innymi informacje o czasie zgłoszenia, przyjęcia i zamknięcia zlecenia, użytych części zamiennych czy komentarze techników. Taka przejrzystość pracy wspomaga realizację zadań zgodnie z procedurami, a także umożliwia obiektywną ocenę działu UR i jego poszczególnych pracowników.

Wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów – elektroniczna obsługa spraw działu utrzymania ruchu pozwala przyspieszyć pracę i wyeliminować błędy typowe dla papierowego gromadzenia i przetwarzania informacji. Elektroniczna rejestracja znacznie ogranicza również pole do ewentualnych nadużyć.

To tylko niektóre, najczęściej wymieniane korzyści płynące z wdrożenia informatycznego systemu dla utrzymania ruchu. Dodatkowe profity, m. in. w zakresie kontroli kosztów i zakupów dla UR, można osiągnąć dzięki opcjonalnej integracji z innymi systemami.

 

 

 

Udostępnij na:

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Statystyczna kontrola procesu w zenon SCADA

Statystyczna kontrola procesu, czy inaczej statyczne sterowanie procesem (SPC – Statistical Process Control), to w wielu zakładach podstawowe narzędzie kontroli jakości produkcji. Metoda ta, oprócz monitorowania czynników mających wpływ na...

31-01-2020, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie produkcji w zenon SCADA

Funkcją oprogramowania zenon SCADA, która często najbardziej interesuje kadrę kierowniczą, są raporty z produkcji. Zawarty w systemie zenon generator raportów zawiera rozbudowane analizy, zestawienia i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Dzięki...

25-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Akwizycja danych z produkcji w systemie zenon SCADA

Dostęp do aktualnych i wiarygodnych danych z produkcji jest niezbędnym warunkiem skutecznego zarządzania w każdej fabryce. Opierając się na właściwych informacjach przedsiębiorstwo może aktywnie, w czasie rzeczywistym zarządzać zdarzeniami na...

12-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Rozszerzona rzeczywistość w hali produkcyjnej

Kolejne branże i przedsiębiorstwa odkrywają potencjał drzemiący w rozszerzonej rzeczywistości (AR – Augmented Reality). Rozwój i upowszechnianie technologii AR, pozwala firmom odkrywać coraz to nowe obszary jej zastosowania. Rozwiązania rozszerzonej...

05-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Wizualizacje w systemie zenon SCADA

Wizualizacje w systemie zenon SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) służą dokładnemu i czytelnemu odwzorowaniu przebiegu procesów technologicznych i produkcyjnych. Zaletą informacji przekazywanych w formie graficznej jest to, że są...

04-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Alarmy w systemie zenon SCADA

Jedną z najważniejszych funkcji systemów SCADA, wykorzystywaną niemal w każdej istniejącej instalacji tego oprogramowania, jest zarządzanie alarmami. Dzięki natychmiastowej detekcji i powiadamianiu o niepokojących zdarzeniach, systemy SCADA stały się w...

23-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

System SCADA – narzędzie nowoczesnej fabryki

Systemy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) to oprogramowanie mogące współpracować z wieloma elementami automatyki przemysłowej. Pozwala uzyskać wielowymiarowy wgląd w pracę maszyn oraz śledzić przebieg procesów produkcyjnych i technologicznych...

11-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

Industry 4.0 – jak uniknąć pułapek

Odwiedzając liczne targi i konferencje poświęcone branży produkcyjnej, można się naocznie przekonać, że entuzjazm związany z dążeniem ku koncepcji Przemysłu 4.0 nadal nie słabnie. Co więcej, rozmowy na temat jego...

30-08-2019, Autor: Marek Wiązowski

Dlaczego predykcyjne utrzymanie ruchu nie działa? 4 możliwe przyczyny

Predykcyjne utrzymanie ruchu to najnowszy i najbardziej wyrafinowany model organizacji działań UR, oparty na postulatach Przemysłu 4.0. Metoda ta pozwala wyeliminować wszelkie zbędne prace i skupić się wyłącznie na tych...

03-07-2019, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie produkcji

Raport dotyczący ilości wykonanych produktów, to jedna z najważniejszych informacji w zarządzaniu zakładem produkcyjnym. W realiach nowoczesnej fabryki, raporty te powinny być przede wszystkim rzetelne, dostępne online i na bieżąco aktualizowane. Dostępność raportów...

22-02-2019, Autor: Marek Wiązowski

Planowanie produkcji w fabryce tworzyw sztucznych

Polska branża tworzyw sztucznych należy do najsilniej rozwiniętych w Europie. Na naszym rynku działa blisko 8 tysięcy zakładów, zatrudniających łącznie ponad 160 tys. pracowników. Krajowe firmy z branży tworzyw sztucznych...

13-02-2019, Autor: Marek Wiązowski

Inteligentna fabryka

Inteligentna fabryka to koncepcja zakładu produkcyjnego, wpisującego się w realia „czwartej rewolucji przemysłowej”. Terminem tym określa się fabrykę, w której występuje daleko idąca integracja i interakcja świata cyfrowego i fizycznego...

22-01-2019, Autor: Marek Wiązowski

Elastyczne planowanie produkcji

Elastyczność jest coraz ważniejszą cechą zakładów produkcyjnych. Wynika to z oczekiwań klientów, dla których czas realizacji często rozstrzyga o wyborze wykonawcy. Coraz silniej różnicują się także preferencje konsumentów, co ma...

22-11-2018, Autor: Marek Wiązowski

Przemysłowe protokoły komunikacyjne

Często spotykaną cechą parków maszynowych jest duże zróżnicowanie ze względu na wiek maszyn, ich przeznaczenie, specyfikę pracy i wyposażenie w technologie komunikacji. Powoduje to, że w obrębie hali produkcyjnej występuje...

09-08-2018, Autor: Marek Wiązowski

Systemy informatyczne dla utrzymania ruchu

Skuteczny i efektywny dział utrzymaniu ruchu stanowi fundament, na którym opiera się działalność każdego zakładu produkcyjnego. Gdy ilość lub złożoność infrastruktury osiąga pewien poziom graniczny, organizowanie zadań związanych z serwisem...

25-06-2018, Autor: Marek Wiązowski

Optymalizacja kosztów produkcji

Konkurowanie ceną, obok rywalizowania jakością i czasem realizacji, jest jednym z najważniejszych źródeł poszukiwania przewagi rynkowej. Nasilająca się presja na płace, będąca efektem występującego w wielu branżach niedoboru pracowników, zmusza...

06-06-2018, Autor: Marek Wiązowski

Ewolucja systemów MES

Systemy informatyczne z czasem ewoluują. Wynika to z postępu technologii, zmieniających się potrzeb i wymagań użytkowników, czy wreszcie nowych, dobrze przyjętych przez rynek koncepcji ich twórców. Reguła ta, widoczna jest...

17-04-2018, Autor: Marek Wiązowski

Jakie problemy w planowaniu produkcji może rozwiązać system APS?

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach dużej zmienności i niepewności. Ciągłym wahaniom podlega m.in. popyt na oferowane produkty, cena i dostępność materiałów, a także oczekiwania ze strony klientów. Wszystko to wywiera...

16-03-2018, Autor: Marek Wiązowski

Konkurowanie czasem realizacji – Quick Response Manufacturing

Konkurowanie czasem realizacji jest kolejnym, po redukcji kosztów i podnoszeniu jakości, etapem w ewolucji strategii wytwarzania. Niestabilność popytu i rosnące tempo, w jakim funkcjonuje globalny rynek sprawiły, że coraz częściej...

07-02-2018, Autor: Marek Wiązowski

System APS – optymalne planowanie produkcji

Systemy APS (Advanced Planning & Scheduling) stanowią obecnie jedne z najbardziej zaawansowanych narzędzi do planowania i harmonogramowania produkcji. Koncepcja tego oprogramowania narodziła się z potrzeby udoskonalenia nieelastycznego i obarczonego wieloma...

22-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Six sigma w systemie MES

Six sigma to powszechnie stosowana metoda zarządzania jakością i jeden z filarów lean management. Stosowanie koncepcji six sigma w zakładzie produkcyjnym, oznacza dążenie do ograniczenia liczby defektów w wytwarzanych artykułach...

15-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Współdziałanie systemów MES i ERP w zarządzaniu produkcją

Systemy informatyczne optymalizujące pracę działu produkcji są powszechnie stosowane we współczesnych fabrykach. Wiele przedsiębiorstw, które nie przeszły jeszcze procesu cyfryzacji w tym obszarze, rozważa wdrożenie systemu realizacji produkcji (MES -...

19-09-2017, Autor: Marek Wiązowski

Podłączenie systemu MES/SCADA do maszyn bez sterownika PLC

Na pewnym etapie rozwoju, wielu producentów dotyka problem wyboru sytemu do zarządzania produkcją. Argumentów przemawiających za wdrożeniem jest wiele: automatyzacja procesów i obiegu informacji, ścisła kontrola nad zdarzeniami w obrębie...

11-09-2017, Autor: Marek Wiązowski

Genealogia w MES

Tam gdzie "nie da się” śledzić produkcji.  Często, kiedy spotykam się z firmami, w których produkcja jest bardziej skomplikowana niż montaż z policzalnych ilości elementów składowych, słyszę podobne głosy: "U nas...

04-08-2015, Autor: Maciej Wojtkowiak

Uniwersalny czy spersonalizowany?

Interfejs użytkownika w systemach informatycznych wspomagających procesy produkcyjne   W świecie maszyn cyfrowych, globalnej sieci wymiany danych i informatyzacji firm, coraz częściej sięgamy po narzędzia wspomagające procesy produkcyjne. Staramy się planować, mierzyć...

28-03-2014, Autor: Maciej Wojtkowiak

Instrukcje

Zaufaj mi, jestem ekspertem! Po co mi instrukcja? Czy instrukcje w produkcji mają sens? Od kiedy mamy coraz więcej wszelkiej maści sprzętu ułatwiającego pracę i życie, posiadamy "tony papierów i tony analiz...

24-02-2014, Autor: Maciej Wojtkowiak

Ile orzeszków w czekoladzie?

Czy kontrola jakości w fabryce słodyczy to praca marzeń? Pewna gruzińska fabryka czekolady postanowiła rozwijać się i zdobywać kolejne, zagraniczne rynki. Zapewne dział marketingu zdawał sobie sprawę, że należy przetłumaczyć nazwę...

05-12-2012, Autor: Anita Syguda

Pośrodku niczego

Graficzne wskaźniki postępu zleceń produkcyjnych. Gdzie leży środek niczego? Czy można być pośrodku niczego? Czy takie miejsce istnieje? Jeżeli brać pod uwagę podstawowe prawa matematyczne to takie miejsce nie ma racji...

27-08-2012, Autor: Maciej Wojtkowiak

Ile końców ma sznurek

Zasilanie stanowisk produkcyjnych w trybie Lean oraz JiT Z filozofii JIT wynika dziwna sprawa. Stany magazynowe są traktowane jako strata. Coś co ma wartość finansową jest stratą. Im mniejsze stany posiadasz...

23-07-2012, Autor: Robert Dykacz

Gdzie jest nigdzie?

Magazyn przyprodukcyjny surowców. Pomoc czy utrapienie? Magazyn przyprodukcyjny według definicji, jak nazwa prosto wskazuje, wspomaga logistykę działu produkcji. Taki obiekt magazynowy jest ogniwem pośrednim w dostawie surowców i jako podsystem buforowy...

25-06-2012, Autor: Anita Syguda

Po co zebrom paski?

Czy partie i numery seryjne w genealogii produktu to jedyny niezbędny ślad? Zebra to nietypowe zwierzę, które dzięki swojemu charakterystycznemu ubarwieniu odróżnia się od innych zwierząt z terenów sawanny. Patrząc na...

07-05-2012, Autor: Maciej Wojtkowiak

Media społecznościowe