data-mobile="true" data-tablet-width="1030" data-mobile-width="620" data-smoothscroll="1">

bajtemwpalete

Blog poświęcony zagadnieniom IT
w sieciach dostaw i produkcji

Six sigma w systemie MES

Napisał  | piątek, 15 grudzień 2017 10:59
Six sigma w systemie MES

Six sigma to powszechnie stosowana metoda zarządzania jakością i jeden z filarów lean management. Stosowanie koncepcji six sigma w zakładzie produkcyjnym, oznacza dążenie do ograniczenia liczby defektów w wytwarzanych artykułach, do poziomu 3,4 na milion egzemplarzy. Realizacja założeń six sigma w praktyce, jest próbą osiągnięcia lepszej jakości towaru, poprzez systematyczne gromadzenie i analizowanie informacji o procesie produkcyjnym, a także stałą kontrolę nad jego przebiegiem.

Nadrzędnym celem metody six sigma, jest ograniczenie kosztów wynikających z wytworzenia wadliwych produktów, czyli m.in. kosztów materiałów, czasu pracy, reklamacji, jak również kosztów wizerunkowych. Twórcy koncepcji six sigma zwrócili szczególną uwagę na fakt, że koszty związane z wytworzeniem wadliwego artykułu są tym większe, im później defekt zostanie wykryty. Działania podejmowane w zakresie organizacji procesu produkcji, powinny zatem koncentrować się na jak najszybszej identyfikacji wszelkich uchybień. W idealnym scenariuszu nieprawidłowości udaje się w ogóle uniknąć, dzięki zastosowaniu rozwiązań ograniczających ryzyko ich wystąpienia.

 

Spełnienie założeń six sigma odbywa poprzez optymalizację procesów według cyklu DMAIC, który obejmuje następujące etapy:

 • Define (definiuj) – ustalenie krytycznych cech jakości produktu z punktu widzenia klientów, a także określenie które parametry produkcji i w jaki sposób wpływają na jakość. Na tym etapie powstaje karta projektu, precyzująca jaki proces będzie podlegał usprawnieniu, a także do jakich mierzalnych celów się dąży. Do okreśłonych w karcie projektu celów może należeć np. wzrost wartości sigma lub ograniczenie kosztów.

 • Measure (mierz) – śledzenie wytypowanych w poprzednim kroku parametrów produkcji przy użyciu systemu pomiarowego

 • Analyze (analizuj) – porównywanie wyników pomiarów z przyjętymi wcześniej założeniami, poszukiwanie związków przyczynowych i powodów odchyleń od normy. Dzięki analizom możliwe jest zidentyfikowanie źródeł problemów.

 • Improve (doskonal) – decydujemy jakie zmiany w procesie produkcyjnym należy wprowadzić, aby uzyskać określone rezultaty w zakresie jakości. Do udoskonalenia można wykorzystać inne metody z obszaru lean management, takie jak Poka Yoke, czyli zorganizowanie pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko popełnienia błędu. 

 • Control (kontroluj) – monitorowanie poziomu jakości i związanych z nią parametrów produkcji, weryfikacja rezultatów fazy udoskonalenia. W fazie kontroli wykorzystuje się te same narzędzia pomiaru, co na etapie mierzenia. W celu weryfikacji, czy realizacja produkcji odbywa się zgodnie z założeniami, stosuje się techniki statystycznej kontroli procesu (SPC). Polega to na porównywaniu parametrów produkcji z wyznaczoną dla nich tolerancją odchyleń (wykres Shewharta).

  Jednym z rozwiązań, które można zastosować w celu skutecznej implementacji modelu DMAIC, są systemy realizacji produkcji MES (Manufacturing Execution System).

Na których etapach cyklu DMAIC, przydatne jest wykorzystanie funkcji systemów MES?

Systemy MES sprawdzają się przede wszystkim jako narzędzie mierzenia, kontroli i analizy. Umożliwiają ciągłe monitorowanie procesu produkcji, wraz z rejestrowaniem i archiwizowaniem parametrów mających bezpośredni lub pośredni wpływ na jakość towarów. Informacje o parametrach mogą być pozyskiwane bezpośrednio z maszyn produkcyjnych (moduł SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition), dzięki integracji ze sterownikami PLC czy modułami kontrolno-pomiarowymi. Dane takie mogą również pochodzić od operatorów, kontaktujących się z systemem za pomocą terminali stanowiskowych.

W zakresie kontroli produkcji, oprogramowanie MES umożliwia błyskawiczną detekcję i reakcję na niezgodności, co zapobiega kontynuowaniu wadliwego procesu. W przypadku gdy system MES wyposażony jest w moduł kontroli pracy maszyn (SCADA), możliwe jest takie skonfigurowanie systemu, aby zaalarmował wskazanego użytkownika lub wyłączył maszyny produkcyjne w momencie przekroczenia określonych warunków brzegowych danego parametru (SPC – statystyczna kontrola procesu). Przykładem może być ścisła kontrola temperatury w sytuacji, gdy ma ona duży wpływ na jakość wyrobu (np. w produkcji kauczuku).

Systemy MES ułatwiają także przeprowadzanie analiz, dzięki zainstalowanym pakietom predefiniowanych raportów, wykresów i zestawień. Umożliwia to wielowymiarowy wgląd w przebieg procesu produkcyjnego, w tym w prezentację osiągniętych parametrów jakości w ujęciu m.in.:

 • przedziałów czasu – zmiana,doba, tydzień, miesiąc, kwartał, rok
 • artykułów – filtrowanie danych pod kątem konkretnych artykułów, a także grup i klas produktu.
 • zleceń – poziom jakości w odniesieniu do konkretnego zlecenia
 • maszyn – liczba dobrych/złych artykułów wyprodukowanych na danej maszynie
 • pracowników – powiązanie jakości towarów z pracownikami biorącymi udział w ich wytworzeniu

Zaawansowany system MES, pozwala również na samodzielne budowanie raportów.

Dla firm stosujących w zarządzaniu jakością metodę six sigma, system MES może stać się skutecznym narzędziem wspierającym jej realizację. Oprogramowanie to ułatwia i systematyzuje zadania związane z pomiarem, kontrolą i analizą procesu produkcyjnego. System MES wiarygodnie obrazuje przebieg procesów produkcyjnych i ułatwia wyciągnięcie właściwych wniosków. Pozwala również na szybką interwencję w przypadku wystąpienia ewentualnych niezgodności.

 

Udostępnij na:

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Statystyczna kontrola procesu w zenon SCADA

Statystyczna kontrola procesu, czy inaczej statyczne sterowanie procesem (SPC – Statistical Process Control), to w wielu zakładach podstawowe narzędzie kontroli jakości produkcji. Metoda ta, oprócz monitorowania czynników mających wpływ na...

31-01-2020, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie produkcji w zenon SCADA

Funkcją oprogramowania zenon SCADA, która często najbardziej interesuje kadrę kierowniczą, są raporty z produkcji. Zawarty w systemie zenon generator raportów zawiera rozbudowane analizy, zestawienia i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Dzięki...

25-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Akwizycja danych z produkcji w systemie zenon SCADA

Dostęp do aktualnych i wiarygodnych danych z produkcji jest niezbędnym warunkiem skutecznego zarządzania w każdej fabryce. Opierając się na właściwych informacjach przedsiębiorstwo może aktywnie, w czasie rzeczywistym zarządzać zdarzeniami na...

12-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Rozszerzona rzeczywistość w hali produkcyjnej

Kolejne branże i przedsiębiorstwa odkrywają potencjał drzemiący w rozszerzonej rzeczywistości (AR – Augmented Reality). Rozwój i upowszechnianie technologii AR, pozwala firmom odkrywać coraz to nowe obszary jej zastosowania. Rozwiązania rozszerzonej...

05-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Wizualizacje w systemie zenon SCADA

Wizualizacje w systemie zenon SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) służą dokładnemu i czytelnemu odwzorowaniu przebiegu procesów technologicznych i produkcyjnych. Zaletą informacji przekazywanych w formie graficznej jest to, że są...

04-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Alarmy w systemie zenon SCADA

Jedną z najważniejszych funkcji systemów SCADA, wykorzystywaną niemal w każdej istniejącej instalacji tego oprogramowania, jest zarządzanie alarmami. Dzięki natychmiastowej detekcji i powiadamianiu o niepokojących zdarzeniach, systemy SCADA stały się w...

23-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

System SCADA – narzędzie nowoczesnej fabryki

Systemy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) to oprogramowanie mogące współpracować z wieloma elementami automatyki przemysłowej. Pozwala uzyskać wielowymiarowy wgląd w pracę maszyn oraz śledzić przebieg procesów produkcyjnych i technologicznych...

11-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

Industry 4.0 – jak uniknąć pułapek

Odwiedzając liczne targi i konferencje poświęcone branży produkcyjnej, można się naocznie przekonać, że entuzjazm związany z dążeniem ku koncepcji Przemysłu 4.0 nadal nie słabnie. Co więcej, rozmowy na temat jego...

30-08-2019, Autor: Marek Wiązowski

Dlaczego predykcyjne utrzymanie ruchu nie działa? 4 możliwe przyczyny

Predykcyjne utrzymanie ruchu to najnowszy i najbardziej wyrafinowany model organizacji działań UR, oparty na postulatach Przemysłu 4.0. Metoda ta pozwala wyeliminować wszelkie zbędne prace i skupić się wyłącznie na tych...

03-07-2019, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie produkcji

Raport dotyczący ilości wykonanych produktów, to jedna z najważniejszych informacji w zarządzaniu zakładem produkcyjnym. W realiach nowoczesnej fabryki, raporty te powinny być przede wszystkim rzetelne, dostępne online i na bieżąco aktualizowane. Dostępność raportów...

22-02-2019, Autor: Marek Wiązowski

Planowanie produkcji w fabryce tworzyw sztucznych

Polska branża tworzyw sztucznych należy do najsilniej rozwiniętych w Europie. Na naszym rynku działa blisko 8 tysięcy zakładów, zatrudniających łącznie ponad 160 tys. pracowników. Krajowe firmy z branży tworzyw sztucznych...

13-02-2019, Autor: Marek Wiązowski

Inteligentna fabryka

Inteligentna fabryka to koncepcja zakładu produkcyjnego, wpisującego się w realia „czwartej rewolucji przemysłowej”. Terminem tym określa się fabrykę, w której występuje daleko idąca integracja i interakcja świata cyfrowego i fizycznego...

22-01-2019, Autor: Marek Wiązowski

Elastyczne planowanie produkcji

Elastyczność jest coraz ważniejszą cechą zakładów produkcyjnych. Wynika to z oczekiwań klientów, dla których czas realizacji często rozstrzyga o wyborze wykonawcy. Coraz silniej różnicują się także preferencje konsumentów, co ma...

22-11-2018, Autor: Marek Wiązowski

Przemysłowe protokoły komunikacyjne

Często spotykaną cechą parków maszynowych jest duże zróżnicowanie ze względu na wiek maszyn, ich przeznaczenie, specyfikę pracy i wyposażenie w technologie komunikacji. Powoduje to, że w obrębie hali produkcyjnej występuje...

09-08-2018, Autor: Marek Wiązowski

Systemy informatyczne dla utrzymania ruchu

Skuteczny i efektywny dział utrzymaniu ruchu stanowi fundament, na którym opiera się działalność każdego zakładu produkcyjnego. Gdy ilość lub złożoność infrastruktury osiąga pewien poziom graniczny, organizowanie zadań związanych z serwisem...

25-06-2018, Autor: Marek Wiązowski

Optymalizacja kosztów produkcji

Konkurowanie ceną, obok rywalizowania jakością i czasem realizacji, jest jednym z najważniejszych źródeł poszukiwania przewagi rynkowej. Nasilająca się presja na płace, będąca efektem występującego w wielu branżach niedoboru pracowników, zmusza...

06-06-2018, Autor: Marek Wiązowski

Ewolucja systemów MES

Systemy informatyczne z czasem ewoluują. Wynika to z postępu technologii, zmieniających się potrzeb i wymagań użytkowników, czy wreszcie nowych, dobrze przyjętych przez rynek koncepcji ich twórców. Reguła ta, widoczna jest...

17-04-2018, Autor: Marek Wiązowski

Jakie problemy w planowaniu produkcji może rozwiązać system APS?

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach dużej zmienności i niepewności. Ciągłym wahaniom podlega m.in. popyt na oferowane produkty, cena i dostępność materiałów, a także oczekiwania ze strony klientów. Wszystko to wywiera...

16-03-2018, Autor: Marek Wiązowski

Konkurowanie czasem realizacji – Quick Response Manufacturing

Konkurowanie czasem realizacji jest kolejnym, po redukcji kosztów i podnoszeniu jakości, etapem w ewolucji strategii wytwarzania. Niestabilność popytu i rosnące tempo, w jakim funkcjonuje globalny rynek sprawiły, że coraz częściej...

07-02-2018, Autor: Marek Wiązowski

System APS – optymalne planowanie produkcji

Systemy APS (Advanced Planning & Scheduling) stanowią obecnie jedne z najbardziej zaawansowanych narzędzi do planowania i harmonogramowania produkcji. Koncepcja tego oprogramowania narodziła się z potrzeby udoskonalenia nieelastycznego i obarczonego wieloma...

22-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Six sigma w systemie MES

Six sigma to powszechnie stosowana metoda zarządzania jakością i jeden z filarów lean management. Stosowanie koncepcji six sigma w zakładzie produkcyjnym, oznacza dążenie do ograniczenia liczby defektów w wytwarzanych artykułach...

15-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Współdziałanie systemów MES i ERP w zarządzaniu produkcją

Systemy informatyczne optymalizujące pracę działu produkcji są powszechnie stosowane we współczesnych fabrykach. Wiele przedsiębiorstw, które nie przeszły jeszcze procesu cyfryzacji w tym obszarze, rozważa wdrożenie systemu realizacji produkcji (MES -...

19-09-2017, Autor: Marek Wiązowski

Podłączenie systemu MES/SCADA do maszyn bez sterownika PLC

Na pewnym etapie rozwoju, wielu producentów dotyka problem wyboru sytemu do zarządzania produkcją. Argumentów przemawiających za wdrożeniem jest wiele: automatyzacja procesów i obiegu informacji, ścisła kontrola nad zdarzeniami w obrębie...

11-09-2017, Autor: Marek Wiązowski

Genealogia w MES

Tam gdzie "nie da się” śledzić produkcji.  Często, kiedy spotykam się z firmami, w których produkcja jest bardziej skomplikowana niż montaż z policzalnych ilości elementów składowych, słyszę podobne głosy: "U nas...

04-08-2015, Autor: Maciej Wojtkowiak

Uniwersalny czy spersonalizowany?

Interfejs użytkownika w systemach informatycznych wspomagających procesy produkcyjne   W świecie maszyn cyfrowych, globalnej sieci wymiany danych i informatyzacji firm, coraz częściej sięgamy po narzędzia wspomagające procesy produkcyjne. Staramy się planować, mierzyć...

28-03-2014, Autor: Maciej Wojtkowiak

Instrukcje

Zaufaj mi, jestem ekspertem! Po co mi instrukcja? Czy instrukcje w produkcji mają sens? Od kiedy mamy coraz więcej wszelkiej maści sprzętu ułatwiającego pracę i życie, posiadamy "tony papierów i tony analiz...

24-02-2014, Autor: Maciej Wojtkowiak

Ile orzeszków w czekoladzie?

Czy kontrola jakości w fabryce słodyczy to praca marzeń? Pewna gruzińska fabryka czekolady postanowiła rozwijać się i zdobywać kolejne, zagraniczne rynki. Zapewne dział marketingu zdawał sobie sprawę, że należy przetłumaczyć nazwę...

05-12-2012, Autor: Anita Syguda

Pośrodku niczego

Graficzne wskaźniki postępu zleceń produkcyjnych. Gdzie leży środek niczego? Czy można być pośrodku niczego? Czy takie miejsce istnieje? Jeżeli brać pod uwagę podstawowe prawa matematyczne to takie miejsce nie ma racji...

27-08-2012, Autor: Maciej Wojtkowiak

Ile końców ma sznurek

Zasilanie stanowisk produkcyjnych w trybie Lean oraz JiT Z filozofii JIT wynika dziwna sprawa. Stany magazynowe są traktowane jako strata. Coś co ma wartość finansową jest stratą. Im mniejsze stany posiadasz...

23-07-2012, Autor: Robert Dykacz

Gdzie jest nigdzie?

Magazyn przyprodukcyjny surowców. Pomoc czy utrapienie? Magazyn przyprodukcyjny według definicji, jak nazwa prosto wskazuje, wspomaga logistykę działu produkcji. Taki obiekt magazynowy jest ogniwem pośrednim w dostawie surowców i jako podsystem buforowy...

25-06-2012, Autor: Anita Syguda

Po co zebrom paski?

Czy partie i numery seryjne w genealogii produktu to jedyny niezbędny ślad? Zebra to nietypowe zwierzę, które dzięki swojemu charakterystycznemu ubarwieniu odróżnia się od innych zwierząt z terenów sawanny. Patrząc na...

07-05-2012, Autor: Maciej Wojtkowiak

Media społecznościowe