data-mobile="true" data-tablet-width="1030" data-mobile-width="620" data-smoothscroll="1">

bajtemwpalete

Blog poświęcony zagadnieniom IT
w sieciach dostaw i produkcji

Planowanie produkcji w fabryce tworzyw sztucznych

Napisał  | środa, 13 luty 2019 14:47
Planowanie produkcji w fabryce tworzyw sztucznych

Polska branża tworzyw sztucznych należy do najsilniej rozwiniętych w Europie. Na naszym rynku działa blisko 8 tysięcy zakładów, zatrudniających łącznie ponad 160 tys. pracowników. Krajowe firmy z branży tworzyw sztucznych dostarczają liczne produkty codziennego użytku, opakowania oraz komponenty dla sektora budowlanego czy motoryzacyjnego. 

Pomimo tego, że przedsiębiorstwa te operują zazwyczaj na wąskim spektrum technologii wytwarzania (wtrysk, wytłaczanie), dzięki czemu park maszynowy jest dość jednorodny, planowanie produkcji często stanowi dla nich duże wyzwanie. Dzieje się tak przynajmniej z trzech powodów:
 
Szeroka gama produktów – katalog oferowanych artykułów często składa się z tysięcy pozycji. Poszczególne produkty mogą różnić się wieloma, niekiedy subtelnymi detalami, takimi jak kolor, wielkość czy faktura. 
 
Kooperacja – przedsiębiorstwa z branży tworzyw sztucznych często dostarczają komponenty dla innych zakładów produkcyjnych, np. motoryzacyjnych. Działalność w modelu kooperacji wymaga ścisłego przestrzegania harmonogramu dostaw, opóźnienie może bowiem skutkować wstrzymaniem prac u partnera i dotkliwymi karami umownymi.
 
Odmienne wymagania produkcji – w zależności od przeznaczenia towaru i jego odbiorcy, diametralnie mogą różnić się wymagania co do sposobu kontroli oraz higieny produkcji. Jeśli fabryka wytwarza przykładowo towary medyczne, artykuły dla niemowląt i komponenty samochodowe, te odmienne wymagania w zakresie produkcji i konfekcjonowania, muszą być uwzględnione w planie. 
 
Efektywne planowanie produkcji w takich zakładach wymaga automatyzacji powtarzalnych czynności, a także skutecznej kontroli postępu prac. Narzędziem stwarzającym takie możliwości są systemy APS (Advanced Planning and Scheduling). Posiadają one szereg cech ułatwiających i przyspieszających pracę planistów. Należą do nich: 
 
Automatyczne planowanie produkcji – system APS samodzielnie ustala harmonogram prac w oparciu o zadane kryteria, takie jak np. zmniejszenie czasów oczekiwania, jak najwyższe wykorzystanie zasobów, minimalizacja opóźnień, maksymalna realizacja priorytetów czy skrócenie czasów przygotowawczych.
Alternatywne scenariusze produkcji – oprogramowanie APS może zaproponować wiele alternatywnych wersji harmonogramu, udostępniając jednocześnie zestaw wskaźników do ich porównania. Plany mogą być oceniane w oparciu m.in. o takie cechy jak:
  • czas produkcji
  • czas bezczynności
  • liczba zleceń opóźnionych
  • średni czas opóźnienia zleceń
  • liczba przezbrojeń
  • czas przezbrojeń
Predefiniowane nastawy planowania – czyli szablony ułatwiające pracę planistom. Takie szablony zawierają zbiór parametrów i reguł planowania. Dzięki nim, planiści nie muszą za każdym razem określać kryteriów, jakimi posłuży się program przy tworzeniu harmonogramu. Zapisane nastawy planowania przyspieszają planowanie, eliminują powtarzanie tych samych czynności i zmniejszają ryzyko błędu.
 
Zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi – oprogramowanie APS umożliwia definiowanie zdolności produkcyjnych dla maszyn i gniazd produkcyjnych, a także ich zdolności alternatywnych w sytuacji, gdy zmianie ulegnie przykładowo liczba pracowników. Dzięki wiedzy o wydajności maszyn, dostępnych narzędziach, materiałach i pracownikach, system APS zapobiega delegowaniu na stanowisko niewykonalnego planu pracy. 
 
Macierz przezbrojeń – w programie można utworzyć matrycę z informacjami o tym, ile czasu wymaga przezbrojenie maszyn, by rozpocząć produkcję innego artykułu. Dotyczy to każdego możliwego wariantu zmiany. Czasy te są automatycznie uwzględniane w harmonogramie. APS może ograniczyć ilość przezbrojeń, wykorzystując do tego hierarchię atrybutów. Dzięki niej system wie, zmiana jakich atrybutów produktu (takich jak np. rozmiar czy kolor) pochłonie więcej czasu, a jakich mniej.
 
Wysoka ergonomia – system APS wizualizuje harmonogram w formie interaktywnego wykresu Gantta. Planista może ręcznie dokonać korekty planu poprzez przeciągnięcie bloku operacji (metoda drag&drop). Taki sposób prezentacji jest czytelny i przyjazny dla użytkownika, dzięki czemu system zapewnia planiście wyższy komfort pracy niż tradycyjne arkusze kalkulacyjne.
 
Dzielenie operacji produkcyjnych „w locie” – czyli możliwość dzielenia operacji w trakcie ich wykonywania, np. w celu dokończenia zlecenia na innym stanowisku. Funkcja przydatna w przypadku zarejestrowania opóźnień, awarii lub nagłej zmiany priorytetów. Jeśli system APS jest zintegrowany z oprogramowaniem MES (Manufacturing Execution System), pracownicy produkcji natychmiast dowiedzą się o zmianie planu. 
 
Raporty – automatyczne generowanie zestawień i raportów dotyczących planowania produkcji. Dzięki nim można łatwo sprawdzić, czy liczba wyprodukowanych artykułów, czas produkcji i przezbrojeń były w danym okresie zgodne z założeniami. 
 
Wdrożenie systemu APS wnosi jeszcze jedną, dodatkową korzyść. Stanowi dla przedsiębiorstwa impuls do inwentaryzacji hali produkcyjnej, uporządkowania i aktualizacji wiedzy o zasobach. Rzetelna i aktualna wiedza o zasobach jest systemowi niezbędna, aby tworzyć realistyczne plany produkcji i w pełni wykorzystać potencjał zakładu.
 
 
 
Udostępnij na:

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Statystyczna kontrola procesu w zenon SCADA

Statystyczna kontrola procesu, czy inaczej statyczne sterowanie procesem (SPC – Statistical Process Control), to w wielu zakładach podstawowe narzędzie kontroli jakości produkcji. Metoda ta, oprócz monitorowania czynników mających wpływ na...

31-01-2020, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie produkcji w zenon SCADA

Funkcją oprogramowania zenon SCADA, która często najbardziej interesuje kadrę kierowniczą, są raporty z produkcji. Zawarty w systemie zenon generator raportów zawiera rozbudowane analizy, zestawienia i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Dzięki...

25-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Akwizycja danych z produkcji w systemie zenon SCADA

Dostęp do aktualnych i wiarygodnych danych z produkcji jest niezbędnym warunkiem skutecznego zarządzania w każdej fabryce. Opierając się na właściwych informacjach przedsiębiorstwo może aktywnie, w czasie rzeczywistym zarządzać zdarzeniami na...

12-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Rozszerzona rzeczywistość w hali produkcyjnej

Kolejne branże i przedsiębiorstwa odkrywają potencjał drzemiący w rozszerzonej rzeczywistości (AR – Augmented Reality). Rozwój i upowszechnianie technologii AR, pozwala firmom odkrywać coraz to nowe obszary jej zastosowania. Rozwiązania rozszerzonej...

05-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Wizualizacje w systemie zenon SCADA

Wizualizacje w systemie zenon SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) służą dokładnemu i czytelnemu odwzorowaniu przebiegu procesów technologicznych i produkcyjnych. Zaletą informacji przekazywanych w formie graficznej jest to, że są...

04-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Alarmy w systemie zenon SCADA

Jedną z najważniejszych funkcji systemów SCADA, wykorzystywaną niemal w każdej istniejącej instalacji tego oprogramowania, jest zarządzanie alarmami. Dzięki natychmiastowej detekcji i powiadamianiu o niepokojących zdarzeniach, systemy SCADA stały się w...

23-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

System SCADA – narzędzie nowoczesnej fabryki

Systemy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) to oprogramowanie mogące współpracować z wieloma elementami automatyki przemysłowej. Pozwala uzyskać wielowymiarowy wgląd w pracę maszyn oraz śledzić przebieg procesów produkcyjnych i technologicznych...

11-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

Industry 4.0 – jak uniknąć pułapek

Odwiedzając liczne targi i konferencje poświęcone branży produkcyjnej, można się naocznie przekonać, że entuzjazm związany z dążeniem ku koncepcji Przemysłu 4.0 nadal nie słabnie. Co więcej, rozmowy na temat jego...

30-08-2019, Autor: Marek Wiązowski

Dlaczego predykcyjne utrzymanie ruchu nie działa? 4 możliwe przyczyny

Predykcyjne utrzymanie ruchu to najnowszy i najbardziej wyrafinowany model organizacji działań UR, oparty na postulatach Przemysłu 4.0. Metoda ta pozwala wyeliminować wszelkie zbędne prace i skupić się wyłącznie na tych...

03-07-2019, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie produkcji

Raport dotyczący ilości wykonanych produktów, to jedna z najważniejszych informacji w zarządzaniu zakładem produkcyjnym. W realiach nowoczesnej fabryki, raporty te powinny być przede wszystkim rzetelne, dostępne online i na bieżąco aktualizowane. Dostępność raportów...

22-02-2019, Autor: Marek Wiązowski

Planowanie produkcji w fabryce tworzyw sztucznych

Polska branża tworzyw sztucznych należy do najsilniej rozwiniętych w Europie. Na naszym rynku działa blisko 8 tysięcy zakładów, zatrudniających łącznie ponad 160 tys. pracowników. Krajowe firmy z branży tworzyw sztucznych...

13-02-2019, Autor: Marek Wiązowski

Inteligentna fabryka

Inteligentna fabryka to koncepcja zakładu produkcyjnego, wpisującego się w realia „czwartej rewolucji przemysłowej”. Terminem tym określa się fabrykę, w której występuje daleko idąca integracja i interakcja świata cyfrowego i fizycznego...

22-01-2019, Autor: Marek Wiązowski

Elastyczne planowanie produkcji

Elastyczność jest coraz ważniejszą cechą zakładów produkcyjnych. Wynika to z oczekiwań klientów, dla których czas realizacji często rozstrzyga o wyborze wykonawcy. Coraz silniej różnicują się także preferencje konsumentów, co ma...

22-11-2018, Autor: Marek Wiązowski

Przemysłowe protokoły komunikacyjne

Często spotykaną cechą parków maszynowych jest duże zróżnicowanie ze względu na wiek maszyn, ich przeznaczenie, specyfikę pracy i wyposażenie w technologie komunikacji. Powoduje to, że w obrębie hali produkcyjnej występuje...

09-08-2018, Autor: Marek Wiązowski

Systemy informatyczne dla utrzymania ruchu

Skuteczny i efektywny dział utrzymaniu ruchu stanowi fundament, na którym opiera się działalność każdego zakładu produkcyjnego. Gdy ilość lub złożoność infrastruktury osiąga pewien poziom graniczny, organizowanie zadań związanych z serwisem...

25-06-2018, Autor: Marek Wiązowski

Optymalizacja kosztów produkcji

Konkurowanie ceną, obok rywalizowania jakością i czasem realizacji, jest jednym z najważniejszych źródeł poszukiwania przewagi rynkowej. Nasilająca się presja na płace, będąca efektem występującego w wielu branżach niedoboru pracowników, zmusza...

06-06-2018, Autor: Marek Wiązowski

Ewolucja systemów MES

Systemy informatyczne z czasem ewoluują. Wynika to z postępu technologii, zmieniających się potrzeb i wymagań użytkowników, czy wreszcie nowych, dobrze przyjętych przez rynek koncepcji ich twórców. Reguła ta, widoczna jest...

17-04-2018, Autor: Marek Wiązowski

Jakie problemy w planowaniu produkcji może rozwiązać system APS?

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach dużej zmienności i niepewności. Ciągłym wahaniom podlega m.in. popyt na oferowane produkty, cena i dostępność materiałów, a także oczekiwania ze strony klientów. Wszystko to wywiera...

16-03-2018, Autor: Marek Wiązowski

Konkurowanie czasem realizacji – Quick Response Manufacturing

Konkurowanie czasem realizacji jest kolejnym, po redukcji kosztów i podnoszeniu jakości, etapem w ewolucji strategii wytwarzania. Niestabilność popytu i rosnące tempo, w jakim funkcjonuje globalny rynek sprawiły, że coraz częściej...

07-02-2018, Autor: Marek Wiązowski

System APS – optymalne planowanie produkcji

Systemy APS (Advanced Planning & Scheduling) stanowią obecnie jedne z najbardziej zaawansowanych narzędzi do planowania i harmonogramowania produkcji. Koncepcja tego oprogramowania narodziła się z potrzeby udoskonalenia nieelastycznego i obarczonego wieloma...

22-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Six sigma w systemie MES

Six sigma to powszechnie stosowana metoda zarządzania jakością i jeden z filarów lean management. Stosowanie koncepcji six sigma w zakładzie produkcyjnym, oznacza dążenie do ograniczenia liczby defektów w wytwarzanych artykułach...

15-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Współdziałanie systemów MES i ERP w zarządzaniu produkcją

Systemy informatyczne optymalizujące pracę działu produkcji są powszechnie stosowane we współczesnych fabrykach. Wiele przedsiębiorstw, które nie przeszły jeszcze procesu cyfryzacji w tym obszarze, rozważa wdrożenie systemu realizacji produkcji (MES -...

19-09-2017, Autor: Marek Wiązowski

Podłączenie systemu MES/SCADA do maszyn bez sterownika PLC

Na pewnym etapie rozwoju, wielu producentów dotyka problem wyboru sytemu do zarządzania produkcją. Argumentów przemawiających za wdrożeniem jest wiele: automatyzacja procesów i obiegu informacji, ścisła kontrola nad zdarzeniami w obrębie...

11-09-2017, Autor: Marek Wiązowski

Genealogia w MES

Tam gdzie "nie da się” śledzić produkcji.  Często, kiedy spotykam się z firmami, w których produkcja jest bardziej skomplikowana niż montaż z policzalnych ilości elementów składowych, słyszę podobne głosy: "U nas...

04-08-2015, Autor: Maciej Wojtkowiak

Uniwersalny czy spersonalizowany?

Interfejs użytkownika w systemach informatycznych wspomagających procesy produkcyjne   W świecie maszyn cyfrowych, globalnej sieci wymiany danych i informatyzacji firm, coraz częściej sięgamy po narzędzia wspomagające procesy produkcyjne. Staramy się planować, mierzyć...

28-03-2014, Autor: Maciej Wojtkowiak

Instrukcje

Zaufaj mi, jestem ekspertem! Po co mi instrukcja? Czy instrukcje w produkcji mają sens? Od kiedy mamy coraz więcej wszelkiej maści sprzętu ułatwiającego pracę i życie, posiadamy "tony papierów i tony analiz...

24-02-2014, Autor: Maciej Wojtkowiak

Ile orzeszków w czekoladzie?

Czy kontrola jakości w fabryce słodyczy to praca marzeń? Pewna gruzińska fabryka czekolady postanowiła rozwijać się i zdobywać kolejne, zagraniczne rynki. Zapewne dział marketingu zdawał sobie sprawę, że należy przetłumaczyć nazwę...

05-12-2012, Autor: Anita Syguda

Pośrodku niczego

Graficzne wskaźniki postępu zleceń produkcyjnych. Gdzie leży środek niczego? Czy można być pośrodku niczego? Czy takie miejsce istnieje? Jeżeli brać pod uwagę podstawowe prawa matematyczne to takie miejsce nie ma racji...

27-08-2012, Autor: Maciej Wojtkowiak

Ile końców ma sznurek

Zasilanie stanowisk produkcyjnych w trybie Lean oraz JiT Z filozofii JIT wynika dziwna sprawa. Stany magazynowe są traktowane jako strata. Coś co ma wartość finansową jest stratą. Im mniejsze stany posiadasz...

23-07-2012, Autor: Robert Dykacz

Gdzie jest nigdzie?

Magazyn przyprodukcyjny surowców. Pomoc czy utrapienie? Magazyn przyprodukcyjny według definicji, jak nazwa prosto wskazuje, wspomaga logistykę działu produkcji. Taki obiekt magazynowy jest ogniwem pośrednim w dostawie surowców i jako podsystem buforowy...

25-06-2012, Autor: Anita Syguda

Po co zebrom paski?

Czy partie i numery seryjne w genealogii produktu to jedyny niezbędny ślad? Zebra to nietypowe zwierzę, które dzięki swojemu charakterystycznemu ubarwieniu odróżnia się od innych zwierząt z terenów sawanny. Patrząc na...

07-05-2012, Autor: Maciej Wojtkowiak

Media społecznościowe