data-mobile="true" data-tablet-width="1030" data-mobile-width="620" data-smoothscroll="1">

bajtemwpalete

Blog poświęcony zagadnieniom IT
w sieciach dostaw i produkcji

Optymalizacja kosztów produkcji

Napisał  | środa, 06 czerwiec 2018 10:29
Optymalizacja kosztów produkcji

Konkurowanie ceną, obok rywalizowania jakością i czasem realizacji, jest jednym z najważniejszych źródeł poszukiwania przewagi rynkowej. Nasilająca się presja na płace, będąca efektem występującego w wielu branżach niedoboru pracowników, zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych sposobów oszczędzania i racjonalizacji kosztów.

Jakich metod mogą użyć zakłady produkcyjne, aby obniżyć koszty wytwarzania i podnieść rentowność działalności?

Inżynieria wartości (Value Engineering) – ograniczenie kosztów poprzez zmiany wprowadzane w budowie i składzie produktu lub sposobie jego wytwarzania. Sposobem na obniżenie kosztu może być m.in. zastosowanie tańszych materiałów i komponentów. Zmiany w procesie technologicznym mogą natomiast obejmować jego uproszczenie, przyspieszenie, albo mniejsze zapotrzebowania na surowce. Bardzo ważnym aspektem idei VE jest założenie, że wprowadzane zmiany nie mogą negatywnie odbić się na jakości i walorach użytkowych towaru.

Eliminowanie zbędnych ruchów – eliminowanie zbędnych czynności wykonywanych przez pracowników. Można to osiągnąć poprzez polepszenie ergonomii stanowisk, utrzymanie porządku i właściwych standardów pracy. Często stosowanym do tego narzędziem jest metoda 5S (sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodoskonalenie). Pozwala ona zidentyfikować niepotrzebne czynności, poprawić ergonomię stanowisk, a także wyrobić dobre nawyki u pracowników i podnieść bezpieczeństwo.

Filozofia „zero błędów” – wyeliminowanie defektów podnosi jakość produkcji i pozwala zapobiec stratom. Dla realizacji zasady „zero błędów” przydatne jest wdrożenie założeń Poka-Yoke, czyli organizacji procesu technologicznego w taki sposób, aby wyeliminować czynnik błędu ludzkiego. Inne narzędzia wspierające filozofię „zero błędów”, to informatyczne systemy wspierające utrzymanie ruchu (CMMS – Computerised Maintenance Management System lub odpowiednie moduły MES – Manufacturing Execution System). Ułatwiają one zachowanie infrastruktury w dobrej kondycji, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość wytwarzanych artykułów i ciągłość produkcji. Zastosowanie systemów informatycznych pozwala na usuwanie przyczyn, a nie skutków błędów.

Wdrażanie kreatywnych pomysłów – właściwie każde zadanie można wykonać przy użyciu alternatywnych metod. Przykładowo, jeżeli firma chce rejestrować przebieg tras w transporcie wewnętrznym (w celu kontroli pracowników, albo zebrania danych do analiz i dalszej optymalizacji), zamiast rozwiązań komercyjnych może użyć bezpłatnej, mobilnej aplikacji dla biegaczy. Źródłem takich kreatywnych pomysłów powinni być sami pracownicy. Zaangażowanie kadry w proces ciągłego doskonalenia, należy do filarów idei Kaizen. Wśród firm należących do światowej czołówki jej wykorzystania, każdy pracownik produkcji generuje średnio kilkanaście pomysłów na usprawnienie w ciągu roku. Polskie zakłady często mają jeszcze wiele do nadrobienia w tej kwestii.

Poprawa logistyki wewnętrznej – sprawny przebieg procesu produkcyjnego wymaga stałego zasilania stanowisk produkcyjnych materiałami. Skala i stopień skomplikowania tego wyzwania rośnie wraz z wielkością zakładu produkcyjnego. Problem logistyki produkcji nasila się w przypadku rozbudowy istniejącego już zakładu, gdy następuje istotne zaburzenie dotychczasowego przepływu materiałów i produktów. Wywołuje to niekiedy potrzebę głębokiej reorganizacji transportu. Optymalizację logistyki i jej dostosowanie do aktualnych potrzeb, mogą ułatwić informatyczne systemy realizacji produkcji MES (Manufacturing Execution System). Pozwalają one śledzić w czasie rzeczywistym przepływ materiałów na hali produkcyjnej, informować o stanach i dostarczać danych historycznych do analiz i optymalizacji.

Wyeliminowanie potrzeby przepakowywania – uzgodnienie odpowiedniego, jednolitego formatu opakowania komponentów z dostawcami, pozwala wyeliminować czasochłonny etap przepakowywania. Dzięki temu, materiały i części mogą trafić bezpośrednio na stanowiska produkcyjne, zdatne do natychmiastowego użytku.

To tylko kilka z wielu możliwości, jakimi dysponują zakłady pragnące zredukowania kosztów produkcji. Dla części przedsiębiorstw priorytetowe będą te, które przyniosą oszczędności najszybciej. Dla innych najważniejsza będzie łatwość wprowadzenia zmiany lub oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji. Bez względu na przyjętą strategię, optymalizacja kosztów będzie z pewnością dla wielu jednym z największych wyzwań w najbliższym czasie.

 

 

Udostępnij na:

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

System SCADA – narzędzie nowoczesnej fabryki

Systemy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) to oprogramowanie mogące współpracować z wieloma elementami automatyki przemysłowej. Pozwala uzyskać wielowymiarowy wgląd w pracę maszyn oraz śledzić przebieg procesów produkcyjnych i technologicznych...

11-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

Industry 4.0 – jak uniknąć pułapek

Odwiedzając liczne targi i konferencje poświęcone branży produkcyjnej, można się naocznie przekonać, że entuzjazm związany z dążeniem ku koncepcji Przemysłu 4.0 nadal nie słabnie. Co więcej, rozmowy na temat jego...

30-08-2019, Autor: Marek Wiązowski

Dlaczego predykcyjne utrzymanie ruchu nie działa? 4 możliwe przyczyny

Predykcyjne utrzymanie ruchu to najnowszy i najbardziej wyrafinowany model organizacji działań UR, oparty na postulatach Przemysłu 4.0. Metoda ta pozwala wyeliminować wszelkie zbędne prace i skupić się wyłącznie na tych...

03-07-2019, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie produkcji

Raport dotyczący ilości wykonanych produktów, to jedna z najważniejszych informacji w zarządzaniu zakładem produkcyjnym. W realiach nowoczesnej fabryki, raporty te powinny być przede wszystkim rzetelne, dostępne online i na bieżąco aktualizowane. Dostępność raportów...

22-02-2019, Autor: Marek Wiązowski

Planowanie produkcji w fabryce tworzyw sztucznych

Polska branża tworzyw sztucznych należy do najsilniej rozwiniętych w Europie. Na naszym rynku działa blisko 8 tysięcy zakładów, zatrudniających łącznie ponad 160 tys. pracowników. Krajowe firmy z branży tworzyw sztucznych...

13-02-2019, Autor: Marek Wiązowski

Inteligentna fabryka

Inteligentna fabryka to koncepcja zakładu produkcyjnego, wpisującego się w realia „czwartej rewolucji przemysłowej”. Terminem tym określa się fabrykę, w której występuje daleko idąca integracja i interakcja świata cyfrowego i fizycznego...

22-01-2019, Autor: Marek Wiązowski

Elastyczne planowanie produkcji

Elastyczność jest coraz ważniejszą cechą zakładów produkcyjnych. Wynika to z oczekiwań klientów, dla których czas realizacji często rozstrzyga o wyborze wykonawcy. Coraz silniej różnicują się także preferencje konsumentów, co ma...

22-11-2018, Autor: Marek Wiązowski

Przemysłowe protokoły komunikacyjne

Często spotykaną cechą parków maszynowych jest duże zróżnicowanie ze względu na wiek maszyn, ich przeznaczenie, specyfikę pracy i wyposażenie w technologie komunikacji. Powoduje to, że w obrębie hali produkcyjnej występuje...

09-08-2018, Autor: Marek Wiązowski

Systemy informatyczne dla utrzymania ruchu

Skuteczny i efektywny dział utrzymaniu ruchu stanowi fundament, na którym opiera się działalność każdego zakładu produkcyjnego. Gdy ilość lub złożoność infrastruktury osiąga pewien poziom graniczny, organizowanie zadań związanych z serwisem...

25-06-2018, Autor: Marek Wiązowski

Optymalizacja kosztów produkcji

Konkurowanie ceną, obok rywalizowania jakością i czasem realizacji, jest jednym z najważniejszych źródeł poszukiwania przewagi rynkowej. Nasilająca się presja na płace, będąca efektem występującego w wielu branżach niedoboru pracowników, zmusza...

06-06-2018, Autor: Marek Wiązowski

Ewolucja systemów MES

Systemy informatyczne z czasem ewoluują. Wynika to z postępu technologii, zmieniających się potrzeb i wymagań użytkowników, czy wreszcie nowych, dobrze przyjętych przez rynek koncepcji ich twórców. Reguła ta, widoczna jest...

17-04-2018, Autor: Marek Wiązowski

Jakie problemy w planowaniu produkcji może rozwiązać system APS?

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach dużej zmienności i niepewności. Ciągłym wahaniom podlega m.in. popyt na oferowane produkty, cena i dostępność materiałów, a także oczekiwania ze strony klientów. Wszystko to wywiera...

16-03-2018, Autor: Marek Wiązowski

Konkurowanie czasem realizacji – Quick Response Manufacturing

Konkurowanie czasem realizacji jest kolejnym, po redukcji kosztów i podnoszeniu jakości, etapem w ewolucji strategii wytwarzania. Niestabilność popytu i rosnące tempo, w jakim funkcjonuje globalny rynek sprawiły, że coraz częściej...

07-02-2018, Autor: Marek Wiązowski

System APS – optymalne planowanie produkcji

Systemy APS (Advanced Planning & Scheduling) stanowią obecnie jedne z najbardziej zaawansowanych narzędzi do planowania i harmonogramowania produkcji. Koncepcja tego oprogramowania narodziła się z potrzeby udoskonalenia nieelastycznego i obarczonego wieloma...

22-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Six sigma w systemie MES

Six sigma to powszechnie stosowana metoda zarządzania jakością i jeden z filarów lean management. Stosowanie koncepcji six sigma w zakładzie produkcyjnym, oznacza dążenie do ograniczenia liczby defektów w wytwarzanych artykułach...

15-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Współdziałanie systemów MES i ERP w zarządzaniu produkcją

Systemy informatyczne optymalizujące pracę działu produkcji są powszechnie stosowane we współczesnych fabrykach. Wiele przedsiębiorstw, które nie przeszły jeszcze procesu cyfryzacji w tym obszarze, rozważa wdrożenie systemu realizacji produkcji (MES -...

19-09-2017, Autor: Marek Wiązowski

Podłączenie systemu MES/SCADA do maszyn bez sterownika PLC

Na pewnym etapie rozwoju, wielu producentów dotyka problem wyboru sytemu do zarządzania produkcją. Argumentów przemawiających za wdrożeniem jest wiele: automatyzacja procesów i obiegu informacji, ścisła kontrola nad zdarzeniami w obrębie...

11-09-2017, Autor: Marek Wiązowski

Genealogia w MES

Tam gdzie "nie da się” śledzić produkcji.  Często, kiedy spotykam się z firmami, w których produkcja jest bardziej skomplikowana niż montaż z policzalnych ilości elementów składowych, słyszę podobne głosy: "U nas...

04-08-2015, Autor: Maciej Wojtkowiak

Uniwersalny czy spersonalizowany?

Interfejs użytkownika w systemach informatycznych wspomagających procesy produkcyjne   W świecie maszyn cyfrowych, globalnej sieci wymiany danych i informatyzacji firm, coraz częściej sięgamy po narzędzia wspomagające procesy produkcyjne. Staramy się planować, mierzyć...

28-03-2014, Autor: Maciej Wojtkowiak

Instrukcje

Zaufaj mi, jestem ekspertem! Po co mi instrukcja? Czy instrukcje w produkcji mają sens? Od kiedy mamy coraz więcej wszelkiej maści sprzętu ułatwiającego pracę i życie, posiadamy "tony papierów i tony analiz...

24-02-2014, Autor: Maciej Wojtkowiak

Ile orzeszków w czekoladzie?

Czy kontrola jakości w fabryce słodyczy to praca marzeń? Pewna gruzińska fabryka czekolady postanowiła rozwijać się i zdobywać kolejne, zagraniczne rynki. Zapewne dział marketingu zdawał sobie sprawę, że należy przetłumaczyć nazwę...

05-12-2012, Autor: Anita Syguda

Pośrodku niczego

Graficzne wskaźniki postępu zleceń produkcyjnych. Gdzie leży środek niczego? Czy można być pośrodku niczego? Czy takie miejsce istnieje? Jeżeli brać pod uwagę podstawowe prawa matematyczne to takie miejsce nie ma racji...

27-08-2012, Autor: Maciej Wojtkowiak

Ile końców ma sznurek

Zasilanie stanowisk produkcyjnych w trybie Lean oraz JiT Z filozofii JIT wynika dziwna sprawa. Stany magazynowe są traktowane jako strata. Coś co ma wartość finansową jest stratą. Im mniejsze stany posiadasz...

23-07-2012, Autor: Robert Dykacz

Gdzie jest nigdzie?

Magazyn przyprodukcyjny surowców. Pomoc czy utrapienie? Magazyn przyprodukcyjny według definicji, jak nazwa prosto wskazuje, wspomaga logistykę działu produkcji. Taki obiekt magazynowy jest ogniwem pośrednim w dostawie surowców i jako podsystem buforowy...

25-06-2012, Autor: Anita Syguda

Po co zebrom paski?

Czy partie i numery seryjne w genealogii produktu to jedyny niezbędny ślad? Zebra to nietypowe zwierzę, które dzięki swojemu charakterystycznemu ubarwieniu odróżnia się od innych zwierząt z terenów sawanny. Patrząc na...

07-05-2012, Autor: Maciej Wojtkowiak

Media społecznościowe