data-mobile="true" data-tablet-width="1030" data-mobile-width="620" data-smoothscroll="1">

bajtemwpalete

Blog poświęcony zagadnieniom IT
w sieciach dostaw i produkcji

Inteligentna fabryka

Napisał  | wtorek, 22 styczeń 2019 11:40
Inteligentna fabryka

Inteligentna fabryka to koncepcja zakładu produkcyjnego, wpisującego się w realia „czwartej rewolucji przemysłowej”. Terminem tym określa się fabrykę, w której występuje daleko idąca integracja i interakcja świata cyfrowego i fizycznego. Wśród rozwiązań i technologii jakie można w niej spotkać, znajdują się m.in. Internet rzeczy (IoT – Internet of Things), Cloud Computing, rzeczywistość rozszerzona (Augmented Reality) czy autonomiczne pojazdy. Jakie cechy powinna posiadać fabryka, aby zasługiwała na miano inteligentnej?

Proaktywna

Oznacza zdolność do podejmowania skutecznych działań wyprzedzających, zanim jeszcze potencjalne zagrożenie przyniesie negatywne skutki. Wcielenie idei proaktywności manifestuje się m.in. poprzez:

Predyktywne utrzymanie ruchu – czujniki zainstalowane na maszynach i systemy analizy danych, pomagają wykryć anomalie w pracy i ostrzec przed nadciągającą awarią.

Zaopatrzenie – automatyczne powiadamianie i organizowanie dostawy brakujących narzędzi i komponentów na stanowiska pracy.

Jakość – aparatura kontrolno-pomiarowa i systemy statystycznej kontroli procesu (SPC), błyskawicznie ujawniają odstępstwa od założonych norm i zapobiegają wytwarzaniu wadliwego towaru.

Bezpieczeństwo – monitorowanie i ostrzeganie o zagrożeniach w czasie rzeczywistym.

Elastyczna

Dzięki elastycznemu planowaniu i realizacji produkcji, inteligentna fabryka wychodzi naprzeciw odmiennym oczekiwaniom klientów. Elastyczność oznacza umiejętność szybkiej zmiany priorytetów, tak aby wykonanie danego zamówienia cechowało się przykładowo:

 • najkrótszy czasem realizacji,
 • najniższy kosztem,
 • najkrótszym czasem oczekiwania i przestojów,

Planowanie produkcji w inteligentnej fabryce wspierają systemy APS (Advanced Planning and Scheduling), zdolne do automatycznego układania i optymalizacji harmonogramu według wskazanych kryteriów.
Wyposażenie zakładu powinno umożliwiać wykonanie szybkich przezbrojeń. Najlepiej gdy jest to możliwe, bez potrzeby zatrzymywania produkcji. Dzięki wysokiej elastyczności, inteligentna fabryka może dostarczać wysoce spersonalizowane produktu przy poziomie kosztów zbliżonym do produkcji seryjnej.

Zoptymalizowana

W inteligentnej fabryce, zawansowane rozwiązania technologiczne i organizacyjne powinny zapewnić:

 • wysoką automatyzację pracy,
 • ograniczanie ryzyka błędu ludzkiego,
 • utrzymanie wysokich, przewidywalnych zdolności produkcyjnych,
 • brak przestojów i wysoką efektywność produkcji,
 • minimalizację kosztów wytworzenia.

Transparentna

Informacje dotyczące przebiegu produkcji, szczegóły pracy załogi i działania maszyn, są systematycznie gromadzone i archiwizowane. Inteligentna fabryka powinna zapewniać spójny i wiarygodny obraz sytuacji w hali produkcyjnej, zarówno w celu bieżącego monitorowania, jak i historycznych analiz.

Transparentność produkcji pozwala tworzyć szczegółową historię towaru, przypisując mu szczegółowe informacji o składnikach, maszynach i pracownikach zaangażowanych w jego powstanie.
Transparentność ułatwia ocenę pracowników, wydajności maszyn i procesów, posiada też ważny aspekt psychologiczny. Sama świadomość przejrzystości pracy wpływa bowiem mobilizująco na załogę.

Wysoce połączona i skomunikowana

W inteligentnej fabryce pracownicy, maszyny i systemy informatyczne połączone są w tzw. system cyber-fizyczny. Komunikacja odbywa się przy pomocy lokalnej sieci internetowej. Informacje wchodzące w skład systemu cyber-fizycznego pochodzą z czujników, sterowników PLC, aparatury kontrolno-pomiarowej i od użytkowników systemów informatycznych. Pracownicy inteligentnej fabryki otrzymują silnie spersonalizowane informacje i komunikaty, dostosowane do roli i zadań jakie pełnią w przedsiębiorstwie.

Inteligentna fabryka w znacznym stopniu automatyzuje wymianę informacji pomiędzy działami produkcji, utrzymania ruchu, planowania i magazynem.

Jakie korzyści dla przedsiębiorstwa?

Inwestycja w rozwiązania inteligentnej fabryki powinna przynieść wymierne benefity. Do oczekiwanych rezultatów zalicza się:

Lepsze wykorzystanie zasobów – szeroki strumień danych płynący z hali produkcyjnej i przetwarzany przez systemy MES (Manufacturing Execution System), daje dogłębny wgląd w przebieg procesów produkcji. Zaawansowane możliwości analizy porównawczej sprawiają, że łatwiej jest odnaleźć wąskie gardła i obszary wymagające korekty. Na lepsze wykorzystanie zasobów składają się też krótsze przestoje i racjonalizacja przezbrojeń.

Poprawa jakości – czujniki i systemy informatyczne pracujące w inteligentnej fabryce pozwalają uchwycić nawet niewielkie odchylenia od normy, mogące wpływać na jakość wytwarzanych produktów. Dzięki wysokiej transparentności procesu produkcji, łatwiej jest odnaleźć źródło problemów z jakością: błąd człowieka, dysfunkcja maszyny czy warunki środowiskowe.

Niższe koszty – zaawansowane systemy planowania produkcji (APS) dostarczają wielu opcji optymalizacji, w tym kosztowej. Lepsza jakość owocuje mniejszymi stratami produkcyjnymi i kosztami reklamacji.

Większe bezpieczeństwo – ścisła kontrola nad przebiegiem produkcji pozwala w porę przeciwdziałać zagrożeniom w miejscu pracy. Wysoka automatyzacja minimalizuje ryzyko błędu ludzkiego, a robotyzacja umożliwia wycofanie pracowników z najbardziej niebezpiecznych zajęć.

W jaki sposób zbudować inteligentną fabrykę?

Ścieżka do uczynienia fabryki inteligentną, dla każdego zakładu może być nieco inna. Zazwyczaj następuje jednak w wyniku stopniowej modernizacji wybranych obszarów:

 • dane i systemy informatyczne,
 • wyposażenie hali produkcyjnej,
 • pracownicy – ich rola i umiejętności,
 • procesy.

Rolą osób decyzyjnych jest wybór priorytetów, według których ta transformacja będzie przebiegać.

 

 

Udostępnij na:

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Statystyczna kontrola procesu w zenon SCADA

Statystyczna kontrola procesu, czy inaczej statyczne sterowanie procesem (SPC – Statistical Process Control), to w wielu zakładach podstawowe narzędzie kontroli jakości produkcji. Metoda ta, oprócz monitorowania czynników mających wpływ na...

31-01-2020, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie produkcji w zenon SCADA

Funkcją oprogramowania zenon SCADA, która często najbardziej interesuje kadrę kierowniczą, są raporty z produkcji. Zawarty w systemie zenon generator raportów zawiera rozbudowane analizy, zestawienia i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Dzięki...

25-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Akwizycja danych z produkcji w systemie zenon SCADA

Dostęp do aktualnych i wiarygodnych danych z produkcji jest niezbędnym warunkiem skutecznego zarządzania w każdej fabryce. Opierając się na właściwych informacjach przedsiębiorstwo może aktywnie, w czasie rzeczywistym zarządzać zdarzeniami na...

12-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Rozszerzona rzeczywistość w hali produkcyjnej

Kolejne branże i przedsiębiorstwa odkrywają potencjał drzemiący w rozszerzonej rzeczywistości (AR – Augmented Reality). Rozwój i upowszechnianie technologii AR, pozwala firmom odkrywać coraz to nowe obszary jej zastosowania. Rozwiązania rozszerzonej...

05-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Wizualizacje w systemie zenon SCADA

Wizualizacje w systemie zenon SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) służą dokładnemu i czytelnemu odwzorowaniu przebiegu procesów technologicznych i produkcyjnych. Zaletą informacji przekazywanych w formie graficznej jest to, że są...

04-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Alarmy w systemie zenon SCADA

Jedną z najważniejszych funkcji systemów SCADA, wykorzystywaną niemal w każdej istniejącej instalacji tego oprogramowania, jest zarządzanie alarmami. Dzięki natychmiastowej detekcji i powiadamianiu o niepokojących zdarzeniach, systemy SCADA stały się w...

23-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

System SCADA – narzędzie nowoczesnej fabryki

Systemy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) to oprogramowanie mogące współpracować z wieloma elementami automatyki przemysłowej. Pozwala uzyskać wielowymiarowy wgląd w pracę maszyn oraz śledzić przebieg procesów produkcyjnych i technologicznych...

11-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

Industry 4.0 – jak uniknąć pułapek

Odwiedzając liczne targi i konferencje poświęcone branży produkcyjnej, można się naocznie przekonać, że entuzjazm związany z dążeniem ku koncepcji Przemysłu 4.0 nadal nie słabnie. Co więcej, rozmowy na temat jego...

30-08-2019, Autor: Marek Wiązowski

Dlaczego predykcyjne utrzymanie ruchu nie działa? 4 możliwe przyczyny

Predykcyjne utrzymanie ruchu to najnowszy i najbardziej wyrafinowany model organizacji działań UR, oparty na postulatach Przemysłu 4.0. Metoda ta pozwala wyeliminować wszelkie zbędne prace i skupić się wyłącznie na tych...

03-07-2019, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie produkcji

Raport dotyczący ilości wykonanych produktów, to jedna z najważniejszych informacji w zarządzaniu zakładem produkcyjnym. W realiach nowoczesnej fabryki, raporty te powinny być przede wszystkim rzetelne, dostępne online i na bieżąco aktualizowane. Dostępność raportów...

22-02-2019, Autor: Marek Wiązowski

Planowanie produkcji w fabryce tworzyw sztucznych

Polska branża tworzyw sztucznych należy do najsilniej rozwiniętych w Europie. Na naszym rynku działa blisko 8 tysięcy zakładów, zatrudniających łącznie ponad 160 tys. pracowników. Krajowe firmy z branży tworzyw sztucznych...

13-02-2019, Autor: Marek Wiązowski

Inteligentna fabryka

Inteligentna fabryka to koncepcja zakładu produkcyjnego, wpisującego się w realia „czwartej rewolucji przemysłowej”. Terminem tym określa się fabrykę, w której występuje daleko idąca integracja i interakcja świata cyfrowego i fizycznego...

22-01-2019, Autor: Marek Wiązowski

Elastyczne planowanie produkcji

Elastyczność jest coraz ważniejszą cechą zakładów produkcyjnych. Wynika to z oczekiwań klientów, dla których czas realizacji często rozstrzyga o wyborze wykonawcy. Coraz silniej różnicują się także preferencje konsumentów, co ma...

22-11-2018, Autor: Marek Wiązowski

Przemysłowe protokoły komunikacyjne

Często spotykaną cechą parków maszynowych jest duże zróżnicowanie ze względu na wiek maszyn, ich przeznaczenie, specyfikę pracy i wyposażenie w technologie komunikacji. Powoduje to, że w obrębie hali produkcyjnej występuje...

09-08-2018, Autor: Marek Wiązowski

Systemy informatyczne dla utrzymania ruchu

Skuteczny i efektywny dział utrzymaniu ruchu stanowi fundament, na którym opiera się działalność każdego zakładu produkcyjnego. Gdy ilość lub złożoność infrastruktury osiąga pewien poziom graniczny, organizowanie zadań związanych z serwisem...

25-06-2018, Autor: Marek Wiązowski

Optymalizacja kosztów produkcji

Konkurowanie ceną, obok rywalizowania jakością i czasem realizacji, jest jednym z najważniejszych źródeł poszukiwania przewagi rynkowej. Nasilająca się presja na płace, będąca efektem występującego w wielu branżach niedoboru pracowników, zmusza...

06-06-2018, Autor: Marek Wiązowski

Ewolucja systemów MES

Systemy informatyczne z czasem ewoluują. Wynika to z postępu technologii, zmieniających się potrzeb i wymagań użytkowników, czy wreszcie nowych, dobrze przyjętych przez rynek koncepcji ich twórców. Reguła ta, widoczna jest...

17-04-2018, Autor: Marek Wiązowski

Jakie problemy w planowaniu produkcji może rozwiązać system APS?

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach dużej zmienności i niepewności. Ciągłym wahaniom podlega m.in. popyt na oferowane produkty, cena i dostępność materiałów, a także oczekiwania ze strony klientów. Wszystko to wywiera...

16-03-2018, Autor: Marek Wiązowski

Konkurowanie czasem realizacji – Quick Response Manufacturing

Konkurowanie czasem realizacji jest kolejnym, po redukcji kosztów i podnoszeniu jakości, etapem w ewolucji strategii wytwarzania. Niestabilność popytu i rosnące tempo, w jakim funkcjonuje globalny rynek sprawiły, że coraz częściej...

07-02-2018, Autor: Marek Wiązowski

System APS – optymalne planowanie produkcji

Systemy APS (Advanced Planning & Scheduling) stanowią obecnie jedne z najbardziej zaawansowanych narzędzi do planowania i harmonogramowania produkcji. Koncepcja tego oprogramowania narodziła się z potrzeby udoskonalenia nieelastycznego i obarczonego wieloma...

22-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Six sigma w systemie MES

Six sigma to powszechnie stosowana metoda zarządzania jakością i jeden z filarów lean management. Stosowanie koncepcji six sigma w zakładzie produkcyjnym, oznacza dążenie do ograniczenia liczby defektów w wytwarzanych artykułach...

15-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Współdziałanie systemów MES i ERP w zarządzaniu produkcją

Systemy informatyczne optymalizujące pracę działu produkcji są powszechnie stosowane we współczesnych fabrykach. Wiele przedsiębiorstw, które nie przeszły jeszcze procesu cyfryzacji w tym obszarze, rozważa wdrożenie systemu realizacji produkcji (MES -...

19-09-2017, Autor: Marek Wiązowski

Podłączenie systemu MES/SCADA do maszyn bez sterownika PLC

Na pewnym etapie rozwoju, wielu producentów dotyka problem wyboru sytemu do zarządzania produkcją. Argumentów przemawiających za wdrożeniem jest wiele: automatyzacja procesów i obiegu informacji, ścisła kontrola nad zdarzeniami w obrębie...

11-09-2017, Autor: Marek Wiązowski

Genealogia w MES

Tam gdzie "nie da się” śledzić produkcji.  Często, kiedy spotykam się z firmami, w których produkcja jest bardziej skomplikowana niż montaż z policzalnych ilości elementów składowych, słyszę podobne głosy: "U nas...

04-08-2015, Autor: Maciej Wojtkowiak

Uniwersalny czy spersonalizowany?

Interfejs użytkownika w systemach informatycznych wspomagających procesy produkcyjne   W świecie maszyn cyfrowych, globalnej sieci wymiany danych i informatyzacji firm, coraz częściej sięgamy po narzędzia wspomagające procesy produkcyjne. Staramy się planować, mierzyć...

28-03-2014, Autor: Maciej Wojtkowiak

Instrukcje

Zaufaj mi, jestem ekspertem! Po co mi instrukcja? Czy instrukcje w produkcji mają sens? Od kiedy mamy coraz więcej wszelkiej maści sprzętu ułatwiającego pracę i życie, posiadamy "tony papierów i tony analiz...

24-02-2014, Autor: Maciej Wojtkowiak

Ile orzeszków w czekoladzie?

Czy kontrola jakości w fabryce słodyczy to praca marzeń? Pewna gruzińska fabryka czekolady postanowiła rozwijać się i zdobywać kolejne, zagraniczne rynki. Zapewne dział marketingu zdawał sobie sprawę, że należy przetłumaczyć nazwę...

05-12-2012, Autor: Anita Syguda

Pośrodku niczego

Graficzne wskaźniki postępu zleceń produkcyjnych. Gdzie leży środek niczego? Czy można być pośrodku niczego? Czy takie miejsce istnieje? Jeżeli brać pod uwagę podstawowe prawa matematyczne to takie miejsce nie ma racji...

27-08-2012, Autor: Maciej Wojtkowiak

Ile końców ma sznurek

Zasilanie stanowisk produkcyjnych w trybie Lean oraz JiT Z filozofii JIT wynika dziwna sprawa. Stany magazynowe są traktowane jako strata. Coś co ma wartość finansową jest stratą. Im mniejsze stany posiadasz...

23-07-2012, Autor: Robert Dykacz

Gdzie jest nigdzie?

Magazyn przyprodukcyjny surowców. Pomoc czy utrapienie? Magazyn przyprodukcyjny według definicji, jak nazwa prosto wskazuje, wspomaga logistykę działu produkcji. Taki obiekt magazynowy jest ogniwem pośrednim w dostawie surowców i jako podsystem buforowy...

25-06-2012, Autor: Anita Syguda

Po co zebrom paski?

Czy partie i numery seryjne w genealogii produktu to jedyny niezbędny ślad? Zebra to nietypowe zwierzę, które dzięki swojemu charakterystycznemu ubarwieniu odróżnia się od innych zwierząt z terenów sawanny. Patrząc na...

07-05-2012, Autor: Maciej Wojtkowiak

Media społecznościowe