data-mobile="true" data-tablet-width="1030" data-mobile-width="620" data-smoothscroll="1">

bajtemwpalete

Blog poświęcony zagadnieniom IT
w sieciach dostaw i produkcji

Ewolucja systemów MES

Napisał  | wtorek, 17 kwiecień 2018 10:31
Ewolucja systemów MES

Systemy informatyczne z czasem ewoluują. Wynika to z postępu technologii, zmieniających się potrzeb i wymagań użytkowników, czy wreszcie nowych, dobrze przyjętych przez rynek koncepcji ich twórców. Reguła ta, widoczna jest również w przypadku systemów realizacji produkcji MES (Manufacturing Execution System). Od przełomu lat 80 i 90, kiedy powstały pierwsze aplikacje pozwalające śledzić aktualny przebieg procesów produkcyjnych, do dnia dzisiejszego, obserwujemy liczne i zasadnicze zmiany w ich budowie, zakresie funkcji czy technikach wdrażania.

Jakie aspekty najsilniej wpływają obecne na kierunki rozwoju oprogramowania MES?

Interoperacyjność – integracja z innymi systemami w zakładzie, może przynieść dodatkowe korzyści w postaci szybszej wymiany informacji i lepszej współpracy pomiędzy poszczególnymi działami. Systemy MES są najczęściej integrowane z oprogramowaniem klasy:

  • APS (Advanced Planning and Scheduling) – integracja umożliwia automatyczną komunikację pomiędzy działami produkcji i planowania, zapewniając dostarczenie planu pracy bezpośrednio na terminal stanowiska produkcyjnego, a także informując planistów o aktualnej sytuacji realizowanych zleceń
  • system magazynowy WMS (Warehouse Management System) – zapewnienie efektywnej logistyki produkcji, w tym zaopatrzenia stanowisk (gniazd) produkcyjnych, optymalizacja ilości zamawianych materiałów
  • ERP (Enterprise Resource Planning) – dzięki systemowi MES, system ERP zawiera aktualne i rzeczywiste dane dotyczące zrealizowanej produkcji

Modułowość – segmentowa budowa systemu pozwala podzielić proces wdrożenia na etapy, albo poprzestać na wprowadzeniu tylko niektórych jego części. Podział wdrożenia na etapy ułatwia zarządzanie projektem i finansowanie. Poszczególne moduły systemu MES mogą obejmować takie obszary procesu produkcji jak:

  • produkcja w toku – śledzenie postępu realizacji zleceń w czasie rzeczywistym, rejestracja czasu pracy;
  • praca maszyn – monitorowanie pracy maszyn, rejestrowanie przestojów, automatyczna kontrola czasu cyklu;
  • genealogia – tworzenie historii produktów, z informacjami o komponentach, pracownikach, urządzeniach i procesach, które brały w udział w jego wyprodukowaniu;
  • logistyka produkcji – zaopatrzenie stanowisk pracy w komponenty i narzędzia śledzenie przepływu materiałów i produktów;
  • kontrola jakości – rejestrowanie parametrów jakości, statystyczna kontrola procesu;
  • utrzymanie ruchu – planowanie, harmonogramowanie i kontrola zadań związanych z działem UR.

Elastyczność – możliwość dostosowania systemu do specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa, jego procesu technologicznego, organizacji pracy i warunków panujących w zakładzie. Personalizacja rozwiązania jest szczególnie istotna dla firm, które posiadają wysoce unikatowy system produkcyjny.

Mobilność – obsługa i dostęp do informacji gromadzonych przez system z poziomu urządzeń mobilnych. Z przeglądarkowego, responsywnego systemu MES, korzystać można na takich urządzeniach jak smartfony czy tablety. Jest to wygodne rozwiązanie dla brygadzistów, pracowników UR czy kadry zarządzającej, którzy w związku z pełnionymi obowiązkami często się przemieszczają (również poza zakład pracy).

Podejmowanie decyzji – wsparcie podejmowania decyzji poprzez dostarczenie informacji w formie zestawień, raportów czy kluczowych wskaźników efektywności. Są one pomocne w identyfikowaniu wąskich gardeł, źródeł niezgodności i obszarów wymagających optymalizacji. Wśród często stosowanych mierników wymienić można:

• OEE (Overall Equipment Effectiveness) – całkowita efektywność wyposażenia;
• lead time – czas realizacji zlecenia produkcyjnego – parametr szczególnie ważny dla firm specjalizujących się w produkcji krótkoseryjnej, a także tych nastawionych na konkurowanie czasem (Quick Response Manufacturing);
• czas przestojów – długość niezaplanowanych przerw w pracy maszyn, system MES pomaga także wyróżnić poszczególne przyczyny postoju, wraz z czasem ich trwania; 
• średni czas naprawy (MTTR - Mean Time To Repair) – powiadamia ile czasu zajmuje usunięcie awarii od momentu wykrycia;
• średni czas do wystąpienia awarii (MTTF - Mean Time To Failure) – czas pracy urządzenia od początku eksploatacji lub od ostatniej naprawy do wystąpienia awarii;
• średni czas pomiędzy awariami (MTBF - Mean Time Between Failure) – informuje jak często dochodzi do uszkodzenia danego urządzenia.

Czynnik ludzki – przedsiębiorstwa dążą do uodpornienia przebiegu produkcji na wpływ błędu ludzkiego. Ma to swoje odzwierciedlenie w wykorzystywanych przez system MESmetodach, zaczerpniętych z koncepcji Poka-Yoke. Rozwiązania takie jak listy kontrolne, pomagają utrzymać właściwą organizację pracy, kolejność wykonania poszczególnych czynności, czy przypominają o potrzebie zastosowania środków ochrony indywidualnej. 

Chmura – dostępność w modelu SaaS (Software as a Service), czyli możliwość regulowania należności w formie abonamentu. Ten model finansowania szerzej otwiera system MES dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także tych, które potrzebują takiego oprogramowania przez ściśle określony czas. 

Jak systemy MES będą się zmieniać w przyszłości? Czy coraz większa uwaga będzie poświęcana bezpieczeństwu pracy i gromadzonych w systemie danych, czy może regualrnie będzie wzrastać udział rozwiązań w chmurze? Czas wkrótce pokaże.

 

Udostępnij na:

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Statystyczna kontrola procesu w zenon SCADA

Statystyczna kontrola procesu, czy inaczej statyczne sterowanie procesem (SPC – Statistical Process Control), to w wielu zakładach podstawowe narzędzie kontroli jakości produkcji. Metoda ta, oprócz monitorowania czynników mających wpływ na...

31-01-2020, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie produkcji w zenon SCADA

Funkcją oprogramowania zenon SCADA, która często najbardziej interesuje kadrę kierowniczą, są raporty z produkcji. Zawarty w systemie zenon generator raportów zawiera rozbudowane analizy, zestawienia i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Dzięki...

25-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Akwizycja danych z produkcji w systemie zenon SCADA

Dostęp do aktualnych i wiarygodnych danych z produkcji jest niezbędnym warunkiem skutecznego zarządzania w każdej fabryce. Opierając się na właściwych informacjach przedsiębiorstwo może aktywnie, w czasie rzeczywistym zarządzać zdarzeniami na...

12-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Rozszerzona rzeczywistość w hali produkcyjnej

Kolejne branże i przedsiębiorstwa odkrywają potencjał drzemiący w rozszerzonej rzeczywistości (AR – Augmented Reality). Rozwój i upowszechnianie technologii AR, pozwala firmom odkrywać coraz to nowe obszary jej zastosowania. Rozwiązania rozszerzonej...

05-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Wizualizacje w systemie zenon SCADA

Wizualizacje w systemie zenon SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) służą dokładnemu i czytelnemu odwzorowaniu przebiegu procesów technologicznych i produkcyjnych. Zaletą informacji przekazywanych w formie graficznej jest to, że są...

04-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Alarmy w systemie zenon SCADA

Jedną z najważniejszych funkcji systemów SCADA, wykorzystywaną niemal w każdej istniejącej instalacji tego oprogramowania, jest zarządzanie alarmami. Dzięki natychmiastowej detekcji i powiadamianiu o niepokojących zdarzeniach, systemy SCADA stały się w...

23-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

System SCADA – narzędzie nowoczesnej fabryki

Systemy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) to oprogramowanie mogące współpracować z wieloma elementami automatyki przemysłowej. Pozwala uzyskać wielowymiarowy wgląd w pracę maszyn oraz śledzić przebieg procesów produkcyjnych i technologicznych...

11-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

Industry 4.0 – jak uniknąć pułapek

Odwiedzając liczne targi i konferencje poświęcone branży produkcyjnej, można się naocznie przekonać, że entuzjazm związany z dążeniem ku koncepcji Przemysłu 4.0 nadal nie słabnie. Co więcej, rozmowy na temat jego...

30-08-2019, Autor: Marek Wiązowski

Dlaczego predykcyjne utrzymanie ruchu nie działa? 4 możliwe przyczyny

Predykcyjne utrzymanie ruchu to najnowszy i najbardziej wyrafinowany model organizacji działań UR, oparty na postulatach Przemysłu 4.0. Metoda ta pozwala wyeliminować wszelkie zbędne prace i skupić się wyłącznie na tych...

03-07-2019, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie produkcji

Raport dotyczący ilości wykonanych produktów, to jedna z najważniejszych informacji w zarządzaniu zakładem produkcyjnym. W realiach nowoczesnej fabryki, raporty te powinny być przede wszystkim rzetelne, dostępne online i na bieżąco aktualizowane. Dostępność raportów...

22-02-2019, Autor: Marek Wiązowski

Planowanie produkcji w fabryce tworzyw sztucznych

Polska branża tworzyw sztucznych należy do najsilniej rozwiniętych w Europie. Na naszym rynku działa blisko 8 tysięcy zakładów, zatrudniających łącznie ponad 160 tys. pracowników. Krajowe firmy z branży tworzyw sztucznych...

13-02-2019, Autor: Marek Wiązowski

Inteligentna fabryka

Inteligentna fabryka to koncepcja zakładu produkcyjnego, wpisującego się w realia „czwartej rewolucji przemysłowej”. Terminem tym określa się fabrykę, w której występuje daleko idąca integracja i interakcja świata cyfrowego i fizycznego...

22-01-2019, Autor: Marek Wiązowski

Elastyczne planowanie produkcji

Elastyczność jest coraz ważniejszą cechą zakładów produkcyjnych. Wynika to z oczekiwań klientów, dla których czas realizacji często rozstrzyga o wyborze wykonawcy. Coraz silniej różnicują się także preferencje konsumentów, co ma...

22-11-2018, Autor: Marek Wiązowski

Przemysłowe protokoły komunikacyjne

Często spotykaną cechą parków maszynowych jest duże zróżnicowanie ze względu na wiek maszyn, ich przeznaczenie, specyfikę pracy i wyposażenie w technologie komunikacji. Powoduje to, że w obrębie hali produkcyjnej występuje...

09-08-2018, Autor: Marek Wiązowski

Systemy informatyczne dla utrzymania ruchu

Skuteczny i efektywny dział utrzymaniu ruchu stanowi fundament, na którym opiera się działalność każdego zakładu produkcyjnego. Gdy ilość lub złożoność infrastruktury osiąga pewien poziom graniczny, organizowanie zadań związanych z serwisem...

25-06-2018, Autor: Marek Wiązowski

Optymalizacja kosztów produkcji

Konkurowanie ceną, obok rywalizowania jakością i czasem realizacji, jest jednym z najważniejszych źródeł poszukiwania przewagi rynkowej. Nasilająca się presja na płace, będąca efektem występującego w wielu branżach niedoboru pracowników, zmusza...

06-06-2018, Autor: Marek Wiązowski

Ewolucja systemów MES

Systemy informatyczne z czasem ewoluują. Wynika to z postępu technologii, zmieniających się potrzeb i wymagań użytkowników, czy wreszcie nowych, dobrze przyjętych przez rynek koncepcji ich twórców. Reguła ta, widoczna jest...

17-04-2018, Autor: Marek Wiązowski

Jakie problemy w planowaniu produkcji może rozwiązać system APS?

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach dużej zmienności i niepewności. Ciągłym wahaniom podlega m.in. popyt na oferowane produkty, cena i dostępność materiałów, a także oczekiwania ze strony klientów. Wszystko to wywiera...

16-03-2018, Autor: Marek Wiązowski

Konkurowanie czasem realizacji – Quick Response Manufacturing

Konkurowanie czasem realizacji jest kolejnym, po redukcji kosztów i podnoszeniu jakości, etapem w ewolucji strategii wytwarzania. Niestabilność popytu i rosnące tempo, w jakim funkcjonuje globalny rynek sprawiły, że coraz częściej...

07-02-2018, Autor: Marek Wiązowski

System APS – optymalne planowanie produkcji

Systemy APS (Advanced Planning & Scheduling) stanowią obecnie jedne z najbardziej zaawansowanych narzędzi do planowania i harmonogramowania produkcji. Koncepcja tego oprogramowania narodziła się z potrzeby udoskonalenia nieelastycznego i obarczonego wieloma...

22-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Six sigma w systemie MES

Six sigma to powszechnie stosowana metoda zarządzania jakością i jeden z filarów lean management. Stosowanie koncepcji six sigma w zakładzie produkcyjnym, oznacza dążenie do ograniczenia liczby defektów w wytwarzanych artykułach...

15-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Współdziałanie systemów MES i ERP w zarządzaniu produkcją

Systemy informatyczne optymalizujące pracę działu produkcji są powszechnie stosowane we współczesnych fabrykach. Wiele przedsiębiorstw, które nie przeszły jeszcze procesu cyfryzacji w tym obszarze, rozważa wdrożenie systemu realizacji produkcji (MES -...

19-09-2017, Autor: Marek Wiązowski

Podłączenie systemu MES/SCADA do maszyn bez sterownika PLC

Na pewnym etapie rozwoju, wielu producentów dotyka problem wyboru sytemu do zarządzania produkcją. Argumentów przemawiających za wdrożeniem jest wiele: automatyzacja procesów i obiegu informacji, ścisła kontrola nad zdarzeniami w obrębie...

11-09-2017, Autor: Marek Wiązowski

Genealogia w MES

Tam gdzie "nie da się” śledzić produkcji.  Często, kiedy spotykam się z firmami, w których produkcja jest bardziej skomplikowana niż montaż z policzalnych ilości elementów składowych, słyszę podobne głosy: "U nas...

04-08-2015, Autor: Maciej Wojtkowiak

Uniwersalny czy spersonalizowany?

Interfejs użytkownika w systemach informatycznych wspomagających procesy produkcyjne   W świecie maszyn cyfrowych, globalnej sieci wymiany danych i informatyzacji firm, coraz częściej sięgamy po narzędzia wspomagające procesy produkcyjne. Staramy się planować, mierzyć...

28-03-2014, Autor: Maciej Wojtkowiak

Instrukcje

Zaufaj mi, jestem ekspertem! Po co mi instrukcja? Czy instrukcje w produkcji mają sens? Od kiedy mamy coraz więcej wszelkiej maści sprzętu ułatwiającego pracę i życie, posiadamy "tony papierów i tony analiz...

24-02-2014, Autor: Maciej Wojtkowiak

Ile orzeszków w czekoladzie?

Czy kontrola jakości w fabryce słodyczy to praca marzeń? Pewna gruzińska fabryka czekolady postanowiła rozwijać się i zdobywać kolejne, zagraniczne rynki. Zapewne dział marketingu zdawał sobie sprawę, że należy przetłumaczyć nazwę...

05-12-2012, Autor: Anita Syguda

Pośrodku niczego

Graficzne wskaźniki postępu zleceń produkcyjnych. Gdzie leży środek niczego? Czy można być pośrodku niczego? Czy takie miejsce istnieje? Jeżeli brać pod uwagę podstawowe prawa matematyczne to takie miejsce nie ma racji...

27-08-2012, Autor: Maciej Wojtkowiak

Ile końców ma sznurek

Zasilanie stanowisk produkcyjnych w trybie Lean oraz JiT Z filozofii JIT wynika dziwna sprawa. Stany magazynowe są traktowane jako strata. Coś co ma wartość finansową jest stratą. Im mniejsze stany posiadasz...

23-07-2012, Autor: Robert Dykacz

Gdzie jest nigdzie?

Magazyn przyprodukcyjny surowców. Pomoc czy utrapienie? Magazyn przyprodukcyjny według definicji, jak nazwa prosto wskazuje, wspomaga logistykę działu produkcji. Taki obiekt magazynowy jest ogniwem pośrednim w dostawie surowców i jako podsystem buforowy...

25-06-2012, Autor: Anita Syguda

Po co zebrom paski?

Czy partie i numery seryjne w genealogii produktu to jedyny niezbędny ślad? Zebra to nietypowe zwierzę, które dzięki swojemu charakterystycznemu ubarwieniu odróżnia się od innych zwierząt z terenów sawanny. Patrząc na...

07-05-2012, Autor: Maciej Wojtkowiak

Media społecznościowe