data-mobile="true" data-tablet-width="1030" data-mobile-width="620" data-smoothscroll="1">

bajtemwpalete

Blog poświęcony zagadnieniom IT
w sieciach dostaw i produkcji

Akwizycja danych z produkcji w systemie zenon SCADA

Napisał  | wtorek, 12 listopad 2019 09:25
Akwizycja danych z produkcji w systemie zenon SCADA

Dostęp do aktualnych i wiarygodnych danych z produkcji jest niezbędnym warunkiem skutecznego zarządzania w każdej fabryce. Opierając się na właściwych informacjach przedsiębiorstwo może aktywnie, w czasie rzeczywistym zarządzać zdarzeniami na hali produkcyjnej. Rzetelne dane z produkcji są konieczne dla prawidłowego obliczenia kluczowych wskaźników efektywności (OEE, MTBF, MTTR), stanowią bazę dla historycznych analiz i optymalizacji pracy zakładu.

W realiach nowoczesnej fabryki, o akwizycję i przetwarzanie danych z produkcji dbają systemy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). System zenon SCADA to nowoczesne rozwiązanie informatyczne, pozwalające na automatyczne gromadzenie danych procesowych z wielu urządzeń i komponentów automatyki przemysłowej.

Mechanizm pobierania danych

System SCADA można połączyć (bezpośrednio lub przez dodatkowy moduł) z każdą maszyną produkcyjną. Sposób akwizycji danych uzależniony jest od rodzaju maszyny, tego czy posiada już ona jakiś interfejs komunikacyjny, a także zakresu i stopnia szczegółowości informacji jakie trzeba uzyskać.

Możliwości akwizycji danych przez zenon SCADA obejmują wszelkie rodzaje urządzeń, procesów i zdarzeń w obrębie hali produkcyjnej. System może pobierać szerokie spektrum danych o stanie maszyn (zmiany w przepływie prądu, tempo cykli pracy) i o parametrach procesów (temperatura, ciśnienie, poziom i przepływ płynów). Interpretacja tych danych przez system SCADA pozwala śledzić postępy produkcji, dostarczać wiedzy o tym czy procesy przebiegają zgodnie z założeniami, a także na bieżąco monitorować parametry mające wpływ na jakość produktu czy bezpieczeństwo pracy.

System zenon scada może gromadzić dane produkcyjne wykorzystując między innymi:

 • sterowniki PLC (Programmable Logic Controller)
 • sterowniki RTU (Remote Terminal Unit)
 • moduły I/O (Input/Output) 
 • moduły kontrolno-pomiarowe
 • liczniki zużycia mediów (energia, woda)
 • etykiety z kodami kreskowymi, QR, RFID
 • wagi kontrolne
 • identyfikację optyczną

Komunikacja i przesyłanie danych

Na przestrzeni kilkudziesięciu minionych lat, producenci automatyki przemysłowej rozwijali niezależnie od siebie własne standardy komunikacji. Efektem tego jest sytuacja, gdzie obecnie niemal w każdej hali produkcyjnej spotykamy urządzenia i systemy wykorzystujące odmienne protokoły komunikacyjne. Z powodu tego zróżnicowania, osiągnięcie płynnej wymiany informacji może sprawić pewien kłopot. Oto przykłady kilku protokołów, które dzisiaj powszechnie występują w halach produkcyjnych:

 • Modbus (Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus TCP/IP)
 • Profibus
 • Profinet
 • Foundation Fieldbus
 • M-Bus ( Meter-Bus)
 • Ethernet/IP
 • MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)
 • OPC (OLE for process control)
 • OPC UA (Unified Architecture)

Aby rozwiązać problem komunikacji w środowisku wielu różnych maszyn i systemów, zenon SCADA został wyposażony w ponad 300 protokołów (driverów) komunikacyjnych. Lista ta jest stale rozbudowywana i aktualizowana. Znacząco ułatwia to i przyspiesza proces przygotowania systemu zenon do pobierania i integracji danych, bez względu na producenta i wiek maszyn.

Dlaczego warto zbierać dane produkcyjne z wykorzystaniem zenon SCADA?

Wysoka rzetelność danych – dzięki automatycznej akwizycji danych, przedsiębiorstwo nie musi już opierać się wyłącznie na wartościach deklarowanych przez pracowników produkcji, które mogą być obarczone ryzykiem błędu albo manipulacji.

Dane w czasie rzeczywistym – przy niektórych zastosowaniach istnieje potrzeba śledzenia danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Przykładem na to są zadania podlegające statystycznej kontroli procesu (SPC – Statistical Process Control).Jeśli dany proces produkcyjny jest wrażliwy na zmianę określonych parametrów, tylko natychmiastowa detekcja i reakcja na nieprawidłowości może uchronić przed stratą materiału, a niekiedy nawet awarią urządzania.

Wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów – dzięki zenon SCADA można zrezygnować z tradycyjnego, papierowego obiegu dokumentów w hali produkcyjnej. Pozwala to uniknąć zasadniczych wad metody papierowej, takich jak pracochłonność, wysokie ryzyko błędu ludzkiego czy kłopot z przetwarzaniem danych.

Efektywne zarządzanie zużyciem energii – system zenon SCADA wspiera założenia standardu ISO 50001, postulującego m.in. potrzebę systematycznego mierzenia i monitorowania wykorzystywania energii elektrycznej, aby móc zracjonalizować jej zużycie i wyeliminować obszary marnotrawstwa.

Wysokie bezpieczeństwo danych – w systemie zenon SCADA duży nacisk położono na kwestie bezpieczeństwa transmisji i integralności danych. Oprogramowanie spełnia założenia standardu IEC 62351 (uwierzytelnianie TLS – Transport Layer Security) i NERC/CIP (North American Electric Reliability Corporation/Critical Infrastructure Protection).

Dzięki elastycznej architekturze i szerokim możliwościom integracji z wieloma typami maszyn i systemów, zenon SCADA stanowi skuteczne narzędzie do rejestrowania danych z produkcji w każdym przedsiębiorstwie, bez wglądu na branżę czy poziom zaawansowania infrastruktury produkcyjnej.

Udostępnij na:

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Statystyczna kontrola procesu w zenon SCADA

Statystyczna kontrola procesu, czy inaczej statyczne sterowanie procesem (SPC – Statistical Process Control), to w wielu zakładach podstawowe narzędzie kontroli jakości produkcji. Metoda ta, oprócz monitorowania czynników mających wpływ na...

31-01-2020, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie produkcji w zenon SCADA

Funkcją oprogramowania zenon SCADA, która często najbardziej interesuje kadrę kierowniczą, są raporty z produkcji. Zawarty w systemie zenon generator raportów zawiera rozbudowane analizy, zestawienia i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Dzięki...

25-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Akwizycja danych z produkcji w systemie zenon SCADA

Dostęp do aktualnych i wiarygodnych danych z produkcji jest niezbędnym warunkiem skutecznego zarządzania w każdej fabryce. Opierając się na właściwych informacjach przedsiębiorstwo może aktywnie, w czasie rzeczywistym zarządzać zdarzeniami na...

12-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Rozszerzona rzeczywistość w hali produkcyjnej

Kolejne branże i przedsiębiorstwa odkrywają potencjał drzemiący w rozszerzonej rzeczywistości (AR – Augmented Reality). Rozwój i upowszechnianie technologii AR, pozwala firmom odkrywać coraz to nowe obszary jej zastosowania. Rozwiązania rozszerzonej...

05-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Wizualizacje w systemie zenon SCADA

Wizualizacje w systemie zenon SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) służą dokładnemu i czytelnemu odwzorowaniu przebiegu procesów technologicznych i produkcyjnych. Zaletą informacji przekazywanych w formie graficznej jest to, że są...

04-11-2019, Autor: Marek Wiązowski

Alarmy w systemie zenon SCADA

Jedną z najważniejszych funkcji systemów SCADA, wykorzystywaną niemal w każdej istniejącej instalacji tego oprogramowania, jest zarządzanie alarmami. Dzięki natychmiastowej detekcji i powiadamianiu o niepokojących zdarzeniach, systemy SCADA stały się w...

23-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

System SCADA – narzędzie nowoczesnej fabryki

Systemy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) to oprogramowanie mogące współpracować z wieloma elementami automatyki przemysłowej. Pozwala uzyskać wielowymiarowy wgląd w pracę maszyn oraz śledzić przebieg procesów produkcyjnych i technologicznych...

11-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

Industry 4.0 – jak uniknąć pułapek

Odwiedzając liczne targi i konferencje poświęcone branży produkcyjnej, można się naocznie przekonać, że entuzjazm związany z dążeniem ku koncepcji Przemysłu 4.0 nadal nie słabnie. Co więcej, rozmowy na temat jego...

30-08-2019, Autor: Marek Wiązowski

Dlaczego predykcyjne utrzymanie ruchu nie działa? 4 możliwe przyczyny

Predykcyjne utrzymanie ruchu to najnowszy i najbardziej wyrafinowany model organizacji działań UR, oparty na postulatach Przemysłu 4.0. Metoda ta pozwala wyeliminować wszelkie zbędne prace i skupić się wyłącznie na tych...

03-07-2019, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie produkcji

Raport dotyczący ilości wykonanych produktów, to jedna z najważniejszych informacji w zarządzaniu zakładem produkcyjnym. W realiach nowoczesnej fabryki, raporty te powinny być przede wszystkim rzetelne, dostępne online i na bieżąco aktualizowane. Dostępność raportów...

22-02-2019, Autor: Marek Wiązowski

Planowanie produkcji w fabryce tworzyw sztucznych

Polska branża tworzyw sztucznych należy do najsilniej rozwiniętych w Europie. Na naszym rynku działa blisko 8 tysięcy zakładów, zatrudniających łącznie ponad 160 tys. pracowników. Krajowe firmy z branży tworzyw sztucznych...

13-02-2019, Autor: Marek Wiązowski

Inteligentna fabryka

Inteligentna fabryka to koncepcja zakładu produkcyjnego, wpisującego się w realia „czwartej rewolucji przemysłowej”. Terminem tym określa się fabrykę, w której występuje daleko idąca integracja i interakcja świata cyfrowego i fizycznego...

22-01-2019, Autor: Marek Wiązowski

Elastyczne planowanie produkcji

Elastyczność jest coraz ważniejszą cechą zakładów produkcyjnych. Wynika to z oczekiwań klientów, dla których czas realizacji często rozstrzyga o wyborze wykonawcy. Coraz silniej różnicują się także preferencje konsumentów, co ma...

22-11-2018, Autor: Marek Wiązowski

Przemysłowe protokoły komunikacyjne

Często spotykaną cechą parków maszynowych jest duże zróżnicowanie ze względu na wiek maszyn, ich przeznaczenie, specyfikę pracy i wyposażenie w technologie komunikacji. Powoduje to, że w obrębie hali produkcyjnej występuje...

09-08-2018, Autor: Marek Wiązowski

Systemy informatyczne dla utrzymania ruchu

Skuteczny i efektywny dział utrzymaniu ruchu stanowi fundament, na którym opiera się działalność każdego zakładu produkcyjnego. Gdy ilość lub złożoność infrastruktury osiąga pewien poziom graniczny, organizowanie zadań związanych z serwisem...

25-06-2018, Autor: Marek Wiązowski

Optymalizacja kosztów produkcji

Konkurowanie ceną, obok rywalizowania jakością i czasem realizacji, jest jednym z najważniejszych źródeł poszukiwania przewagi rynkowej. Nasilająca się presja na płace, będąca efektem występującego w wielu branżach niedoboru pracowników, zmusza...

06-06-2018, Autor: Marek Wiązowski

Ewolucja systemów MES

Systemy informatyczne z czasem ewoluują. Wynika to z postępu technologii, zmieniających się potrzeb i wymagań użytkowników, czy wreszcie nowych, dobrze przyjętych przez rynek koncepcji ich twórców. Reguła ta, widoczna jest...

17-04-2018, Autor: Marek Wiązowski

Jakie problemy w planowaniu produkcji może rozwiązać system APS?

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach dużej zmienności i niepewności. Ciągłym wahaniom podlega m.in. popyt na oferowane produkty, cena i dostępność materiałów, a także oczekiwania ze strony klientów. Wszystko to wywiera...

16-03-2018, Autor: Marek Wiązowski

Konkurowanie czasem realizacji – Quick Response Manufacturing

Konkurowanie czasem realizacji jest kolejnym, po redukcji kosztów i podnoszeniu jakości, etapem w ewolucji strategii wytwarzania. Niestabilność popytu i rosnące tempo, w jakim funkcjonuje globalny rynek sprawiły, że coraz częściej...

07-02-2018, Autor: Marek Wiązowski

System APS – optymalne planowanie produkcji

Systemy APS (Advanced Planning & Scheduling) stanowią obecnie jedne z najbardziej zaawansowanych narzędzi do planowania i harmonogramowania produkcji. Koncepcja tego oprogramowania narodziła się z potrzeby udoskonalenia nieelastycznego i obarczonego wieloma...

22-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Six sigma w systemie MES

Six sigma to powszechnie stosowana metoda zarządzania jakością i jeden z filarów lean management. Stosowanie koncepcji six sigma w zakładzie produkcyjnym, oznacza dążenie do ograniczenia liczby defektów w wytwarzanych artykułach...

15-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Współdziałanie systemów MES i ERP w zarządzaniu produkcją

Systemy informatyczne optymalizujące pracę działu produkcji są powszechnie stosowane we współczesnych fabrykach. Wiele przedsiębiorstw, które nie przeszły jeszcze procesu cyfryzacji w tym obszarze, rozważa wdrożenie systemu realizacji produkcji (MES -...

19-09-2017, Autor: Marek Wiązowski

Podłączenie systemu MES/SCADA do maszyn bez sterownika PLC

Na pewnym etapie rozwoju, wielu producentów dotyka problem wyboru sytemu do zarządzania produkcją. Argumentów przemawiających za wdrożeniem jest wiele: automatyzacja procesów i obiegu informacji, ścisła kontrola nad zdarzeniami w obrębie...

11-09-2017, Autor: Marek Wiązowski

Genealogia w MES

Tam gdzie "nie da się” śledzić produkcji.  Często, kiedy spotykam się z firmami, w których produkcja jest bardziej skomplikowana niż montaż z policzalnych ilości elementów składowych, słyszę podobne głosy: "U nas...

04-08-2015, Autor: Maciej Wojtkowiak

Uniwersalny czy spersonalizowany?

Interfejs użytkownika w systemach informatycznych wspomagających procesy produkcyjne   W świecie maszyn cyfrowych, globalnej sieci wymiany danych i informatyzacji firm, coraz częściej sięgamy po narzędzia wspomagające procesy produkcyjne. Staramy się planować, mierzyć...

28-03-2014, Autor: Maciej Wojtkowiak

Instrukcje

Zaufaj mi, jestem ekspertem! Po co mi instrukcja? Czy instrukcje w produkcji mają sens? Od kiedy mamy coraz więcej wszelkiej maści sprzętu ułatwiającego pracę i życie, posiadamy "tony papierów i tony analiz...

24-02-2014, Autor: Maciej Wojtkowiak

Ile orzeszków w czekoladzie?

Czy kontrola jakości w fabryce słodyczy to praca marzeń? Pewna gruzińska fabryka czekolady postanowiła rozwijać się i zdobywać kolejne, zagraniczne rynki. Zapewne dział marketingu zdawał sobie sprawę, że należy przetłumaczyć nazwę...

05-12-2012, Autor: Anita Syguda

Pośrodku niczego

Graficzne wskaźniki postępu zleceń produkcyjnych. Gdzie leży środek niczego? Czy można być pośrodku niczego? Czy takie miejsce istnieje? Jeżeli brać pod uwagę podstawowe prawa matematyczne to takie miejsce nie ma racji...

27-08-2012, Autor: Maciej Wojtkowiak

Ile końców ma sznurek

Zasilanie stanowisk produkcyjnych w trybie Lean oraz JiT Z filozofii JIT wynika dziwna sprawa. Stany magazynowe są traktowane jako strata. Coś co ma wartość finansową jest stratą. Im mniejsze stany posiadasz...

23-07-2012, Autor: Robert Dykacz

Gdzie jest nigdzie?

Magazyn przyprodukcyjny surowców. Pomoc czy utrapienie? Magazyn przyprodukcyjny według definicji, jak nazwa prosto wskazuje, wspomaga logistykę działu produkcji. Taki obiekt magazynowy jest ogniwem pośrednim w dostawie surowców i jako podsystem buforowy...

25-06-2012, Autor: Anita Syguda

Po co zebrom paski?

Czy partie i numery seryjne w genealogii produktu to jedyny niezbędny ślad? Zebra to nietypowe zwierzę, które dzięki swojemu charakterystycznemu ubarwieniu odróżnia się od innych zwierząt z terenów sawanny. Patrząc na...

07-05-2012, Autor: Maciej Wojtkowiak

Media społecznościowe