data-mobile="true" data-tablet-width="1030" data-mobile-width="620" data-smoothscroll="1">

bajtemwpalete

Blog poświęcony zagadnieniom IT
w sieciach dostaw i produkcji

Niedoceniany element łańcucha dostaw

Napisał  | poniedziałek, 03 czerwiec 2019 15:04
Niedoceniany element łańcucha dostaw
Zarządzanie ruchem pojazdów na terenie zakładu, w tym na portierni, parkingu, placu manewrowym i przy dokach magazynowych, to w wielu przedsiębiorstwach nadal niedoceniany element łańcucha dostaw. Ubiegłoroczne badanie Logistics Management „Software User Survey” wykazało, że jedynie 10% ankietowanych przedsiębiorstw dysponuje system informatycznym, mogącym wesprzeć ten obszar działań. 
 
Tymczasem to właśnie teren pomiędzy bramą zakładu, a dokiem magazynu jest często miejscem, od którego zależy terminowość dostaw i efektywność procesu zaopatrzenia. W obecnych czasach, gdy upowszechniły się już systemy wspomagające pracę magazynu (WMS – Warehouse Management System) i transportu (TMS – Transport Management System), w otoczeniu zakładu może drzemać duży potencjał do identyfikacji wąskich gardeł i doskonalenia łańcucha dostaw.
 
Do kompleksowego zarzadzania przepływem pojazdów na terenie przedsiębiorstwa, opracowano rodzinę systemów informatycznych YMS (Yard Management System). Aplikacje te, w odróżnieniu od arkuszy kalkulacyjnych, dokumentacji papierowej czy komunikacji – za pośrednictwem telefonów (pagerów), pozwalają zarządzać podwórzem w czasie rzeczywistym. Możliwości oprogramowania YMS są szczególnie przydatne w sytuacji, gdy zakład dysponuje dużą ilością miejsc parkingowych lub niewielką w stosunku do potrzeb ilością doków magazynowych, a natężenie wizyt pojazdów dostawczych jest znaczne.
 
Trzy sfery wsparcia
 
Można wyszczególnić trzy obszary pomocy, jakiej udziela system YMS. Pierwszy z nich, to automatyzacja pracy portierni. YMS pozwala planować wizyty, rejestrować dane pojazdów i kierowców przybywających i opuszczających teren zakładu (księga wejść i wyjść) oraz sterować bramami i szlabanami. System komunikuje się z kierowcami przy pomocy sms, e-mail lub wiadomości na tablicach świetlnych.
 
Kolejnym zadaniem YMS jest nawigacja pojazdów i rejestracja aktywności na parkingu. System w zależności od wybranej strategii przydziału, automatycznie poprowadzi kierowcę na najbliższe wolne miejsce, albo najmniej zajęty parking. Pozwala to uporządkować i zminimalizować ruch pojazdów, a co za tym idzie podnieść bezpieczeństwo. Użytkownik systemu YMS może w każdej chwili ustalić, gdzie znajduje się dany pojazd, w jakim celu przybył i jaki jest harmonogram jego wizyty.  
 
Ostatnim obszarem działania systemu YMS, jest zarządzanie ruchem przy dokach magazynowych. Oprogramowanie automatycznie wyznaczy dok i powiadomi o tym kierowcę. Przy kojarzeniu samochodu z dokiem system kieruje się parametrami pojazdu, specyfiką ładunku, oraz cechami i wyposażeniem dodatkowym doku. Oprogramowanie YMS zapewni, że do obsługi pojazdu zostanie przydzielony dok o najniższych, spełniających wymagania parametrach, co racjonalizuje gospodarowanie zasobami. 
 
Systemy YMS ułatwią pokonanie wielu wyzwań organizacyjnych, związanych z logistyką podwórza zakładu:
 • zarządzanie priorytetami w obsłudze wizyt pojazdów;
 • szybkie, optymalne przydzielanie pojazdów do doków przeładunkowych; 
 • transparentność wizyt, identyfikowanie zawartości naczepy; 
 • standaryzacja procesu zarządzania podwórzem;
 • wyeliminowanie zbędnego przemieszczania pojazdów i naczep na parkingu.
Wsparcie decyzji biznesowych
 
Informacje dostarczane przez oprogramowanie YMS ułatwiają podjęcie decyzji, mających bezpośrednie przełożenie na finanse przedsiębiorstwa. Należą do nich między innymi:
 • Liczba pracowników – system pozwala zautomatyzować pracę portierni i ograniczyć nakład czasu przeznaczany na administrację i koordynację obsługi przy dokach magazynowych. Dzięki kompleksowej informacji o ilości i czasie wykonania załadunków i wyładunków, YMS pomaga optymalnie zaplanować harmonogram pracowników magazynu.  
 • Inwestycja w wyposażenie – obsługa pojazdów ciężarowych, może różnić się w zależności od ich parametrów jak i przewożonych przez nie ładunków. Dane z systemu YMS pomogą ustalić, jakie wyposażenie dodatkowe (jak np. dźwigi hydrauliczne) i w jakiej ilości są potrzebne do sprawnej obsługi wizyt. 
 • Inwestycja w automatykę – oprogramowanie YMS pomaga rozstrzygnąć, które procesy ze względu na wysokie koszty osobowe lub niedostateczną wydajność warto zautomatyzować.
Integracja z infrastrukturą
 
Oprogramowanie Yard Management System może współpracować z wyposażeniem znajdującym się w otoczeniu zakładu, w tym między innymi:
 • bramami i szlabanami – automatyczne otwieranie i zamykanie; 
 • wagami – ważenie przy wjeździe i wyjeździe, wyliczanie różnicy wag i generowanie alertów o niezgodności;
 • tablicami świetlnymi – komunikowanie wezwań, miejsc przejazdu czy masy pojazdu;
 • czytnikami kodów kreskowych, RFID – w celu identyfikacji położenia, ruchu i stanów.
System YMS to wsparcie dla tych przedsiębiorstw, które zamierzają zracjonalizować koszty osobowe, ulepszyć organizację i podnieść transparentność wizyt pojazdów. Oprogramowanie wypełnia lukę w koordynowaniu i monitorowaniu działań, jaka występuje pomiędzy magazynem i transportem zewnętrznym. Informacje dostarczane przez system uzupełniają obraz łańcucha dostaw, co daje szansę jego całościowej, a nie tylko fragmentarycznej optymalizacji. A tylko takie, kompleksowe podejście, może zapewnić w pełni zadawalające rezultaty.
 
 
Udostępnij na:

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Niedoceniany element łańcucha dostaw

Zarządzanie ruchem pojazdów na terenie zakładu, w tym na portierni, parkingu, placu manewrowym i przy dokach magazynowych, to w wielu przedsiębiorstwach nadal niedoceniany element łańcucha dostaw. Ubiegłoroczne badanie Logistics Management...

03-06-2019, Autor: Marek Wiązowski

Brakujące ogniwo w łańcuchu dostaw

Przedsiębiorstwa poświęcają wiele uwagi doskonaleniu logistyki wewnętrznej i transportu. Dzięki upowszechnianiu się rozwiązań w chmurze, po zaawansowane oprogramowanie obsługujące magazyn (WMS – Warehouse Management System) sięga coraz szersze grono odbiorców...

12-09-2018, Autor: Marek Wiązowski

Pojawiam się i znikam

Identyfikacja środków transportu w technologii RFID na terenie przedsiębiorstwa Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, zarówno pod względem ekonomicznym jak i organizacyjnym, wymaga stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych, w szczególności w obszarze logistyki. Obecny rozwój...

01-10-2012, Autor: Agnieszka Lipiec

Umówiłeś się na dziewiątą

Kontrola terminowości wizyt na terenie przedsiębiorstwa „A niech to! Już 8:30, a do celu jeszcze 130 kilometrów. Nie dam rady dotrzeć na dziewiątą… Hmmm… Spokojnie. Przecież i tak nikt tego nie...

20-08-2012, Autor: Krzysztof Piotruk

Między bramą magazynu a płotem

Teren przedsiębiorstwa jako integralny element optymalizacji kosztów w logistyce. W dobie coraz większego nacisku na zmniejszanie kosztów realizacji całego łańcucha logistycznego, konieczne staje się podejście holistyczne. Świadomym procesem zarządzania powinny zostać...

16-07-2012, Autor: Tomasz Peszek

Ile waży koń trojański?

Ważenie automatyczne na terenie przedsiębiorstwa Ucząc się w szkole o mitach greckich zawsze intrygowała mnie historia konia trojańskiego. Jak, broniący się tak długo mieszkańcy Troi, mogli być tak naiwni, że bez...

06-06-2012, Autor: Michał Waloch

Media społecznościowe