data-mobile="true" data-tablet-width="1030" data-mobile-width="620" data-smoothscroll="1">

bajtemwpalete

Blog poświęcony zagadnieniom IT
w sieciach dostaw i produkcji

Wybrane technologie komunikacji w procesie kompletacji

Napisał  | czwartek, 30 sierpień 2018 12:32
Wybrane technologie komunikacji w procesie kompletacji

Kompletacja prowadzona przy pomocy papierowych list powoli przechodzi do lamusa. Na przestrzeni czasu opracowano wiele alternatywnych form wymiany informacji pomiędzy magazynierami, a systemami zarządzającymi magazynem (WMS – Warehouse Management System). Nowoczesne środki wspierające kompletację pozwalają znacząco przyspieszyć zbiórkę, podnieść jej poprawność, a dodatkowo umożliwiają kontrolę i zarządzanie pracą magazynu w czasie rzeczywistym. Po jakie rozwiązania najczęściej sięgają przedsiębiorstwa? 

 
Terminale radiowe
 
Mobilne, wyposażone w skaner terminale radiowe, umożliwiają magazynierom dwukierunkową komunikację z systemem WMS. Pracownik na wyświetlaczu terminala otrzymuje instrukcję określającą trasę zbiórki, ilość i rodzaj asortymentu oraz dokładne miejsce jego położenia. Magazynier potwierdza pobranie skanując umieszczoną na produkcie etykietę. Mobilne terminale radiowe funkcjonują w oparciu o sieć Wi-fi.
 
Kluczowe zalety terminali radiowych:
 • szybka wymiana informacji – gdy zajdzie potrzeba, w systemie WMS można zmienić kolejność zleceń zbiórki, a zmiany będą od razu widoczne na terminalach 
 • raportowanie w czasie rzeczywistym – menedżerowie mają aktualny wgląd w pracę i stany magazynowe
 • bardzo wysoka poprawność zbiórki dzięki skanowaniu etykiet artykułów 
Kluczowe wady terminali radiowych:
 • angażują ręce i wzrok pracowników
 • koszt związany z zakupem i serwisem urządzeń
 • terminale narażone są na uszkodzenia np. w wyniku upadku 
Pick-by-Voice
 
W metodzie pick-by-voice, komunikacja między magazynierami i systemem WMS odbywa się głosowo. Sygnał, podobnie jak przypadku mobilnych terminali radiowych, przekazywany jest za sprawą sieci Wi-fi. Dzięki słuchawkom wyposażonym w mikrofon, pracownicy z jednej strony otrzymują szczegółowe wytyczne dotyczące prowadzonej zbiórki, a także potwierdzają wykonanie operacji komunikatem głosowym, zrozumiałym przez system WMS.   
 
Systemy pick-by-voice są powszechnie stosowane w centrach dystrybucyjnych i magazynach przyprodukcyjnych, posiadających szczególnie wysokie wymagania odnośnie szybkości i poprawności zbiórki. Metoda dobrze sprawdza się w magazynach chłodniczych, gdzie niezbędne pracownikom rękawice utrudniają posługiwanie się papierowymi wydrukami czy mobilnymi terminalami radiowymi.  
 
Kluczowe zalety pick-by-voice:               
 • szybka zbiórka i niskie ryzyko pomyłki
 • prosta obsługa
 • magazynier nie angażuje wzroku i rąk do komunikacji z system magazynowym
 • wielojęzyczne systemy komunikatów zapewniają swobodną pracę zagranicznym pracownikom   
Kluczowe wady pick-by-voice:
 • utrudniona komunikacja między pracownikami
 • praca magazyniera staje się bardziej monotonna, następuje szybsze zmęczenie psychiczne 
Pick-by-Light
 
Pick-by-Light to system, w którym informacja o ilości i miejscu pobrania towaru przekazywana jest przy pomocy diod i wyświetlaczy umieszczonych bezpośrednio przy każdym miejscu magazynowym. Zazwyczaj poza ilością towaru wymaganego w prowadzonej zbiórce, wyświetlacz informuje również o aktualnym stanie danego miejsca magazynowego. Oprócz diod i wyświetlaczy, system pick-by-light przewiduje zastosowanie przycisków umożliwiających magazynierom pokwitowanie odbioru towaru, albo powiadomienie o jego niewystarczającej ilości. Za obsługę informacji prezentowanych na wyświetlaczach, kontrolę diod i przetwarzanie zgłoszeń od magazynierów odpowiada system informatyczny WMS (Warehouse Management System).
 
Metoda pick-by-light, przeznaczona jest przede wszystkim dla zbiórki niewielkiej ilości towaru w magazynach z dużą rotacją i zróżnicowanym asortymentem.
 
Kluczowe zalety pick by light:
 • duża szybkość zbiórki 
 • niskie ryzyko popełnienia błędu podczas kompletacji
 • prostota, pozwalająca na szybkie wdrożenie do pracy nowego pracownika, nawet gdy ten nie posługuje się biegle lokalnym językiem
Kluczowe wady pick by light:
 • dwaj pracownicy nie mogą jednocześnie pracować w tej samej strefie magazynu
 • koszt związany z montażem dodatkowych urządzeń przy wszystkich miejscach magazynowych
Wybierając technologię wsparcia kompletacji należy pamiętać, że nie istnieje jedno, uniwersalne i niezawodne rozwiązanie, które sprawdzi się w każdym magazynie. Decyzję należy zatem oprzeć na specyfice danego obiektu, w tym jego rozmiarze, zróżnicowaniu asortymentu czy ilości i wadze towaru podejmowanego podczas typowej zbiórki. Dopiero dogłębna analiza wszystkich czynników i okoliczności, pozwoli dopasować optymalną metodę.
 
 
 

 

Udostępnij na:

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Koronawirus – bezpieczeństwo pracowników magazynu w dobie pandemii

Pandemia to wyjątkowo trudny czas dla funkcjonowania łańcuchów dostaw. Stanowi ona też duże zagrożenie dla codziennej pracy magazynów. Wystąpienie zakażenia, czy konieczność kwarantanny, mogą z dnia na dzień zniweczyć plany...

01-04-2020, Autor: Marek Wiązowski

System magazynowy WMS – cena wdrożenia

Informatyczny system WMS (Warehouse Management System) jest nieodłącznym elementem każdego nowoczesnego magazynu. Oczekiwanym rezultatem inwestycji w program jest podniesienie efektywności magazynu, lepsze wykorzystanie zasobów, skrócenie czasu realizacji zamówień, czy podniesienie...

12-03-2020, Autor: Marek Wiązowski

Wybór metody kompletacji w magazynie

Najbardziej pracochłonnym elementem zbiórki prowadzonej w formule „człowiek do towaru”, jest przemieszczanie się po magazynie w trakcie kompletowania kolejnych pozycji zamówienia. Optymalizacja sposobu zbiórki, w tym sekwencji czynności, stanowi jedną...

06-12-2019, Autor: Marek Wiązowski

Sztuczna inteligencja w magazynie

Sztuczna inteligencja to szeroka i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, pozwalająca między innymi skutecznie eksplorować duże zbiory informacji, rozwiązywać problemy niekompletności danych, czy wspierać podejmowanie trudnych, złożonych decyzji. Z jej...

18-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

System magazynowy dla operatora logistycznego

Przedsiębiorstwa coraz chętniej zlecają obsługę swojej logistyki firmom zewnętrznym. Dotyczy to w równej mierze zadań związanych z organizacją i realizacją transportu, jak i magazynowania. Sięgnięcie po pomoc operatorów logistycznych zmniejsza...

22-07-2019, Autor: Marek Wiązowski

Trendy w rozwoju systemów magazynowych WMS

Systemy wspierające zarządzanie magazynem (WMS – Warehouse management system), przeszły od momentu swojego powstania długa drogę rozwoju. Rozkwit technologii informatycznych oraz automatyki, a także coraz bardziej skomplikowane modele funkcjonowania magazynu...

22-05-2019, Autor: Marek Wiązowski

Pick by Vision – rozszerzona rzeczywistość w magazynie

Rozszerzona rzeczywistość (ang. AR – augmented reality) stanowi potencjalny przełom w doskonaleniu pracy magazynu. Jednym z pierwszych, a przy tym najbardziej obiecujących obszarów jej zastosowania, jest proces zbiórki. Kompletacja wspomagana...

04-04-2019, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie w nowoczesnym magazynie

Tworzenie raportów jest jednym z zadań kierowników magazynu. Ujęta w raportach wydajność procesów, czy rezultaty osiągane przez poszczególnych pracowników, stanowią podstawę do ocen i ciągłego doskonalenia magazynu. Tworzenie raportów jest czynnością rutynową...

21-12-2018, Autor: Marek Wiązowski

Wybrane technologie komunikacji w procesie kompletacji

Kompletacja prowadzona przy pomocy papierowych list powoli przechodzi do lamusa. Na przestrzeni czasu opracowano wiele alternatywnych form wymiany informacji pomiędzy magazynierami, a systemami zarządzającymi magazynem (WMS – Warehouse Management System)...

30-08-2018, Autor: Marek Wiązowski

Jak zwiększyć efektywność magazynu?

Podnoszenie efektywności magazynu jest procesem ciągłym. Proces ten, poza zaangażowaniem załogi, często wymaga od przedsiębiorstw zastosowania właściwie dobranych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Wśród wielu metod, jakich można użyć w celu...

26-07-2018, Autor: Marek Wiązowski

Strategie przydziału miejsc magazynowych

Wraz z rosnącą powierzchnią magazynową i ilością przechowywanych towarów, większego znaczenia nabiera wybór reguły, według której produkty będą przyporządkowane do konkretnych miejsc. Strategia doboru miejsca podyktowana może być wieloma czynnikami, takimi...

22-05-2018, Autor: Marek Wiązowski

Awaria serwera – jak przed nią zabezpieczyć dział produkcji i magazyn?

Pomimo że producenci serwerów dążą do stałego doskonalenia niezawodności oferowanych urządzeń, użytkownicy nadal muszą uwzględniać ryzyko wystąpienia usterki. Awaria serwera jest szczególnie dotkliwa w sytuacji, gdy obsługuje on aplikacje niezbędne...

26-02-2018, Autor: Marek Wiązowski

Kluczowe wskaźniki efektywności w magazynie

 Magazyn stanowi jeden z kluczowych elementów łańcucha logistycznego. W wielu przedsiębiorstwach praca magazynu w znacznym stopniu decyduje o efektywności i konkurencyjności działań. Z tego powodu przedsiębiorstwa często poświęcają wiele uwagi...

04-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Zarządzanie magazynem - jakie decyzje warto zautomatyzować?

Magazyn stanowi centralny punkt biznesu dla operatorów logistycznych i firm dystrybucyjnych, a także ważny składnik działalności firm produkcyjnych. Oczekiwania klientów, presja konkurencji i rachunek ekonomiczny, wywołują potrzebę ciągłego doskonalenia jego pracy. Widoczne...

02-11-2017, Autor: Marek Wiązowski

WCS i MFC – systemy do zarządzania automatyką magazynową

WCS (Warehouse Control System), czyli jak działa system kontroli magazynu WCS (Warehouse Control System), system kontroli magazynu, pozwala wydajnie zarządzać magazynem automatycznym. Jest to sformułowanie prawdziwe, ale niekompletne, ponieważ sam WCS...

27-12-2016, Autor: Jakub Płaza

ERP – WMS: magazynowe stany zapalne

Jednym z licznych zadań oprogramowania klasy WMS jest bieżące i bardzo precyzyjne zarządzanie stanami magazynowymi, które po przetłumaczeniu na stany w rozumieniu systemów ERP, są kluczowe dla działów sprzedażowych. Warto...

08-11-2016, Autor: Jakub Płaza

Strzeżonego Qguar RPS strzeże, czyli jak nie gubić nośników i opakowań…

Qguar RPS – ewidencja nośników i opakowań zwrotnych w magazynie oraz transporcie Opakowania zwrotne (np. butelki, skrzynki) i nośniki magazynowe (np. europalety) mogą stanowić dla przedsiębiorstwa niemałe koszty, dlatego tak ważna...

05-09-2016, Autor: Jakub Płaza

Inwentaryzacja w WMS

Niewymagająca przestojów i zachodząca w tle inwentaryzacja   Sformułowanie samoinwentaryzujący się magazyn brzmi dość abstrakcyjnie. Przywodzi na myśl miejsce w pełni zautomatyzowane, w którym aż roi się od przenośników i robotów. W...

22-07-2016, Autor: T. Mandziej i J. Płaza

Metody kompletacji

Light picking – kompletacja sterowana światłem Automatyzacja procesu kompletacji zamówień jest podstawą funkcjonowania magazynu, ponieważ zwiększa jego wydajność, eliminuje błędy i redukuje koszty. Można ją realizować przy pomocy szeregu metod typu...

12-07-2016, Autor: M. Matysik i J. Płaza

Metody kompletacji

Voice picking – kompletacja głosowa Kompletacja jest jednym z najważniejszych elementów logistyki magazynowania, ponieważ od jej sprawnego przebiegu zależy czas realizacji zamówień, bezbłędność dostaw czy sprawność działania linii produkcyjnej. Nic dziwnego...

28-06-2016, Autor: Jakub Płaza

Pokaż mi swój magazyn a powiem Ci kim jesteś

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu Były kiedyś takie czasy, kiedy dużo informacji mieliśmy po prostu w głowie zamiast na różnego rodzaju elektronicznych urządzeniach. Niektóre z...

06-03-2013, Autor: Anita Syguda

Czym się różni gołąb od zwłaszczy?

Diabeł tkwi w szczegółach: różnice między MM a WM.   Rozróżnienie klas systemów informatycznych dla logistyki nie jest sprawą prostą. Już samo przyporządkowanie danej klasy do SCM (Supply Chain Management) czy SCE...

08-11-2012, Autor: Tomasz Mandziej

Kompletacja falowa

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu. Coraz większe wymagania rynku w zakresie szczegółowej kontroli przepływu towarów oraz chęć sprostania precyzyjnym gustom konsumentów, wymuszają na firmach składujących...

16-10-2012, Autor: Marek Jędra

Jest czy nie ma – oto jest pytanie!

Samoinwentaryzacja. W czasach optymalnych zapasów i dynamicznego przepływu towarów przez struktury magazynowania niezbędna jest wiedza o rzeczywistych stanach magazynowych.  Współczesne magazyny wręcz tętnią szeregiem zjawisk, które mają istotny wpływ na informację...

30-07-2012, Autor: Tomasz Mandziej

007 zgłoś się – masz zadanie!

W ostatnich latach na rynku pojawiło się kilka rozwiązań technologicznych, pozwalających na ułatwienia w procesie zbiórki na magazynie. Jednym z nich jest technologia oparta na głosowej komunikacji operatora z systemem...

02-07-2012, Autor: Anita Syguda

3 minuty prosto, a potem w prawo

Statyczne i dynamiczne miejsca zbiórki O co głównie walczą kierownicy magazynu? Czego się od nich wymaga? Przede wszystkim tego, by wysyłki do odbiorców były wykonywane szybko i efektywnie. O ile wydanie...

28-05-2012, Autor: Tomasz Polończyk

Media społecznościowe