data-mobile="true" data-tablet-width="1030" data-mobile-width="620" data-smoothscroll="1">

bajtemwpalete

Blog poświęcony zagadnieniom IT
w sieciach dostaw i produkcji

WCS i MFC – systemy do zarządzania automatyką magazynową

Napisał  | wtorek, 27 grudzień 2016 12:49
WCS i MFC – systemy do zarządzania automatyką magazynową

WCS (Warehouse Control System), czyli jak działa system kontroli magazynu

WCS (Warehouse Control System), system kontroli magazynu, pozwala wydajnie zarządzać magazynem automatycznym. Jest to sformułowanie prawdziwe, ale niekompletne, ponieważ sam WCS zdziała niewiele, jeśli nie ma wsparcia w postaci systemu klasy WMS oraz bezpośredniego wykonawcy gruntowanie przekalkulowanych poleceń kierowanych do automatyki – sterownika PLC.

Nadchodzi moment, kiedy inwestycja w oprogramowanie klasy WMS staje się koniecznością. Chodzi oczywiście o dynamicznie rozwijające się i dysponujące (zarządzające) magazynami firmy, których metraż, ilość asortymentu oraz skomplikowanych operacji logistycznych zaczynają wykraczać poza możliwości organizacyjne oparte na ludzkiej pamięci lub poza możliwości arkusza kalkulacyjnego czy prostego systemu informatycznego. Zbyt duża złożoność skutkuje częstymi pomyłkami, zwrotami, coraz dłuższym czasem realizacji zamówień i w końcu utratą zaufania klientów. WMS rozwiązuje te problemy, ponieważ wspiera wszystkie procesy magazynowe, zna dokładną lokalizację i szczegółowe dane dotyczące każdego towaru, wspiera nowe technologie (np. RFID) i współpracuje z innymi systemami (np. ERP, MES, TMS). Z WMS-a nie można zrezygnować – niezależnie od typu magazynu. Warto jednak wiedzieć, że w niektórych magazynach, na przykład automatycznych, WMS nie będzie w stanie samodzielnie zapewnić odpowiednio wysokiego poziomu wydajności pracy bez wsparcia systemu klasy WCS, który może pojawić się w szerszym ujęciu pod skrótem MFC, czyli systemu do sterowania przepływem materiałów (Material Flow Control).

Magazyn automatyczny różni się od magazynu pozbawionego automatyki w dość istotny sposób. Owszem, są w nim regały, ale zazwyczaj bardzo wysokie – nawet kilkudziesięciometrowe. Rzadziej znajdziemy w nich palety, a częściej pojemniki/kuwety o ściśle określonych wymiarach, wypełnione drobnicą, która w procesie kompletacji pobierana jest np. w sztukach. Zasadniczą różnicą jest jednak obecność skomplikowanej automatyki, na którą składają się układnice, transportery czy przenośniki. Rola człowieka w tak zautomatyzowanym magazynie jest dość mocno zmarginalizowana i często sprowadza się do kontrolowania i serwisowania wymienionych urządzeń. Traci ona znaczenie również w przypadku większości procesów magazynowych. Weźmy za przykład kompletację, która przy braku automatyki jest od początku do końca wykonywana przez operatorów. W magazynie zautomatyzowanym kompletacja ma zupełnie inny przebieg, ponieważ rola człowieka może sprowadzać się zaledwie do przekładania towarów z nośnika do opakowań (mamy tu klasyczny przykład metody „towar do człowieka”). Wszystkie pozostałe czynności wykonuje skomplikowany system urządzeń. Podobnie jest z dostawą do magazynu, kiedy rola operatora polega wyłącznie na przekładaniu towarów – połączonym rzecz jasna ze skanowaniem etykiet - z palet do właściwych pojemników. Każdy kolejny krok, czyli przekazanie ich w mechaniczne „ręce” układnicy i umieszczenie we właściwych miejscach na regałach, będzie wykonany przez sterowaną oprogramowaniem automatykę. W tak zorganizowanym magazynie człowiek odgrywa niewielką rolę, dlatego nad sprawną i wydajną pracą automatyki czuwa specjalistyczne oprogramowanie WCS. Gdzie jest więc WMS oraz w jaki sposób odbywa się współpraca obu systemów?

Można zaryzykować stwierdzenie, że WMS pełni w magazynie automatycznym tę samą funkcję co w magazynie pozbawionym automatyki. Jest jednak pewna istotna różnica. Wykonawcą poleceń dla niego nie jest człowiek, a WCS/MFC oraz PLC. Pierwszy analizuje i optymalizuje polecenia z WMS-a i tłumaczy je na język drugiego, czyli wykonawcy inicjującego działanie magazynowej automatyki.

W magazynie automatycznym zdecydowaną większość operacji wykonują układnice. To one zdejmują pojemniki z towarami z wysokich na kilkadziesiąt metrów regałów i z prędkością rzędu kilku metrów na sekundę odwożą na przenośniki (rolkowe, taśmowe), z których są następnie rozdysponowywane po stanowiskach. Każdy magazyn rządzi się swoimi prawami i w każdym organizacja pracy może być nieco inna, ale przyjmijmy, że te stanowiska są miejscem, w którym automatyka spotyka się z człowiekiem, ponieważ właśnie tam pracują osoby realizujący proces kompletacji, np. przekładające asortyment z pojemników do nośników wysyłkowych różnego typu. Po pobraniu towaru odkładają pojemniki z powrotem na przenośnik, skąd są one odbierane przez mechanizm i odkładane na regały w odpowiednie miejsca.

Teraz wyobraźmy sobie, że regałów jest kilka, a w każdym znajdują się tysiące lub dziesiątki tysięcy pojemników. Co więcej, taki magazyn realizuje najczęściej wiele tysięcy zamówień dziennie. Po układnicach i przenośnikach bez przerwy krążą pojemniki. Człowiek nie byłby w stanie nad tym wszystkim zapanować. Chodzi bowiem o to, aby wszystkie operacje przebiegały z możliwe największą wydajnością oraz w odpowiedniej kolejności. Aby mechanizm realizował kilka operacji jednocześnie. Co to znaczy? Jeśli jednorazowo może on dostarczyć operatorom dwa pojemniki, a powinien cztery, to będzie musiał wrócić po pozostałe dwa. W takiej sytuacji, w drodze powrotnej, powinien zabrać pojemniki pochodzące z innego zamówienia, aby odłożyć je na regał – oczywiście możliwie blisko miejsc, z których musi pobrać pozostałe dwa z początkowej puli. Ów przykład został wymyślony na potrzeby artykułu i nie oddaje skomplikowania oraz mnogości procesów zachodzących w magazynach automatycznych. Co więcej, każdy taki obiekt rządzi się swoimi prawami, ma własne metody realizacji i priorytety, ale zawsze – i to jest niezmienne – wszystko musi być realizowane możliwie szybko i bezbłędnie. Typowe oprogramowanie klasy MWS nie jest w stanie nad wszystkim zapanować, ponieważ obsługa automatyki nie leży w jego kompetencjach. Z drugiej strony osamotnione oprogramowanie WCS, stworzone właśnie do tego celu, także niewiele pomoże. Muszą one ze sobą ściśle współpracować. Jest wreszcie trzeci element, o którym nie można zapomnieć – PLC.

Prosty schemat działania może wyglądać następująco: WMS wydaje polecenie dotyczące ilości oraz lokalizacji towaru, który ma zostać dostarczony pracownikom zaangażowanym w przygotowanie wysyłki. Bezpośredni odbiorca tego polecenia – WCS – przetwarza i optymalizuje dane, aby przesłać je do PLC, który bezpośrednio steruje pracą automatyki. Ciekawe, że każdy z tych systemów nie wchodzi w żaden sposób w kompetencje drugiego, tj. WCS może nie wiedzieć, jaki towar automatyka ma zabrać z danego miejsca, a mimo to musi skrupulatnie zaplanować jej pracę. WMS z kolei „nie ma pojęcia”, jaką drogę pokonuje znajdujący się w magazynie asortyment, zanim zostanie umieszczony przez człowieka w pojemniku, w którym opuści magazyn. Sygnałem zakończenia procesu realizacji zlecenia jest dopiero zeskanowanie przez operatora znajdującej się na tym pojemniku etykiety. Innymi słowy - WMS pilnuje, aby właściwy towar został wysłany do właściwego odbiorcy.

Oprogramowanie WCS (MFC) jest kluczem do sprawnego i wydajnego zarządzania automatyką magazynu, ale samo jest mało użyteczne. Dopiero ze wsparciem w postaci nadrzędnego WMS-a oraz podrzędnego sterownika PLC może optymalizować pracę obiektu. To kolejny przykład ścisłej specjalizacji, z jaką coraz częściej mamy dzisiaj do czynienia.

Udostępnij na:

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Koronawirus – bezpieczeństwo pracowników magazynu w dobie pandemii

Pandemia to wyjątkowo trudny czas dla funkcjonowania łańcuchów dostaw. Stanowi ona też duże zagrożenie dla codziennej pracy magazynów. Wystąpienie zakażenia, czy konieczność kwarantanny, mogą z dnia na dzień zniweczyć plany...

01-04-2020, Autor: Marek Wiązowski

System magazynowy WMS – cena wdrożenia

Informatyczny system WMS (Warehouse Management System) jest nieodłącznym elementem każdego nowoczesnego magazynu. Oczekiwanym rezultatem inwestycji w program jest podniesienie efektywności magazynu, lepsze wykorzystanie zasobów, skrócenie czasu realizacji zamówień, czy podniesienie...

12-03-2020, Autor: Marek Wiązowski

Wybór metody kompletacji w magazynie

Najbardziej pracochłonnym elementem zbiórki prowadzonej w formule „człowiek do towaru”, jest przemieszczanie się po magazynie w trakcie kompletowania kolejnych pozycji zamówienia. Optymalizacja sposobu zbiórki, w tym sekwencji czynności, stanowi jedną...

06-12-2019, Autor: Marek Wiązowski

Sztuczna inteligencja w magazynie

Sztuczna inteligencja to szeroka i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, pozwalająca między innymi skutecznie eksplorować duże zbiory informacji, rozwiązywać problemy niekompletności danych, czy wspierać podejmowanie trudnych, złożonych decyzji. Z jej...

18-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

System magazynowy dla operatora logistycznego

Przedsiębiorstwa coraz chętniej zlecają obsługę swojej logistyki firmom zewnętrznym. Dotyczy to w równej mierze zadań związanych z organizacją i realizacją transportu, jak i magazynowania. Sięgnięcie po pomoc operatorów logistycznych zmniejsza...

22-07-2019, Autor: Marek Wiązowski

Trendy w rozwoju systemów magazynowych WMS

Systemy wspierające zarządzanie magazynem (WMS – Warehouse management system), przeszły od momentu swojego powstania długa drogę rozwoju. Rozkwit technologii informatycznych oraz automatyki, a także coraz bardziej skomplikowane modele funkcjonowania magazynu...

22-05-2019, Autor: Marek Wiązowski

Pick by Vision – rozszerzona rzeczywistość w magazynie

Rozszerzona rzeczywistość (ang. AR – augmented reality) stanowi potencjalny przełom w doskonaleniu pracy magazynu. Jednym z pierwszych, a przy tym najbardziej obiecujących obszarów jej zastosowania, jest proces zbiórki. Kompletacja wspomagana...

04-04-2019, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie w nowoczesnym magazynie

Tworzenie raportów jest jednym z zadań kierowników magazynu. Ujęta w raportach wydajność procesów, czy rezultaty osiągane przez poszczególnych pracowników, stanowią podstawę do ocen i ciągłego doskonalenia magazynu. Tworzenie raportów jest czynnością rutynową...

21-12-2018, Autor: Marek Wiązowski

Wybrane technologie komunikacji w procesie kompletacji

Kompletacja prowadzona przy pomocy papierowych list powoli przechodzi do lamusa. Na przestrzeni czasu opracowano wiele alternatywnych form wymiany informacji pomiędzy magazynierami, a systemami zarządzającymi magazynem (WMS – Warehouse Management System)...

30-08-2018, Autor: Marek Wiązowski

Jak zwiększyć efektywność magazynu?

Podnoszenie efektywności magazynu jest procesem ciągłym. Proces ten, poza zaangażowaniem załogi, często wymaga od przedsiębiorstw zastosowania właściwie dobranych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Wśród wielu metod, jakich można użyć w celu...

26-07-2018, Autor: Marek Wiązowski

Strategie przydziału miejsc magazynowych

Wraz z rosnącą powierzchnią magazynową i ilością przechowywanych towarów, większego znaczenia nabiera wybór reguły, według której produkty będą przyporządkowane do konkretnych miejsc. Strategia doboru miejsca podyktowana może być wieloma czynnikami, takimi...

22-05-2018, Autor: Marek Wiązowski

Awaria serwera – jak przed nią zabezpieczyć dział produkcji i magazyn?

Pomimo że producenci serwerów dążą do stałego doskonalenia niezawodności oferowanych urządzeń, użytkownicy nadal muszą uwzględniać ryzyko wystąpienia usterki. Awaria serwera jest szczególnie dotkliwa w sytuacji, gdy obsługuje on aplikacje niezbędne...

26-02-2018, Autor: Marek Wiązowski

Kluczowe wskaźniki efektywności w magazynie

 Magazyn stanowi jeden z kluczowych elementów łańcucha logistycznego. W wielu przedsiębiorstwach praca magazynu w znacznym stopniu decyduje o efektywności i konkurencyjności działań. Z tego powodu przedsiębiorstwa często poświęcają wiele uwagi...

04-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Zarządzanie magazynem - jakie decyzje warto zautomatyzować?

Magazyn stanowi centralny punkt biznesu dla operatorów logistycznych i firm dystrybucyjnych, a także ważny składnik działalności firm produkcyjnych. Oczekiwania klientów, presja konkurencji i rachunek ekonomiczny, wywołują potrzebę ciągłego doskonalenia jego pracy. Widoczne...

02-11-2017, Autor: Marek Wiązowski

WCS i MFC – systemy do zarządzania automatyką magazynową

WCS (Warehouse Control System), czyli jak działa system kontroli magazynu WCS (Warehouse Control System), system kontroli magazynu, pozwala wydajnie zarządzać magazynem automatycznym. Jest to sformułowanie prawdziwe, ale niekompletne, ponieważ sam WCS...

27-12-2016, Autor: Jakub Płaza

ERP – WMS: magazynowe stany zapalne

Jednym z licznych zadań oprogramowania klasy WMS jest bieżące i bardzo precyzyjne zarządzanie stanami magazynowymi, które po przetłumaczeniu na stany w rozumieniu systemów ERP, są kluczowe dla działów sprzedażowych. Warto...

08-11-2016, Autor: Jakub Płaza

Strzeżonego Qguar RPS strzeże, czyli jak nie gubić nośników i opakowań…

Qguar RPS – ewidencja nośników i opakowań zwrotnych w magazynie oraz transporcie Opakowania zwrotne (np. butelki, skrzynki) i nośniki magazynowe (np. europalety) mogą stanowić dla przedsiębiorstwa niemałe koszty, dlatego tak ważna...

05-09-2016, Autor: Jakub Płaza

Inwentaryzacja w WMS

Niewymagająca przestojów i zachodząca w tle inwentaryzacja   Sformułowanie samoinwentaryzujący się magazyn brzmi dość abstrakcyjnie. Przywodzi na myśl miejsce w pełni zautomatyzowane, w którym aż roi się od przenośników i robotów. W...

22-07-2016, Autor: T. Mandziej i J. Płaza

Metody kompletacji

Light picking – kompletacja sterowana światłem Automatyzacja procesu kompletacji zamówień jest podstawą funkcjonowania magazynu, ponieważ zwiększa jego wydajność, eliminuje błędy i redukuje koszty. Można ją realizować przy pomocy szeregu metod typu...

12-07-2016, Autor: M. Matysik i J. Płaza

Metody kompletacji

Voice picking – kompletacja głosowa Kompletacja jest jednym z najważniejszych elementów logistyki magazynowania, ponieważ od jej sprawnego przebiegu zależy czas realizacji zamówień, bezbłędność dostaw czy sprawność działania linii produkcyjnej. Nic dziwnego...

28-06-2016, Autor: Jakub Płaza

Pokaż mi swój magazyn a powiem Ci kim jesteś

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu Były kiedyś takie czasy, kiedy dużo informacji mieliśmy po prostu w głowie zamiast na różnego rodzaju elektronicznych urządzeniach. Niektóre z...

06-03-2013, Autor: Anita Syguda

Czym się różni gołąb od zwłaszczy?

Diabeł tkwi w szczegółach: różnice między MM a WM.   Rozróżnienie klas systemów informatycznych dla logistyki nie jest sprawą prostą. Już samo przyporządkowanie danej klasy do SCM (Supply Chain Management) czy SCE...

08-11-2012, Autor: Tomasz Mandziej

Kompletacja falowa

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu. Coraz większe wymagania rynku w zakresie szczegółowej kontroli przepływu towarów oraz chęć sprostania precyzyjnym gustom konsumentów, wymuszają na firmach składujących...

16-10-2012, Autor: Marek Jędra

Jest czy nie ma – oto jest pytanie!

Samoinwentaryzacja. W czasach optymalnych zapasów i dynamicznego przepływu towarów przez struktury magazynowania niezbędna jest wiedza o rzeczywistych stanach magazynowych.  Współczesne magazyny wręcz tętnią szeregiem zjawisk, które mają istotny wpływ na informację...

30-07-2012, Autor: Tomasz Mandziej

007 zgłoś się – masz zadanie!

W ostatnich latach na rynku pojawiło się kilka rozwiązań technologicznych, pozwalających na ułatwienia w procesie zbiórki na magazynie. Jednym z nich jest technologia oparta na głosowej komunikacji operatora z systemem...

02-07-2012, Autor: Anita Syguda

3 minuty prosto, a potem w prawo

Statyczne i dynamiczne miejsca zbiórki O co głównie walczą kierownicy magazynu? Czego się od nich wymaga? Przede wszystkim tego, by wysyłki do odbiorców były wykonywane szybko i efektywnie. O ile wydanie...

28-05-2012, Autor: Tomasz Polończyk

Media społecznościowe