data-mobile="true" data-tablet-width="1030" data-mobile-width="620" data-smoothscroll="1">

bajtemwpalete

Blog poświęcony zagadnieniom IT
w sieciach dostaw i produkcji

Trendy w rozwoju systemów magazynowych WMS

Napisał  | środa, 22 maj 2019 14:50
Trendy w rozwoju systemów magazynowych WMS

Systemy wspierające zarządzanie magazynem (WMS – Warehouse management system), przeszły od momentu swojego powstania długa drogę rozwoju. Rozkwit technologii informatycznych oraz automatyki, a także coraz bardziej skomplikowane modele funkcjonowania magazynu i oczekiwania użytkowników, były naturalnymi bodźcami dla zmian. Eksperci zajmujący się tematyką systemów WMS przewidują, że w najbliższych latach rozwój tego oprogramowania będzie podążał w kilku kierunkach. Oto one: 

Obsługa e-commerce

Rosnący udział handlu elektronicznego powoduje, że systemy magazynowe powinny coraz silniej koncentrować się na jego specyficznych potrzebach. Branżę e-commerce charakteryzuje na ogół bardzo duży, a przy tym szybko zmieniający się wolumen towarów. Ilość operacji wykonywanych w magazynie jest często olbrzymia, natomiast liczba produktów w pojedynczym zamówieniu niewielka. Systemy WMS obsługujące branżę e-commerce powinny wychodzić naprzeciw jej potrzebom, ułatwiając na przykład zbiórkę w formule multipicking, czy automatyczne przydzielając miejsca magazynowych na podstawie wskaźnika rotacji towaru.

Innym wyzwaniem związanym z handlem elektronicznym jest obsługa dużej ilości zwrotów. Przepisy prawa umożliwiają konsumentom zwracanie większości produktów zakupionych online. Polscy konsumenci, w porównaniu z klientami z Europy zachodniej, wciąż jeszcze rzadziej dokonują zwrotów. Należy jednak spodziewać się, że ta różnica będzie się stopniowo zacierać. System WMS powinien zatem sprawnie i automatycznie zarządzać różnymi rodzajami zwrotów, rozróżniając czy oddany produkt może natychmiast ponownie trafić do sprzedaży, czy należy go przepakować, albo musi trafić do utylizacji. 

Rozwiązania ułatwiające integrację

Ustalenie sposobu komunikacji systemu magazynowego z innymi aplikacjami, to często jeden z najtrudniejszych i najbardziej kosztownych elementów jego wdrożenia. W zależności od charakteru i potrzeb danego przedsiębiorstwa, oprogramowanie WMS może współpracować m.in. z systemami zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), produkcją (MES), transportem (TMS), otoczeniem zakładu (YMS) czy obsługującymi zamówienia klientów. Rozwiązaniem mogącym ułatwić budowę takiej komunikacji, jest wyposażenie systemu WMS w narzędzie pozwalające na łatwe konfigurowanie interfejsów. Może to być np. zestaw gotowych do użycia szablonów i komunikatów, wraz z narzędziem do tworzenia komunikatów pochodnych.

Integracja z automatyką magazynową

Wysokie koszty pracy oraz presja na podnoszenie szybkości i jakości realizacji zleceń, nasilają w przedsiębiorstwach dążenia do automatyzacji magazynu. Za koordynacją działań między elementami automatyki a systemem magazynowym, odpowiada moduł MFC (Material Flow Control). To on zarządza pracą układnic, przenośników, regałów przesuwnych i innych urządzeń. Zdolność do obsługi zaawansowanego magazynu automatycznego, będzie w najbliższych latach jednym z wyznaczników nowoczesnego oprogramowania WMS.

Uproszenie i personalizacja interfejsu użytkownika

Tempo pracy współczesnego magazynu wymaga, aby prezentowane informacje i funkcje systemu WMS były ściśle dostosowane do potrzeb konkretnego użytkownika. Przykładem takiej personalizacji, są konfigurowalne kokpity menedżera magazynu. Powinny one zawierać tylko te zestawienia, raporty i wskaźniki efektywności, jakich wymaga praca na danym stanowisku. Pozwala to uniknąć chaosu informacyjnego i ułatwia korzystanie z programu. Deweloperzy oprogramowania WMS, będą w kolejnych latach przykładali coraz większą wagę do logiki i przejrzystości prezentowanych informacji, a także walorów UX (user experience) tworzonych przez siebie systemów.

Chmura obliczeniowa

Coraz więcej dostawców systemów WMS oferuje swoje produkty w modelu SaaS (Software as a Service). W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa, usługa może być dostępna w ramach chmury publicznej lub prywatnej. Ta druga opcja, przeznaczona jest dla klientów oczekujących indywidualnego podejścia i personalizacji systemu. Sięgnięcie po oprogramowanie w modelu SaaS, pozwala przedsiębiorstwom przenieść zadania związane z utrzymywaniem serwerów poza firmę.Dla wielu przedsiębiorstw, zaletą jest abonamentowy model płatności, co oznacza rozłożenie finansowania systemu WMS w czasie. Istotną przewagą modelu SaaS, jest zdecydowanie szybsze rozpoczęcie pracy z system, niż ma to miejsce w przypadku standardowego wdrożenia. W przypadku standardowej wersji programu WMS w chmurze publicznej, użytkownicy zyskują do niego dostęp zaraz po podpisaniu umowy. 

Uczenie maszynowe – algorytmy AI

Uczenie maszynowe w magazynie może być wykorzystane przy analizie dużych zbiorów danych, w celu wykrycia prawidłowości w zachowaniu konsumentów, czy sezonowości popytu na poszczególne artykuły. Algorytmy AI mogą pomóc ustalić, które produkty kupowane są często razem ze sobą, co ułatwia optymalizację ich ułożenia w magazynie. Uczenie maszynowe może również zaoferować wsparcie przy tworzeniu dobrych praktyk i instrukcji pracy. Algorytmy analizując zachowania i efektywność pracowników magazynu, będą mogły wskazać najlepsze scenariusze postępowania.

Rozwój urządzeń współpracujących

Nowoczesny system WMS nie miałby racji bytu bez urządzeń, dzięki którym pracownicy magazynu mogą łatwo się z nim komunikować. Dalsze doskonalenie terminali mobilnych spowoduje, że zadania będą mogły być wykonywane szybciej, z większą dokładnością i transparentnością. Do grona narzędzi wspomagających personel magazynu coraz śmielej wkraczają „inteligentne okulary”. Pozwalają one uwolnić ręce, precyzyjnie i obrazowo instruować użytkownika i prowadzić zbiórkę w modelu pick by vision.

 

Udostępnij na:

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Koronawirus – bezpieczeństwo pracowników magazynu w dobie pandemii

Pandemia to wyjątkowo trudny czas dla funkcjonowania łańcuchów dostaw. Stanowi ona też duże zagrożenie dla codziennej pracy magazynów. Wystąpienie zakażenia, czy konieczność kwarantanny, mogą z dnia na dzień zniweczyć plany...

01-04-2020, Autor: Marek Wiązowski

System magazynowy WMS – cena wdrożenia

Informatyczny system WMS (Warehouse Management System) jest nieodłącznym elementem każdego nowoczesnego magazynu. Oczekiwanym rezultatem inwestycji w program jest podniesienie efektywności magazynu, lepsze wykorzystanie zasobów, skrócenie czasu realizacji zamówień, czy podniesienie...

12-03-2020, Autor: Marek Wiązowski

Wybór metody kompletacji w magazynie

Najbardziej pracochłonnym elementem zbiórki prowadzonej w formule „człowiek do towaru”, jest przemieszczanie się po magazynie w trakcie kompletowania kolejnych pozycji zamówienia. Optymalizacja sposobu zbiórki, w tym sekwencji czynności, stanowi jedną...

06-12-2019, Autor: Marek Wiązowski

Sztuczna inteligencja w magazynie

Sztuczna inteligencja to szeroka i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, pozwalająca między innymi skutecznie eksplorować duże zbiory informacji, rozwiązywać problemy niekompletności danych, czy wspierać podejmowanie trudnych, złożonych decyzji. Z jej...

18-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

System magazynowy dla operatora logistycznego

Przedsiębiorstwa coraz chętniej zlecają obsługę swojej logistyki firmom zewnętrznym. Dotyczy to w równej mierze zadań związanych z organizacją i realizacją transportu, jak i magazynowania. Sięgnięcie po pomoc operatorów logistycznych zmniejsza...

22-07-2019, Autor: Marek Wiązowski

Trendy w rozwoju systemów magazynowych WMS

Systemy wspierające zarządzanie magazynem (WMS – Warehouse management system), przeszły od momentu swojego powstania długa drogę rozwoju. Rozkwit technologii informatycznych oraz automatyki, a także coraz bardziej skomplikowane modele funkcjonowania magazynu...

22-05-2019, Autor: Marek Wiązowski

Pick by Vision – rozszerzona rzeczywistość w magazynie

Rozszerzona rzeczywistość (ang. AR – augmented reality) stanowi potencjalny przełom w doskonaleniu pracy magazynu. Jednym z pierwszych, a przy tym najbardziej obiecujących obszarów jej zastosowania, jest proces zbiórki. Kompletacja wspomagana...

04-04-2019, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie w nowoczesnym magazynie

Tworzenie raportów jest jednym z zadań kierowników magazynu. Ujęta w raportach wydajność procesów, czy rezultaty osiągane przez poszczególnych pracowników, stanowią podstawę do ocen i ciągłego doskonalenia magazynu. Tworzenie raportów jest czynnością rutynową...

21-12-2018, Autor: Marek Wiązowski

Wybrane technologie komunikacji w procesie kompletacji

Kompletacja prowadzona przy pomocy papierowych list powoli przechodzi do lamusa. Na przestrzeni czasu opracowano wiele alternatywnych form wymiany informacji pomiędzy magazynierami, a systemami zarządzającymi magazynem (WMS – Warehouse Management System)...

30-08-2018, Autor: Marek Wiązowski

Jak zwiększyć efektywność magazynu?

Podnoszenie efektywności magazynu jest procesem ciągłym. Proces ten, poza zaangażowaniem załogi, często wymaga od przedsiębiorstw zastosowania właściwie dobranych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Wśród wielu metod, jakich można użyć w celu...

26-07-2018, Autor: Marek Wiązowski

Strategie przydziału miejsc magazynowych

Wraz z rosnącą powierzchnią magazynową i ilością przechowywanych towarów, większego znaczenia nabiera wybór reguły, według której produkty będą przyporządkowane do konkretnych miejsc. Strategia doboru miejsca podyktowana może być wieloma czynnikami, takimi...

22-05-2018, Autor: Marek Wiązowski

Awaria serwera – jak przed nią zabezpieczyć dział produkcji i magazyn?

Pomimo że producenci serwerów dążą do stałego doskonalenia niezawodności oferowanych urządzeń, użytkownicy nadal muszą uwzględniać ryzyko wystąpienia usterki. Awaria serwera jest szczególnie dotkliwa w sytuacji, gdy obsługuje on aplikacje niezbędne...

26-02-2018, Autor: Marek Wiązowski

Kluczowe wskaźniki efektywności w magazynie

 Magazyn stanowi jeden z kluczowych elementów łańcucha logistycznego. W wielu przedsiębiorstwach praca magazynu w znacznym stopniu decyduje o efektywności i konkurencyjności działań. Z tego powodu przedsiębiorstwa często poświęcają wiele uwagi...

04-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Zarządzanie magazynem - jakie decyzje warto zautomatyzować?

Magazyn stanowi centralny punkt biznesu dla operatorów logistycznych i firm dystrybucyjnych, a także ważny składnik działalności firm produkcyjnych. Oczekiwania klientów, presja konkurencji i rachunek ekonomiczny, wywołują potrzebę ciągłego doskonalenia jego pracy. Widoczne...

02-11-2017, Autor: Marek Wiązowski

WCS i MFC – systemy do zarządzania automatyką magazynową

WCS (Warehouse Control System), czyli jak działa system kontroli magazynu WCS (Warehouse Control System), system kontroli magazynu, pozwala wydajnie zarządzać magazynem automatycznym. Jest to sformułowanie prawdziwe, ale niekompletne, ponieważ sam WCS...

27-12-2016, Autor: Jakub Płaza

ERP – WMS: magazynowe stany zapalne

Jednym z licznych zadań oprogramowania klasy WMS jest bieżące i bardzo precyzyjne zarządzanie stanami magazynowymi, które po przetłumaczeniu na stany w rozumieniu systemów ERP, są kluczowe dla działów sprzedażowych. Warto...

08-11-2016, Autor: Jakub Płaza

Strzeżonego Qguar RPS strzeże, czyli jak nie gubić nośników i opakowań…

Qguar RPS – ewidencja nośników i opakowań zwrotnych w magazynie oraz transporcie Opakowania zwrotne (np. butelki, skrzynki) i nośniki magazynowe (np. europalety) mogą stanowić dla przedsiębiorstwa niemałe koszty, dlatego tak ważna...

05-09-2016, Autor: Jakub Płaza

Inwentaryzacja w WMS

Niewymagająca przestojów i zachodząca w tle inwentaryzacja   Sformułowanie samoinwentaryzujący się magazyn brzmi dość abstrakcyjnie. Przywodzi na myśl miejsce w pełni zautomatyzowane, w którym aż roi się od przenośników i robotów. W...

22-07-2016, Autor: T. Mandziej i J. Płaza

Metody kompletacji

Light picking – kompletacja sterowana światłem Automatyzacja procesu kompletacji zamówień jest podstawą funkcjonowania magazynu, ponieważ zwiększa jego wydajność, eliminuje błędy i redukuje koszty. Można ją realizować przy pomocy szeregu metod typu...

12-07-2016, Autor: M. Matysik i J. Płaza

Metody kompletacji

Voice picking – kompletacja głosowa Kompletacja jest jednym z najważniejszych elementów logistyki magazynowania, ponieważ od jej sprawnego przebiegu zależy czas realizacji zamówień, bezbłędność dostaw czy sprawność działania linii produkcyjnej. Nic dziwnego...

28-06-2016, Autor: Jakub Płaza

Pokaż mi swój magazyn a powiem Ci kim jesteś

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu Były kiedyś takie czasy, kiedy dużo informacji mieliśmy po prostu w głowie zamiast na różnego rodzaju elektronicznych urządzeniach. Niektóre z...

06-03-2013, Autor: Anita Syguda

Czym się różni gołąb od zwłaszczy?

Diabeł tkwi w szczegółach: różnice między MM a WM.   Rozróżnienie klas systemów informatycznych dla logistyki nie jest sprawą prostą. Już samo przyporządkowanie danej klasy do SCM (Supply Chain Management) czy SCE...

08-11-2012, Autor: Tomasz Mandziej

Kompletacja falowa

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu. Coraz większe wymagania rynku w zakresie szczegółowej kontroli przepływu towarów oraz chęć sprostania precyzyjnym gustom konsumentów, wymuszają na firmach składujących...

16-10-2012, Autor: Marek Jędra

Jest czy nie ma – oto jest pytanie!

Samoinwentaryzacja. W czasach optymalnych zapasów i dynamicznego przepływu towarów przez struktury magazynowania niezbędna jest wiedza o rzeczywistych stanach magazynowych.  Współczesne magazyny wręcz tętnią szeregiem zjawisk, które mają istotny wpływ na informację...

30-07-2012, Autor: Tomasz Mandziej

007 zgłoś się – masz zadanie!

W ostatnich latach na rynku pojawiło się kilka rozwiązań technologicznych, pozwalających na ułatwienia w procesie zbiórki na magazynie. Jednym z nich jest technologia oparta na głosowej komunikacji operatora z systemem...

02-07-2012, Autor: Anita Syguda

3 minuty prosto, a potem w prawo

Statyczne i dynamiczne miejsca zbiórki O co głównie walczą kierownicy magazynu? Czego się od nich wymaga? Przede wszystkim tego, by wysyłki do odbiorców były wykonywane szybko i efektywnie. O ile wydanie...

28-05-2012, Autor: Tomasz Polończyk

Media społecznościowe