data-mobile="true" data-tablet-width="1030" data-mobile-width="620" data-smoothscroll="1">

bajtemwpalete

Blog poświęcony zagadnieniom IT
w sieciach dostaw i produkcji

System magazynowy WMS – cena wdrożenia

Napisał  | czwartek, 12 marzec 2020 12:55
System magazynowy WMS – cena wdrożenia

Informatyczny system WMS (Warehouse Management System) jest nieodłącznym elementem każdego nowoczesnego magazynu. Oczekiwanym rezultatem inwestycji w program jest podniesienie efektywności magazynu, lepsze wykorzystanie zasobów, skrócenie czasu realizacji zamówień, czy podniesienie jakości świadczonych usług. 
 
Podejmując decyzję o zakupie systemu WMS, warto poznać i przeanalizować elementy składające się na koszty wdrożenia. Pomoże to podjąć optymalne decyzje i ograniczyć wydatki, a w razie potrzeby rozłożyć finansowanie wdrożenia w czasie. Dogłębne zrozumienie źródeł kosztów jest ważne, ponieważ przekroczenie budżetu często wskazywane jest jako główny powód nieudanego wdrożenia.  

Cena systemu magazynowego – projekt wdrożenia

Punktem wyjścia dla wdrożenia systemu WMS jest sporządzenie projektu wdrożenia. Dokument powinien zawierać m.in. precyzyjną analizę procesów w firmie, wnioski i zalecenia do zmian organizacyjnych, zakres ewentualnych modyfikacji jakim zostanie poddany program WMS, szczegółowy harmonogram prac, czy kalkulacje całkowitych kosztów projektu.
Opracowanie projektu pozwala dobrać optymalne w danych warunkach rozwiązanie informatyczne. Stanowi podstawę dla dalszych prac implementacyjnych, instalacyjnych oraz wdrożeniowych. Rzetelnie wykonane STW znacznie ogranicza ryzyko niedoszacowania budżetu.

System WMS – cena licencji

Tak jak w przypadku innych systemów informatycznych, licencja na WMS może zostać udzielona bezterminowo, lub na czas określony. Jednorazowy, znaczący wydatek na licencję można wyeliminować w przypadku, gdy dostawca systemu oferuje go w modelu SaaS (Software as a Service). W modelu współpracy SaaS, program WMS jest zainstalowany na serwerze dostawcy, a klient ma do niego stały dostęp przez łącze internetowe. Płatności regulowane są w formie abonamentu (najczęściej miesięcznego). Wdrożenie systemu WMS w trybie SaaS pozwala dodatkowo zaoszczędzić na kosztach infrastruktury (serwery), czy wydatkach na kadrę IT.

Koszty wdrożenia systemu WMS w modelu SaaS różnią się diametralnie w zależności od tego czy będzie to wersja standardowa systemu, czy zmodyfikowana dla potrzeb klienta. W przypadku wersji zmodyfikowanej, zainstalowanej na dedykowanym serwerze (dedicated cloud), koszty inwestycji będą zdecydowanie wyższe.

Planując wydatki na licencje należy pamiętać, że program WMS wymaga odpowiednio wydajnego systemu zarządzającego bazą danych (DBMS).

System magazynowy – cena dostosowań

Oprogramowanie WMS musi odpowiadać procesom i organizacji pracy danego magazynu. W związku z tym może nie udać się znaleźć gotowego systemu, który zaspokoi wszystkie wymagania i postulaty formułowane w danym przedsiębiorstwie. Oznacza to potrzebę wykonania prac programistycznych, które dostosują program do oczekiwanego kształtu.

Zakres i koszty dostosowań można obniżyć wybierając takie rozwiązanie, które już w wersji podstawowej jak najpełniej odpowiada potrzebom. Inną cechą systemu WMS, która pozwala obniżyć koszty dostosowań, jest poziom parametryzacji. Dzięki niej ustalenie nowych procesów, czy utworzenie nowych raportów będzie można wykonać samodzielnie, bez potrzeby zlecania prac programistycznych.

Cena systemu WMS – interfejsy do systemów obcych

W praktyce bardzo często zachodzi potrzeba skomunikowania programu WMS z innymi systemami stosowanymi w przedsiębiorstwie. Najczęściej wykonuje się interfejsy z systemami klasy ERP (Enterprise Resource Planning). W przedsiębiorstwach produkcyjnych może to być także oprogramowanie MES (Manufacturing Execution System), a w branży e-commerce aplikacje do składania zamówień online. W przypadku operatorów logistycznych, lub też firm ściśle współpracujących z partnerami biznesowymi, zachodzi niekiedy potrzeba wykonania interfejsu z systemami używanymi w innych przedsiębiorstwach. 

O kosztach interfejsu decyduje technologia wykonania i ilość transferowanych komunikatów. Decyzje w tym zakresie warto gruntownie przedyskutować i przemyśleć. Interfejsy często stanowią źródło kosztów, które dzięki racjonalizacji można ograniczyć.

Koszty wdrożenia WMS – instalacja, konfiguracja, parametryzacja, uruchomienie

Etap ten składa się najczęściej z następujących elementów:

  • Instalacja systemu magazynowego na serwerze (w siedzibie klienta, albo na serwerze dostawcy w modelu SaaS).
  • Wprowadzenie danych podstawowych (informacje dotyczące klientów, partnerów biznesowych, produktów, pracowników, materiałów itp.).
  • Ustalenie procedur pracy z systemem.
  • Konfiguracja i parametryzacja
  • Testy funkcjonalne.
  • Testy wyjątków oraz testy wydajnościowe.
  • Stopniowe uruchamianie obsługi głównych procesów w systemie u klienta.
  • Rozruch interfejsów z systemami zewnętrznymi.
  • Asysta w pierwszych dniach pracy z programem, kontrola nad poprawnością działania wszystkich elementów systemu

Koszty instalacji i konfiguracji systemu można obniżyć wykonując je zdalnie. Stosuje się w tym celu połączenie w ramach wirtualnej sieci prywatnej (VPN – Virtual Private Network).

Cena systemu WMS – szkolenia użytkowników

Ważnym etapem wdrożenia systemu WMS są szkolenia przyszłych użytkowników. Nawet najlepsza aplikacja, jeśli nie będzie użytkowana poprawnie, nie rozwinie w pełni swoich możliwości. Skuteczne szkolenia pozwalają szybciej osiągnąć pełną efektywność pracy z programem.

Aby ograniczyć koszty szkoleń, można je zawęzić tylko do kluczowych użytkowników systemu. Pozostali mogą się z nim zapoznać w ramach szkoleń wewnętrznych. Inną możliwością ograniczenia wydatków na szkolenia, jest szersze wykorzystanie metod e-learning.

Cena systemu magazynowego – serwis

System zarządzania magazynem musi cechować się możliwie jak najwyższym współczynnikiem dostępności. To, w jakich porach dnia będzie świadczony serwis, powinno zależeć od tego czy magazyn pracuje w trybie 1, 2 czy też 3-zmianowym (24 godziny na dobę). Czynnikiem istotnie wpływającym na wysokość opłaty serwisowej jest zadeklarowana szybkość reakcji i rozwiązania ewentualnego problemu.
W celu konsolidacji wydatków na serwis, rozważyć można powierzenie dostawcy systemu WMS kompleksowej opieki nad infrastrukturą IT, w tym systemami operacyjnymi, bazami danych i sprzętem komputerowym.

Rozpoznanie i analiza kosztów wdrożenia systemu WMS pozwalają lepiej zrozumieć ich strukturę, zaplanować realny budżet projektu, oraz podjąć najlepsze w danej sytuacji decyzje. To niezbędne działania w naturalnym dążeniu przedsiębiorstw do racjonalizacji i ograniczenia wydatków.

 

Udostępnij na:

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Koronawirus – bezpieczeństwo pracowników magazynu w dobie pandemii

Pandemia to wyjątkowo trudny czas dla funkcjonowania łańcuchów dostaw. Stanowi ona też duże zagrożenie dla codziennej pracy magazynów. Wystąpienie zakażenia, czy konieczność kwarantanny, mogą z dnia na dzień zniweczyć plany...

01-04-2020, Autor: Marek Wiązowski

System magazynowy WMS – cena wdrożenia

Informatyczny system WMS (Warehouse Management System) jest nieodłącznym elementem każdego nowoczesnego magazynu. Oczekiwanym rezultatem inwestycji w program jest podniesienie efektywności magazynu, lepsze wykorzystanie zasobów, skrócenie czasu realizacji zamówień, czy podniesienie...

12-03-2020, Autor: Marek Wiązowski

Wybór metody kompletacji w magazynie

Najbardziej pracochłonnym elementem zbiórki prowadzonej w formule „człowiek do towaru”, jest przemieszczanie się po magazynie w trakcie kompletowania kolejnych pozycji zamówienia. Optymalizacja sposobu zbiórki, w tym sekwencji czynności, stanowi jedną...

06-12-2019, Autor: Marek Wiązowski

Sztuczna inteligencja w magazynie

Sztuczna inteligencja to szeroka i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, pozwalająca między innymi skutecznie eksplorować duże zbiory informacji, rozwiązywać problemy niekompletności danych, czy wspierać podejmowanie trudnych, złożonych decyzji. Z jej...

18-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

System magazynowy dla operatora logistycznego

Przedsiębiorstwa coraz chętniej zlecają obsługę swojej logistyki firmom zewnętrznym. Dotyczy to w równej mierze zadań związanych z organizacją i realizacją transportu, jak i magazynowania. Sięgnięcie po pomoc operatorów logistycznych zmniejsza...

22-07-2019, Autor: Marek Wiązowski

Trendy w rozwoju systemów magazynowych WMS

Systemy wspierające zarządzanie magazynem (WMS – Warehouse management system), przeszły od momentu swojego powstania długa drogę rozwoju. Rozkwit technologii informatycznych oraz automatyki, a także coraz bardziej skomplikowane modele funkcjonowania magazynu...

22-05-2019, Autor: Marek Wiązowski

Pick by Vision – rozszerzona rzeczywistość w magazynie

Rozszerzona rzeczywistość (ang. AR – augmented reality) stanowi potencjalny przełom w doskonaleniu pracy magazynu. Jednym z pierwszych, a przy tym najbardziej obiecujących obszarów jej zastosowania, jest proces zbiórki. Kompletacja wspomagana...

04-04-2019, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie w nowoczesnym magazynie

Tworzenie raportów jest jednym z zadań kierowników magazynu. Ujęta w raportach wydajność procesów, czy rezultaty osiągane przez poszczególnych pracowników, stanowią podstawę do ocen i ciągłego doskonalenia magazynu. Tworzenie raportów jest czynnością rutynową...

21-12-2018, Autor: Marek Wiązowski

Wybrane technologie komunikacji w procesie kompletacji

Kompletacja prowadzona przy pomocy papierowych list powoli przechodzi do lamusa. Na przestrzeni czasu opracowano wiele alternatywnych form wymiany informacji pomiędzy magazynierami, a systemami zarządzającymi magazynem (WMS – Warehouse Management System)...

30-08-2018, Autor: Marek Wiązowski

Jak zwiększyć efektywność magazynu?

Podnoszenie efektywności magazynu jest procesem ciągłym. Proces ten, poza zaangażowaniem załogi, często wymaga od przedsiębiorstw zastosowania właściwie dobranych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Wśród wielu metod, jakich można użyć w celu...

26-07-2018, Autor: Marek Wiązowski

Strategie przydziału miejsc magazynowych

Wraz z rosnącą powierzchnią magazynową i ilością przechowywanych towarów, większego znaczenia nabiera wybór reguły, według której produkty będą przyporządkowane do konkretnych miejsc. Strategia doboru miejsca podyktowana może być wieloma czynnikami, takimi...

22-05-2018, Autor: Marek Wiązowski

Awaria serwera – jak przed nią zabezpieczyć dział produkcji i magazyn?

Pomimo że producenci serwerów dążą do stałego doskonalenia niezawodności oferowanych urządzeń, użytkownicy nadal muszą uwzględniać ryzyko wystąpienia usterki. Awaria serwera jest szczególnie dotkliwa w sytuacji, gdy obsługuje on aplikacje niezbędne...

26-02-2018, Autor: Marek Wiązowski

Kluczowe wskaźniki efektywności w magazynie

 Magazyn stanowi jeden z kluczowych elementów łańcucha logistycznego. W wielu przedsiębiorstwach praca magazynu w znacznym stopniu decyduje o efektywności i konkurencyjności działań. Z tego powodu przedsiębiorstwa często poświęcają wiele uwagi...

04-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Zarządzanie magazynem - jakie decyzje warto zautomatyzować?

Magazyn stanowi centralny punkt biznesu dla operatorów logistycznych i firm dystrybucyjnych, a także ważny składnik działalności firm produkcyjnych. Oczekiwania klientów, presja konkurencji i rachunek ekonomiczny, wywołują potrzebę ciągłego doskonalenia jego pracy. Widoczne...

02-11-2017, Autor: Marek Wiązowski

WCS i MFC – systemy do zarządzania automatyką magazynową

WCS (Warehouse Control System), czyli jak działa system kontroli magazynu WCS (Warehouse Control System), system kontroli magazynu, pozwala wydajnie zarządzać magazynem automatycznym. Jest to sformułowanie prawdziwe, ale niekompletne, ponieważ sam WCS...

27-12-2016, Autor: Jakub Płaza

ERP – WMS: magazynowe stany zapalne

Jednym z licznych zadań oprogramowania klasy WMS jest bieżące i bardzo precyzyjne zarządzanie stanami magazynowymi, które po przetłumaczeniu na stany w rozumieniu systemów ERP, są kluczowe dla działów sprzedażowych. Warto...

08-11-2016, Autor: Jakub Płaza

Strzeżonego Qguar RPS strzeże, czyli jak nie gubić nośników i opakowań…

Qguar RPS – ewidencja nośników i opakowań zwrotnych w magazynie oraz transporcie Opakowania zwrotne (np. butelki, skrzynki) i nośniki magazynowe (np. europalety) mogą stanowić dla przedsiębiorstwa niemałe koszty, dlatego tak ważna...

05-09-2016, Autor: Jakub Płaza

Inwentaryzacja w WMS

Niewymagająca przestojów i zachodząca w tle inwentaryzacja   Sformułowanie samoinwentaryzujący się magazyn brzmi dość abstrakcyjnie. Przywodzi na myśl miejsce w pełni zautomatyzowane, w którym aż roi się od przenośników i robotów. W...

22-07-2016, Autor: T. Mandziej i J. Płaza

Metody kompletacji

Light picking – kompletacja sterowana światłem Automatyzacja procesu kompletacji zamówień jest podstawą funkcjonowania magazynu, ponieważ zwiększa jego wydajność, eliminuje błędy i redukuje koszty. Można ją realizować przy pomocy szeregu metod typu...

12-07-2016, Autor: M. Matysik i J. Płaza

Metody kompletacji

Voice picking – kompletacja głosowa Kompletacja jest jednym z najważniejszych elementów logistyki magazynowania, ponieważ od jej sprawnego przebiegu zależy czas realizacji zamówień, bezbłędność dostaw czy sprawność działania linii produkcyjnej. Nic dziwnego...

28-06-2016, Autor: Jakub Płaza

Pokaż mi swój magazyn a powiem Ci kim jesteś

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu Były kiedyś takie czasy, kiedy dużo informacji mieliśmy po prostu w głowie zamiast na różnego rodzaju elektronicznych urządzeniach. Niektóre z...

06-03-2013, Autor: Anita Syguda

Czym się różni gołąb od zwłaszczy?

Diabeł tkwi w szczegółach: różnice między MM a WM.   Rozróżnienie klas systemów informatycznych dla logistyki nie jest sprawą prostą. Już samo przyporządkowanie danej klasy do SCM (Supply Chain Management) czy SCE...

08-11-2012, Autor: Tomasz Mandziej

Kompletacja falowa

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu. Coraz większe wymagania rynku w zakresie szczegółowej kontroli przepływu towarów oraz chęć sprostania precyzyjnym gustom konsumentów, wymuszają na firmach składujących...

16-10-2012, Autor: Marek Jędra

Jest czy nie ma – oto jest pytanie!

Samoinwentaryzacja. W czasach optymalnych zapasów i dynamicznego przepływu towarów przez struktury magazynowania niezbędna jest wiedza o rzeczywistych stanach magazynowych.  Współczesne magazyny wręcz tętnią szeregiem zjawisk, które mają istotny wpływ na informację...

30-07-2012, Autor: Tomasz Mandziej

007 zgłoś się – masz zadanie!

W ostatnich latach na rynku pojawiło się kilka rozwiązań technologicznych, pozwalających na ułatwienia w procesie zbiórki na magazynie. Jednym z nich jest technologia oparta na głosowej komunikacji operatora z systemem...

02-07-2012, Autor: Anita Syguda

3 minuty prosto, a potem w prawo

Statyczne i dynamiczne miejsca zbiórki O co głównie walczą kierownicy magazynu? Czego się od nich wymaga? Przede wszystkim tego, by wysyłki do odbiorców były wykonywane szybko i efektywnie. O ile wydanie...

28-05-2012, Autor: Tomasz Polończyk

Media społecznościowe