data-mobile="true" data-tablet-width="1030" data-mobile-width="620" data-smoothscroll="1">

bajtemwpalete

Blog poświęcony zagadnieniom IT
w sieciach dostaw i produkcji

Strzeżonego Qguar RPS strzeże, czyli jak nie gubić nośników i opakowań zwrotnych

Napisał  | poniedziałek, 05 wrzesień 2016 16:43
Strzeżonego Qguar RPS strzeże, czyli jak nie gubić nośników i opakowań zwrotnych

Qguar RPS – ewidencja nośników i opakowań zwrotnych w magazynie oraz transporcie

Opakowania zwrotne (np. butelki, skrzynki) i nośniki magazynowe (np. europalety) mogą stanowić dla przedsiębiorstwa niemałe koszty, dlatego tak ważna jest kontrola ich stanu oraz świadomość, gdzie w danym momencie się znajdują. W obu przypadkach z pomocą przychodzi Qguar RPS – system głęboko zintegrowany z Qguar WMS i Qguar TMS.

Opakowania zwrotne

W systemie Qguar WMS definiowana jest wielopoziomowa struktura pakowania produktu, z uwzględnieniem opakowań na każdym jej poziomie oraz niezbędnego nośnika dla całej jednostki logistycznej. Można tu posłużyć się prostym przykładem piw, które sprzedawane są w opakowaniach zwrotnych – butelkach. Producent umieszcza je w określonej liczbie w zwrotnych opakowaniach zbiorczych, czyli plastikowych skrzynkach. Skrzynki natomiast poukładane są w kolejnych warstwach na nośniku (np. europalecie), tworząc w ten sposób jednostkę logistyczną. W opisanej sytuacji mamy do czynienia z dwoma typami opakowań zwrotnych oraz nośnikiem. Wszystkie mają swoją wartość i powinny być ewidencjonowane. Na czym to ewidencjonowanie polega?

Podczas różnych typów operacji logistycznych system automatycznie zlicza wszystkie rodzaje opakować zwrotnych (i nie tylko zwrotnych) dla wszystkich typów struktury pakowania, co znaczy, że użytkownik w ogóle nie musi się tym zajmować, koncentrować na tym swojej uwagi. Oprogramowanie w każdej chwili podpowie, jaka jest ilość opakowań czy nośników podczas danej operacji, np. w dostawie czy wysyłce. Dzięki temu można również porównać stan systemowy z faktycznym.

Opakowania zwrotne są częścią kosztów produktu wprowadzanego na rynek, dlatego konieczne powinno być ich ewidencjonowanie. Chcąc uniknąć strat spowodowanych „gubieniem” cennych opakowań, poszczególni uczestnicy ogniw łańcucha logistycznego powinni wiedzieć, gdzie oraz w jakiej liczbie się one znajdują.

Nośniki

Nośniki magazynowe (np. wspomniane europalety) możemy śmiało określić mianem części majątku firmy. Są jednak w ciągłym ruchu, ponieważ to na nich towar przyjeżdża lub opuszcza przedsiębiorstwo i udaje się do dystrybutora, hurtowni czy sklepów. Jeśli nie podlega ewidencjonowaniu, w każdym momencie może zaginąć. Może również paść łupem nielegalnego handlu paletami. Dlatego tak ważne jest ewidencjonowanie na każdym etapie procesu magazynowego – wydania, przesunięć oraz przyjęć. Dzięki temu firma będzie wiedzieć, gdzie oraz w jakiej liczbie znajdują się jej nośniki. Co więcej, będzie to również źródłem informacji o nośnikach, które powinna zwrócić swoim partnerom biznesowym.

Podobnie jak w przypadku opakowań, ewidencjonowanie nośników odbywa się w systemie Qguar WMS automatycznie i wynika z faktu, że w przypadku każdego przyjęcia czy wydania oprogramowanie samodzielnie przypisuje nośnik do towaru. Co więcej, po każdym załadunku towaru na samochód operator musi potwierdzić, czy faktyczna liczba załadowanych palet odpowiadała liczbie wskazanej przez system. Dzieje się tak, ponieważ operatorzy często przepakowują towar bezpośrednio przez załadunkiem, aby np. efektywniej wykorzystać dostępną przestrzeń. Bez takiej dodatkowej kontroli ze strony systemu szybko stałoby się to źródłem niezgodności w bilansie nośników.

Ewidencjonowanie nośników pojawia się także w oprogramowaniu do zarządzania transportem Qguar TMS, dzięki jego głębokiej integracji z systemem Qguar RPS do rejestrowania opakowań zwrotnych podczas operacji przyjmowania, składowania i wydawania towarów z magazynu. W najprostszym ujęciu RPS czuwa nad ich bilansem, dzięki czemu operator wie, ile opakowań lub nośników wyjechało z magazynu, a ile powinno do niego wrócić. To jednak nie wszystko, ponieważ do systemu można wprowadzić numery konkretnych – zazwyczaj kosztownych – nośników, aby mieć stałą kontrolę nie tylko nad ich stanem, ale nawet dokładną lokalizacją już po opuszczeniu magazynu.

Każde przedsiębiorstwo powinno liczyć się z zauważalnym kosztem związanym z obrotem nośnikami i opakowaniami zwrotnymi, ponieważ mogą one stanowić niemałą wartość. Systemy Qguar WMS i TMS wraz z Qguar RPS wspierają przedsiębiorstwo w eliminowaniu szarej strefy obrotu nośnikami oraz pomaga kontrolować często niemałe pieniądze w postaci tychże nośników oraz opakowań zwrotnych.

Udostępnij na:

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Koronawirus – bezpieczeństwo pracowników magazynu w dobie pandemii

Pandemia to wyjątkowo trudny czas dla funkcjonowania łańcuchów dostaw. Stanowi ona też duże zagrożenie dla codziennej pracy magazynów. Wystąpienie zakażenia, czy konieczność kwarantanny, mogą z dnia na dzień zniweczyć plany...

01-04-2020, Autor: Marek Wiązowski

System magazynowy WMS – cena wdrożenia

Informatyczny system WMS (Warehouse Management System) jest nieodłącznym elementem każdego nowoczesnego magazynu. Oczekiwanym rezultatem inwestycji w program jest podniesienie efektywności magazynu, lepsze wykorzystanie zasobów, skrócenie czasu realizacji zamówień, czy podniesienie...

12-03-2020, Autor: Marek Wiązowski

Wybór metody kompletacji w magazynie

Najbardziej pracochłonnym elementem zbiórki prowadzonej w formule „człowiek do towaru”, jest przemieszczanie się po magazynie w trakcie kompletowania kolejnych pozycji zamówienia. Optymalizacja sposobu zbiórki, w tym sekwencji czynności, stanowi jedną...

06-12-2019, Autor: Marek Wiązowski

Sztuczna inteligencja w magazynie

Sztuczna inteligencja to szeroka i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, pozwalająca między innymi skutecznie eksplorować duże zbiory informacji, rozwiązywać problemy niekompletności danych, czy wspierać podejmowanie trudnych, złożonych decyzji. Z jej...

18-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

System magazynowy dla operatora logistycznego

Przedsiębiorstwa coraz chętniej zlecają obsługę swojej logistyki firmom zewnętrznym. Dotyczy to w równej mierze zadań związanych z organizacją i realizacją transportu, jak i magazynowania. Sięgnięcie po pomoc operatorów logistycznych zmniejsza...

22-07-2019, Autor: Marek Wiązowski

Trendy w rozwoju systemów magazynowych WMS

Systemy wspierające zarządzanie magazynem (WMS – Warehouse management system), przeszły od momentu swojego powstania długa drogę rozwoju. Rozkwit technologii informatycznych oraz automatyki, a także coraz bardziej skomplikowane modele funkcjonowania magazynu...

22-05-2019, Autor: Marek Wiązowski

Pick by Vision – rozszerzona rzeczywistość w magazynie

Rozszerzona rzeczywistość (ang. AR – augmented reality) stanowi potencjalny przełom w doskonaleniu pracy magazynu. Jednym z pierwszych, a przy tym najbardziej obiecujących obszarów jej zastosowania, jest proces zbiórki. Kompletacja wspomagana...

04-04-2019, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie w nowoczesnym magazynie

Tworzenie raportów jest jednym z zadań kierowników magazynu. Ujęta w raportach wydajność procesów, czy rezultaty osiągane przez poszczególnych pracowników, stanowią podstawę do ocen i ciągłego doskonalenia magazynu. Tworzenie raportów jest czynnością rutynową...

21-12-2018, Autor: Marek Wiązowski

Wybrane technologie komunikacji w procesie kompletacji

Kompletacja prowadzona przy pomocy papierowych list powoli przechodzi do lamusa. Na przestrzeni czasu opracowano wiele alternatywnych form wymiany informacji pomiędzy magazynierami, a systemami zarządzającymi magazynem (WMS – Warehouse Management System)...

30-08-2018, Autor: Marek Wiązowski

Jak zwiększyć efektywność magazynu?

Podnoszenie efektywności magazynu jest procesem ciągłym. Proces ten, poza zaangażowaniem załogi, często wymaga od przedsiębiorstw zastosowania właściwie dobranych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Wśród wielu metod, jakich można użyć w celu...

26-07-2018, Autor: Marek Wiązowski

Strategie przydziału miejsc magazynowych

Wraz z rosnącą powierzchnią magazynową i ilością przechowywanych towarów, większego znaczenia nabiera wybór reguły, według której produkty będą przyporządkowane do konkretnych miejsc. Strategia doboru miejsca podyktowana może być wieloma czynnikami, takimi...

22-05-2018, Autor: Marek Wiązowski

Awaria serwera – jak przed nią zabezpieczyć dział produkcji i magazyn?

Pomimo że producenci serwerów dążą do stałego doskonalenia niezawodności oferowanych urządzeń, użytkownicy nadal muszą uwzględniać ryzyko wystąpienia usterki. Awaria serwera jest szczególnie dotkliwa w sytuacji, gdy obsługuje on aplikacje niezbędne...

26-02-2018, Autor: Marek Wiązowski

Kluczowe wskaźniki efektywności w magazynie

 Magazyn stanowi jeden z kluczowych elementów łańcucha logistycznego. W wielu przedsiębiorstwach praca magazynu w znacznym stopniu decyduje o efektywności i konkurencyjności działań. Z tego powodu przedsiębiorstwa często poświęcają wiele uwagi...

04-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Zarządzanie magazynem - jakie decyzje warto zautomatyzować?

Magazyn stanowi centralny punkt biznesu dla operatorów logistycznych i firm dystrybucyjnych, a także ważny składnik działalności firm produkcyjnych. Oczekiwania klientów, presja konkurencji i rachunek ekonomiczny, wywołują potrzebę ciągłego doskonalenia jego pracy. Widoczne...

02-11-2017, Autor: Marek Wiązowski

WCS i MFC – systemy do zarządzania automatyką magazynową

WCS (Warehouse Control System), czyli jak działa system kontroli magazynu WCS (Warehouse Control System), system kontroli magazynu, pozwala wydajnie zarządzać magazynem automatycznym. Jest to sformułowanie prawdziwe, ale niekompletne, ponieważ sam WCS...

27-12-2016, Autor: Jakub Płaza

ERP – WMS: magazynowe stany zapalne

Jednym z licznych zadań oprogramowania klasy WMS jest bieżące i bardzo precyzyjne zarządzanie stanami magazynowymi, które po przetłumaczeniu na stany w rozumieniu systemów ERP, są kluczowe dla działów sprzedażowych. Warto...

08-11-2016, Autor: Jakub Płaza

Strzeżonego Qguar RPS strzeże, czyli jak nie gubić nośników i opakowań…

Qguar RPS – ewidencja nośników i opakowań zwrotnych w magazynie oraz transporcie Opakowania zwrotne (np. butelki, skrzynki) i nośniki magazynowe (np. europalety) mogą stanowić dla przedsiębiorstwa niemałe koszty, dlatego tak ważna...

05-09-2016, Autor: Jakub Płaza

Inwentaryzacja w WMS

Niewymagająca przestojów i zachodząca w tle inwentaryzacja   Sformułowanie samoinwentaryzujący się magazyn brzmi dość abstrakcyjnie. Przywodzi na myśl miejsce w pełni zautomatyzowane, w którym aż roi się od przenośników i robotów. W...

22-07-2016, Autor: T. Mandziej i J. Płaza

Metody kompletacji

Light picking – kompletacja sterowana światłem Automatyzacja procesu kompletacji zamówień jest podstawą funkcjonowania magazynu, ponieważ zwiększa jego wydajność, eliminuje błędy i redukuje koszty. Można ją realizować przy pomocy szeregu metod typu...

12-07-2016, Autor: M. Matysik i J. Płaza

Metody kompletacji

Voice picking – kompletacja głosowa Kompletacja jest jednym z najważniejszych elementów logistyki magazynowania, ponieważ od jej sprawnego przebiegu zależy czas realizacji zamówień, bezbłędność dostaw czy sprawność działania linii produkcyjnej. Nic dziwnego...

28-06-2016, Autor: Jakub Płaza

Pokaż mi swój magazyn a powiem Ci kim jesteś

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu Były kiedyś takie czasy, kiedy dużo informacji mieliśmy po prostu w głowie zamiast na różnego rodzaju elektronicznych urządzeniach. Niektóre z...

06-03-2013, Autor: Anita Syguda

Czym się różni gołąb od zwłaszczy?

Diabeł tkwi w szczegółach: różnice między MM a WM.   Rozróżnienie klas systemów informatycznych dla logistyki nie jest sprawą prostą. Już samo przyporządkowanie danej klasy do SCM (Supply Chain Management) czy SCE...

08-11-2012, Autor: Tomasz Mandziej

Kompletacja falowa

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu. Coraz większe wymagania rynku w zakresie szczegółowej kontroli przepływu towarów oraz chęć sprostania precyzyjnym gustom konsumentów, wymuszają na firmach składujących...

16-10-2012, Autor: Marek Jędra

Jest czy nie ma – oto jest pytanie!

Samoinwentaryzacja. W czasach optymalnych zapasów i dynamicznego przepływu towarów przez struktury magazynowania niezbędna jest wiedza o rzeczywistych stanach magazynowych.  Współczesne magazyny wręcz tętnią szeregiem zjawisk, które mają istotny wpływ na informację...

30-07-2012, Autor: Tomasz Mandziej

007 zgłoś się – masz zadanie!

W ostatnich latach na rynku pojawiło się kilka rozwiązań technologicznych, pozwalających na ułatwienia w procesie zbiórki na magazynie. Jednym z nich jest technologia oparta na głosowej komunikacji operatora z systemem...

02-07-2012, Autor: Anita Syguda

3 minuty prosto, a potem w prawo

Statyczne i dynamiczne miejsca zbiórki O co głównie walczą kierownicy magazynu? Czego się od nich wymaga? Przede wszystkim tego, by wysyłki do odbiorców były wykonywane szybko i efektywnie. O ile wydanie...

28-05-2012, Autor: Tomasz Polończyk

Media społecznościowe