data-mobile="true" data-tablet-width="1030" data-mobile-width="620" data-smoothscroll="1">

bajtemwpalete

Blog poświęcony zagadnieniom IT
w sieciach dostaw i produkcji

Pokaż mi swój magazyn a powiem Ci kim jesteś

Napisała  | środa, 06 marzec 2013 16:09
Pokaż mi swój magazyn a powiem Ci kim jesteś

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu

Były kiedyś takie czasy, kiedy dużo informacji mieliśmy po prostu w głowie zamiast na różnego rodzaju elektronicznych urządzeniach. Niektóre z tych danych umknęły nam zupełnie niepostrzeżenie wraz z drobnymi zmianami i małymi krokami postępu techniki. Na przykład numery telefonu do znajomych. Kiedyś znało się je na pamięć. Dziś jedyną osobą, która pamięta numery do wszystkich jest jedynie moja babcia korzystająca z własnej pamięci a nie książki numerów w telefonie. Największa siła postępu to właśnie upraszczanie. Ułatwienia w pracy, skrócenie czasu realizacji, usprawnienie procesu. Po słowie „kryzys” nastało nowe popularne słowo „optymalizacja”. To oczywiste, że ludzie pragną mieć nad wszystkim lepszą kontrolę jednocześnie oczekując, iż nie będą musieli zbyt wnikać w liczne szczegóły i tysiące danych w raportach. Logistyk oczekuje od systemu, że zoptymalizuje on procesy i zapewni kontrolę nad przepływem towarów. Wybiera zatem dostawcę systemów klasy SCE i znajduje odpowiedni dla siebie np. system WMS, który do przejrzystych danych, tabel i algorytmów sprowadzi pracę jego magazynu.

Mając wdrożony system klasy WMS oraz przeszkolonych pracowników, magazyn ma wszystko co potrzebuje do sprawnej pracy. Każdy użytkownik systemu z odpowiednimi uprawnieniami ma możliwość uruchomienia choćby procesu filtrowania i dzięki temu otrzymuje informację zwrotną od systemu w postaci listy artykułów spełniających kryteria filtrowania. Taka informacja jest precyzyjna i użytkownik otrzymuje dokładną informację, gdzie towar jest np. składowany, w jakich ilościach, statusie, itd. Ale gdyby cały ten zapis w postaci słów, znaków czy stosów liczb sprowadzić do graficznej prezentacji? Tak, aby można było „wejść” na magazyn i z ekranu komputera mieć  możliwość graficznej wizualizacji całej jednostki magazynowej wraz z całą zawartością?

Podobno chińskie przysłowie mówi, że jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów. Jesteśmy wygodni, obracamy się w świecie obrazów, dlaczego więc nośniki oraz ich zawartość, sprowadzoną wcześniej do danych cyfrowych, nie przetransponować z powrotem do formy obrazu? Magazyn, dzięki WMS będzie wciąż sprawnie działał, jednak dodatkowa wartość w postaci graficznej prezentacji całego układu, może znacznie uprościć i przyspieszyć sięganie po ważne informacje. Co ponad to może zaproponować logistykowi wizualizacja magazynu? System klasy Visual Warehouse odwołuje się do danych systemu WMS. Z niego czerpie dane i odtwarza w postaci graficznej. Jeśli posiadamy odwzorowany w Visual Warehouse model fizycznego magazynu, to wypełnienie jego struktury towarem odbywa się dzięki specjalnemu interfejsowi. Nie ma więc pracy przy wprowadzaniu danych. Rozmieszczenie towaru jest uzależnione od informacji z systemu WMS, co jest ważne np. przy odwzorowaniu miejsc blokowych, na których może znajdować się wiele nośników. Użytkownik po kliknięciu np. na paletę zobaczy jej szczegółowy opis, taki jak np.: ilość, typ, numer, data dostawy, numer pozycji czy numer serii. Użytkownik może przypisać określony kolor lub nawet unikatową teksturę do towaru, czy  nanieść na obiekt teksturę składającą się z logotypu marki danego produktu. Dane dotyczące towarów pobierane są z bazy systemu WMS, więc Visual Warehouse może być również zasilany innymi danymi o asortymencie.

Co uzyskamy mając taką wizualizację? Wielką zaletą systemu graficznej prezentacji magazynów jest możliwość filtrowania według danych, jakie były skonfigurowane podczas synchronizacji towarów. Pozwala to np. na różnorodne prezentowanie artykułów, które spełniają warunki filtra.  Filtry tworzy się w bardzo prosty sposób na liście. Towary, które spełniają określne warunki są podświetlane określonym kolorem.  Filtrowany element można zobaczyć tak w dwu- jak i trójwymiarowym widoku. Wszystko to daje ogromne pole do indywidualnych analiz i szybkiej graficznej prezentacji danych.Visual Warehouse nie sprawdzi się tam, gdzie mamy do czynienia z niewielką ilością asortymentu. Wtedy filtrowanie towarów i nośników nie ma zbyt wielkiego sensu. Będzie miał jednak zastosowanie tam, gdzie oprócz wysokiej ilości asortymentu jest duża ilość miejsc magazynowych oraz wysoka rotacyjność towaru. Tam, gdzie analiza procesów jest skomplikowana, a algorytmy zbiórki są wyjątkowo złożone. Wtedy wizualizacja zawartości magazynu i elastyczna możliwość filtrowania będą znaczącym ułatwieniem dla menadżera logistyki.

Udostępnij na:

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Koronawirus – bezpieczeństwo pracowników magazynu w dobie pandemii

Pandemia to wyjątkowo trudny czas dla funkcjonowania łańcuchów dostaw. Stanowi ona też duże zagrożenie dla codziennej pracy magazynów. Wystąpienie zakażenia, czy konieczność kwarantanny, mogą z dnia na dzień zniweczyć plany...

01-04-2020, Autor: Marek Wiązowski

System magazynowy WMS – cena wdrożenia

Informatyczny system WMS (Warehouse Management System) jest nieodłącznym elementem każdego nowoczesnego magazynu. Oczekiwanym rezultatem inwestycji w program jest podniesienie efektywności magazynu, lepsze wykorzystanie zasobów, skrócenie czasu realizacji zamówień, czy podniesienie...

12-03-2020, Autor: Marek Wiązowski

Wybór metody kompletacji w magazynie

Najbardziej pracochłonnym elementem zbiórki prowadzonej w formule „człowiek do towaru”, jest przemieszczanie się po magazynie w trakcie kompletowania kolejnych pozycji zamówienia. Optymalizacja sposobu zbiórki, w tym sekwencji czynności, stanowi jedną...

06-12-2019, Autor: Marek Wiązowski

Sztuczna inteligencja w magazynie

Sztuczna inteligencja to szeroka i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, pozwalająca między innymi skutecznie eksplorować duże zbiory informacji, rozwiązywać problemy niekompletności danych, czy wspierać podejmowanie trudnych, złożonych decyzji. Z jej...

18-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

System magazynowy dla operatora logistycznego

Przedsiębiorstwa coraz chętniej zlecają obsługę swojej logistyki firmom zewnętrznym. Dotyczy to w równej mierze zadań związanych z organizacją i realizacją transportu, jak i magazynowania. Sięgnięcie po pomoc operatorów logistycznych zmniejsza...

22-07-2019, Autor: Marek Wiązowski

Trendy w rozwoju systemów magazynowych WMS

Systemy wspierające zarządzanie magazynem (WMS – Warehouse management system), przeszły od momentu swojego powstania długa drogę rozwoju. Rozkwit technologii informatycznych oraz automatyki, a także coraz bardziej skomplikowane modele funkcjonowania magazynu...

22-05-2019, Autor: Marek Wiązowski

Pick by Vision – rozszerzona rzeczywistość w magazynie

Rozszerzona rzeczywistość (ang. AR – augmented reality) stanowi potencjalny przełom w doskonaleniu pracy magazynu. Jednym z pierwszych, a przy tym najbardziej obiecujących obszarów jej zastosowania, jest proces zbiórki. Kompletacja wspomagana...

04-04-2019, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie w nowoczesnym magazynie

Tworzenie raportów jest jednym z zadań kierowników magazynu. Ujęta w raportach wydajność procesów, czy rezultaty osiągane przez poszczególnych pracowników, stanowią podstawę do ocen i ciągłego doskonalenia magazynu. Tworzenie raportów jest czynnością rutynową...

21-12-2018, Autor: Marek Wiązowski

Wybrane technologie komunikacji w procesie kompletacji

Kompletacja prowadzona przy pomocy papierowych list powoli przechodzi do lamusa. Na przestrzeni czasu opracowano wiele alternatywnych form wymiany informacji pomiędzy magazynierami, a systemami zarządzającymi magazynem (WMS – Warehouse Management System)...

30-08-2018, Autor: Marek Wiązowski

Jak zwiększyć efektywność magazynu?

Podnoszenie efektywności magazynu jest procesem ciągłym. Proces ten, poza zaangażowaniem załogi, często wymaga od przedsiębiorstw zastosowania właściwie dobranych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Wśród wielu metod, jakich można użyć w celu...

26-07-2018, Autor: Marek Wiązowski

Strategie przydziału miejsc magazynowych

Wraz z rosnącą powierzchnią magazynową i ilością przechowywanych towarów, większego znaczenia nabiera wybór reguły, według której produkty będą przyporządkowane do konkretnych miejsc. Strategia doboru miejsca podyktowana może być wieloma czynnikami, takimi...

22-05-2018, Autor: Marek Wiązowski

Awaria serwera – jak przed nią zabezpieczyć dział produkcji i magazyn?

Pomimo że producenci serwerów dążą do stałego doskonalenia niezawodności oferowanych urządzeń, użytkownicy nadal muszą uwzględniać ryzyko wystąpienia usterki. Awaria serwera jest szczególnie dotkliwa w sytuacji, gdy obsługuje on aplikacje niezbędne...

26-02-2018, Autor: Marek Wiązowski

Kluczowe wskaźniki efektywności w magazynie

 Magazyn stanowi jeden z kluczowych elementów łańcucha logistycznego. W wielu przedsiębiorstwach praca magazynu w znacznym stopniu decyduje o efektywności i konkurencyjności działań. Z tego powodu przedsiębiorstwa często poświęcają wiele uwagi...

04-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Zarządzanie magazynem - jakie decyzje warto zautomatyzować?

Magazyn stanowi centralny punkt biznesu dla operatorów logistycznych i firm dystrybucyjnych, a także ważny składnik działalności firm produkcyjnych. Oczekiwania klientów, presja konkurencji i rachunek ekonomiczny, wywołują potrzebę ciągłego doskonalenia jego pracy. Widoczne...

02-11-2017, Autor: Marek Wiązowski

WCS i MFC – systemy do zarządzania automatyką magazynową

WCS (Warehouse Control System), czyli jak działa system kontroli magazynu WCS (Warehouse Control System), system kontroli magazynu, pozwala wydajnie zarządzać magazynem automatycznym. Jest to sformułowanie prawdziwe, ale niekompletne, ponieważ sam WCS...

27-12-2016, Autor: Jakub Płaza

ERP – WMS: magazynowe stany zapalne

Jednym z licznych zadań oprogramowania klasy WMS jest bieżące i bardzo precyzyjne zarządzanie stanami magazynowymi, które po przetłumaczeniu na stany w rozumieniu systemów ERP, są kluczowe dla działów sprzedażowych. Warto...

08-11-2016, Autor: Jakub Płaza

Strzeżonego Qguar RPS strzeże, czyli jak nie gubić nośników i opakowań…

Qguar RPS – ewidencja nośników i opakowań zwrotnych w magazynie oraz transporcie Opakowania zwrotne (np. butelki, skrzynki) i nośniki magazynowe (np. europalety) mogą stanowić dla przedsiębiorstwa niemałe koszty, dlatego tak ważna...

05-09-2016, Autor: Jakub Płaza

Inwentaryzacja w WMS

Niewymagająca przestojów i zachodząca w tle inwentaryzacja   Sformułowanie samoinwentaryzujący się magazyn brzmi dość abstrakcyjnie. Przywodzi na myśl miejsce w pełni zautomatyzowane, w którym aż roi się od przenośników i robotów. W...

22-07-2016, Autor: T. Mandziej i J. Płaza

Metody kompletacji

Light picking – kompletacja sterowana światłem Automatyzacja procesu kompletacji zamówień jest podstawą funkcjonowania magazynu, ponieważ zwiększa jego wydajność, eliminuje błędy i redukuje koszty. Można ją realizować przy pomocy szeregu metod typu...

12-07-2016, Autor: M. Matysik i J. Płaza

Metody kompletacji

Voice picking – kompletacja głosowa Kompletacja jest jednym z najważniejszych elementów logistyki magazynowania, ponieważ od jej sprawnego przebiegu zależy czas realizacji zamówień, bezbłędność dostaw czy sprawność działania linii produkcyjnej. Nic dziwnego...

28-06-2016, Autor: Jakub Płaza

Pokaż mi swój magazyn a powiem Ci kim jesteś

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu Były kiedyś takie czasy, kiedy dużo informacji mieliśmy po prostu w głowie zamiast na różnego rodzaju elektronicznych urządzeniach. Niektóre z...

06-03-2013, Autor: Anita Syguda

Czym się różni gołąb od zwłaszczy?

Diabeł tkwi w szczegółach: różnice między MM a WM.   Rozróżnienie klas systemów informatycznych dla logistyki nie jest sprawą prostą. Już samo przyporządkowanie danej klasy do SCM (Supply Chain Management) czy SCE...

08-11-2012, Autor: Tomasz Mandziej

Kompletacja falowa

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu. Coraz większe wymagania rynku w zakresie szczegółowej kontroli przepływu towarów oraz chęć sprostania precyzyjnym gustom konsumentów, wymuszają na firmach składujących...

16-10-2012, Autor: Marek Jędra

Jest czy nie ma – oto jest pytanie!

Samoinwentaryzacja. W czasach optymalnych zapasów i dynamicznego przepływu towarów przez struktury magazynowania niezbędna jest wiedza o rzeczywistych stanach magazynowych.  Współczesne magazyny wręcz tętnią szeregiem zjawisk, które mają istotny wpływ na informację...

30-07-2012, Autor: Tomasz Mandziej

007 zgłoś się – masz zadanie!

W ostatnich latach na rynku pojawiło się kilka rozwiązań technologicznych, pozwalających na ułatwienia w procesie zbiórki na magazynie. Jednym z nich jest technologia oparta na głosowej komunikacji operatora z systemem...

02-07-2012, Autor: Anita Syguda

3 minuty prosto, a potem w prawo

Statyczne i dynamiczne miejsca zbiórki O co głównie walczą kierownicy magazynu? Czego się od nich wymaga? Przede wszystkim tego, by wysyłki do odbiorców były wykonywane szybko i efektywnie. O ile wydanie...

28-05-2012, Autor: Tomasz Polończyk

Media społecznościowe