data-mobile="true" data-tablet-width="1030" data-mobile-width="620" data-smoothscroll="1">

bajtemwpalete

Blog poświęcony zagadnieniom IT
w sieciach dostaw i produkcji

Pick by Vision – rozszerzona rzeczywistość w magazynie

Napisał  | czwartek, 04 kwiecień 2019 09:34
Pick by Vision – rozszerzona rzeczywistość w magazynie

Rozszerzona rzeczywistość (ang. AR – augmented reality) stanowi potencjalny przełom w doskonaleniu pracy magazynu. Jednym z pierwszych, a przy tym najbardziej obiecujących obszarów jej zastosowania, jest proces zbiórki. Kompletacja wspomagana narzędziami rzeczywistości rozszerzonej określana jest mianem Pick by Vision. 

Kluczowym komponentem Pick by Vision są „inteligentne okulary” wyposażone w wyświetlacz, mikrofon, głośnik, kamerę, GPS i łączność z WLAN. Inteligentne okulary stanowią pomost pomiędzy magazynierem, a informatycznym systemem zarządzającym magazynem WMS (Warehouse Management System). System WMS deleguje zadania poprzez komendy głosowe i dostarcza wizualizacji wspomagających wykonanie zlecenia. Wykonanie operacji potwierdzane jest przez pracownika głosowo. Do skanowania etykiet może posłużyć wbudowana w oprawę okularów kamera.

Obecny poziom techniki powoduje, że metoda Pick by Vision posiada kilka istotnych ograniczeń, powstrzymujących jej upowszechnienie na szeroką skalę. Jak na dzień dzisiejszy przedstawiają się możliwości, zalety i wady Pick by Vision

Zalety Pick by Vision:

Wygoda pracownika – inteligentne okulary są lekkie, ergonomiczne, posługiwanie się nimi nie angażuje rąk użytkownika, a to przekłada się na wysoki komfort pracy.

Wysoka elastyczność – Pick by Vision można wprowadzić w każdym magazynie, bez potrzeby ingerowania w jego infrastrukturę (w przeciwieństwie np. do Pick by Light).

Szybsze wykonywanie zadań – brak potrzeby obsługiwania terminali skraca czas wykonywania operacji magazynowych.

Ograniczenie potrzeby podejmowania decyzji – Pick by Vision prowadzi pracownika „za rękę” przez cały proces zbiórki, ograniczając pole do ewentualnych błędów i nieoptymalnych decyzji.

Błyskawiczna konsultacja defektów – jeżeli pracownik zauważy uszkodzenie na produkcie, może natychmiast przesłać zdjęcie do właściwej osoby i skonsultować co zrobić z towarem.

Łatwe wdrożenie – wprowadzenie Pick by Vision wymaga krótkiego czasu szkolenia pracowników, ponieważ okulary nie wymagają skomplikowanej obsługi a sama metoda jest intuicyjna. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko rozpocząć pracę. Jest to szczególnie istotne w przypadku pracowników tymczasowych, zatrudnianych w okresie wzmożonego ruchu w magazynie.

Symultaniczne przesyłanie informacji – pracownik magazynu może odbierać kilka informacji w tym samym czasie, na przykład te dotyczące trasy i przedmiotu zbiórki.

Wielojęzyczność – w Pick by Light nie istnieje problem bariery komunikacyjnej, o ile system magazynowy WMS jest wyposażony w różne wersje językowe.

Bardzo wysoka jakość zbiórki – kompletacja realizowana w ramach Pick by Vision powinna niemal wyeliminować ryzyko popełnienia błędu. Prezentowane na wyświetlaczu zdjęcia czy numery seryjne artykułów skutecznie zapobiegają pomyłkom. Przekłada się to na mniejszą ilość zwrotów i eliminację powtarzania czynności.

Śledzenie pracy w czasie rzeczywistym – inteligentne okulary pozwalają określić lokalizację pracownika magazynu i śledzić postępy wykonywanych zadań.

Bezpieczeństwo zbiórki – wolne ręce i możliwość szybkiego komunikowania zagrożeń podnosi bezpieczeństwo pracowników magazynu. Pick by Vision to również większe bezpieczeństwo dla sprzętu, ponieważ pozwala zrezygnować z terminali mobilnych, które często ulegają uszkodzeniom.

Ograniczenia Pick by Vision:

Automatyczna identyfikacja – odczytywanie kodów przy pomocy zainstalowanej w obudowie kamery, nadal nie jest tak szybkie i precyzyjne jak w klasycznych skanerach.

Wydajność baterii – nadal nie istnieją baterie tak małe i pojemne, aby zapewnić inteligentnym okularom nieprzerwane działanie przez długi czas. Wymusza to wymianę baterii w trakcie pracy, albo stosowanie dodatkowej baterii zewnętrznej.

Rozpoznawanie mowy – inteligentne okulary nie oferują jak dotąd tak dobrych parametrów rozpoznawania mowy jak system z niezależnym mikrofonem. Jest to szczególnie zauważalne w magazynach o wysokim poziomie hałasu.

Psychiczne zmęczenie – długotrwała praca w Pick by Vision może powodować większe zmęczenie psychiczne pracowników, wywołane wąskim zakresem wykonywanych czynności i silnym ograniczeniem decyzyjności. Dla części użytkowników, inteligentne okulary stanowią też zbyt daleko idącą ingerencję w prywatność.

Interfejs z systemami WMS – odmienne rozwiązania programistyczne i brak ustalonych standardów wśród dostawców inteligentnych okularów, utrudniają ich współpracę z informatycznymi systemami magazynowymi WMS.

Koszty – okulary stosowane w Pick by Vision są jeszcze stosunkowo drogie, a ze względów higienicznych powinny być używane indywidualnie.

Proces zbiórki to nie jedyny obszar wykorzystania rzeczywistości rozszerzonej w magazynie. Z powodzeniem możne ona też wspierać przyjęcie i wydanie towaru, inwentaryzację, czy służby techniczne podczas prac serwisowych. Gdy rozwój techniki pozwoli przezwyciężyć obecne trudności w obrębie AR, należy oczekiwać jej stopniowego upowszechnienia i dalszego rozwoju.

 

Udostępnij na:

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Wybór metody kompletacji w magazynie

Najbardziej pracochłonnym elementem zbiórki prowadzonej w formule „człowiek do towaru”, jest przemieszczanie się po magazynie w trakcie kompletowania kolejnych pozycji zamówienia. Optymalizacja sposobu zbiórki, w tym sekwencji czynności, stanowi jedną...

06-12-2019, Autor: Marek Wiązowski

Sztuczna inteligencja w magazynie

Sztuczna inteligencja to szeroka i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, pozwalająca między innymi skutecznie eksplorować duże zbiory informacji, rozwiązywać problemy niekompletności danych, czy wspierać podejmowanie trudnych, złożonych decyzji. Z jej...

18-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

System magazynowy dla operatora logistycznego

Przedsiębiorstwa coraz chętniej zlecają obsługę swojej logistyki firmom zewnętrznym. Dotyczy to w równej mierze zadań związanych z organizacją i realizacją transportu, jak i magazynowania. Sięgnięcie po pomoc operatorów logistycznych zmniejsza...

22-07-2019, Autor: Marek Wiązowski

Trendy w rozwoju systemów magazynowych WMS

Systemy wspierające zarządzanie magazynem (WMS – Warehouse management system), przeszły od momentu swojego powstania długa drogę rozwoju. Rozkwit technologii informatycznych oraz automatyki, a także coraz bardziej skomplikowane modele funkcjonowania magazynu...

22-05-2019, Autor: Marek Wiązowski

Pick by Vision – rozszerzona rzeczywistość w magazynie

Rozszerzona rzeczywistość (ang. AR – augmented reality) stanowi potencjalny przełom w doskonaleniu pracy magazynu. Jednym z pierwszych, a przy tym najbardziej obiecujących obszarów jej zastosowania, jest proces zbiórki. Kompletacja wspomagana...

04-04-2019, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie w nowoczesnym magazynie

Tworzenie raportów jest jednym z zadań kierowników magazynu. Ujęta w raportach wydajność procesów, czy rezultaty osiągane przez poszczególnych pracowników, stanowią podstawę do ocen i ciągłego doskonalenia magazynu. Tworzenie raportów jest czynnością rutynową...

21-12-2018, Autor: Marek Wiązowski

Wybrane technologie komunikacji w procesie kompletacji

Kompletacja prowadzona przy pomocy papierowych list powoli przechodzi do lamusa. Na przestrzeni czasu opracowano wiele alternatywnych form wymiany informacji pomiędzy magazynierami, a systemami zarządzającymi magazynem (WMS – Warehouse Management System)...

30-08-2018, Autor: Marek Wiązowski

Jak zwiększyć efektywność magazynu?

Podnoszenie efektywności magazynu jest procesem ciągłym. Proces ten, poza zaangażowaniem załogi, często wymaga od przedsiębiorstw zastosowania właściwie dobranych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Wśród wielu metod, jakich można użyć w celu...

26-07-2018, Autor: Marek Wiązowski

Strategie przydziału miejsc magazynowych

Wraz z rosnącą powierzchnią magazynową i ilością przechowywanych towarów, większego znaczenia nabiera wybór reguły, według której produkty będą przyporządkowane do konkretnych miejsc. Strategia doboru miejsca podyktowana może być wieloma czynnikami, takimi...

22-05-2018, Autor: Marek Wiązowski

Awaria serwera – jak przed nią zabezpieczyć dział produkcji i magazyn?

Pomimo że producenci serwerów dążą do stałego doskonalenia niezawodności oferowanych urządzeń, użytkownicy nadal muszą uwzględniać ryzyko wystąpienia usterki. Awaria serwera jest szczególnie dotkliwa w sytuacji, gdy obsługuje on aplikacje niezbędne...

26-02-2018, Autor: Marek Wiązowski

Kluczowe wskaźniki efektywności w magazynie

 Magazyn stanowi jeden z kluczowych elementów łańcucha logistycznego. W wielu przedsiębiorstwach praca magazynu w znacznym stopniu decyduje o efektywności i konkurencyjności działań. Z tego powodu przedsiębiorstwa często poświęcają wiele uwagi...

04-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Zarządzanie magazynem - jakie decyzje warto zautomatyzować?

Magazyn stanowi centralny punkt biznesu dla operatorów logistycznych i firm dystrybucyjnych, a także ważny składnik działalności firm produkcyjnych. Oczekiwania klientów, presja konkurencji i rachunek ekonomiczny, wywołują potrzebę ciągłego doskonalenia jego pracy. Widoczne...

02-11-2017, Autor: Marek Wiązowski

WCS i MFC – systemy do zarządzania automatyką magazynową

WCS (Warehouse Control System), czyli jak działa system kontroli magazynu WCS (Warehouse Control System), system kontroli magazynu, pozwala wydajnie zarządzać magazynem automatycznym. Jest to sformułowanie prawdziwe, ale niekompletne, ponieważ sam WCS...

27-12-2016, Autor: Jakub Płaza

ERP – WMS: magazynowe stany zapalne

Jednym z licznych zadań oprogramowania klasy WMS jest bieżące i bardzo precyzyjne zarządzanie stanami magazynowymi, które po przetłumaczeniu na stany w rozumieniu systemów ERP, są kluczowe dla działów sprzedażowych. Warto...

08-11-2016, Autor: Jakub Płaza

Strzeżonego Qguar RPS strzeże, czyli jak nie gubić nośników i opakowań…

Qguar RPS – ewidencja nośników i opakowań zwrotnych w magazynie oraz transporcie Opakowania zwrotne (np. butelki, skrzynki) i nośniki magazynowe (np. europalety) mogą stanowić dla przedsiębiorstwa niemałe koszty, dlatego tak ważna...

05-09-2016, Autor: Jakub Płaza

Inwentaryzacja w WMS

Niewymagająca przestojów i zachodząca w tle inwentaryzacja   Sformułowanie samoinwentaryzujący się magazyn brzmi dość abstrakcyjnie. Przywodzi na myśl miejsce w pełni zautomatyzowane, w którym aż roi się od przenośników i robotów. W...

22-07-2016, Autor: T. Mandziej i J. Płaza

Metody kompletacji

Light picking – kompletacja sterowana światłem Automatyzacja procesu kompletacji zamówień jest podstawą funkcjonowania magazynu, ponieważ zwiększa jego wydajność, eliminuje błędy i redukuje koszty. Można ją realizować przy pomocy szeregu metod typu...

12-07-2016, Autor: M. Matysik i J. Płaza

Metody kompletacji

Voice picking – kompletacja głosowa Kompletacja jest jednym z najważniejszych elementów logistyki magazynowania, ponieważ od jej sprawnego przebiegu zależy czas realizacji zamówień, bezbłędność dostaw czy sprawność działania linii produkcyjnej. Nic dziwnego...

28-06-2016, Autor: Jakub Płaza

Pokaż mi swój magazyn a powiem Ci kim jesteś

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu Były kiedyś takie czasy, kiedy dużo informacji mieliśmy po prostu w głowie zamiast na różnego rodzaju elektronicznych urządzeniach. Niektóre z...

06-03-2013, Autor: Anita Syguda

Czym się różni gołąb od zwłaszczy?

Diabeł tkwi w szczegółach: różnice między MM a WM.   Rozróżnienie klas systemów informatycznych dla logistyki nie jest sprawą prostą. Już samo przyporządkowanie danej klasy do SCM (Supply Chain Management) czy SCE...

08-11-2012, Autor: Tomasz Mandziej

Kompletacja falowa

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu. Coraz większe wymagania rynku w zakresie szczegółowej kontroli przepływu towarów oraz chęć sprostania precyzyjnym gustom konsumentów, wymuszają na firmach składujących...

16-10-2012, Autor: Marek Jędra

Jest czy nie ma – oto jest pytanie!

Samoinwentaryzacja. W czasach optymalnych zapasów i dynamicznego przepływu towarów przez struktury magazynowania niezbędna jest wiedza o rzeczywistych stanach magazynowych.  Współczesne magazyny wręcz tętnią szeregiem zjawisk, które mają istotny wpływ na informację...

30-07-2012, Autor: Tomasz Mandziej

007 zgłoś się – masz zadanie!

W ostatnich latach na rynku pojawiło się kilka rozwiązań technologicznych, pozwalających na ułatwienia w procesie zbiórki na magazynie. Jednym z nich jest technologia oparta na głosowej komunikacji operatora z systemem...

02-07-2012, Autor: Anita Syguda

3 minuty prosto, a potem w prawo

Statyczne i dynamiczne miejsca zbiórki O co głównie walczą kierownicy magazynu? Czego się od nich wymaga? Przede wszystkim tego, by wysyłki do odbiorców były wykonywane szybko i efektywnie. O ile wydanie...

28-05-2012, Autor: Tomasz Polończyk

Media społecznościowe