data-mobile="true" data-tablet-width="1030" data-mobile-width="620" data-smoothscroll="1">

bajtemwpalete

Blog poświęcony zagadnieniom IT
w sieciach dostaw i produkcji

Kluczowe wskaźniki efektywności w magazynie

Napisał  | poniedziałek, 04 grudzień 2017 16:51
Kluczowe wskaźniki efektywności w magazynie

 Magazyn stanowi jeden z kluczowych elementów łańcucha logistycznego. W wielu przedsiębiorstwach praca magazynu w znacznym stopniu decyduje o efektywności i konkurencyjności działań. Z tego powodu przedsiębiorstwa często poświęcają wiele uwagi kontrolowaniu i weryfikowaniu jakości funkcjonowania swoich magazynów. Wśród narzędzi powszechnie wykorzystywanych do oceny pracy magazynu, znajdują się kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators). Pozwalają one w prosty i transparentny sposób określić jakość procesów magazynowych, ich ekonomiczną kondycję czy wskazać obszary wymagające racjonalizacji. Możliwość odniesienia do historycznych wartości KPI, pozwala weryfikować wprowadzone w magazynie zmiany, jak również śledzić trendy. Wybór konkretnych wskaźników efektywności powinien zależeć od roli, jaką dany magazyn ma spełniać. Istotne jest, aby celem wykorzystania KPI nie była próba monitorowanie wszystkiego, ale lepsza kontrola nad najważniejszymi aspektami funkcjonowania danego magazynu. Dlatego tak ważne jest trafne wytypowanie kilku najważniejszych z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa wskaźników, a następnie skoncentrowanie się na ich monitorowaniu i racjonalizacji.

Do najczęściej wykorzystywanych KPI w magazynie należą:

Stopień wykorzystania magazynu
Im wartość wskaźnika bliższa jest 100%, tym optymalniej wykorzystujemy posiadany magazyn. Obliczamy wg. wzoru:
Stopień wykorzystania magazynu = (Liczba zajętych miejsc magazynowych) / (Liczba miejsc magazynowych) x 100%

Zgodność magazynu - wskaźnik rozpatrywany w wariantach ilościowym i wartościowym:

  • Ilościowa zgodność magazynu
    Wskaźnik informuje o tym, na ile rzeczywiste stany ilościowe magazynów są zgodne z tymi przechowywanymi w systemie. Obliczamy wg. wzoru:
    Ilościowa zgodność magazynu = (Ilość pozycji zgodnych z systemem) / (Ilość pozycji fizycznie przeliczonych w magazynie) x 100%
  • Wartościowa zgodność magazynu
    Wskaźnik powiązany z systemem księgowym przedsiębiorstwa. Pozwala uwzględnić zmienną wartość handlową towaru. Obliczamy wg. wzoru:
    Wartościowa zgodność magazynu = (Wartość księgowa przeliczonych pozycji) / (Wartość systemowa przeliczonego obszaru) x 100%

Średnia liczba wydanych towarów w zamówieniu
Pozwala określić czy w obrębie magazynu przeważają zamówienia o dużej czy małej liczbie pozycji. Ma to bezpośredni wpływ na czas realizacji zamówienia oraz liczbę skompletowanych zamówień w jednym dniu. To przydatny wskaźnik przy kalkulacji kosztów realizacji zlecenia. Obliczamy wg. wzoru:
Średnia liczba wydanych towarów w zamówieniu = Liczba wydanych towarów / Liczba realizowanych zamówień

Średnia liczba towarów wydanych przez magazyniera
Wskaźnik określający wydajność pracowników magazynu. Większa liczba wydanych towarów na jednego magazyniera oznacza niższe koszty realizacji zamówień. Wartość jest powiązana z ilością zleceń wydania towarów. Ten wskaźnik pomaga określić optymalną liczbę pracowników, potrzebną do obsługi magazynu. Powinno się ją odnosić do wyznaczonej wartości wzorcowej. Obliczamy wg. wzoru:
Średnia liczba towarów wydanych przez magazyniera = Liczba wydanych towarów / Liczba magazynierów

Poprawność zbiórki
Wskaźnik oceniający jakość procesu zbiórki. Pozwala sprawdzić, czy procesy kompletacji przebiegają właściwie. Najlepsze pod tym względem magazyny osiągają wartości wskaźnika powyżej 99,9%. Niski poziom tego KPI implikuje wzrost kosztów związanych z korektami i reklamacjami. Wartość wskaźnika można podnieść stosując techniki ograniczających ryzyko błędu podczas zbiórki, takie jak pick by light. Wskaźnik obliczamy wg. wzoru:
Poprawność zbiórki = Liczba poprawnie skompletowanych zamówień / Suma skompletowanych zamówień

Poprawność realizacji zamówień
Wskaźnik na który składają się poprawność zbiórki i transportu towaru do klienta. Za satysfakcjonujący poziom tego wskaźnika uważa się wartości powyżej 99%. Obliczamy wg. wzoru:
Poprawność realizacji zamówień = (Poprawnie zrealizowane zamówienia) / (Suma zamówień) x 100%

Wymienione KPI pozwalają na analizę i zarządzanie magazynem w wymiarze strategicznym. Do zarządzania operacyjnego i podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym, służą wskaźniki o większym stopniu szczegółowości, będące zazwyczaj domeną systemów zarządzania magazynem (WMS - Warehouse Management System).

Dzięki kluczowym wskaźnikom efektywności, osoby zarządzające magazynem mogą w łatwy sposób identyfikować wąskie gardła i obszary niegospodarności w obrębie magazynu. Właściwe zdefiniowanie najważniejszych dla danego przedsiębiorstwa wskaźników, a następnie śledzenie zachodzących w nich zmian, otwiera drogę do obniżenia kosztów, wzrostu rentowności i jakości poszczególnych procesów magazynowych.

 

Udostępnij na:

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Koronawirus – bezpieczeństwo pracowników magazynu w dobie pandemii

Pandemia to wyjątkowo trudny czas dla funkcjonowania łańcuchów dostaw. Stanowi ona też duże zagrożenie dla codziennej pracy magazynów. Wystąpienie zakażenia, czy konieczność kwarantanny, mogą z dnia na dzień zniweczyć plany...

01-04-2020, Autor: Marek Wiązowski

System magazynowy WMS – cena wdrożenia

Informatyczny system WMS (Warehouse Management System) jest nieodłącznym elementem każdego nowoczesnego magazynu. Oczekiwanym rezultatem inwestycji w program jest podniesienie efektywności magazynu, lepsze wykorzystanie zasobów, skrócenie czasu realizacji zamówień, czy podniesienie...

12-03-2020, Autor: Marek Wiązowski

Wybór metody kompletacji w magazynie

Najbardziej pracochłonnym elementem zbiórki prowadzonej w formule „człowiek do towaru”, jest przemieszczanie się po magazynie w trakcie kompletowania kolejnych pozycji zamówienia. Optymalizacja sposobu zbiórki, w tym sekwencji czynności, stanowi jedną...

06-12-2019, Autor: Marek Wiązowski

Sztuczna inteligencja w magazynie

Sztuczna inteligencja to szeroka i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, pozwalająca między innymi skutecznie eksplorować duże zbiory informacji, rozwiązywać problemy niekompletności danych, czy wspierać podejmowanie trudnych, złożonych decyzji. Z jej...

18-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

System magazynowy dla operatora logistycznego

Przedsiębiorstwa coraz chętniej zlecają obsługę swojej logistyki firmom zewnętrznym. Dotyczy to w równej mierze zadań związanych z organizacją i realizacją transportu, jak i magazynowania. Sięgnięcie po pomoc operatorów logistycznych zmniejsza...

22-07-2019, Autor: Marek Wiązowski

Trendy w rozwoju systemów magazynowych WMS

Systemy wspierające zarządzanie magazynem (WMS – Warehouse management system), przeszły od momentu swojego powstania długa drogę rozwoju. Rozkwit technologii informatycznych oraz automatyki, a także coraz bardziej skomplikowane modele funkcjonowania magazynu...

22-05-2019, Autor: Marek Wiązowski

Pick by Vision – rozszerzona rzeczywistość w magazynie

Rozszerzona rzeczywistość (ang. AR – augmented reality) stanowi potencjalny przełom w doskonaleniu pracy magazynu. Jednym z pierwszych, a przy tym najbardziej obiecujących obszarów jej zastosowania, jest proces zbiórki. Kompletacja wspomagana...

04-04-2019, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie w nowoczesnym magazynie

Tworzenie raportów jest jednym z zadań kierowników magazynu. Ujęta w raportach wydajność procesów, czy rezultaty osiągane przez poszczególnych pracowników, stanowią podstawę do ocen i ciągłego doskonalenia magazynu. Tworzenie raportów jest czynnością rutynową...

21-12-2018, Autor: Marek Wiązowski

Wybrane technologie komunikacji w procesie kompletacji

Kompletacja prowadzona przy pomocy papierowych list powoli przechodzi do lamusa. Na przestrzeni czasu opracowano wiele alternatywnych form wymiany informacji pomiędzy magazynierami, a systemami zarządzającymi magazynem (WMS – Warehouse Management System)...

30-08-2018, Autor: Marek Wiązowski

Jak zwiększyć efektywność magazynu?

Podnoszenie efektywności magazynu jest procesem ciągłym. Proces ten, poza zaangażowaniem załogi, często wymaga od przedsiębiorstw zastosowania właściwie dobranych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Wśród wielu metod, jakich można użyć w celu...

26-07-2018, Autor: Marek Wiązowski

Strategie przydziału miejsc magazynowych

Wraz z rosnącą powierzchnią magazynową i ilością przechowywanych towarów, większego znaczenia nabiera wybór reguły, według której produkty będą przyporządkowane do konkretnych miejsc. Strategia doboru miejsca podyktowana może być wieloma czynnikami, takimi...

22-05-2018, Autor: Marek Wiązowski

Awaria serwera – jak przed nią zabezpieczyć dział produkcji i magazyn?

Pomimo że producenci serwerów dążą do stałego doskonalenia niezawodności oferowanych urządzeń, użytkownicy nadal muszą uwzględniać ryzyko wystąpienia usterki. Awaria serwera jest szczególnie dotkliwa w sytuacji, gdy obsługuje on aplikacje niezbędne...

26-02-2018, Autor: Marek Wiązowski

Kluczowe wskaźniki efektywności w magazynie

 Magazyn stanowi jeden z kluczowych elementów łańcucha logistycznego. W wielu przedsiębiorstwach praca magazynu w znacznym stopniu decyduje o efektywności i konkurencyjności działań. Z tego powodu przedsiębiorstwa często poświęcają wiele uwagi...

04-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Zarządzanie magazynem - jakie decyzje warto zautomatyzować?

Magazyn stanowi centralny punkt biznesu dla operatorów logistycznych i firm dystrybucyjnych, a także ważny składnik działalności firm produkcyjnych. Oczekiwania klientów, presja konkurencji i rachunek ekonomiczny, wywołują potrzebę ciągłego doskonalenia jego pracy. Widoczne...

02-11-2017, Autor: Marek Wiązowski

WCS i MFC – systemy do zarządzania automatyką magazynową

WCS (Warehouse Control System), czyli jak działa system kontroli magazynu WCS (Warehouse Control System), system kontroli magazynu, pozwala wydajnie zarządzać magazynem automatycznym. Jest to sformułowanie prawdziwe, ale niekompletne, ponieważ sam WCS...

27-12-2016, Autor: Jakub Płaza

ERP – WMS: magazynowe stany zapalne

Jednym z licznych zadań oprogramowania klasy WMS jest bieżące i bardzo precyzyjne zarządzanie stanami magazynowymi, które po przetłumaczeniu na stany w rozumieniu systemów ERP, są kluczowe dla działów sprzedażowych. Warto...

08-11-2016, Autor: Jakub Płaza

Strzeżonego Qguar RPS strzeże, czyli jak nie gubić nośników i opakowań…

Qguar RPS – ewidencja nośników i opakowań zwrotnych w magazynie oraz transporcie Opakowania zwrotne (np. butelki, skrzynki) i nośniki magazynowe (np. europalety) mogą stanowić dla przedsiębiorstwa niemałe koszty, dlatego tak ważna...

05-09-2016, Autor: Jakub Płaza

Inwentaryzacja w WMS

Niewymagająca przestojów i zachodząca w tle inwentaryzacja   Sformułowanie samoinwentaryzujący się magazyn brzmi dość abstrakcyjnie. Przywodzi na myśl miejsce w pełni zautomatyzowane, w którym aż roi się od przenośników i robotów. W...

22-07-2016, Autor: T. Mandziej i J. Płaza

Metody kompletacji

Light picking – kompletacja sterowana światłem Automatyzacja procesu kompletacji zamówień jest podstawą funkcjonowania magazynu, ponieważ zwiększa jego wydajność, eliminuje błędy i redukuje koszty. Można ją realizować przy pomocy szeregu metod typu...

12-07-2016, Autor: M. Matysik i J. Płaza

Metody kompletacji

Voice picking – kompletacja głosowa Kompletacja jest jednym z najważniejszych elementów logistyki magazynowania, ponieważ od jej sprawnego przebiegu zależy czas realizacji zamówień, bezbłędność dostaw czy sprawność działania linii produkcyjnej. Nic dziwnego...

28-06-2016, Autor: Jakub Płaza

Pokaż mi swój magazyn a powiem Ci kim jesteś

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu Były kiedyś takie czasy, kiedy dużo informacji mieliśmy po prostu w głowie zamiast na różnego rodzaju elektronicznych urządzeniach. Niektóre z...

06-03-2013, Autor: Anita Syguda

Czym się różni gołąb od zwłaszczy?

Diabeł tkwi w szczegółach: różnice między MM a WM.   Rozróżnienie klas systemów informatycznych dla logistyki nie jest sprawą prostą. Już samo przyporządkowanie danej klasy do SCM (Supply Chain Management) czy SCE...

08-11-2012, Autor: Tomasz Mandziej

Kompletacja falowa

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu. Coraz większe wymagania rynku w zakresie szczegółowej kontroli przepływu towarów oraz chęć sprostania precyzyjnym gustom konsumentów, wymuszają na firmach składujących...

16-10-2012, Autor: Marek Jędra

Jest czy nie ma – oto jest pytanie!

Samoinwentaryzacja. W czasach optymalnych zapasów i dynamicznego przepływu towarów przez struktury magazynowania niezbędna jest wiedza o rzeczywistych stanach magazynowych.  Współczesne magazyny wręcz tętnią szeregiem zjawisk, które mają istotny wpływ na informację...

30-07-2012, Autor: Tomasz Mandziej

007 zgłoś się – masz zadanie!

W ostatnich latach na rynku pojawiło się kilka rozwiązań technologicznych, pozwalających na ułatwienia w procesie zbiórki na magazynie. Jednym z nich jest technologia oparta na głosowej komunikacji operatora z systemem...

02-07-2012, Autor: Anita Syguda

3 minuty prosto, a potem w prawo

Statyczne i dynamiczne miejsca zbiórki O co głównie walczą kierownicy magazynu? Czego się od nich wymaga? Przede wszystkim tego, by wysyłki do odbiorców były wykonywane szybko i efektywnie. O ile wydanie...

28-05-2012, Autor: Tomasz Polończyk

Media społecznościowe