data-mobile="true" data-tablet-width="1030" data-mobile-width="620" data-smoothscroll="1">

bajtemwpalete

Blog poświęcony zagadnieniom IT
w sieciach dostaw i produkcji

Jak zwiększyć efektywność magazynu?

Napisał  | czwartek, 26 lipiec 2018 09:37
Jak zwiększyć efektywność magazynu?

Podnoszenie efektywności magazynu jest procesem ciągłym. Proces ten, poza zaangażowaniem załogi, często wymaga od przedsiębiorstw zastosowania właściwie dobranych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Wśród wielu metod, jakich można użyć w celu podnoszenia efektywności pracy magazynu, kilka uniwersalnych wskazówek wymienianych jest najczęściej. Jak zatem sprawić, aby Twój magazyn stał się jeszcze lepszy?

Lepsze wykorzystanie dostępnego miejsca 

Optymalne wykorzystanie przestrzeni w magazynie, zarówno w poziomie jak i w pionie (wysokie składowanie). Wśród rozwiązań pozwalających zwiększyć ilość dostępnego miejsca, wymienić można zmiany w wyposażeniu i zmiany związane z organizacją pracy magazynu. Do pierwszej kategorii zalicza się m.in. użycie regałów takich jak double-deep, przepływowych (push-back, pallet flow) czy wjezdnych (drive-in). Regały te pozwalają podnieść efektywność wykorzystania przestrzeni nawet o kilkadziesiąt procent. Druga grupa to zmiany w organizacji pracy. Jeśli przykładowo z powodu rozległego asortymentu w magazynie zaczyna brakować miejsc zbiórki, można zdecydować się na przejście na kompletację falową. Zakłada ona tworzenie tymczasowych miejsc zbiórki i okien czasowych, w trakcie których ulokowane w nich będą poszczególne produkty.

Optymalizację wykorzystania powierzchni ułatwiają informatyczne systemy zarządzania magazynem (WMS – Warehouse Management System). Oprogramowanie pomaga między innymi utworzyć harmonogram okien czasowych dla kompletacji falowej, pozwala również na racjonalizację rozmieszczenia asortymentu w magazynie. Dzięki temu, że system wskazuje magazynierom dokładną lokalizację każdego artykułu podczas zbiórki, można zrezygnować z tradycyjnego, często nieefektywnego podziału przestrzeni według grup towarów.

Automatyzacja 

Trudności w pozyskaniu pracowników i nasilający się wzrost presji na płace, skłaniają przedsiębiorstwa do inwestycji w rozwiązania automatyczne. Choć w pełni automatyczne magazyny wciąż stanowią tylko niewielki odsetek wszystkich inwestycji, to dynamika wzrostu sugeruje, że sytuacja ta może wkrótce się zmienić.  

Zanim przedsiębiorstwo zdecyduje się na pełną automatyzację magazynu, może zawęzić ją tylko do wybranych obszarów. Przykładem może być linia do automatycznej paletyzacji, która samodzielnie załaduje towar na paletę czy zabezpieczy ładunek owijając go folią.

Mierzenie efektywności i trendów 

Trudno usprawnić funkcjonowanie magazynu, gdy nie dysponujemy wiarygodnymi narzędziami mierzenia i oceny ich efektywności. Do zilustrowania jakości pracy magazynu służą odpowiednio dobrane kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Wyodrębnić możemy wskaźniki dotyczące bieżącej sytuacji (czasu rzeczywistego), oraz te oparte o dane historyczne z wybranego okresu. 

Wskaźniki efektywności bieżące (operacyjne):

  • Aktualny stan zajętości magazynu – wypełnienie obiektu towarami, wskaźnik zajętości może posiadać różny stopień szczegółowości i dotyczyć całego magazynu, danego regału i miejsca.
  • Zasoby ludzkie – ilość zarejestrowanych i aktualnie aktywnych pracowników.
  • Zasoby sprzętowe – ilość zarejestrowanych i aktualnie pracujących wózków.
  • Dostawy towaru – liczba aktualnie realizowanych dostaw, ilość zleceń rozłożenia nośnika, zajętość miejsc buforowych.
  • Wyjście towaru – liczba wysyłek w realizacji, ilość zleceń dla których wystąpił brak stanu, ilość poleceń zbiórki, wysyłki po terminie załadunku.

Wskaźniki historyczne:

  • Poprawność zbiórki – stosunek poprawnie skompletowanych zamówień do łącznej liczby zamówień. Wartość wskaźnika można podnieść stosując techniki ograniczające ryzyko błędu podczas zbiórki, takie jak pick by light.
  • Zgodność magazynu – wartościowa lub ilościowa niezgodność stanów magazynowych ujawniona przy inwentaryzacji.
  • Stopień wykorzystania magazynu – liczba zajętych miejsc magazynowych do całkowitej liczby miejsc magazynowych w danym czasie.
  • Średnia liczba wydanych towarów w zamówieniu – pozwala określić, czy w magazynie obsługiwane są przeważnie zlecenia o dużej czy małej liczbie pozycji. Wskaźnik ułatwia dobranie optymalnej metody zbiórki.
  • Średnia liczba wydanych towarów przez magazyniera – pozwala porównać wydajność poszczególnych pracowników.

To tylko niektóre z szerokiej gamy wskaźników efektywności. Wybór tych, które warto obliczać i analizować, podyktowany jest specyfiką magazynu, modelem jego funkcjonowania i priorytetami jakimi kieruje się przedsiębiorstwo. Skutecznym i wiarygodnym narzędziem mierzenia KPI w magazynie jest system WMS (Warehouse Management System). Zaawansowane/Profesjonalne systemy tej klasy na podstawie zebranych informacji, są wstanie automatycznie obliczyć interesujące przedsiębiorstwo wskaźniki, a także zilustrować je w przystępnej formie graficznej. Do informacji o osiąganych KPI powinni mieć dostęp wszyscy pracownicy magazynu.

Zapytaj swoich pracowników

Liniowi pracownicy są najbliżej realizowanych codziennie operacji, dzięki czemu najłatwiej im dostrzec problemy i szanse doskonalenia pracy magazynu.

 

 

Udostępnij na:

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Koronawirus – bezpieczeństwo pracowników magazynu w dobie pandemii

Pandemia to wyjątkowo trudny czas dla funkcjonowania łańcuchów dostaw. Stanowi ona też duże zagrożenie dla codziennej pracy magazynów. Wystąpienie zakażenia, czy konieczność kwarantanny, mogą z dnia na dzień zniweczyć plany...

01-04-2020, Autor: Marek Wiązowski

System magazynowy WMS – cena wdrożenia

Informatyczny system WMS (Warehouse Management System) jest nieodłącznym elementem każdego nowoczesnego magazynu. Oczekiwanym rezultatem inwestycji w program jest podniesienie efektywności magazynu, lepsze wykorzystanie zasobów, skrócenie czasu realizacji zamówień, czy podniesienie...

12-03-2020, Autor: Marek Wiązowski

Wybór metody kompletacji w magazynie

Najbardziej pracochłonnym elementem zbiórki prowadzonej w formule „człowiek do towaru”, jest przemieszczanie się po magazynie w trakcie kompletowania kolejnych pozycji zamówienia. Optymalizacja sposobu zbiórki, w tym sekwencji czynności, stanowi jedną...

06-12-2019, Autor: Marek Wiązowski

Sztuczna inteligencja w magazynie

Sztuczna inteligencja to szeroka i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, pozwalająca między innymi skutecznie eksplorować duże zbiory informacji, rozwiązywać problemy niekompletności danych, czy wspierać podejmowanie trudnych, złożonych decyzji. Z jej...

18-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

System magazynowy dla operatora logistycznego

Przedsiębiorstwa coraz chętniej zlecają obsługę swojej logistyki firmom zewnętrznym. Dotyczy to w równej mierze zadań związanych z organizacją i realizacją transportu, jak i magazynowania. Sięgnięcie po pomoc operatorów logistycznych zmniejsza...

22-07-2019, Autor: Marek Wiązowski

Trendy w rozwoju systemów magazynowych WMS

Systemy wspierające zarządzanie magazynem (WMS – Warehouse management system), przeszły od momentu swojego powstania długa drogę rozwoju. Rozkwit technologii informatycznych oraz automatyki, a także coraz bardziej skomplikowane modele funkcjonowania magazynu...

22-05-2019, Autor: Marek Wiązowski

Pick by Vision – rozszerzona rzeczywistość w magazynie

Rozszerzona rzeczywistość (ang. AR – augmented reality) stanowi potencjalny przełom w doskonaleniu pracy magazynu. Jednym z pierwszych, a przy tym najbardziej obiecujących obszarów jej zastosowania, jest proces zbiórki. Kompletacja wspomagana...

04-04-2019, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie w nowoczesnym magazynie

Tworzenie raportów jest jednym z zadań kierowników magazynu. Ujęta w raportach wydajność procesów, czy rezultaty osiągane przez poszczególnych pracowników, stanowią podstawę do ocen i ciągłego doskonalenia magazynu. Tworzenie raportów jest czynnością rutynową...

21-12-2018, Autor: Marek Wiązowski

Wybrane technologie komunikacji w procesie kompletacji

Kompletacja prowadzona przy pomocy papierowych list powoli przechodzi do lamusa. Na przestrzeni czasu opracowano wiele alternatywnych form wymiany informacji pomiędzy magazynierami, a systemami zarządzającymi magazynem (WMS – Warehouse Management System)...

30-08-2018, Autor: Marek Wiązowski

Jak zwiększyć efektywność magazynu?

Podnoszenie efektywności magazynu jest procesem ciągłym. Proces ten, poza zaangażowaniem załogi, często wymaga od przedsiębiorstw zastosowania właściwie dobranych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Wśród wielu metod, jakich można użyć w celu...

26-07-2018, Autor: Marek Wiązowski

Strategie przydziału miejsc magazynowych

Wraz z rosnącą powierzchnią magazynową i ilością przechowywanych towarów, większego znaczenia nabiera wybór reguły, według której produkty będą przyporządkowane do konkretnych miejsc. Strategia doboru miejsca podyktowana może być wieloma czynnikami, takimi...

22-05-2018, Autor: Marek Wiązowski

Awaria serwera – jak przed nią zabezpieczyć dział produkcji i magazyn?

Pomimo że producenci serwerów dążą do stałego doskonalenia niezawodności oferowanych urządzeń, użytkownicy nadal muszą uwzględniać ryzyko wystąpienia usterki. Awaria serwera jest szczególnie dotkliwa w sytuacji, gdy obsługuje on aplikacje niezbędne...

26-02-2018, Autor: Marek Wiązowski

Kluczowe wskaźniki efektywności w magazynie

 Magazyn stanowi jeden z kluczowych elementów łańcucha logistycznego. W wielu przedsiębiorstwach praca magazynu w znacznym stopniu decyduje o efektywności i konkurencyjności działań. Z tego powodu przedsiębiorstwa często poświęcają wiele uwagi...

04-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Zarządzanie magazynem - jakie decyzje warto zautomatyzować?

Magazyn stanowi centralny punkt biznesu dla operatorów logistycznych i firm dystrybucyjnych, a także ważny składnik działalności firm produkcyjnych. Oczekiwania klientów, presja konkurencji i rachunek ekonomiczny, wywołują potrzebę ciągłego doskonalenia jego pracy. Widoczne...

02-11-2017, Autor: Marek Wiązowski

WCS i MFC – systemy do zarządzania automatyką magazynową

WCS (Warehouse Control System), czyli jak działa system kontroli magazynu WCS (Warehouse Control System), system kontroli magazynu, pozwala wydajnie zarządzać magazynem automatycznym. Jest to sformułowanie prawdziwe, ale niekompletne, ponieważ sam WCS...

27-12-2016, Autor: Jakub Płaza

ERP – WMS: magazynowe stany zapalne

Jednym z licznych zadań oprogramowania klasy WMS jest bieżące i bardzo precyzyjne zarządzanie stanami magazynowymi, które po przetłumaczeniu na stany w rozumieniu systemów ERP, są kluczowe dla działów sprzedażowych. Warto...

08-11-2016, Autor: Jakub Płaza

Strzeżonego Qguar RPS strzeże, czyli jak nie gubić nośników i opakowań…

Qguar RPS – ewidencja nośników i opakowań zwrotnych w magazynie oraz transporcie Opakowania zwrotne (np. butelki, skrzynki) i nośniki magazynowe (np. europalety) mogą stanowić dla przedsiębiorstwa niemałe koszty, dlatego tak ważna...

05-09-2016, Autor: Jakub Płaza

Inwentaryzacja w WMS

Niewymagająca przestojów i zachodząca w tle inwentaryzacja   Sformułowanie samoinwentaryzujący się magazyn brzmi dość abstrakcyjnie. Przywodzi na myśl miejsce w pełni zautomatyzowane, w którym aż roi się od przenośników i robotów. W...

22-07-2016, Autor: T. Mandziej i J. Płaza

Metody kompletacji

Light picking – kompletacja sterowana światłem Automatyzacja procesu kompletacji zamówień jest podstawą funkcjonowania magazynu, ponieważ zwiększa jego wydajność, eliminuje błędy i redukuje koszty. Można ją realizować przy pomocy szeregu metod typu...

12-07-2016, Autor: M. Matysik i J. Płaza

Metody kompletacji

Voice picking – kompletacja głosowa Kompletacja jest jednym z najważniejszych elementów logistyki magazynowania, ponieważ od jej sprawnego przebiegu zależy czas realizacji zamówień, bezbłędność dostaw czy sprawność działania linii produkcyjnej. Nic dziwnego...

28-06-2016, Autor: Jakub Płaza

Pokaż mi swój magazyn a powiem Ci kim jesteś

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu Były kiedyś takie czasy, kiedy dużo informacji mieliśmy po prostu w głowie zamiast na różnego rodzaju elektronicznych urządzeniach. Niektóre z...

06-03-2013, Autor: Anita Syguda

Czym się różni gołąb od zwłaszczy?

Diabeł tkwi w szczegółach: różnice między MM a WM.   Rozróżnienie klas systemów informatycznych dla logistyki nie jest sprawą prostą. Już samo przyporządkowanie danej klasy do SCM (Supply Chain Management) czy SCE...

08-11-2012, Autor: Tomasz Mandziej

Kompletacja falowa

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu. Coraz większe wymagania rynku w zakresie szczegółowej kontroli przepływu towarów oraz chęć sprostania precyzyjnym gustom konsumentów, wymuszają na firmach składujących...

16-10-2012, Autor: Marek Jędra

Jest czy nie ma – oto jest pytanie!

Samoinwentaryzacja. W czasach optymalnych zapasów i dynamicznego przepływu towarów przez struktury magazynowania niezbędna jest wiedza o rzeczywistych stanach magazynowych.  Współczesne magazyny wręcz tętnią szeregiem zjawisk, które mają istotny wpływ na informację...

30-07-2012, Autor: Tomasz Mandziej

007 zgłoś się – masz zadanie!

W ostatnich latach na rynku pojawiło się kilka rozwiązań technologicznych, pozwalających na ułatwienia w procesie zbiórki na magazynie. Jednym z nich jest technologia oparta na głosowej komunikacji operatora z systemem...

02-07-2012, Autor: Anita Syguda

3 minuty prosto, a potem w prawo

Statyczne i dynamiczne miejsca zbiórki O co głównie walczą kierownicy magazynu? Czego się od nich wymaga? Przede wszystkim tego, by wysyłki do odbiorców były wykonywane szybko i efektywnie. O ile wydanie...

28-05-2012, Autor: Tomasz Polończyk

Media społecznościowe