data-mobile="true" data-tablet-width="1030" data-mobile-width="620" data-smoothscroll="1">

bajtemwpalete

Blog poświęcony zagadnieniom IT
w sieciach dostaw i produkcji

ERP – WMS: magazynowe stany zapalne

Napisał  | wtorek, 08 listopad 2016 16:36
ERP – WMS: magazynowe stany zapalne

Jednym z licznych zadań oprogramowania klasy WMS jest bieżące i bardzo precyzyjne zarządzanie stanami magazynowymi, które po przetłumaczeniu na stany w rozumieniu systemów ERP, są kluczowe dla działów sprzedażowych. Warto zatem wiedzieć, na czym polega różnica w postrzeganiu stanów magazynowych przez magazyn oraz sprzedaż.

Z uwagi na rosnącą popularność segmentu e-commerce za przykład weźmy zamówienie ze sklepu internetowego, które pojawia się w systemie ERP i jest widoczne dla działu sprzedaży. Ten, widząc zapotrzebowanie na konkretny produkt w konkretnej ilości, sprawdza w systemie ERP stan magazynowy, czyli możliwość realizacji dokonanego w sieci zakupu. Dane, jakie zostaną mu wyświetlone, będą niejako zero-jedynkowe. Co to znaczy? Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia zobaczy, czy na magazynie znajduje się wystarczająca ilość towaru. I to w zasadzie wszystko, ponieważ nie musi wiedzieć więcej. A już na pewno nie musi wiedzieć, jakie były losy tego towaru, co się z nim działo, jakim fizycznym operacjom podlegał. Nad odpowiedziami na te szczegółowe pytania czuwa oprogramowanie WMS, które zarządza stanami magazynowymi, aktualizując je w odpowiedzi na procesy, jakim towar podlega.

Każda firma ma własną politykę i schematy postępowania, rządzi się swoimi prawami i realizuje poszczególne procesy nieco inaczej. W obliczu tej różnorodności niezwykle trudno byłoby przedstawić wszystkie przypadki, dlatego będę posługiwał się tylko jednym przykładem potencjalnego magazynu.

Dostawa

Dla systemu WMS, i raczej również dla ERP, towar wypakowywany z samochodu nie istnieje w sensie „stanu na magazynie”. System może co najwyżej „mieć wiedzę” o planowanej dostawie. Dopiero po zaewidencjonowaniu, kontroli ilości oraz jakości, odbywa się skanowanie etykiet, co jest równoznaczne z utworzeniem określonych stanów magazynowych i pojawieniem się nowego asortymentu w systemie WMS. W dalszej kolejności jednostkom magazynowym (np. paletom) system przydziela miejsca magazynowe. Natomiast system ERP otrzymuje informację o konieczności aktualizacji stanów o nowy asortyment, ale dopiero po fizycznym zeskładowaniu towaru. Wówczas stany magazynowe widoczne w WMS oraz ERP pokrywają się i powinny się pokrywać. Dlaczego? O tym niżej.

Składowanie

Odłożenie palety na właściwym miejscu jest tylko jedną z czynności magazynowych, obarczoną w dodatku pewnym ryzykiem – podobnie jak sam proces składowania. Nie brakuje bowiem sytuacji, w których towar może zostać uszkodzony tracąc swoją jakość, w wyniku czego może zostać wycofany ze sprzedaży. Aby to stwierdzić, konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji lub natychmiastowe zgłoszenie zaistniałej szkody w systemie WMS, dla którego uszkodzony towar wciąż będzie na stanie, ale ze zmienionym statusem jakości. Zupełnie inaczej jest w ERP, który po otrzymaniu od WMS-a komunikatu o zmianie statusu towaru, automatycznie zdejmuje go ze stanu magazynu sprzedaży i przesuwa do magazynu wirtualnego, oznaczonego jako towary uszkodzone lub – w zależności od sytuacji i asortymentu – przeterminowane. W przypadku asortymentu pochodzącego ze zwrotu jest nieco inaczej, ponieważ może on trafić do ponownego obrotu, ale po wcześniejszej kontroli jakości. Zależnie od wyniku takiej kontroli, może on powiększyć stany magazynowe w ERP lub trafić do magazynu logicznego przeznaczonego dla produktów nienadających się do sprzedaży. Wszystko odbywa się oczywiście w magazynie w systemie WMS, który na bieżąco wymienia dane z ERP i zasila jego stany.

W tym miejscu można zadać sobie pytanie – dlaczego towar uszkodzony nie jest na dobre wymazywany z systemu ERP, tylko przekazywany do wirtualnego magazynu. Odpowiedź jest prosta – nie może być rozbieżności w stanach. Jeśli towar, nieważne jaki, znajduje się fizycznie na magazynie sprzedaży, to dział sprzedażowy, za pośrednictwem ERP, musi o tym wiedzieć. W innym przypadku powstałby chaos.

Źródłem zamieszania nie są tylko uszkodzenia towaru albo zwroty, ale również zwykły ludzki błąd polegający np. na odłożeniu towaru w niewłaściwe miejsce. W konsekwencji, osoba kompletująca zamówienie nie znajdzie asortymentu tam, gdzie powinien się znajdować. W innym scenariuszu miejsce, które powinno być puste i zostało wyznaczone przez system do odłożenia nośnika, jest w wyniku błędu zajęte. W obu sytuacjach zachodzi konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji, która zaktualizuje stany w systemie WMS. Ten przekaże stosowne dane do ERP, który zaktualizuje stan o wynik inwentaryzacji.

Kompletacja

Interfejs wymiany danych działa również w trakcie procesu kompletowania zamówień, kiedy towary znajdujące się w zamówieniach są automatycznie blokowane przez system WMS, a następnie również przez ERP. Dzieje się tak, aby uniemożliwić włączenie do innej operacji magazynowej lub zakup towarów, które zostały już sprzedane i lada chwila powędrują do odbiorcy – dystrybutora lub końcowego.

Kompletowanie towarów pod wysyłkę jest w zasadzie ostatnim etapem, na którym mogą pojawić się niezgodności. Zazwyczaj wynikają one z błędów ludzkich, pomyłek podczas pobierania towaru, dotyczących zarówno jego ilości jak i rodzaju. Konieczna staje się wówczas inwentaryzacja, połączona z blokowaniem stanów – towarów, których dotyczą niezgodności – w systemie WMS, który stosowne dane natychmiast przekaże do ERP.

Zgodność przede wszystkim

Powyższe przykłady pokazują, że stany magazynowe, choć odnoszą się do tego samego, mogą być postrzegane nieco inaczej. Dla działu sprzedaży liczą się dostępność oraz ilość jednostek sprzedaży danego asortymentu, ponieważ na podstawie tych danych asortyment ten może pozostawać w obrocie. Co innego magazyn i system WMS, którego zadanie polega na precyzyjnym zarządzaniu dostępnością i ruchem towaru, a więc siłą rzeczy jego stany są znacznie bardziej szczegółowe. Uwzględnia również cały szereg zdarzeń oraz dowolną liczbę scenariuszy, które pisze toczące się w magazynie życie. Jednak pomimo tych wszystkich różnic, najważniejsza jest zgodność danych, ponieważ stany magazynowe, widziane oczami obydwu światów, muszą być zgodne. Jakiekolwiek rozbieżności mogłyby być źródłem kłopotów w realizowaniu zamówień oraz ognisk zapalnych pomiędzy działami.

Udostępnij na:

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Koronawirus – bezpieczeństwo pracowników magazynu w dobie pandemii

Pandemia to wyjątkowo trudny czas dla funkcjonowania łańcuchów dostaw. Stanowi ona też duże zagrożenie dla codziennej pracy magazynów. Wystąpienie zakażenia, czy konieczność kwarantanny, mogą z dnia na dzień zniweczyć plany...

01-04-2020, Autor: Marek Wiązowski

System magazynowy WMS – cena wdrożenia

Informatyczny system WMS (Warehouse Management System) jest nieodłącznym elementem każdego nowoczesnego magazynu. Oczekiwanym rezultatem inwestycji w program jest podniesienie efektywności magazynu, lepsze wykorzystanie zasobów, skrócenie czasu realizacji zamówień, czy podniesienie...

12-03-2020, Autor: Marek Wiązowski

Wybór metody kompletacji w magazynie

Najbardziej pracochłonnym elementem zbiórki prowadzonej w formule „człowiek do towaru”, jest przemieszczanie się po magazynie w trakcie kompletowania kolejnych pozycji zamówienia. Optymalizacja sposobu zbiórki, w tym sekwencji czynności, stanowi jedną...

06-12-2019, Autor: Marek Wiązowski

Sztuczna inteligencja w magazynie

Sztuczna inteligencja to szeroka i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, pozwalająca między innymi skutecznie eksplorować duże zbiory informacji, rozwiązywać problemy niekompletności danych, czy wspierać podejmowanie trudnych, złożonych decyzji. Z jej...

18-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

System magazynowy dla operatora logistycznego

Przedsiębiorstwa coraz chętniej zlecają obsługę swojej logistyki firmom zewnętrznym. Dotyczy to w równej mierze zadań związanych z organizacją i realizacją transportu, jak i magazynowania. Sięgnięcie po pomoc operatorów logistycznych zmniejsza...

22-07-2019, Autor: Marek Wiązowski

Trendy w rozwoju systemów magazynowych WMS

Systemy wspierające zarządzanie magazynem (WMS – Warehouse management system), przeszły od momentu swojego powstania długa drogę rozwoju. Rozkwit technologii informatycznych oraz automatyki, a także coraz bardziej skomplikowane modele funkcjonowania magazynu...

22-05-2019, Autor: Marek Wiązowski

Pick by Vision – rozszerzona rzeczywistość w magazynie

Rozszerzona rzeczywistość (ang. AR – augmented reality) stanowi potencjalny przełom w doskonaleniu pracy magazynu. Jednym z pierwszych, a przy tym najbardziej obiecujących obszarów jej zastosowania, jest proces zbiórki. Kompletacja wspomagana...

04-04-2019, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie w nowoczesnym magazynie

Tworzenie raportów jest jednym z zadań kierowników magazynu. Ujęta w raportach wydajność procesów, czy rezultaty osiągane przez poszczególnych pracowników, stanowią podstawę do ocen i ciągłego doskonalenia magazynu. Tworzenie raportów jest czynnością rutynową...

21-12-2018, Autor: Marek Wiązowski

Wybrane technologie komunikacji w procesie kompletacji

Kompletacja prowadzona przy pomocy papierowych list powoli przechodzi do lamusa. Na przestrzeni czasu opracowano wiele alternatywnych form wymiany informacji pomiędzy magazynierami, a systemami zarządzającymi magazynem (WMS – Warehouse Management System)...

30-08-2018, Autor: Marek Wiązowski

Jak zwiększyć efektywność magazynu?

Podnoszenie efektywności magazynu jest procesem ciągłym. Proces ten, poza zaangażowaniem załogi, często wymaga od przedsiębiorstw zastosowania właściwie dobranych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Wśród wielu metod, jakich można użyć w celu...

26-07-2018, Autor: Marek Wiązowski

Strategie przydziału miejsc magazynowych

Wraz z rosnącą powierzchnią magazynową i ilością przechowywanych towarów, większego znaczenia nabiera wybór reguły, według której produkty będą przyporządkowane do konkretnych miejsc. Strategia doboru miejsca podyktowana może być wieloma czynnikami, takimi...

22-05-2018, Autor: Marek Wiązowski

Awaria serwera – jak przed nią zabezpieczyć dział produkcji i magazyn?

Pomimo że producenci serwerów dążą do stałego doskonalenia niezawodności oferowanych urządzeń, użytkownicy nadal muszą uwzględniać ryzyko wystąpienia usterki. Awaria serwera jest szczególnie dotkliwa w sytuacji, gdy obsługuje on aplikacje niezbędne...

26-02-2018, Autor: Marek Wiązowski

Kluczowe wskaźniki efektywności w magazynie

 Magazyn stanowi jeden z kluczowych elementów łańcucha logistycznego. W wielu przedsiębiorstwach praca magazynu w znacznym stopniu decyduje o efektywności i konkurencyjności działań. Z tego powodu przedsiębiorstwa często poświęcają wiele uwagi...

04-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Zarządzanie magazynem - jakie decyzje warto zautomatyzować?

Magazyn stanowi centralny punkt biznesu dla operatorów logistycznych i firm dystrybucyjnych, a także ważny składnik działalności firm produkcyjnych. Oczekiwania klientów, presja konkurencji i rachunek ekonomiczny, wywołują potrzebę ciągłego doskonalenia jego pracy. Widoczne...

02-11-2017, Autor: Marek Wiązowski

WCS i MFC – systemy do zarządzania automatyką magazynową

WCS (Warehouse Control System), czyli jak działa system kontroli magazynu WCS (Warehouse Control System), system kontroli magazynu, pozwala wydajnie zarządzać magazynem automatycznym. Jest to sformułowanie prawdziwe, ale niekompletne, ponieważ sam WCS...

27-12-2016, Autor: Jakub Płaza

ERP – WMS: magazynowe stany zapalne

Jednym z licznych zadań oprogramowania klasy WMS jest bieżące i bardzo precyzyjne zarządzanie stanami magazynowymi, które po przetłumaczeniu na stany w rozumieniu systemów ERP, są kluczowe dla działów sprzedażowych. Warto...

08-11-2016, Autor: Jakub Płaza

Strzeżonego Qguar RPS strzeże, czyli jak nie gubić nośników i opakowań…

Qguar RPS – ewidencja nośników i opakowań zwrotnych w magazynie oraz transporcie Opakowania zwrotne (np. butelki, skrzynki) i nośniki magazynowe (np. europalety) mogą stanowić dla przedsiębiorstwa niemałe koszty, dlatego tak ważna...

05-09-2016, Autor: Jakub Płaza

Inwentaryzacja w WMS

Niewymagająca przestojów i zachodząca w tle inwentaryzacja   Sformułowanie samoinwentaryzujący się magazyn brzmi dość abstrakcyjnie. Przywodzi na myśl miejsce w pełni zautomatyzowane, w którym aż roi się od przenośników i robotów. W...

22-07-2016, Autor: T. Mandziej i J. Płaza

Metody kompletacji

Light picking – kompletacja sterowana światłem Automatyzacja procesu kompletacji zamówień jest podstawą funkcjonowania magazynu, ponieważ zwiększa jego wydajność, eliminuje błędy i redukuje koszty. Można ją realizować przy pomocy szeregu metod typu...

12-07-2016, Autor: M. Matysik i J. Płaza

Metody kompletacji

Voice picking – kompletacja głosowa Kompletacja jest jednym z najważniejszych elementów logistyki magazynowania, ponieważ od jej sprawnego przebiegu zależy czas realizacji zamówień, bezbłędność dostaw czy sprawność działania linii produkcyjnej. Nic dziwnego...

28-06-2016, Autor: Jakub Płaza

Pokaż mi swój magazyn a powiem Ci kim jesteś

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu Były kiedyś takie czasy, kiedy dużo informacji mieliśmy po prostu w głowie zamiast na różnego rodzaju elektronicznych urządzeniach. Niektóre z...

06-03-2013, Autor: Anita Syguda

Czym się różni gołąb od zwłaszczy?

Diabeł tkwi w szczegółach: różnice między MM a WM.   Rozróżnienie klas systemów informatycznych dla logistyki nie jest sprawą prostą. Już samo przyporządkowanie danej klasy do SCM (Supply Chain Management) czy SCE...

08-11-2012, Autor: Tomasz Mandziej

Kompletacja falowa

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu. Coraz większe wymagania rynku w zakresie szczegółowej kontroli przepływu towarów oraz chęć sprostania precyzyjnym gustom konsumentów, wymuszają na firmach składujących...

16-10-2012, Autor: Marek Jędra

Jest czy nie ma – oto jest pytanie!

Samoinwentaryzacja. W czasach optymalnych zapasów i dynamicznego przepływu towarów przez struktury magazynowania niezbędna jest wiedza o rzeczywistych stanach magazynowych.  Współczesne magazyny wręcz tętnią szeregiem zjawisk, które mają istotny wpływ na informację...

30-07-2012, Autor: Tomasz Mandziej

007 zgłoś się – masz zadanie!

W ostatnich latach na rynku pojawiło się kilka rozwiązań technologicznych, pozwalających na ułatwienia w procesie zbiórki na magazynie. Jednym z nich jest technologia oparta na głosowej komunikacji operatora z systemem...

02-07-2012, Autor: Anita Syguda

3 minuty prosto, a potem w prawo

Statyczne i dynamiczne miejsca zbiórki O co głównie walczą kierownicy magazynu? Czego się od nich wymaga? Przede wszystkim tego, by wysyłki do odbiorców były wykonywane szybko i efektywnie. O ile wydanie...

28-05-2012, Autor: Tomasz Polończyk

Media społecznościowe