data-mobile="true" data-tablet-width="1030" data-mobile-width="620" data-smoothscroll="1">

bajtemwpalete

Blog poświęcony zagadnieniom IT
w sieciach dostaw i produkcji

Czym się różni gołąb od zwłaszczy?

Napisał  | czwartek, 08 listopad 2012 16:19
Czym się różni gołąb od zwłaszczy?

Diabeł tkwi w szczegółach: różnice między MM a WM.

 

Rozróżnienie klas systemów informatycznych dla logistyki nie jest sprawą prostą. Już samo przyporządkowanie danej klasy do SCM (Supply Chain Management) czy SCE (Supply Chain Execution) może być czasami wyzwaniem.  Pod lupę weźmiemy MM (Material Management) i WM (Warehouse Management).

Przyjmując, że SCM to szeroko rozumiane zarządzanie w łańcuchach dostaw a SCE to wykonanie operacji w łańcuchu dostaw, zasadne jest postawienie pytania: dlaczego WMS nazywa się WMS a nie WES (Warehouse Execution System)? Potraktujmy to teraz jako ciekawostkę. W dalszej części artykułu zajmiemy się różnicami między MM a WM, co oczywiście rzuci też światło na sprawę SCM i SCE.

Chronologicznie rzecz ujmując najpierw pojawiły się systemy MM. Zadaniem tych systemów było wiedzieć:

 • gdzie są materiały – najczęściej z rozbiciem na magazyny logiczne (np. nadające się do sprzedaży, ze zwrotów, w kwarantannie, itd.),
  ile ich jest,
 • czasami jakie mają cechy (np. partie, daty ważności),
 • jaki dokument wejścia lub wyjścia spowodował zwiększenie lub zmniejszenie ich stanu,
 • jaka jest wartość magazynu (ewidencjonowanie ceny zakupu, ale również cenniki sprzedażowe).

Dalej na bazie tych informacji pojawiła się konieczność analizowania:

 • czego,
 • ile w jakim czasie,
 • w jakich cenach przepływało przez naszą firmę;
 • czy obserwuje się okresy wzrostu lub spadku przepływów w poszczególnych okresach roku (sezonowość),
 • ABC, itp.

Trzeba było również odpowiadać na pytania:

 • ile i u kogo kupić, żeby sprawnie sprzedać lub produkować;
 • jak ustalić stany minimalne i maksymalne – optymalne zapasy.

Na tych ogólnikach poprzestańmy. Dzisiaj wiemy, że zagadnienia zakupowo-sprzedażowe wyspecjalizowały się jeszcze bardziej i w obrębie tych zagadnień znajdziemy szereg bardzo specjalistycznych rozwiązań wspomagających te procesy.

Mniej więcej kilkanaście lat temu okazało się, że magazyny są na tyle duże, skomplikowane strukturalnie (różne typy składowisk rządzące się swoimi prawami), do tego wypełnione ogromem materiałów o różnych cechach, z koniecznością zachowania pewnych zasad (np. FEFO, FIFO) i spełnienia specyficznych życzeń klienta (np. data nie krótsza niż, towar z partii X), że człowiek z prostym dokumentem (np. WZ, PM) w ręku zaczął gubić się w gąszczu tych wszystkich kombinacji.

Problem wykonania operacji magazynowych w rozsądnym czasie zrodził pomysł na nową klasę systemu: WM. Systemy informatyczne związane z magazynowaniem poszły dwiema drogami: ślepą – rozbudowa MM o pewne funkcjonalności para-WMS’owe; otwartą – odrębny system WM dający możliwość swobodnych modyfikacji, łączenia za pomocą interfejsu z innymi rozwiązaniami informatycznymi (między innymi z MM) i urządzeniami, z komunikacją przez interfejsy wymiany danych.

Współcześnie sporadycznie zdarza się niesłuszne oczekiwanie od WM zestawu funkcji charakterystycznych dla MM zasygnalizowanych powyżej i odwrotnie. Niestety w ogóle zjawisko błędnych oczekiwań co do zakresu funkcjonalności jakie mają realizować systemy informatyczne konkretnej klasy nie jest rzadkością.

Jakie są zatem zadania WM i jak rozdzielać kompetencje tych systemów? Zacznijmy zatem od bardzo ogólnej charakterystyki WM:

 • postrzega magazyn i to co jest w nim składowane jako obiekty fizyczne - przestrzenne, statyczne (np. typy składowisk i konkretne miejsca składowania) i mobilne (np. jednostki logistyczne – palety z ich zawartością i cechami tej zawartości), oznakowane w sposób unikalny (umożliwiający jednoznaczną identyfikację);
 • uwzględnia człowieka i narzędzia którymi się posługuje oraz szeroko rozumianą automatykę jako jedno z ogniw procesu logistycznego, którym trzeba zarządzać;
 • zarządza procesami magazynowymi wykorzystując algorytmy i procedury – procesem zadanie po zadaniu, krok po kroku w obrębie zadania zarządza system.

Podział kompetencji między MM i WM najlepiej jest wykazać na zasadzie nadrzędności i podrzędności obu systemów w przebiegu dwóch podstawowych procesów: dostawy i wysyłki.

Upraszczając. MM decyduje o tym ile, czego i na kiedy powinno znaleźć się w naszych strukturach magazynowania. Tak informacja trafia interfejsem wymiany danych z MM do WM inicjując proces dostawy. Zanim jednak dojdzie do fizycznej dostawy, może mieć miejsce komunikacja i współpraca z innymi modułami SCE (np. TMS – Transport Management System, YMS – Yard Management System) – to temat na odrębny artykuł. Fizyczna dostawa przyjmowana jest w systemie WM. Wszystkimi procesami związanymi z przyjęciem bardzo precyzyjnie steruje właśnie ten moduł. Na koniec moduł WM informuje inicjujący dostawę moduł MM o wyniku prac nad przyjęciem tej dostawy. Podobny schemat zachowany jest w procesie wysyłki. MM informuje WM co i na kiedy trzeba przygotować. Cały proces kompletacji przebiega w WM. Po zakończeniu procesu MM jest informowane przez WM o wyniku tego procesu. Innymi słowy MM mówi co zrobić a WM wie jak zrobić i wykonuje powierzone zadanie.

Istotne jest, by kompetencje systemów w obrębie SCM - SCE nie nakładały się, gdyż może to zrodzić sprzeczności i w efekcie poważne konflikty. Ważne jest zatem postawienie granic zakresów funkcjonalnych poszczególnych systemów, wykonywanych przez nich zadań oraz określenie „punktów styku”, zasad komunikacji rozwiązań informatycznych.

 

Udostępnij na:

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Koronawirus – bezpieczeństwo pracowników magazynu w dobie pandemii

Pandemia to wyjątkowo trudny czas dla funkcjonowania łańcuchów dostaw. Stanowi ona też duże zagrożenie dla codziennej pracy magazynów. Wystąpienie zakażenia, czy konieczność kwarantanny, mogą z dnia na dzień zniweczyć plany...

01-04-2020, Autor: Marek Wiązowski

System magazynowy WMS – cena wdrożenia

Informatyczny system WMS (Warehouse Management System) jest nieodłącznym elementem każdego nowoczesnego magazynu. Oczekiwanym rezultatem inwestycji w program jest podniesienie efektywności magazynu, lepsze wykorzystanie zasobów, skrócenie czasu realizacji zamówień, czy podniesienie...

12-03-2020, Autor: Marek Wiązowski

Wybór metody kompletacji w magazynie

Najbardziej pracochłonnym elementem zbiórki prowadzonej w formule „człowiek do towaru”, jest przemieszczanie się po magazynie w trakcie kompletowania kolejnych pozycji zamówienia. Optymalizacja sposobu zbiórki, w tym sekwencji czynności, stanowi jedną...

06-12-2019, Autor: Marek Wiązowski

Sztuczna inteligencja w magazynie

Sztuczna inteligencja to szeroka i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, pozwalająca między innymi skutecznie eksplorować duże zbiory informacji, rozwiązywać problemy niekompletności danych, czy wspierać podejmowanie trudnych, złożonych decyzji. Z jej...

18-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

System magazynowy dla operatora logistycznego

Przedsiębiorstwa coraz chętniej zlecają obsługę swojej logistyki firmom zewnętrznym. Dotyczy to w równej mierze zadań związanych z organizacją i realizacją transportu, jak i magazynowania. Sięgnięcie po pomoc operatorów logistycznych zmniejsza...

22-07-2019, Autor: Marek Wiązowski

Trendy w rozwoju systemów magazynowych WMS

Systemy wspierające zarządzanie magazynem (WMS – Warehouse management system), przeszły od momentu swojego powstania długa drogę rozwoju. Rozkwit technologii informatycznych oraz automatyki, a także coraz bardziej skomplikowane modele funkcjonowania magazynu...

22-05-2019, Autor: Marek Wiązowski

Pick by Vision – rozszerzona rzeczywistość w magazynie

Rozszerzona rzeczywistość (ang. AR – augmented reality) stanowi potencjalny przełom w doskonaleniu pracy magazynu. Jednym z pierwszych, a przy tym najbardziej obiecujących obszarów jej zastosowania, jest proces zbiórki. Kompletacja wspomagana...

04-04-2019, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie w nowoczesnym magazynie

Tworzenie raportów jest jednym z zadań kierowników magazynu. Ujęta w raportach wydajność procesów, czy rezultaty osiągane przez poszczególnych pracowników, stanowią podstawę do ocen i ciągłego doskonalenia magazynu. Tworzenie raportów jest czynnością rutynową...

21-12-2018, Autor: Marek Wiązowski

Wybrane technologie komunikacji w procesie kompletacji

Kompletacja prowadzona przy pomocy papierowych list powoli przechodzi do lamusa. Na przestrzeni czasu opracowano wiele alternatywnych form wymiany informacji pomiędzy magazynierami, a systemami zarządzającymi magazynem (WMS – Warehouse Management System)...

30-08-2018, Autor: Marek Wiązowski

Jak zwiększyć efektywność magazynu?

Podnoszenie efektywności magazynu jest procesem ciągłym. Proces ten, poza zaangażowaniem załogi, często wymaga od przedsiębiorstw zastosowania właściwie dobranych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Wśród wielu metod, jakich można użyć w celu...

26-07-2018, Autor: Marek Wiązowski

Strategie przydziału miejsc magazynowych

Wraz z rosnącą powierzchnią magazynową i ilością przechowywanych towarów, większego znaczenia nabiera wybór reguły, według której produkty będą przyporządkowane do konkretnych miejsc. Strategia doboru miejsca podyktowana może być wieloma czynnikami, takimi...

22-05-2018, Autor: Marek Wiązowski

Awaria serwera – jak przed nią zabezpieczyć dział produkcji i magazyn?

Pomimo że producenci serwerów dążą do stałego doskonalenia niezawodności oferowanych urządzeń, użytkownicy nadal muszą uwzględniać ryzyko wystąpienia usterki. Awaria serwera jest szczególnie dotkliwa w sytuacji, gdy obsługuje on aplikacje niezbędne...

26-02-2018, Autor: Marek Wiązowski

Kluczowe wskaźniki efektywności w magazynie

 Magazyn stanowi jeden z kluczowych elementów łańcucha logistycznego. W wielu przedsiębiorstwach praca magazynu w znacznym stopniu decyduje o efektywności i konkurencyjności działań. Z tego powodu przedsiębiorstwa często poświęcają wiele uwagi...

04-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Zarządzanie magazynem - jakie decyzje warto zautomatyzować?

Magazyn stanowi centralny punkt biznesu dla operatorów logistycznych i firm dystrybucyjnych, a także ważny składnik działalności firm produkcyjnych. Oczekiwania klientów, presja konkurencji i rachunek ekonomiczny, wywołują potrzebę ciągłego doskonalenia jego pracy. Widoczne...

02-11-2017, Autor: Marek Wiązowski

WCS i MFC – systemy do zarządzania automatyką magazynową

WCS (Warehouse Control System), czyli jak działa system kontroli magazynu WCS (Warehouse Control System), system kontroli magazynu, pozwala wydajnie zarządzać magazynem automatycznym. Jest to sformułowanie prawdziwe, ale niekompletne, ponieważ sam WCS...

27-12-2016, Autor: Jakub Płaza

ERP – WMS: magazynowe stany zapalne

Jednym z licznych zadań oprogramowania klasy WMS jest bieżące i bardzo precyzyjne zarządzanie stanami magazynowymi, które po przetłumaczeniu na stany w rozumieniu systemów ERP, są kluczowe dla działów sprzedażowych. Warto...

08-11-2016, Autor: Jakub Płaza

Strzeżonego Qguar RPS strzeże, czyli jak nie gubić nośników i opakowań…

Qguar RPS – ewidencja nośników i opakowań zwrotnych w magazynie oraz transporcie Opakowania zwrotne (np. butelki, skrzynki) i nośniki magazynowe (np. europalety) mogą stanowić dla przedsiębiorstwa niemałe koszty, dlatego tak ważna...

05-09-2016, Autor: Jakub Płaza

Inwentaryzacja w WMS

Niewymagająca przestojów i zachodząca w tle inwentaryzacja   Sformułowanie samoinwentaryzujący się magazyn brzmi dość abstrakcyjnie. Przywodzi na myśl miejsce w pełni zautomatyzowane, w którym aż roi się od przenośników i robotów. W...

22-07-2016, Autor: T. Mandziej i J. Płaza

Metody kompletacji

Light picking – kompletacja sterowana światłem Automatyzacja procesu kompletacji zamówień jest podstawą funkcjonowania magazynu, ponieważ zwiększa jego wydajność, eliminuje błędy i redukuje koszty. Można ją realizować przy pomocy szeregu metod typu...

12-07-2016, Autor: M. Matysik i J. Płaza

Metody kompletacji

Voice picking – kompletacja głosowa Kompletacja jest jednym z najważniejszych elementów logistyki magazynowania, ponieważ od jej sprawnego przebiegu zależy czas realizacji zamówień, bezbłędność dostaw czy sprawność działania linii produkcyjnej. Nic dziwnego...

28-06-2016, Autor: Jakub Płaza

Pokaż mi swój magazyn a powiem Ci kim jesteś

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu Były kiedyś takie czasy, kiedy dużo informacji mieliśmy po prostu w głowie zamiast na różnego rodzaju elektronicznych urządzeniach. Niektóre z...

06-03-2013, Autor: Anita Syguda

Czym się różni gołąb od zwłaszczy?

Diabeł tkwi w szczegółach: różnice między MM a WM.   Rozróżnienie klas systemów informatycznych dla logistyki nie jest sprawą prostą. Już samo przyporządkowanie danej klasy do SCM (Supply Chain Management) czy SCE...

08-11-2012, Autor: Tomasz Mandziej

Kompletacja falowa

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu. Coraz większe wymagania rynku w zakresie szczegółowej kontroli przepływu towarów oraz chęć sprostania precyzyjnym gustom konsumentów, wymuszają na firmach składujących...

16-10-2012, Autor: Marek Jędra

Jest czy nie ma – oto jest pytanie!

Samoinwentaryzacja. W czasach optymalnych zapasów i dynamicznego przepływu towarów przez struktury magazynowania niezbędna jest wiedza o rzeczywistych stanach magazynowych.  Współczesne magazyny wręcz tętnią szeregiem zjawisk, które mają istotny wpływ na informację...

30-07-2012, Autor: Tomasz Mandziej

007 zgłoś się – masz zadanie!

W ostatnich latach na rynku pojawiło się kilka rozwiązań technologicznych, pozwalających na ułatwienia w procesie zbiórki na magazynie. Jednym z nich jest technologia oparta na głosowej komunikacji operatora z systemem...

02-07-2012, Autor: Anita Syguda

3 minuty prosto, a potem w prawo

Statyczne i dynamiczne miejsca zbiórki O co głównie walczą kierownicy magazynu? Czego się od nich wymaga? Przede wszystkim tego, by wysyłki do odbiorców były wykonywane szybko i efektywnie. O ile wydanie...

28-05-2012, Autor: Tomasz Polończyk

Media społecznościowe