data-mobile="true" data-tablet-width="1030" data-mobile-width="620" data-smoothscroll="1">

bajtemwpalete

Blog poświęcony zagadnieniom IT
w sieciach dostaw i produkcji

Awaria serwera – jak przed nią zabezpieczyć dział produkcji i magazyn?

Napisał  | poniedziałek, 26 luty 2018 15:08
Awaria serwera – jak przed nią zabezpieczyć dział produkcji i magazyn?

Pomimo że producenci serwerów dążą do stałego doskonalenia niezawodności oferowanych urządzeń, użytkownicy nadal muszą uwzględniać ryzyko wystąpienia usterki. Awaria serwera jest szczególnie dotkliwa w sytuacji, gdy obsługuje on aplikacje niezbędne dla płynnego funkcjonowania kluczowych obszarów przedsiębiorstwa. Przykładem takich aplikacji, są m.in. systemy zarządzania realizacją produkcji MES (Manufacturing Execution System), czy zarządzania magazynem WMS (Warehouse Management System). 

Awaria serwera udostępniającego aplikacje z obszaru produkcji czy magazynu, oznacza dla przedsiębiorstwa wymierne straty w postaci wymuszonych przerw w pracy, możliwych opóźnień realizacji zleceń, a także utraty ważnych informacji. Dlatego firmy, które przy pomocy oprogramowania wspierają pracę newralgicznych działów, powinny podjąć stosowne kroki w celu zabezpieczenia swojej infrastruktury informatycznej na wypadek awarii.

Wybór adekwatnego zabezpieczenia podyktowany jest tym, na ile krytyczny jest wpływ danej aplikacji na prawidłowy przebieg kluczowych procesów w przedsiębiorstwie.Wśród rozwiązań technicznych, powszechnie dziś stosowanych w celu ograniczenia negatywnych skutków awarii serwera, znajdują się kopie bezpieczeństwa oraz serwery zapasowe.

Kopie zapasowe

Kopie zapasowe (bezpieczeństwa) zapewniają ochronę ważnych dla przedsiębiorstwa informacji, poprzez zapisywanie ich na dodatkowym nośniku danych. W zależności od zawartego w kopii zakresu informacji, wyodrębnić można:

  • kopię pełną - zapis wszystkich plików danych
  • kopię przyrostową - zapis tych informacji, które uległy zmianie od ostatniego pełnego lub przyrostowego backupu
  • kopia kumulatywna - zapis wszystkich danych, które uległy zmianie od ostatniego pełnego backupu

Kopie bezpieczeństwa mogą być tworzone w sposób ręczny i automatyczny. Ponieważ ręczne tworzenie kopii jest zadaniem czasochłonnym, wymagającym od administratora dużej systematyczności, zaawansowane systemy zarządzania bazami danych zostały wyposażone w mechanizmy zapisu automatycznego. Rozwiązania te działają w trybie hot backup, dzięki czemu w celu wykonania kopii danych nie jest koniecznie wyłączanie bazy, a co za tym idzie wstrzymywanie pracy aplikacji. Rozwiązania do automatycznego tworzenia kopii, często umożliwiają również kompresję danych, co redukuje koszty ich przechowywania

Kopie archiwalne

Kopii zapasowych nie należy mylić z kopiami archiwalnymi. Przeznaczeniem tych drugich nie jest bowiem zabezpieczenie danych przed utratą w wypadku awarii, a podniesienie płynności działania aplikacji. Znaczna ilość informacji bezustannie generowanych przez systemy realizacji produkcji (MES), czy zarządzania magazynem (WMS), może z czasem doprowadzić do przepełnienia znajdującej się na serwerze głównym bazy danych, co będzie skutkowało spadkiem wydajności działania samych aplikacji. Kopie archiwalne pozwalają odciążyć główną bazę danych, poprzez magazynowanie informacji historyczne na oddzielnym serwerze. Takie podejście, pozwala oddzielić sferę operacyjną od analitycznej w zarządzaniu danymi. Podczas gdy serwer główny obsługuje bieżące działanie systemu, osobno zarchiwizowane dane mogą być wykorzystywane do złożonych analiz historycznych.

Do zarządzania kopiami archiwalnymi, służą narzędzia Database Archive System. Pozwalają one, w określonych przez użytkownika przedziałach czasu, automatycznie pobierać i utrwalać zdefiniowany zakres informacji.

Standby server (serwer rezerwowy)

Standby server jest rozwiązaniem z zakresu systemów wysokiej niezawodności (high availability), służącym do uzyskania maksymalnego czasu dostępu do kluczowych dla przedsiębiorstwa aplikacji. Standby server jest przeznaczony do wspierania systemów informatycznych, których praca ma szczególnie wysokie znaczenie dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Serwer rezerwowy, w przeciwieństwie do urządzeń wykorzystywanych w celu archiwizacji danych, może w pełni przejąć rolę serwera głównego. Architektura standby przewiduje użycie dodatkowego, wydajnego serwera, który będzie na bieżąco gromadził kopie danych operacyjnych, a w razie potrzeby umożliwia błyskawiczne, automatyczne przełączenie obsługi danej aplikacji między serwerami celem zachowania ciągłości pracy. Firma uzyskuje tym samym zawsze aktualną kopię bezpieczeństwa danych, a w razie awarii serwera głównego natychmiastową asekurację.

Działania podjęte celem ochrony pracy kluczowych aplikacji i generowanych przez nie informacji, zwiększają bezpieczeństwo i stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ze względu na relatywnie niską cenę wdrożenia, wymienione w artykule rozwiązania powinny być rekomendowane wszystkim przedsiębiorstwom, których sprawne funkcjonowanie jest ściśle powiązane z płynnym działaniem systemów informatycznych.

 

O rozwiązaniach w zakresie serwera zapasowego i archiwizacji danych od firmy Quantum, poczytać można na stronach: Qguar SBS i Qguar DAS.

 

Udostępnij na:

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Koronawirus – bezpieczeństwo pracowników magazynu w dobie pandemii

Pandemia to wyjątkowo trudny czas dla funkcjonowania łańcuchów dostaw. Stanowi ona też duże zagrożenie dla codziennej pracy magazynów. Wystąpienie zakażenia, czy konieczność kwarantanny, mogą z dnia na dzień zniweczyć plany...

01-04-2020, Autor: Marek Wiązowski

System magazynowy WMS – cena wdrożenia

Informatyczny system WMS (Warehouse Management System) jest nieodłącznym elementem każdego nowoczesnego magazynu. Oczekiwanym rezultatem inwestycji w program jest podniesienie efektywności magazynu, lepsze wykorzystanie zasobów, skrócenie czasu realizacji zamówień, czy podniesienie...

12-03-2020, Autor: Marek Wiązowski

Wybór metody kompletacji w magazynie

Najbardziej pracochłonnym elementem zbiórki prowadzonej w formule „człowiek do towaru”, jest przemieszczanie się po magazynie w trakcie kompletowania kolejnych pozycji zamówienia. Optymalizacja sposobu zbiórki, w tym sekwencji czynności, stanowi jedną...

06-12-2019, Autor: Marek Wiązowski

Sztuczna inteligencja w magazynie

Sztuczna inteligencja to szeroka i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, pozwalająca między innymi skutecznie eksplorować duże zbiory informacji, rozwiązywać problemy niekompletności danych, czy wspierać podejmowanie trudnych, złożonych decyzji. Z jej...

18-10-2019, Autor: Marek Wiązowski

System magazynowy dla operatora logistycznego

Przedsiębiorstwa coraz chętniej zlecają obsługę swojej logistyki firmom zewnętrznym. Dotyczy to w równej mierze zadań związanych z organizacją i realizacją transportu, jak i magazynowania. Sięgnięcie po pomoc operatorów logistycznych zmniejsza...

22-07-2019, Autor: Marek Wiązowski

Trendy w rozwoju systemów magazynowych WMS

Systemy wspierające zarządzanie magazynem (WMS – Warehouse management system), przeszły od momentu swojego powstania długa drogę rozwoju. Rozkwit technologii informatycznych oraz automatyki, a także coraz bardziej skomplikowane modele funkcjonowania magazynu...

22-05-2019, Autor: Marek Wiązowski

Pick by Vision – rozszerzona rzeczywistość w magazynie

Rozszerzona rzeczywistość (ang. AR – augmented reality) stanowi potencjalny przełom w doskonaleniu pracy magazynu. Jednym z pierwszych, a przy tym najbardziej obiecujących obszarów jej zastosowania, jest proces zbiórki. Kompletacja wspomagana...

04-04-2019, Autor: Marek Wiązowski

Raportowanie w nowoczesnym magazynie

Tworzenie raportów jest jednym z zadań kierowników magazynu. Ujęta w raportach wydajność procesów, czy rezultaty osiągane przez poszczególnych pracowników, stanowią podstawę do ocen i ciągłego doskonalenia magazynu. Tworzenie raportów jest czynnością rutynową...

21-12-2018, Autor: Marek Wiązowski

Wybrane technologie komunikacji w procesie kompletacji

Kompletacja prowadzona przy pomocy papierowych list powoli przechodzi do lamusa. Na przestrzeni czasu opracowano wiele alternatywnych form wymiany informacji pomiędzy magazynierami, a systemami zarządzającymi magazynem (WMS – Warehouse Management System)...

30-08-2018, Autor: Marek Wiązowski

Jak zwiększyć efektywność magazynu?

Podnoszenie efektywności magazynu jest procesem ciągłym. Proces ten, poza zaangażowaniem załogi, często wymaga od przedsiębiorstw zastosowania właściwie dobranych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Wśród wielu metod, jakich można użyć w celu...

26-07-2018, Autor: Marek Wiązowski

Strategie przydziału miejsc magazynowych

Wraz z rosnącą powierzchnią magazynową i ilością przechowywanych towarów, większego znaczenia nabiera wybór reguły, według której produkty będą przyporządkowane do konkretnych miejsc. Strategia doboru miejsca podyktowana może być wieloma czynnikami, takimi...

22-05-2018, Autor: Marek Wiązowski

Awaria serwera – jak przed nią zabezpieczyć dział produkcji i magazyn?

Pomimo że producenci serwerów dążą do stałego doskonalenia niezawodności oferowanych urządzeń, użytkownicy nadal muszą uwzględniać ryzyko wystąpienia usterki. Awaria serwera jest szczególnie dotkliwa w sytuacji, gdy obsługuje on aplikacje niezbędne...

26-02-2018, Autor: Marek Wiązowski

Kluczowe wskaźniki efektywności w magazynie

 Magazyn stanowi jeden z kluczowych elementów łańcucha logistycznego. W wielu przedsiębiorstwach praca magazynu w znacznym stopniu decyduje o efektywności i konkurencyjności działań. Z tego powodu przedsiębiorstwa często poświęcają wiele uwagi...

04-12-2017, Autor: Marek Wiązowski

Zarządzanie magazynem - jakie decyzje warto zautomatyzować?

Magazyn stanowi centralny punkt biznesu dla operatorów logistycznych i firm dystrybucyjnych, a także ważny składnik działalności firm produkcyjnych. Oczekiwania klientów, presja konkurencji i rachunek ekonomiczny, wywołują potrzebę ciągłego doskonalenia jego pracy. Widoczne...

02-11-2017, Autor: Marek Wiązowski

WCS i MFC – systemy do zarządzania automatyką magazynową

WCS (Warehouse Control System), czyli jak działa system kontroli magazynu WCS (Warehouse Control System), system kontroli magazynu, pozwala wydajnie zarządzać magazynem automatycznym. Jest to sformułowanie prawdziwe, ale niekompletne, ponieważ sam WCS...

27-12-2016, Autor: Jakub Płaza

ERP – WMS: magazynowe stany zapalne

Jednym z licznych zadań oprogramowania klasy WMS jest bieżące i bardzo precyzyjne zarządzanie stanami magazynowymi, które po przetłumaczeniu na stany w rozumieniu systemów ERP, są kluczowe dla działów sprzedażowych. Warto...

08-11-2016, Autor: Jakub Płaza

Strzeżonego Qguar RPS strzeże, czyli jak nie gubić nośników i opakowań…

Qguar RPS – ewidencja nośników i opakowań zwrotnych w magazynie oraz transporcie Opakowania zwrotne (np. butelki, skrzynki) i nośniki magazynowe (np. europalety) mogą stanowić dla przedsiębiorstwa niemałe koszty, dlatego tak ważna...

05-09-2016, Autor: Jakub Płaza

Inwentaryzacja w WMS

Niewymagająca przestojów i zachodząca w tle inwentaryzacja   Sformułowanie samoinwentaryzujący się magazyn brzmi dość abstrakcyjnie. Przywodzi na myśl miejsce w pełni zautomatyzowane, w którym aż roi się od przenośników i robotów. W...

22-07-2016, Autor: T. Mandziej i J. Płaza

Metody kompletacji

Light picking – kompletacja sterowana światłem Automatyzacja procesu kompletacji zamówień jest podstawą funkcjonowania magazynu, ponieważ zwiększa jego wydajność, eliminuje błędy i redukuje koszty. Można ją realizować przy pomocy szeregu metod typu...

12-07-2016, Autor: M. Matysik i J. Płaza

Metody kompletacji

Voice picking – kompletacja głosowa Kompletacja jest jednym z najważniejszych elementów logistyki magazynowania, ponieważ od jej sprawnego przebiegu zależy czas realizacji zamówień, bezbłędność dostaw czy sprawność działania linii produkcyjnej. Nic dziwnego...

28-06-2016, Autor: Jakub Płaza

Pokaż mi swój magazyn a powiem Ci kim jesteś

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu Były kiedyś takie czasy, kiedy dużo informacji mieliśmy po prostu w głowie zamiast na różnego rodzaju elektronicznych urządzeniach. Niektóre z...

06-03-2013, Autor: Anita Syguda

Czym się różni gołąb od zwłaszczy?

Diabeł tkwi w szczegółach: różnice między MM a WM.   Rozróżnienie klas systemów informatycznych dla logistyki nie jest sprawą prostą. Już samo przyporządkowanie danej klasy do SCM (Supply Chain Management) czy SCE...

08-11-2012, Autor: Tomasz Mandziej

Kompletacja falowa

Jak zatrzymać w kieszeni kilka milionów i nie budować nowego magazynu. Coraz większe wymagania rynku w zakresie szczegółowej kontroli przepływu towarów oraz chęć sprostania precyzyjnym gustom konsumentów, wymuszają na firmach składujących...

16-10-2012, Autor: Marek Jędra

Jest czy nie ma – oto jest pytanie!

Samoinwentaryzacja. W czasach optymalnych zapasów i dynamicznego przepływu towarów przez struktury magazynowania niezbędna jest wiedza o rzeczywistych stanach magazynowych.  Współczesne magazyny wręcz tętnią szeregiem zjawisk, które mają istotny wpływ na informację...

30-07-2012, Autor: Tomasz Mandziej

007 zgłoś się – masz zadanie!

W ostatnich latach na rynku pojawiło się kilka rozwiązań technologicznych, pozwalających na ułatwienia w procesie zbiórki na magazynie. Jednym z nich jest technologia oparta na głosowej komunikacji operatora z systemem...

02-07-2012, Autor: Anita Syguda

3 minuty prosto, a potem w prawo

Statyczne i dynamiczne miejsca zbiórki O co głównie walczą kierownicy magazynu? Czego się od nich wymaga? Przede wszystkim tego, by wysyłki do odbiorców były wykonywane szybko i efektywnie. O ile wydanie...

28-05-2012, Autor: Tomasz Polończyk

Media społecznościowe