Awaria serwera – jak przed nią zabezpieczyć dział produkcji i magazyn?

Awaria serwera
Pomimo że producenci serwerów dążą do stałego doskonalenia niezawodności oferowanych urządzeń, użytkownicy nadal muszą uwzględniać ryzyko wystąpienia usterki. Awaria serwera jest szczególnie dotkliwa w sytuacji, gdy obsługuje on aplikacje niezbędne dla płynnego funkcjonowania kluczowych obszarów przedsiębiorstwa. Przykładem takich aplikacji, są m.in. systemy zarządzania realizacją produkcji MES (Manufacturing Execution System), czy zarządzania magazynem WMS (Warehouse Management System).

Awaria serwera udostępniającego aplikacje z obszaru produkcji czy magazynu, oznacza dla przedsiębiorstwa wymierne straty. Wymusza ona przerwy w pracy, możliwe opóźnienia realizacji zleceń, a także utraty ważnych informacji. Dlatego firmy, które przy pomocy oprogramowania wspierają pracę newralgicznych działów, powinny podjąć stosowne kroki w celu zabezpieczenia swojej infrastruktury informatycznej na wypadek awarii.

Wybór adekwatnego zabezpieczenia podyktowany jest tym, na ile krytyczny jest wpływ danej aplikacji na prawidłowy przebieg kluczowych procesów w przedsiębiorstwie.Wśród rozwiązań technicznych, powszechnie dziś stosowanych w celu ograniczenia negatywnych skutków awarii serwera, znajdują się kopie bezpieczeństwa oraz serwery zapasowe.

Kopie zapasowe

Kopie zapasowe (bezpieczeństwa) zapewniają ochronę ważnych dla przedsiębiorstwa informacji, poprzez zapisywanie ich na dodatkowym nośniku danych. W zależności od zawartego w kopii zakresu informacji, wyodrębnić można:

  • kopię pełną – zapis wszystkich plików danych
  • kopię przyrostową – zapis tych informacji, które uległy zmianie od ostatniego pełnego lub przyrostowego backupu
  • kopia kumulatywna – zapis wszystkich danych, które uległy zmianie od ostatniego pełnego backupu

Kopie bezpieczeństwa mogą być tworzone w sposób ręczny i automatyczny. Ponieważ ręczne tworzenie kopii jest zadaniem czasochłonnym, wymagającym od administratora dużej systematyczności, zaawansowane systemy zarządzania bazami danych zostały wyposażone w mechanizmy zapisu automatycznego. Rozwiązania te działają w trybie hot backup. Dzięki temu w celu wykonania kopii danych nie jest koniecznie wyłączanie bazy, a co za tym idzie wstrzymywanie pracy aplikacji. Rozwiązania do automatycznego tworzenia kopii, często umożliwiają również kompresję danych, co redukuje koszty ich przechowywania

Kopie archiwalne

Kopii zapasowych nie należy mylić z kopiami archiwalnymi. Przeznaczeniem tych drugich nie jest bowiem zabezpieczenie danych przed utratą w wypadku awarii, a podniesienie płynności działania aplikacji. Znaczna ilość informacji bezustannie generowanych przez systemy realizacji produkcji (MES), czy zarządzania magazynem (WMS), może z czasem doprowadzić do przepełnienia znajdującej się na serwerze głównym bazy danych. Będzie to skutkowało spadkiem wydajności działania samych aplikacji. Kopie archiwalne pozwalają odciążyć główną bazę danych, poprzez magazynowanie informacji historyczne na oddzielnym serwerze. Takie podejście, pozwala oddzielić sferę operacyjną od analitycznej w zarządzaniu danymi. Podczas gdy serwer główny obsługuje bieżące działanie systemu, osobno zarchiwizowane dane mogą być wykorzystywane do złożonych analiz historycznych.

Do zarządzania kopiami archiwalnymi, służą narzędzia Database Archive System. Pozwalają one, w określonych przez użytkownika przedziałach czasu, automatycznie pobierać i utrwalać zdefiniowany zakres informacji.

Standby server (serwer rezerwowy)

Standby server jest rozwiązaniem z zakresu systemów wysokiej niezawodności (high availability). Służy do uzyskania maksymalnego czasu dostępu do kluczowych dla przedsiębiorstwa aplikacji. Rozwiązanie jest przeznaczone do wspierania systemów informatycznych, których praca ma szczególnie wysokie znaczenie dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Serwer rezerwowy, w przeciwieństwie do urządzeń wykorzystywanych w celu archiwizacji danych, może w pełni przejąć rolę serwera głównego. Architektura standby przewiduje użycie dodatkowego, wydajnego serwera. Będzie on na bieżąco gromadził kopie danych operacyjnych. W razie potrzeby umożliwi błyskawiczne, automatyczne przełączenie obsługi danej aplikacji między serwerami celem zachowania ciągłości pracy. Firma uzyskuje tym samym zawsze aktualną kopię bezpieczeństwa danych, a w razie awarii serwera głównego natychmiastową asekurację.

Działania podjęte celem ochrony pracy kluczowych aplikacji i generowanych przez nie informacji, zwiększają bezpieczeństwo i stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ze względu na relatywnie niską cenę wdrożenia, wymienione w artykule rozwiązania powinny być rekomendowane wszystkim przedsiębiorstwom, których sprawne funkcjonowanie jest ściśle powiązane z płynnym działaniem systemów informatycznych.

O rozwiązaniach w zakresie serwera zapasowego i archiwizacji danych od firmy Quantum, poczytać można na stronach: Qguar SBS i Qguar DAS.

Autor artykułu
Poleć innym
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *